Feurer Achim

Substituované heteroarylpiperidínové deriváty ako modulátory melanokortínového receptora 4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11027

Dátum: 18.07.2008

Autori: Weyermann Philipp, Nordhoff Sonja, Herzner Holger, Deppe Holger, Feurer Achim, Henneböhle Marco, Rummey Christian, Terinek Miroslav, Siendt Hervé, Soeberdt Michael

MPK: A61P 25/00, A61P 15/00, A61K 31/44...

Značky: heteroarylpiperidínové, substituované, deriváty, melanokortínového, receptora, modulátory

Text:

...and signíficantly attenuates obesity and diabetes in Zucker fatty rats, Society for Neuroscience Abstracts, 23 673 (1997.0011 Zdá sa, že okrem toho MC-4 R hrá úlohu u ďalších fyziologických funkcií,menovite regulácii hygienických návykov, erekcii a krvnom tlaku. Erektilná dysfunkcia znamená liečebný stav neschopnosti dosiahnuť penisovú erekciu dostatočnú pre úspešný pohlavný styk. Termín impotencia sa často používa na opísanie tohto...

Deriváty 3-arylaminopyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16009

Dátum: 19.10.2005

Autori: Abel Ulrich, Feurer Achim, Deppe Holger, Sekul Renate, Thiemann Meinolf, Grädler Ulrich, Schwarz Matthias, Goutopoulos Andreas, Otte Kerstin, Jiang Xuliang

MPK: A61K 31/44, C07D 213/79, A61P 35/00...

Značky: deriváty, 3-arylaminopyridínu

Text:

...aktivita MEKl v primámej bunkovej kultúre podporuje senescenciu a indukuje p 53 a plómm, a opak bol pozorovaný u imortalizovaných buniek alebo buniek postrádajúcich buď p 53 alebo plóm(Lin et al., Genes Dev, 1998 , 12, 3008-3019). Konštitutívna aktivita MEKl na základe negatívnej regulácie aktivity p 38 MAPK inhibuje transkripciu NF- KB (Carter et al., J Bio Chem 2000, 275, 27858-64). Hlavné fyziologické substráty MEK sú členmi rodiny gćnov...

Inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2744

Dátum: 09.12.2004

Autori: Feurer Achim, Cerezo-galvez Silvia, Hill Oliver, Nordhoff Sonja, Edwards Paul John, Thiemann Meinolf, Matassa Victor Giulio, Lopez-canet Meritxell

MPK: A61K 31/397, A61K 31/4015, A61K 31/4025...

Značky: inhibitory, dpp-iv

Text:

...čiastočnú alebo úplnú korekciu zvýšených hladín glikózy V plazme bez výskytu hypoglykémie. Glitazóny ktoré sú súčasne predávané sú agonisti peroxizómom proliferatora aktivované receptory (PPAR), hlavne PPAR-gama subtypu. PPAR-gamma agonizmus sa všeobecne verí, že je zodpovedný za zvýšenú inzulínovú senzibilizáciu ktorá sa pozoruje u glitazónov. Newer PPAR agonisti ktoré sa testovali na liečenie cukrovky typu 2 sú agonisti alfa, gama...

Pyrazolpyridíny substituované karbamátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 893

Dátum: 25.04.2003

Autori: Münter Klaus, Weigand Stefan, Bischoff Erwin, Stahl Elke, Feurer Achim, Stasch Johannes-peter, Alonso-alija Cristina

MPK: C07D 471/00, A61P 9/00, A61K 31/506...

Značky: karbamátom, pyrazolpyridíny, substituované

Text:

...ukázalo sa, že tieto zlúčeniny vykazujú nevýhody vzhladom na vlastnosti in VIVO, ako je ich správanie v pećeni, ich farmakokineticke správanie, ich vzťah účinku k dávke alebo ich cesta metabolizácie.0008 Bolo teda úlohou predloženého vynálezu pripraviť dalšie deriváty pyrazolopyridinu, ktoré posobia ako stimulátory rozpustnej guanylátcylzlázy, ale ktoré nemajú vyššie uvedenénevýhody zlučenin zo stavu techniky.0009 Táto úloha bola vyriešené...