Ferkl František

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ursíny Petr, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Pavlíček Luboš, Doležal Josef, Dušková Anna, Dídek Stanislav, Lehká Věra, Borovcová Želmíra, Reymanová Markéta, Ferkl František, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, zařízení, frikční, otevřeným, koncem

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Způsob výroby svazkové příze ze staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268070

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrdina Jan, Šlingr Jaroslav, Borovcová Želmíra, Dídek Stanislav, Štěpánek Miroslav, Lojka Jaroslav, Stejskal Alois, Ferkl František

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, svazkové, staplových, příze, vláken, výroby, způsobu, tohoto, zařízení, provádění

Text:

...alespoň rovnafunkční šířce vyčesávacího válečku. do zužující se části, zakončené koncovou částí, je jíž šířka je alespoň dvojnásobně menší než šířka základní části sacího pole, přičemž na perforovanou plochu navazuje skrucovací ústrojí uspořádané pro odvádění skrucovaného podélného vlákenného útvaru ze sacího pole v tangenciálním směru, ve smyslu pohybu perforované plochy.CS 268 070 B 1 - 3 Podle prvé varianty zařízení rychlost perforované...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Skála Josef, Doležal Josef, Reymanová Markéta, Pavlíček Luboš, Jiskra Miloslav, Marková Marie, Ferkl František, Lehká Věra, Fajt Ludvík, Čada František, Blažek Petr, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Šling Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, zařízení, vláken, spřádání

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stejskal Alois, Ursíny Petr, Čáp Antonín, Ferkl František, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, příze, předení, koncem, tohoto, provádění, zařízení, otevřeným, způsob

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dídek Stanislav, Ferkl František, Ursíny Petr, Marková Marie, Kubový Josef, Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, zařízení, otevřeným, princípu, předení, příze, frikčnímu

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marková Marie, Stejskal Alois, Ferkl František, Lojka Jaroslav, Čáp Antonín, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Dykast Jaroslav, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, předení, příze, koncem, skrucování, princípu, otevřeným

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259307

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dídek Stanislav, Ferkl František, Lehká Věra, Blaško Ján, Kubový Josef, Dykast Jaroslav, Pavlíček Luboš, Doležal Josef, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, zařízení, příze, předení

Text:

...profilem lze pŕipustit, aby osy profilů dopravního úseku u vstupní a výstupní části byly vůči sobě kříženy, popřípsdě byly vůči sobě kolmé, a tak se vyhovělo navazujícím geometrickým podmínkám pro optimální ukládání vláken do klínovité štěrbíny mezi dvěma rotačními třecími plochami frikčního skrucovacího ústrojí.Tok vláken v dopravním kanálu lze ovlivňovąt jak umístěním tak i celkovou délkou homogenizačního profilu v dopravním...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Ursíny Petr, Čáp Antonín, Ferkl František, Kubový Josef, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, tohoto, předení, způsob, otevřeným, příze, zařízení, provádění, koncem

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255795

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Ferkl František, Diviš Václav, Jakoubek Alois, Škarka Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, jednotka

Text:

...ho vstupního okraje spřádaoího rotoru na snímání a vedení vlákenod vyčesávacího válečku, nebot mezi vetupním okrajom retoru e precovním povrchem vyčesávecího válečku je upravene krátké čelní etěne, která s výhodou koreeponduje tverově s řečenýu vetupním okrajom. sací účinek epřádacího rotoru na enímání vláken je v důsledku krátkeho úseku enímecí spáry v podstatě vyšší než u dopravního kanálu dle uvedeného AO 126 798. Vstupní část...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Bárta Eduard

MPK: H02K 15/10

Značky: tyčí, klínování, vodicích, dynamoelektrických, zejména, strojů, jejich, statoru, zařízení

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...

Spôsob prípravy 1- (3-chlór-2-hydroxypropyl) -2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245808

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Tesao Oldoich

MPK: C07D 233/92

Značky: 3-chlór-2-hydroxypropyl, přípravy, 2-metyl-5-nitroimidazolu, spôsob

Text:

...sa zmieša s rovnakým množstvom etylacetátu. Zmes sa za chladenia a miešania nechá vykryštalizovat. Vypadnutý produkt sa odfllruje, matečné lúhy sa zahustia na vákuovej odparke max. teplota 40 °C, pridá sa rov naké hmotové množstvo etylacetátu a pred- .chádzajúci postup sa opakuje. výťažky produktu sú 40 až 45 0/0, pri využití regenerovaného 2-metyl-45 j-nitroimidazolu 60 až 65 percent. Tento sa regeneruje rozpustením za horúca v- etanole,...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Tesao Oldoich, Ferkl František, Jiskra Miloslav, Kremlieka Antonín

MPK: G21D 3/04

Značky: vodíku, tekutině, analyzátorů, sonda

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Zařízení pneumatické spřádací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251419

