Ferenc Milan

Spôsob identifikácie lokálne degradovaných miest vysokonapäťových PVC káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283909

Dátum: 22.03.2004

Autori: Packa Juraj, Lelák Jaroslav, Ferenc Milan

MPK: G01N 27/14, G01R 31/08

Značky: lokálně, vysokonapäťových, miest, identifikácie, káblov, degradovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je spôsob identifikácie lokálne degradovaných miest vysokonapäťových silnoprúdových PVC káblov v miestach ich prechodu cez priehradky (napr. protipožiarna priehradka, stena a pod.), kde je vzhľadom na znížený odvod tepla väčšia pravdepodobnosť zrýchlenia prevádzkového starnutia pri priemyselnej frekvencii. Riešenie je založené na vytvorení dočasnej umelej priehradky s rovnakými tepelnoizolačnými vlastnosťami a rozmerom v smere osi...

2-Hydroxyetylaminosubstituované deriváty 5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]izochinolínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278794

Dátum: 04.03.1998

Autori: Hrubý Milan, Michalský Jiří, Reichlová Růžena, Skácelová Eva, Hrbata Jiří, Křepelka Jiří, Koloničný Alois, Mělka Milan, Miko Milan, Šedivá Jitka, Ferenc Milan, Kejhová Irena, Urbanec Josef, Kargerová Anna

MPK: C07D 221/18, A61K 31/47, C07D 217/24...

Značky: farmaceutický, obsahom, výroby, deriváty, prostriedok, 2-hydroxyetylaminosubstituované, spôsob, 5,11-dioxo-5,6-dihydro-11h-indeno[1,2-c]izochinolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Protinádorové účinné indenoizochinolínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde n znamená celé číslo 0 až 5, spôsob ich prípravy kondenzáciou indeno[1,2-c]izokumarínu, alebo 1-metoxy-2-(2-metoxykarbonylfenyl)-1-inden-3-onu s N-(2-hydroxyetyl)alkyléndiamínom v prostredí horúceho dimetylformamidu. Ďalšou metódou prípravy týchto látok je kondenzácia 6-(n-chlóralkyl)-5,11-dioxo-5,6-dihydro-11H-indeno[1,2-c]izochinolínov s etanolamínom v prostredí...

Způsob výroby diltiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269330

Dátum: 11.04.1990

Autori: Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07D 281/10

Značky: výroby, způsob, diltiazemu

Text:

...navíc dochází k vylepšení pracovního prostředí s bezpečnosti práce. Další výhodou zpdsobu výroby je možnost aplikace závěrečných operací postupu k přečiětění analyticky nevyhovujíoíoh podílů aloučeniny I získaných z matečných louhů při výrobě substance.Způsob výroby podle vynálezu se provádí tak, že se sloučenina II v prostředí acetonu a v přítomnosti uhličitenu draselného alkyluje Z-(dímetłwlaminohthylobloridem. Po proběhnutě reakoi se...

Způsob regenerace dihydrátu hydrochloridu L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269280

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: hydrochloridu, regenerace, způsob, l-lysinu, dihydrátu

Text:

...na běžné zařízení -a nevyžaduje použití speciálních chemikálií. Regenerovaný dihydrát hydrochlorid L-lysinu je vysoce kvalitní a ve všech bodoch vyhovuje kvalitativním požadavkům nomyypro čistý dihydrát L-lysin, a to i v případě,použije-li se pro optické ätěpení L-lysin horší kvality. Příprava je navíc prakticky bezodpadové.Následující příklady provedení způsobu podle v-ynálezu pouze dokládají, ale neomezují.K auapenzi 31.9 s (0,1 mol)...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skácelová Eva, Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: použití, l-lysin, pomocná, činidla, způsob, báze, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, kyseliny, štěpicího, čisté, soustavy, štěpením, propanové, výroby, racemátu, opticky

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: báze, štěpicího, použití, hydrochlorid, výroby, kyseliny, pomocná, propanové, racemátu, l-lysinu, čisté, soustavy, způsob, štěpením, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, činidla, opticky

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Lubomír, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Pospíšil Josef, Pihera Pavel, Hrbata Jiří, Křepelka Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 85/04, C07C 87/29

Značky: výroby, selegilinu, způsob, hydrochloridu

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Způsob přípravy 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-D-glukofuranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268631

