Ferkl František

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jiskra Miloslav, Dušková Anna, Blažek Petr, Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Reymanová Markéta, Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš, Lehká Věra, Ursíny Petr, Doležal Josef, Ferkl František

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, zařízení, předení, koncem, otevřeným

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Způsob výroby svazkové příze ze staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268070

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Borovcová Želmíra, Ferkl František, Šlingr Jaroslav, Štěpánek Miroslav, Lojka Jaroslav, Hrdina Jan

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, zařízení, tohoto, staplových, provádění, příze, vláken, výroby, způsobu, svazkové

Text:

...alespoň rovnafunkční šířce vyčesávacího válečku. do zužující se části, zakončené koncovou částí, je jíž šířka je alespoň dvojnásobně menší než šířka základní části sacího pole, přičemž na perforovanou plochu navazuje skrucovací ústrojí uspořádané pro odvádění skrucovaného podélného vlákenného útvaru ze sacího pole v tangenciálním směru, ve smyslu pohybu perforované plochy.CS 268 070 B 1 - 3 Podle prvé varianty zařízení rychlost perforované...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Doležal Josef, Skála Josef, Ferkl František, Čada František, Pavlíček Luboš, Stejskal Alois, Fajt Ludvík, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Marková Marie, Reymanová Markéta, Lehká Věra, Šling Jaroslav, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, spřádání, vláken, zařízení

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ursíny Petr, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Ferkl František

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, způsob, tohoto, otevřeným, předení, provádění, způsobu, zařízení, příze

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubový Josef, Stejskal Alois, Marková Marie, Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Ferkl František, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, otevřeným, předení, příze, zařízení, frikčnímu, princípu

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Dídek Stanislav, Kubový Josef, Borovcová Želmíra, Ferkl František, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, zařízení, princípu, koncem, příze, předení, skrucování

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259307

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lehká Věra, Blaško Ján, Pavlíček Luboš, Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Doležal Josef, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra, Ferkl František

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, předení, frikční, zařízení

Text:

...profilem lze pŕipustit, aby osy profilů dopravního úseku u vstupní a výstupní části byly vůči sobě kříženy, popřípsdě byly vůči sobě kolmé, a tak se vyhovělo navazujícím geometrickým podmínkám pro optimální ukládání vláken do klínovité štěrbíny mezi dvěma rotačními třecími plochami frikčního skrucovacího ústrojí.Tok vláken v dopravním kanálu lze ovlivňovąt jak umístěním tak i celkovou délkou homogenizačního profilu v dopravním...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dídek Stanislav, Ferkl František, Kubový Josef, Stejskal Alois, Ursíny Petr, Lojka Jaroslav, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, zařízení, předení, provádění, tohoto, koncem, otevřeným, způsob, příze

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255795

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Škarka Zdeněk, Ferkl František, Jakoubek Alois, Diviš Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotka, spřádací

Text:

...ho vstupního okraje spřádaoího rotoru na snímání a vedení vlákenod vyčesávacího válečku, nebot mezi vetupním okrajom retoru e precovním povrchem vyčesávecího válečku je upravene krátké čelní etěne, která s výhodou koreeponduje tverově s řečenýu vetupním okrajom. sací účinek epřádacího rotoru na enímání vláken je v důsledku krátkeho úseku enímecí spáry v podstatě vyšší než u dopravního kanálu dle uvedeného AO 126 798. Vstupní část...

Zařízení pro klínování vodících tyčí dynamoelektrických strojů, zejména jejích statorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bárta Eduard, Ferkl František

MPK: H02K 15/10

Značky: vodicích, strojů, tyčí, klínování, dynamoelektrických, zejména, statoru, jejich, zařízení

Text:

...zejména jejich autorů. Sestává se ze silových prvků uatavitelných mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektriokého stroje a z montážní příruby připévnitelné k čelu tělesa dynamoelektrického stroje. Na piírubě dynamoelektrickěho stroje je ustavitelný pracovní člen rovnoběžně s podélnou osou klínová drážky v těleee.Ustavením silových prvků mezi vodicí tyčí a tělesem dynamoelektrického stroje se dosáhne dokonalého pľilehnutí vodloích tyčí ke dnu...

Spôsob prípravy 1- (3-chlór-2-hydroxypropyl) -2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245808

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ferkl František, Tesao Oldoich

MPK: C07D 233/92

Značky: přípravy, 3-chlór-2-hydroxypropyl, spôsob, 2-metyl-5-nitroimidazolu

Text:

...sa zmieša s rovnakým množstvom etylacetátu. Zmes sa za chladenia a miešania nechá vykryštalizovat. Vypadnutý produkt sa odfllruje, matečné lúhy sa zahustia na vákuovej odparke max. teplota 40 °C, pridá sa rov naké hmotové množstvo etylacetátu a pred- .chádzajúci postup sa opakuje. výťažky produktu sú 40 až 45 0/0, pri využití regenerovaného 2-metyl-45 j-nitroimidazolu 60 až 65 percent. Tento sa regeneruje rozpustením za horúca v- etanole,...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kremlieka Antonín, Tesao Oldoich, Ferkl František