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čada František, Hrdina Jan, Štěpánek Miroslav, Havránek Zdeněk, Ferkl František, Stajskal Alois, Borovcová Želmíra, Šlingr Jaroslav, Bárta Eduard, Steklíková Jarmila

MPK: D01H 1/13

Značky: zařízení, trysky, spřádací, pneumatické

Text:

...vystupujícího z tangencíalně upravených vstupních otvoru Q vzniká ve spřádaoí komoře 1 velmi rychlý vzduchový äroubovicový vír, ktorý vystupuje z tělesa trysky g výstupnín otvorem 2. Tímto výstupnímprouděnín se šíří ultrazvuková vlnění, generované víren. Jak je znázorněno na obr. 1, navszuje na výstupní otvor 5 tělese spřádací trysky g osově uspořádaná předřazená expanzní absorbční komora 2 opatřená odváděcím vzduchovýn otvoren lg pre...

Zařízení spřádací trysky k pneumatické tvorbě svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251379

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novák Ladislav, Stejskal Alois, Šlingr Jaroslav, Hrdina Jan, Čada František, Havránek Zdeněk, Borovcová Želmíra, Steklíková Jarmila, Bárta Eduard, Štěpánek Miroslav, Ferkl František

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, zařízení, příze, pneumatické, trysky, tvorbě, svazkové

Text:

...z výstupmího otvoru | 0 spřúdlcí komory g o přísluäná vzdálenosti g přepúžkovć mezisttny 31 od řečenćho výstupmího otvoru m.Přepálková mezistěna 31 může být upravena pevně reep. mepobyblivl vůči vstupmímu otvoru m epřádací komory 2. nebo může být posuvnl nastavitelná pomocí závitu o v nastavené poloze je pak zajiätina známymi upevňovacími prostředky např. lroubem. Toto provedení má svůj význam v případě možnosti rdznáho natavení...

Zařízení pro výrobu jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251314

Dátum: 11.06.1987

Autori: Doublebský Ctibor, Jaroš František, Ferkl František

MPK: D02G 3/38, D01H 1/13

Značky: výrobu, jádrové, zařízení, příze

Text:

...Výstupní komora 1 je opatře-Ana průchodkou 5 jádrové příze 39 a výstupom Žg nosného média,na nějž navazuje odvod 23 nosného média, napojený na zdroj 53 pro vyvození proudění nosného média ojednocených vlákeng Mezi výstup ąg a odvod 53 je zařazen ventil 55, který je ovládán čidlem § přerušení jádrové příze 3 Q tak, že při normálním procesu předení, znázorněném na obr 1, je výstup žg s odvodem 53 volně propojen, avšak zapřádací kanál 1, jehož...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240689

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ferkl František

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, sypkých

Text:

...že jeho předsazeny odběrný žlab je tvořen bočnimi stěnami k zásobníku kolmymi, navzájem rovnoběžnymi nebo šikmými, kde ke každé boční stěně žlebu je kyvně připevněnc jedno krídlo dna žlabu a kde ke každému křidlu dna žlabu je připevněna páka, která je druhým koncom spojene s pístnioi silového válce.Výhodou zásobníku pro sypké hmoty podle vynálezu je to, že umožňuje skladování a následné plynulé vypouštěni a nebo současně i řizený odběr...

Způsob ojednocování textilních vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238155

Dátum: 01.05.1987

Autori: Ferkl František, Čivrný Ladislav, Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/895

Značky: způsobu, způsob, vláken, tohoto, zařízení, textilních, provádění, ojednocování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit přídavným vzduchovým proudem vynášení ojednocovaných vláken nad rovinu čela vyčesávacího válečku, resp. pomocí tohoto vzduchového proudu nasměrovat tato vlákna do výstupního kanálu ojednocovacího tělesa spřádací jednotky. Přístup přídavného vzduchového proudu je proveden pomocí průduchu ve víku ojednocovacího tělesa nasměrovaného na prostor tvořený částí čela vyčesávacího válečku a štěrbinou mezi pracovním povrchem...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250160

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferkl František, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádací, rotor

Text:

...neho nepatrně nad ní, nedochází ke zlomu pŕíze v místě odtrhu příze od stěny rotoru, tedy od naváděcí stěny, protože příze při vysokých otáčkách rotuje v rovině vstupu odváděcí nálevky.Tím, že výška naváděcí stěny od dna rotoru je v požadovaněm /uváděném/ rozměru, je dosaženo vyššího efektu v nepřimování vláken při prechodu ze skluzová stěny přes přechodovou hranu a naváděcí stěnu před jejích uložením do stužky na sběrném povrchu.Vedení příze...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249280

Dátum: 12.03.1987

Autori: Večeřa Miloš, Jiskra Miloslav, Skála Josef, Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, zařízení, spřádací, bezvřetenové, ojednocovací

Text:

...upraven známý vylučovací otvor 19 nečistot, napojený na další soustavu odváděcĺchNa válcovou dutinu ll dále navazuje známý dopravní kanál gl pro dopravu ojednocených vláken do spŕádacího rotoru 3. Dopravní kanál gl je vymezen jednak spodní stěnou gg, která je oddělovací hranou ggynapojena na válcovou stěnu gg válcové dutiny ll, jednak bočními stěnamigg, EQ a horní stěnou gz a je zakončen výstupním otvorem gg.Horní stěna 31 dopravního kanálu...