Dátum: 14.03.1990

Autori: Potěšil Tomáš, Ferenc Milan, Strojil Ladislav, Přehnal Arnošt

MPK: C07H 15/18

Značky: přípravy, 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-d-glukofuranózy, způsob

Text:

...Neznisto pevného hydroxid elkalic~ kého kovu se vezme do reakce jeho vodný roztok, což odstraňuje potíže při dávkováni rozemleté pevné aubstąnce. Voda použitá k rozpuštěnąí hydroxidu alkaliokého kovu ee .společně s vodou vznikajici při benzylaci odstraňuje ezootropxxi destilaoi. Takto lze dosáhnout podstetného zkráoeni rcakčni doby. Tím se omezi konkurenčni reakce nato 1 ik,že za zvolených reakönioh podmínek dojde k totálni benzylaci...

Způsob analytického stanovení terc. butylkarbonátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268359

Dátum: 14.03.1990

Autori: Strojil Ladislav, Ferenc Milan, Hrubý Milan, Pospíšilová Jana, Míčková Růžena, Svobodová Ljuba, Zoula Václav, Kakáč Bohumil, Křepelka Jiří, Šturc Antonín, Jančik Fedir, Trojánek Jan, Köllnerová Zdislava

MPK: G01N 37/00

Značky: terč, způsob, butylkarbonátu, stanovení, analytického, sodného

Text:

...podla vynálezu.a) Stanovení obsahu terc. butylkarbonátu eodného v suspenzí 2 g (m) dobře promíchané suspenze se neváži do 50 ml odměrné banky, pŕídá se 5 ml vody a cca 40 ml methanolu a roztok se dobře promíchá a doplní methanolem po značku. Po promíchání se odpipetuje 10.00 ml roztoku do títračni nádobky, přídá se 20 mlmethanolu a titruje se potenciograficky odměrným roztokom kyeélíny chlorovodíkově(HC 1) (c s 0.1 mel/1) na skleněnou a...

Způsob výroby kyselin 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 266520

Dátum: 12.01.1990

Autori: Michalský Jiří, Ferenc Milan, Pihera Pavel, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Hrbata Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, výroby, kyselin, 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových

Text:

...působením směsi červeného fosforu a kyseliny jodovodíkové. Nevýhoda postupu spočívá V tom, že produkty reakce jsou méně čisté a výtěžky jsou nižší.Následující příklady ilustrují, avšak nikterak neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynálezu.Ke směsi 31,0 g (0,1 mol) kyanhydrinu vzorce Il (R C 1), 60 ml kyseliny octové,60 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové a 0,5 ml koncentrované kyseliny jodovodíkové se přidá 24,0 g (0,l 06 mol)...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ferenc Milan, Grimová Jaroslava, Dvořáková Alena, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Michalský Jiří, Přehnal Arnošt

MPK: C07D 209/28

Značky: způsob, výroby, indometacinu, esterů, tropovou, kyselinou

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přehnal Arnošt, Fišnerová Ludmila, Dvořáková Alena, Brůnová Bohumila, Michalský Jiří, Ferenc Milan, Grimová Jaroslava, Pihera Pavel, Hájíček Josef

MPK: C07D 209/28

Značky: způsob, kyselinou, esterů, výroby, tropovou, indometacinu

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Způsob výroby vápenaté soli kyseliny 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264450

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrbata Jiří, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Michalský Jiří, Pihera Pavel, Ferenc Milan

MPK: C07D 231/12

Značky: 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové, vápenaté, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...chloridu cínatého. Směs se za mícháni zahřeje během 0,5 h k varu, přičemž dojde k rozpuštění pevné fáze. Po 2 h míchání za mírného varu se reakční směs ochladí, pevná látka se odfiltruje a promyje se 10 ml kyseliny octové. Ke spojeným filtrátům se přidá 250 ml chloroformu a 250 ml vody a po protřepání se vodná fáze oddělí a extrahuje 40 ml chloroformu. spojené chloroformové výtřepy se promyjí 2 x vodou (100 a 50 ml) a potom se extrahují 250 ml...