MPK: G21D 3/04

Značky: vodíku, sonda, tekutině, analyzátorů

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Zařízení pneumatické spřádací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251419

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bárta Eduard, Havránek Zdeněk, Steklíková Jarmila, Ferkl František, Hrdina Jan, Stajskal Alois, Štěpánek Miroslav, Šlingr Jaroslav, Borovcová Želmíra, Čada František

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, pneumatické, trysky, zařízení

Text:

...vystupujícího z tangencíalně upravených vstupních otvoru Q vzniká ve spřádaoí komoře 1 velmi rychlý vzduchový äroubovicový vír, ktorý vystupuje z tělesa trysky g výstupnín otvorem 2. Tímto výstupnímprouděnín se šíří ultrazvuková vlnění, generované víren. Jak je znázorněno na obr. 1, navszuje na výstupní otvor 5 tělese spřádací trysky g osově uspořádaná předřazená expanzní absorbční komora 2 opatřená odváděcím vzduchovýn otvoren lg pre...

Zařízení spřádací trysky k pneumatické tvorbě svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251379

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bárta Eduard, Hrdina Jan, Stejskal Alois, Borovcová Želmíra, Havránek Zdeněk, Steklíková Jarmila, Novák Ladislav, Čada František, Ferkl František, Štěpánek Miroslav, Šlingr Jaroslav

MPK: D01H 1/13

Značky: příze, pneumatické, trysky, spřádací, tvorbě, zařízení, svazkové

Text:

...z výstupmího otvoru | 0 spřúdlcí komory g o přísluäná vzdálenosti g přepúžkovć mezisttny 31 od řečenćho výstupmího otvoru m.Přepálková mezistěna 31 může být upravena pevně reep. mepobyblivl vůči vstupmímu otvoru m epřádací komory 2. nebo může být posuvnl nastavitelná pomocí závitu o v nastavené poloze je pak zajiätina známymi upevňovacími prostředky např. lroubem. Toto provedení má svůj význam v případě možnosti rdznáho natavení...

Zařízení pro výrobu jádrové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251314

Dátum: 11.06.1987

Autori: Doublebský Ctibor, Ferkl František, Jaroš František

MPK: D01H 1/13, D02G 3/38

Značky: zařízení, příze, výrobu, jádrové

Text:

...Výstupní komora 1 je opatře-Ana průchodkou 5 jádrové příze 39 a výstupom Žg nosného média,na nějž navazuje odvod 23 nosného média, napojený na zdroj 53 pro vyvození proudění nosného média ojednocených vlákeng Mezi výstup ąg a odvod 53 je zařazen ventil 55, který je ovládán čidlem § přerušení jádrové příze 3 Q tak, že při normálním procesu předení, znázorněném na obr 1, je výstup žg s odvodem 53 volně propojen, avšak zapřádací kanál 1, jehož...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240689

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ferkl František

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, sypkých

Text:

...že jeho předsazeny odběrný žlab je tvořen bočnimi stěnami k zásobníku kolmymi, navzájem rovnoběžnymi nebo šikmými, kde ke každé boční stěně žlebu je kyvně připevněnc jedno krídlo dna žlabu a kde ke každému křidlu dna žlabu je připevněna páka, která je druhým koncom spojene s pístnioi silového válce.Výhodou zásobníku pro sypké hmoty podle vynálezu je to, že umožňuje skladování a následné plynulé vypouštěni a nebo současně i řizený odběr...

Způsob ojednocování textilních vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238155

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Ferkl František, Tesař Oldřich, Čivrný Ladislav

MPK: D01H 7/895

Značky: provádění, způsobu, způsob, tohoto, textilních, ojednocování, vláken, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit přídavným vzduchovým proudem vynášení ojednocovaných vláken nad rovinu čela vyčesávacího válečku, resp. pomocí tohoto vzduchového proudu nasměrovat tato vlákna do výstupního kanálu ojednocovacího tělesa spřádací jednotky. Přístup přídavného vzduchového proudu je proveden pomocí průduchu ve víku ojednocovacího tělesa nasměrovaného na prostor tvořený částí čela vyčesávacího válečku a štěrbinou mezi pracovním povrchem...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250160

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádací, rotor

Text:

...neho nepatrně nad ní, nedochází ke zlomu pŕíze v místě odtrhu příze od stěny rotoru, tedy od naváděcí stěny, protože příze při vysokých otáčkách rotuje v rovině vstupu odváděcí nálevky.Tím, že výška naváděcí stěny od dna rotoru je v požadovaněm /uváděném/ rozměru, je dosaženo vyššího efektu v nepřimování vláken při prechodu ze skluzová stěny přes přechodovou hranu a naváděcí stěnu před jejích uložením do stužky na sběrném povrchu.Vedení příze...