Zařízení pro přivádění pramene staplových vláken nebo střižových vláken k vyčesávacímu válečku ojednocovacího ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236090

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: staplových, ústrojí, válečků, zařízení, jednotky, spřádací, vyčesávacímu, ojednocovacího, pramene, strižových, bezvřetenové, vláken, přivádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je výrobně a montážně velmi jednoduché a funkčně zabezpečuje stabilitu požadovaných parametrů. Přítlačné sedlo, uchycené upevňovacím koncem na zhušťovači nebo tělese ojednocovacího ústrojí, zaujímá svým přítlačným koncem, vzhledem k povrchu podávacího válečku, pod předpětím, polohu, vymezenou pevným dorazem, a v přítlačném konci je vytvořeno usměrňovací vybrání.

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227153

Dátum: 15.06.1986

Autori: Večeřa Miloš, Mládek Miloš, Chrtek Milan, Kopřiva Václav, Ferkl František, Blaško Ján, Čáp Antonín, Skála Josef, Blaško Michal, Pávek Karel, Tesař Oldřich

Značky: bezvřetenový, stroj, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvřetenový spřádací stroj, obsahující kostrový nosník s alespoň jedním centrálně odváděcím vzduchovým kanálem, na jehož vnější straně jsou upravené spřádací jed notky, sestávající jednak ze spřádacího tělesa s rotorem a odváděcím, otvorem technologického vzduchu a jednak z ojednocovacího tělesa s vyčesávacím válečkem a k němu upraveným čisticím otvorem s odváděcím kanálem nečistot, jehož vývod, vystupující k vnější stěně ojednocovacího...

Spřádací samočistící rotor pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Doudlebský Ctibor, Ferkl František, Čáp Antonín, Jaroš František

MPK: D01H 7/888

Značky: samočisticí, bezvřetenové, rotor, předení, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit usazování prachu a nečistot ve sběrné drážce spřádacího rotoru, která je po obou stranách opatřena střídavě, nikoliv však proti sobě protilehle čisticími štěrbinami a to jak na skluzové stěně, tak i na protilehlé stěně spřádacího rotoru. Takovéto uspořádání čisticích štěrbin umožňuje samočinné čištění rotoru, neboť nečistoty a prach přiváděné spolu s vlákny na sběrnou drážku se těmito štěrbinami působením odstředivé...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ferkl František, Mánek Aleš, Fikar Jioí

MPK: B65G 47/24

Značky: zařízení, válcových, přířezu, odebírání

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...

Spřádací jednotka stroje pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Čivrný Ladislav, Tesař Oldřich, Večeřa Miloš, Ferkl František, Skála Josef

Značky: bezvřetenové, jednotka, stroje, předení, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru textilních strojů na bezvřetenové předení, zahrnující v nosném tělese spřádací otvor. Problémem způsobu OE předení v rotoru je spolehlivé udržení zákrutů v přízi, které jí nejsou udělovány rotorem. Zákrut je ovlivněn plochami, přes které se příze od sběrného povrchu rotoru vede k odtahovému ústrojí. Podstata vynálezu u spřádací jednotky zahrnující v nosném tělese spřádací rotor a do něj zasahující výstupek nosného tělesa...

Zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217176

Dátum: 15.02.1985

Autori: Ferkl František, Doulebský Ctibor, Čáp Antonín

Značky: odvádění, spřádacího, technologického, vzduchu, ústrojí, tělesa, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí za ventilačními otvory spřádací ho rotoru. V zadní části spřádacího rotoru jsou mezi tělesem spřádacího ústrojí a spřádacím rotorem upraveny radiální a axiální těsnicí štěrbiny, mezi nimiž je vytvořena vzduchová komora.

Způsob odstraňování mikroprachu ve spřádacím rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217069

Dátum: 01.07.1984

Autori: Doudlebský Ctibor, Čáp Antonín, Ferkl František

Značky: způsob, dopřádacího, stroje, způsobu, rotoru, provádění, odstraňování, spřádacím, bezvřetenového, mikroprachu, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování mikroprachu ze spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje. Bude jej možno využívat v přádelnách, kde bude řešit problém usazování nečistot na sběrném povrchu rotoru u bezvřetenových dopřádacích strojů. Dosáhne se toho tím, že po oddělení hmotnějších složek změnou radiálního pohybu vlákenného materiálu, přiváděného do spřádacího rotoru, na axiální se méně hmotné složky spolu s jednotlivými vlákny strženými...