Feurer Achim

Substituované heteroarylpiperidínové deriváty ako modulátory melanokortínového receptora 4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11027

Dátum: 18.07.2008

Autori: Terinek Miroslav, Soeberdt Michael, Herzner Holger, Weyermann Philipp, Henneböhle Marco, Rummey Christian, Siendt Hervé, Deppe Holger, Nordhoff Sonja, Feurer Achim

MPK: A61K 31/44, A61P 25/00, A61P 15/00...

Značky: substituované, receptora, modulátory, melanokortínového, heteroarylpiperidínové, deriváty

Text:

...and signíficantly attenuates obesity and diabetes in Zucker fatty rats, Society for Neuroscience Abstracts, 23 673 (1997.0011 Zdá sa, že okrem toho MC-4 R hrá úlohu u ďalších fyziologických funkcií,menovite regulácii hygienických návykov, erekcii a krvnom tlaku. Erektilná dysfunkcia znamená liečebný stav neschopnosti dosiahnuť penisovú erekciu dostatočnú pre úspešný pohlavný styk. Termín impotencia sa často používa na opísanie tohto...

Deriváty 3-arylaminopyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16009

Dátum: 19.10.2005

Autori: Sekul Renate, Abel Ulrich, Thiemann Meinolf, Grädler Ulrich, Goutopoulos Andreas, Feurer Achim, Deppe Holger, Jiang Xuliang, Schwarz Matthias, Otte Kerstin

MPK: C07D 213/79, A61P 35/00, A61K 31/44...

Značky: 3-arylaminopyridínu, deriváty

Text:

...aktivita MEKl v primámej bunkovej kultúre podporuje senescenciu a indukuje p 53 a plómm, a opak bol pozorovaný u imortalizovaných buniek alebo buniek postrádajúcich buď p 53 alebo plóm(Lin et al., Genes Dev, 1998 , 12, 3008-3019). Konštitutívna aktivita MEKl na základe negatívnej regulácie aktivity p 38 MAPK inhibuje transkripciu NF- KB (Carter et al., J Bio Chem 2000, 275, 27858-64). Hlavné fyziologické substráty MEK sú členmi rodiny gćnov...

Inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2744

Dátum: 09.12.2004

Autori: Matassa Victor Giulio, Nordhoff Sonja, Feurer Achim, Hill Oliver, Cerezo-galvez Silvia, Lopez-canet Meritxell, Edwards Paul John, Thiemann Meinolf

MPK: A61K 31/4015, A61K 31/397, A61K 31/4025...

Značky: inhibitory, dpp-iv

Text:

...čiastočnú alebo úplnú korekciu zvýšených hladín glikózy V plazme bez výskytu hypoglykémie. Glitazóny ktoré sú súčasne predávané sú agonisti peroxizómom proliferatora aktivované receptory (PPAR), hlavne PPAR-gama subtypu. PPAR-gamma agonizmus sa všeobecne verí, že je zodpovedný za zvýšenú inzulínovú senzibilizáciu ktorá sa pozoruje u glitazónov. Newer PPAR agonisti ktoré sa testovali na liečenie cukrovky typu 2 sú agonisti alfa, gama...

Pyrazolpyridíny substituované karbamátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 893

Dátum: 25.04.2003

Autori: Bischoff Erwin, Stahl Elke, Feurer Achim, Weigand Stefan, Stasch Johannes-peter, Münter Klaus, Alonso-alija Cristina

MPK: A61K 31/506, A61P 9/00, C07D 471/00...

Značky: pyrazolpyridíny, karbamátom, substituované

Text:

...ukázalo sa, že tieto zlúčeniny vykazujú nevýhody vzhladom na vlastnosti in VIVO, ako je ich správanie v pećeni, ich farmakokineticke správanie, ich vzťah účinku k dávke alebo ich cesta metabolizácie.0008 Bolo teda úlohou predloženého vynálezu pripraviť dalšie deriváty pyrazolopyridinu, ktoré posobia ako stimulátory rozpustnej guanylátcylzlázy, ale ktoré nemajú vyššie uvedenénevýhody zlučenin zo stavu techniky.0009 Táto úloha bola vyriešené...