Fiala Luděk

Valivé uložení vrtací hlavy razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257409

Dátum: 16.05.1988

Autori: Drábek Miroslav, Kastner Petr, Boula Jiří, Kuklík Vlastimil, Říha Zdeněk, Fiala Luděk, Šedivý Jaromír, Kopsová Ivana

MPK: E21D 9/10

Značky: stroje, razicího, valivé, hlavy, vrtací, uložení

Text:

...kroužky. - Velivým uložením hlavy razícího stroje podle vynálezu~ se oddělují torzně namáhané díly od dílů namáhsných na chyb, čímž bylo dosaženo čistá a staticky určitě konstrukce, u níž je možno naprosto přesně stenovit statické hodnoty zstížení. Navräená konstrukce umožňuje použít pouze jedno axiální lozisko e dále jednoduchou a bezpečnou montáž a zároveň není nutno demontovet celé tělo stroje při výměnä täsnících prvků.ti Ne přiloženém...

Pružná soustava, zejména pro vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252068

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lotterová Marie, Uzel Josef, Smetanová Alena, Novák Vladimír, Fiala Luděk, Kastner Petr, Bartoš Ján, Machuta Pavel, Kocianová Květa, Staněk Václav, Klíma Karel

MPK: B65G 27/00

Značky: soustava, pružná, zejména, vibrační, zařízení

Text:

...že,je možno měnit plynule frekvencivkmitů soustawą a tím i dosáhnout optimálních parametrů stroje bez následných konstrukčních zásahu. oNa výkresu je na obr. 1 v nárysu nakreslen jeden přík 1 adÁ provedení pružné soustavy podle vynálezu, zatimco na obr. 2 je diagram závislosti amplitud A výchylky na frekvenci f kmitů. Na tomto diagramu je fp pracovní frekvence kmitového. generátoru 15, fv, je vlastní frekvence soustavy při výchozí tuhosti...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lotterová Marie, Klíma Karel, Kocianová Květa, Fiala Luděk, Bartoš Ján, Smetanová Alena, Staněk Václav, Kastner Petr, Novák Vladimír, Uzel Josef, Machuta Pavel

MPK: B65G 27/20

Značky: tvarovaných, buzení, zařízení, kmitů

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Tunelovací stroj s nezávislým pohybem návěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249430

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šedivý Jaromír, Boula Jiří, Drábek Miroslav, Rytzko Petr, Fiala Luděk, Staněk Václav, Kastner Petr, Kuklík Vlastimil, Mácha Jaroslav, Babáček Václav

MPK: E21C 27/22, E21D 9/10

Značky: nezávislým, pohybem, tunelovací, stroj, návěsu

Text:

...podle vynálezu. Na obr. I je znázorněne celková koncepce tuneloveciho stroje. Na obr. 2 je v nárysu zobrazen príklad provedení teleskopické plošiny,zajiětující tažení návěsů. kdežto na obr. 3 je zobrazen její půdorys.Tunelovací stroj je tvořen tělesem 1, k němuä je pomocí předního závěsu 1 přes kulové lozisko připojene teleskopické plošina 2. Zadní návěs 5 teleskopické plošiny 2 je přes pohyblivý ěep s kulovým ložiskem spojen s komplexem...

Pásový dopravník plnoprofilového razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248528

Dátum: 12.02.1987

Autori: Staněk Václav, Babáček Václav, Drábek Miroslav, Kuklík Vlastimil, Mácha Jaroslav, Kastner Petr, Fiala Luděk, Voříšek Jiří, Boula Jiří, Šedivý Jaromír, Rytzko Petr

MPK: B65G 21/00, E21F 13/00

Značky: stroje, plnoprofilového, razicího, pásový, dopravník

Text:

...Dále slouží k odsávání vzduchu obsahujícího prachové častice a tím k odvětrávání čelby raženěho důlního díla bez nutnosti instalace zvláětního lutnového tahu,čímž nedochází ke znenäení volného profilu raženého díla a vylučuje budovaní úchytů pro lutnový tah. Přispívá tak ke snížení nákladů na ražení důlního díla a k urychlení razících prací. Konstrukce pásověho dopravníku zároveň slouží k pojezdu vozíku a tím k dopravě ponocného...

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kastner Petr, Kocianová Květa, Novák Vladimír, Bartoš Ján, Machuta Pavel, Fiala Luděk, Klíma Karel, Uzel Josef, Lotterová Marie, Smetanová Alena, Staněk Václav

MPK: B06B 1/16

Značky: člen, odstředivé, rotující, nastavitelné, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Vibrační elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232403

Dátum: 15.07.1986

Autori: Uzel Josef, Fiala Luděk, Bartoš Ján, Kocianová Květa, Staněk Václav, Novák Vladimír, Machuta Pavel, Kastner Petr, Klíma Karel, Smetanová Alena, Lotterová Marie

MPK: B06B 1/02

Značky: elektromotor, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační elektromotor se týká konstrukce takových vibračních elektromotorů, které mají na obou koncích svého rotorového hřídele po jednom excentrickém členu. Vynález řeší problém snadné nastavitelnosti směru maximálního působení vibrací vzhledem k ploše, na které je vibrační elektromotor svými patkami připevněn. Podstata vynálezu spočívá v následujícím Statorová skříň 10 vibračního elektromotoru je natáčivě uložené mezi dvěma ložiskovými věnci...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Novák Vladimír, Bartoš Ján, Staněk Václav, Klíma Karel, Uzel Josef, Fiala Luděk, Machuta Pavel, Smetanová Alena, Lotterová Marie, Kocianová Květa, Kastner Petr

MPK: B06B 1/02

Značky: vibračního, čelní, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...