Ferenci Michal

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288190

Dátum: 14.05.2014

Autori: Kováčik Ján, Herencsárová Gabriela, Ferenci Michal, Tokár Zdenko, Králik Milan, Kerďo Pavol

MPK: C05G 3/10, C05G 1/00

Značky: uvoľňovaním, riadeným, granulované, živin, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanej mastnými kyselinami ricínového oleja s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000 v množstve 30 až 80 hmotn. %, aminoživice v množstve 1 až 30 hmotn. % a rastlinného oleja v množstve 1 až 30 hmotn. %. Aminoživica,...

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288066

Dátum: 27.03.2013

Autori: Tokár Zdenko, Kerďo Pavol, Ferenci Michal, Králik Milan, Kováčik Ján, Herencsárová Gabriela

MPK: C05G 3/00

Značky: hnojivo, granulované, uvoľňovaním, živin, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním granúl hnojiva zmesou epoxidovej živice s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 v množstve 50 až 85 hmotn. %, derivátu imidazolu v množstve 1 až 20 hmotn. % a modifikovaného rastlinného oleja v množstve 10 až 30 hmotn. %. Epoxidovou živicou s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 je výhodne diglycidyl éter bisfenolu A s epoxidovým ekvivalentom 182 - 192 g/mol, derivátom...

Granulované vodorozpustné vápenato-dusíkaté hnojivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287816

Dátum: 19.10.2011

Autori: Lencsés Ladislav, Protuš Roman, Králik Milan, Štefancová Radka, Gbelský František, Ferenci Michal, Kerďo Pavol

MPK: C05C 13/00

Značky: přípravy, vápenato-dusíkaté, spôsob, hnojivo, vodorozpustné, granulované

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované vodorozpustné vápenato-dusíkaté hnojivo sa pripraví rozkladom minerálnych solí vápenatých katiónov kyselinou dusičnou a spracovaním vzniknutej taveniny. Z reakčnej zmesi po rozložení minerálnych solí vápenatých katiónov kyselinou dusičnou, pôsobením bázického činidla pri pH od 6 do 10 a pri teplote od 65 do 120 °C sa vyzrážajú nežiaduce katióny Fe3+ a/alebo Mn2+, vzniknutá zrazenina sa oddelí, v získanom roztoku sa upraví mólový...

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry s amónnymi a horečnatými katiónmi, síranovými a dusičnanovými aniónmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287233

Dátum: 15.03.2010

Autori: Štefancová Radka, Kerďo Pavol, Králik Milan, Lencsés Ladislav, Ferenci Michal, Polák Anton, Lehocký Peter

MPK: C05D 5/00, C05C 1/00, C05C 3/00...

Značky: aniónmi, katiónmi, horčíka, síry, hnojivo, amónnymi, přípravy, granulované, obsahom, síranovými, dusičnanovými, dusíka, spôsob, vodorozpustných, horečnatými, foriem

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry obsahuje 15 až 30 % hmotn. dusíka, 1 až 18 % hmotn. síry, 2 až 10 % hmotn. horčíka, vyjadrené ako oxid horečnatý MgO, vo forme boussingaultitu - (NH4)2SO4.MgSO4.6H2O a podvojných solí dusičnanu amónneho - 2NH4NO3.(NH4)2SO4 a 3NH4NO3.(NH4)2SO4, pričom obsah boussingaultitu v hnojive je 40 až 45 % hmotn. Pripraví sa tak, že na magnezit sa pôsobí koncentrovanou kyselinou...

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278980

Dátum: 08.05.1996

Autori: Pokorný Peter, Ferenci Michal, Menyhart Štefan, Kiss Arpád

MPK: C05G 5/00, C05B 19/02, C05C 1/02...

Značky: hnojiv, granuláciu, priemyselných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním recyklovaného prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami (parou, vodou, amoniakom) v dvojzávitovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkového a bubnového granulátora, pričom výstupná časť dvojzávitovkového...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Waradzin Walter, Ferenci Michal, Kiss Arpád, Šesták Tomáš, Ondruš Štefan

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: granulovaných, chladenia, spôsob, fluidnej, zariadenie, vrstvě, uskutočneniu, materiálov

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Závitovkové vynášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221659

Dátum: 15.03.1986

Autori: Orság Ivan, Ferenci Michal, Iván Július, Krajčí Pavol

Značky: zariadenie, vynášacie, závitovkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie zabezpečujúce nepretržité vynášanie a dávkovanie materiálov s extrémne nízkymi tokovými vlastnosťami premiešavaných zásobníkov závitovkami protibežne rotujúcimi v priestore vyprázdňovacieho otvoru, čím sa dosiahne samočistiaceho efektu závitoviek.

Sušiaci bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 223675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krajčí Pavol, Orság Ivan, Ferenci Michal, Stredanský Ľubomír

Značky: bubon, sušiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá riešením vnútornej vostavby sušiaceho bubna, kde medzi podávacie závitovkové pásmo a presýpacie pásmo je zaradené stabilizačné pásmo tvorené komolokužeľovitým plášťom a hladkou a/alebo rebrami opatrenou plochou, ktoré obmedzuje tvorbu aglomerátov na obvode bubna pri sušení materiálov náchylných k nalepovaniu. Podstata riešenia spočíva v tom, že medzi podávacím pásmom a presýpacím pásmom je stabilizačné pásmo, tvorené...