Ferianec Ivan

Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266972

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horňák Dušan, Kosa Pavol, Ferianec Ivan

MPK: B41F 19/00

Značky: hranolovitých, zariadenie, plochých, značenie, telies, tranzistorov, najmä

Text:

...na obr. 2 je nakreslený sklz s oddelovačom pri odoberani súčiastky k značeniu, na obr. 4 je nakreslený sklz s oddeľovačom pri plnení, na obr. 5 je nakreslený dopravník rúrkových zásobníkov, na obr. 6 je nakreslený rez ustavovacím mechanizmom a na obr. 7 je nakreslený rez presúvačom paliet.Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies pozostáva z dopravnika g rúrkových zasobnikov 5 uloženého na fréme 1 tvoreného z dosky 3, na...

Prípravok na nastavenie značiacich štočkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263583

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosa Pavol, Kollár Jaroslav, Ferianec Ivan

MPK: B41F 19/02

Značky: nastavenie, štočkov, prípravok, značiacich

Text:

...časti držiaka oproti rádiusu sú vytvorené otvory. V čelnej stene držiaka je vytvorený otvor pre poisťovaciu skrutku.Výhodou prípravku na nastavenie značiacich štočkov je, že odstraňuje prestoje na zariadení a je konštrukčne a výrobne nenáročný.Prípravok na nastavenie znatčiacich štGč 4kov je príkladne zobrazený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je prípravok nakreslený sv náryse v (Ěiastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený bokorys prípravku...

Vysokotlaký vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241858

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kolník Anton, Ferianec Ivan

MPK: F28D 7/02

Značky: vysokotlaký, tepla, výměník, vinutý

Text:

...vinutého trubkového svazku v podmínkách vysokých tlaků a použítí trubek s délkou větší než například 10 n v jednou aparátu. Tín je odstraněna nutnost dělení aparátu na několik samostatných čàstí,vzájeuně propojených vysokotlakým potrubín,v případě původního přínotrubněho řešení.Dále se řešením podle vynàlezu docílí optínâlních podmínek pro přestup tepla.Na výkrese je znazorněn příklad provedení vyaokotlakého vínutého výměníku tepla.Vínutý...

Těleso elektromotoru monoblokového soustrojí, zejména ponorného kalového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241856

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ferianec Ivan

MPK: F04D 13/06

Značky: ponorného, monoblokového, kalového, čerpadla, soustrojí, zejména, elektromotorů, těleso

Text:

...nálitkem je vytvořen ve dnu současně s vněj. ším druhým dutým válcem, přičemž je dutý válec se dnem, mezi kružným nálitkem a s vnějěím druhým dutým válcem vytvořen jako jednolitý celek.Vyšší účinek vynálezu epočívá v tom, že vytvořením tělesa elektromotoru tak, že jeho válcová část tvoří se spodním ložiekovým víkem a mezikružným nálitkem, tvořícím vnější obvodový plášt olejové nádrže jeden celek, se odstraní lebilní uchycení spodního...

Pojivo na bázi silikátů se zvýšenou počáteční pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štepita Miloslav, Koreis Josef, Jokel Jozef, Raško Anton, Sochorová Viera, Ferianec Ivan, Lübke Henrich, Madaj Michal

MPK: C04B 7/00

Značky: zvýšenou, pevnosti, bázi, silikátů, pojivo, počáteční

Text:

...přídavku 1,5 ~až 4 0/0 hmot. síranu vápenatéhmNícměně ani v tomto optimalízovaněm systému ne bylo možno připravít hmoty s nízkým vod- ~Silný ztekucující vliv další možné kombinace, a to ligninsulfoman -elkalicfký hydroxid popsala Lea US 2664 720, která nalezla způsob cem-entace při použití směsi portlavndský cement obvyklá jemnost mletí - ligninsulfonan sodný - alkailický hydroxid.Pevnosti dosaženě V tomto systemu po několika hodinách...

