Fiala Luděk

Valivé uložení vrtací hlavy razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257409

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kastner Petr, Drábek Miroslav, Kuklík Vlastimil, Říha Zdeněk, Kopsová Ivana, Šedivý Jaromír, Fiala Luděk, Boula Jiří

MPK: E21D 9/10

Značky: valivé, razicího, stroje, uložení, vrtací, hlavy

Text:

...kroužky. - Velivým uložením hlavy razícího stroje podle vynálezu~ se oddělují torzně namáhané díly od dílů namáhsných na chyb, čímž bylo dosaženo čistá a staticky určitě konstrukce, u níž je možno naprosto přesně stenovit statické hodnoty zstížení. Navräená konstrukce umožňuje použít pouze jedno axiální lozisko e dále jednoduchou a bezpečnou montáž a zároveň není nutno demontovet celé tělo stroje při výměnä täsnících prvků.ti Ne přiloženém...

Pružná soustava, zejména pro vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252068

Dátum: 13.08.1987

Autori: Staněk Václav, Lotterová Marie, Uzel Josef, Machuta Pavel, Kastner Petr, Novák Vladimír, Bartoš Ján, Klíma Karel, Kocianová Květa, Smetanová Alena, Fiala Luděk

MPK: B65G 27/00

Značky: pružná, zařízení, vibrační, zejména, soustava

Text:

...že,je možno měnit plynule frekvencivkmitů soustawą a tím i dosáhnout optimálních parametrů stroje bez následných konstrukčních zásahu. oNa výkresu je na obr. 1 v nárysu nakreslen jeden přík 1 adÁ provedení pružné soustavy podle vynálezu, zatimco na obr. 2 je diagram závislosti amplitud A výchylky na frekvenci f kmitů. Na tomto diagramu je fp pracovní frekvence kmitového. generátoru 15, fv, je vlastní frekvence soustavy při výchozí tuhosti...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Machuta Pavel, Bartoš Ján, Fiala Luděk, Lotterová Marie, Novák Vladimír, Kastner Petr, Kocianová Květa, Staněk Václav, Uzel Josef, Smetanová Alena, Klíma Karel

MPK: B65G 27/20

Značky: kmitů, tvarovaných, buzení, zařízení

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Tunelovací stroj s nezávislým pohybem návěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249430

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rytzko Petr, Drábek Miroslav, Fiala Luděk, Staněk Václav, Kastner Petr, Šedivý Jaromír, Kuklík Vlastimil, Babáček Václav, Mácha Jaroslav, Boula Jiří

MPK: E21C 27/22, E21D 9/10

Značky: pohybem, nezávislým, stroj, návěsu, tunelovací

Text:

...podle vynálezu. Na obr. I je znázorněne celková koncepce tuneloveciho stroje. Na obr. 2 je v nárysu zobrazen príklad provedení teleskopické plošiny,zajiětující tažení návěsů. kdežto na obr. 3 je zobrazen její půdorys.Tunelovací stroj je tvořen tělesem 1, k němuä je pomocí předního závěsu 1 přes kulové lozisko připojene teleskopické plošina 2. Zadní návěs 5 teleskopické plošiny 2 je přes pohyblivý ěep s kulovým ložiskem spojen s komplexem...

Pásový dopravník plnoprofilového razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248528

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kastner Petr, Šedivý Jaromír, Babáček Václav, Boula Jiří, Fiala Luděk, Rytzko Petr, Staněk Václav, Drábek Miroslav, Voříšek Jiří, Mácha Jaroslav, Kuklík Vlastimil

MPK: E21F 13/00, B65G 21/00

Značky: dopravník, razicího, pásový, plnoprofilového, stroje

Text:

...Dále slouží k odsávání vzduchu obsahujícího prachové častice a tím k odvětrávání čelby raženěho důlního díla bez nutnosti instalace zvláětního lutnového tahu,čímž nedochází ke znenäení volného profilu raženého díla a vylučuje budovaní úchytů pro lutnový tah. Přispívá tak ke snížení nákladů na ražení důlního díla a k urychlení razících prací. Konstrukce pásověho dopravníku zároveň slouží k pojezdu vozíku a tím k dopravě ponocného...

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bartoš Ján, Lotterová Marie, Novák Vladimír, Klíma Karel, Fiala Luděk, Kocianová Květa, Uzel Josef, Kastner Petr, Staněk Václav, Smetanová Alena, Machuta Pavel

MPK: B06B 1/16

Značky: člen, odstředivé, nastavitelné, rotující, vyvozování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Vibrační elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232403

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kastner Petr, Machuta Pavel, Novák Vladimír, Uzel Josef, Klíma Karel, Smetanová Alena, Bartoš Ján, Lotterová Marie, Staněk Václav, Kocianová Květa, Fiala Luděk

MPK: B06B 1/02

Značky: elektromotor, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační elektromotor se týká konstrukce takových vibračních elektromotorů, které mají na obou koncích svého rotorového hřídele po jednom excentrickém členu. Vynález řeší problém snadné nastavitelnosti směru maximálního působení vibrací vzhledem k ploše, na které je vibrační elektromotor svými patkami připevněn. Podstata vynálezu spočívá v následujícím Statorová skříň 10 vibračního elektromotoru je natáčivě uložené mezi dvěma ložiskovými věnci...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kastner Petr, Smetanová Alena, Novák Vladimír, Uzel Josef, Machuta Pavel, Staněk Václav, Klíma Karel, Bartoš Ján, Kocianová Květa, Fiala Luděk, Lotterová Marie

MPK: B06B 1/02

Značky: vibračního, elektromotorů, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...