Ferianc Ľubomír

Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferianc Ľubomír, Müller Marian, Zuskin Silver, Schreiber Rudolf

MPK: G01W 1/02

Značky: vektoru, zložky, kolmej, vzduchu, rychlostí, prúdenia, snímač

Text:

...striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia...

Zapojenie tlačidlového vysielača impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218628

Dátum: 01.06.1985

Autor: Ferianc Ľubomír

Značky: impulznej, voľby, tlačidlového, zapojenie, vysielača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tlačidlového vysielača impulznej voľby podľa vynálezu jednoduchými prostriedkami vymedzuje dobu aktívneho režimu obvodu impulznej voľby na dobu nutne potrebnú na vyslanie impulzov voľby a tým zabezpečuje počas cele] doby činnosti tlačidlového vysielača impulznej voľby definovaný stav výstupov obvodu impulznej voľby.

Zapojenie elektroakustickej náveste

Načítavanie...

Číslo patentu: 216279

Dátum: 15.05.1984

Autor: Ferianc Ľubomír

Značky: náveste, elektroakustickej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie elektroakustickej náveste význačné tým, že koncový zosilňovač (5) je svojím záporným napájacím vývodom (52) spojený so záporným vývodom (112) mostíkového usmerňovača (1), záporným vývodom (22) prahového spínacieho obvodu (2), prvým vývodom filtračného kondenzátora (17) a prvým vývodom (32) stabilizátora napätia (3) a oscilátor (4), ktorý je spojený svojím výstupom (43) so vstupom (53) koncového zosilňovača (5), je spojený svojím...