Dispersní nátěrová hmota pro úpravu fasád na bázi vodných dispersí kopolymerních akrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242757

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ferianec Ivan, Marcinka Peter, Burian Jozef

MPK: C09D 3/81

Značky: bázi, kopolymerních, akrylátu, nátěrová, úpravu, vodných, dispersní, hmota, dispersí, fasád

Text:

...soli kopolymeru akrylonítril/kyselina akrylová, který obsahuje 15 až 60 hmot. akrylonitrilu a jehož střední mol. hmotnost je 2 200 až 10 000.Tento moderátor synerqícky zvyšuje účinnost polyfosfátu použitého jako dispergační činidlo a současně omezuje sedimentaci hrubozrnných plniv aniž by zvyšoval viskozitu nátěrové«hmoty. Moderátor je vhodné přidávat ve formě vodného roztoku spolu s dispergační přísadoua smáčedlem na počátku...

Zariadenie pre prevadzanie silových operácií na asynchrónnych linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249470

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ďuran Ondrej, Ferianec Ivan, Kosa Pavol, Tupý Miloslav

MPK: B30B 15/24

Značky: linkách, silových, prevádzanie, operácií, zariadenie, asynchrónnych

Text:

...doska á opatrená dvoma ovládacimi nábehmi Q na ktoré dosadajú ovládacie kliny Q spojené s tlakovým valcom g indexovacieho mechanizmu 32 v kontretnom prevedení pneumatickým. Horná plocha podpernej dosky Ě je opatrenápevne dvomi indexovacimi čapmi 1 zasahujúcimi do indexovacich otvorov ll montážnej plošiny łgv pracovnom priestore. Na základnej doske 3 indexovacieho mechanizmu gg je uložený pod montážnou plošinou lg v pracovnom priestore...

Způsob katalytické dehydrogenace ethylbenzonu v styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240431

Dátum: 15.12.1986

Autori: Horoák Dušan, Šimůnek Jaroslav, Ferianec Ivan

MPK: C07C 15/46

Značky: dehydrogenace, způsob, ethylbenzonu, styrenu, katalytické

Text:

...°C npornm 6 B 0 °C.npncmenenm npenpameana 50 (eu npnep I). a npn cweneau npenpamenna 70-75 reunepawypa neperperoro napa. -0 nHano.npn.npuueaeHnn napa, aarperoro donee qem no 680 ~ 700 °C,.6 yner ynennwnnarsca neperpen xonranmnoro rasa nepen nmopoñ cmynensn xernnpnponaana, Tax KGK noBepxuocmLrennoo 6 mena.- nocwoanaaa Bennqnna, B cnasn c qeu Konnqecwno nonnonnunro wanna x nepàoñ crynesn dynew nąnocrarounu. C yqerou nsnoxeanoro creneas...

Směs lineárního a rozvětveného polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241865

Dátum: 22.08.1985

Autori: Ferianec Ivan, Iuran Oddej, Rapeík Pavol, Kolník Anton

MPK: C08L 23/06

Značky: směs, rozvětveného, lineárního, polyetylénu

Text:

...thiodipropionové. Snyslem použití těchto látek je chránit polynery proti nežádoucí termooxidační degradací při přípravě granulátu a jeho zpracování na finální výrobek e při aplikaci finálních výrobků při zvýšených teplotách. Ochrana polyolefinů proti účinkůn slunečního záření se provádí dvěma základníni skupinami látek. Jsou to absorbéry ultrafialového záření jako například deriváty benzofenonu,benzotriazolu e estery kyseliny salicylové,...

Presúvacie zariadenie montážnych plošín

Načítavanie...

Číslo patentu: 214644

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ferianec Ivan, Michalka Vladimír

Značky: zariadenie, plošín, presúvacie, montážnych

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presúvanie montážnych plošín najmä na asynchrónnych montážnych dopravníkoch. Uvedeného účelu sa dosiahne presůvacím zariadením montážnych plošín, ktoré obsahu je dokončovací montážny stôl a pohonové ústrojenstvo a podstatou ktorého je, že v dokončovacom montážnom stole je uložený pneumatický valec, na ktorého piestnici je pripojené tiahlo. Tiahlo je opatrené ozubeným hrebeňom, ktorý zaberá s ozubeným kolesom uloženým na...