Ojednocovací zařízení bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249280

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferkl František, Večeřa Miloš, Tesař Oldřich, Skála Josef, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, jednotky, zařízení, ojednocovací, bezvřetenové

Text:

...upraven známý vylučovací otvor 19 nečistot, napojený na další soustavu odváděcĺchNa válcovou dutinu ll dále navazuje známý dopravní kanál gl pro dopravu ojednocených vláken do spŕádacího rotoru 3. Dopravní kanál gl je vymezen jednak spodní stěnou gg, která je oddělovací hranou ggynapojena na válcovou stěnu gg válcové dutiny ll, jednak bočními stěnamigg, EQ a horní stěnou gz a je zakončen výstupním otvorem gg.Horní stěna 31 dopravního kanálu...

Zařízení pro přivádění pramene staplových vláken nebo střižových vláken k vyčesávacímu válečku ojednocovacího ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236090

Dátum: 01.12.1986

Autori: Tesař Oldřich, Ferkl František

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocovacího, zařízení, vyčesávacímu, válečků, staplových, strižových, vláken, bezvřetenové, jednotky, přivádění, pramene, spřádací, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je výrobně a montážně velmi jednoduché a funkčně zabezpečuje stabilitu požadovaných parametrů. Přítlačné sedlo, uchycené upevňovacím koncem na zhušťovači nebo tělese ojednocovacího ústrojí, zaujímá svým přítlačným koncem, vzhledem k povrchu podávacího válečku, pod předpětím, polohu, vymezenou pevným dorazem, a v přítlačném konci je vytvořeno usměrňovací vybrání.

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227153

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čáp Antonín, Blaško Ján, Kopřiva Václav, Mládek Miloš, Ferkl František, Pávek Karel, Skála Josef, Večeřa Miloš, Chrtek Milan, Tesař Oldřich, Blaško Michal

Značky: stroj, spřádací, bezvřetenový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvřetenový spřádací stroj, obsahující kostrový nosník s alespoň jedním centrálně odváděcím vzduchovým kanálem, na jehož vnější straně jsou upravené spřádací jed notky, sestávající jednak ze spřádacího tělesa s rotorem a odváděcím, otvorem technologického vzduchu a jednak z ojednocovacího tělesa s vyčesávacím válečkem a k němu upraveným čisticím otvorem s odváděcím kanálem nečistot, jehož vývod, vystupující k vnější stěně ojednocovacího...

Spřádací samočistící rotor pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čáp Antonín, Ferkl František, Doudlebský Ctibor, Jaroš František

MPK: D01H 7/888

Značky: bezvřetenové, samočisticí, předení, spřádací, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit usazování prachu a nečistot ve sběrné drážce spřádacího rotoru, která je po obou stranách opatřena střídavě, nikoliv však proti sobě protilehle čisticími štěrbinami a to jak na skluzové stěně, tak i na protilehlé stěně spřádacího rotoru. Takovéto uspořádání čisticích štěrbin umožňuje samočinné čištění rotoru, neboť nečistoty a prach přiváděné spolu s vlákny na sběrnou drážku se těmito štěrbinami působením odstředivé...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fikar Jioí, Mánek Aleš, Ferkl František

MPK: B65G 47/24

Značky: přířezu, zařízení, válcových, odebírání

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...

Spřádací jednotka stroje pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skála Josef, Ferkl František, Tesař Oldřich, Večeřa Miloš, Čivrný Ladislav

Značky: spřádací, stroje, jednotka, předení, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru textilních strojů na bezvřetenové předení, zahrnující v nosném tělese spřádací otvor. Problémem způsobu OE předení v rotoru je spolehlivé udržení zákrutů v přízi, které jí nejsou udělovány rotorem. Zákrut je ovlivněn plochami, přes které se příze od sběrného povrchu rotoru vede k odtahovému ústrojí. Podstata vynálezu u spřádací jednotky zahrnující v nosném tělese spřádací rotor a do něj zasahující výstupek nosného tělesa...

Zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217176

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čáp Antonín, Ferkl František, Doulebský Ctibor

Značky: zařízení, ústrojí, technologického, spřádacího, vzduchu, odvádění, tělesa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odvádění technologického vzduchu z tělesa spřádacího ústrojí za ventilačními otvory spřádací ho rotoru. V zadní části spřádacího rotoru jsou mezi tělesem spřádacího ústrojí a spřádacím rotorem upraveny radiální a axiální těsnicí štěrbiny, mezi nimiž je vytvořena vzduchová komora.

Způsob odstraňování mikroprachu ve spřádacím rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217069

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čáp Antonín, Ferkl František, Doudlebský Ctibor

Značky: spřádacím, zařízení, mikroprachu, dopřádacího, tohoto, rotoru, bezvřetenového, stroje, způsob, způsobu, odstraňování, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování mikroprachu ze spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje. Bude jej možno využívat v přádelnách, kde bude řešit problém usazování nečistot na sběrném povrchu rotoru u bezvřetenových dopřádacích strojů. Dosáhne se toho tím, že po oddělení hmotnějších složek změnou radiálního pohybu vlákenného materiálu, přiváděného do spřádacího rotoru, na axiální se méně hmotné složky spolu s jednotlivými vlákny strženými...