Způsob výroby kyanhydrinů 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262099

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pihera Pavel, Brůnová Bohumila, Michalský Jiří, Ferenc Milan, Hájíček Josef, Hrbata Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: kyanhydrinů, způsob, výroby, 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů

Text:

...z 91 0/0 kyanhydrlnu vzorce I Cl), 6 9/0 aldehydu vzorce II R Cl a 3 0/0 neidentifikovaných nečistort. I tento produkt je bez další úpravy použitelný pro reduktivní hydrolýzu chloridem cínaçtým. Rekrystalizací produktu z methanolu nebo ethanolu se získa 25,4 g 82,1 procenta kyanhydrinu l-fenyl-B-tí-chlorfenyl-4-pyrazolkarboxaldehydu I, R C 1 s teplotou taní 124 až 126,5 °c a čistotou dle HPLC 99 .Postupem podle příkladu 1, s tím...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Michalský Jiří, Šturc Antonín, Kakáč Bohumil, Křepelka Jiří, Borovička Miloš, Hrubý Milan, Pospíšek Jan, Míčková Růžena, Ferenc Milan, Novák Pavel, Bláha Karel, Trojánek Jan, Lukáč Juraj, Jančik Fedir

MPK: C07K 5/06

Značky: alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu, alkylesterů, výroby, hydrochloridu, způsob, nižších

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Trojánek Jan, Hrubý Milan, Michalský Jiří, Jančik Fedir, Bláha Karel, Šturc Antonín, Křepelka Jiří, Pospíšek Jan, Ferenc Milan, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Lukáč Juraj, Míčková Růžena, Borovička Miloš

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, způsob, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kakáč Bohumil, Novák Pavel, Chromík Jindřich, Hrubý Milan, Lukáč Juraj, Míčková Růžena, Borovička Miloš, Michalský Jiří, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Trojánek Jan, Přehnal Arnošt, Strojil Ladislav, Bláha Karel, Šturc Antonín, Jančik Fedir, Pospíšek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyldikarbonanu, přípravy, způsob

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Křepelka Jiří, Pospíšek Jan, Lukáč Juraj, Trojánek Jan, Michalský Jiří, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Pospíšil Josef, Ferenc Milan, Borovička Miloš, Míčková Růžena, Hrubý Milan, Chromík Jindřich, Bláha Karel, Jančik Fedir, Šturc Antonín

MPK: C07C 69/96

Značky: mono(1,1-dimethylethyl)esterů, uhličité, způsob, kyseliny, solí, výroby

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ferenc Milan, Jančik Fedir, Pospíšek Jan, Novák Pavel, Hrubý Milan, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Lukáč Juraj, Křepelka Jiří, Michalský Jiří, Kakáč Bohumil, Bláha Karel, Borovička Miloš, Pospíšil Josef, Chromík Jindřich, Trojánek Jan

MPK: C07C 31/30

Značky: kovů, způsob, alkalických, alkoxidů, výroby

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Způsob výroby chloridu železnatého pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237596

Dátum: 15.01.1987

Autori: Martínek Jaroslav, Jančik Fedir, Strojil Ladislav, Ferenc Milan, Körbl Jiří

MPK: C01G 49/10

Značky: výroby, železnatého, chloridů, způsob, farmaceutické, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava na vzduchu relativně stálého chloridu železnatého tetrahydrátu pro farmaceutické a jiné účely z technického chloridu železitého redukcí železem ve formě černého žíhaného vázacího drátu v přítomnosti chlorovodíkové kyseliny, krystalizací a postupným promytím krystalů propanolem s výhodou isopropylalkoholem, směsí propanolu s rozpouštědlem, misitelným s propanolem a nemisitelným s vodou o teplotě varu nižší než teplota varu použitého...

Způsob přípravy di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247846

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lukáč Juraj, Ferenc Milan, Borovička Miloš, Bláha Karel, Jančik Fedir, Hrubý Milan, Chromík Jindřich, Michalský Jiří, Kakáč Bohumil, Novák Pavel, Pospíšek Jan, Křepelka Jiří, Šturc Antonín, Trojánek Jan, Míčková Růžena

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, přípravy, di-terc.butyl-dikarbonanu

Text:

...chloridü kyselin byl použit oxychlorid fosforećný, který však v důsledku stechiometrie reakce dává nízkć výtěžky vzhledem k surovinám /V. F. Pozdněv Ž. Obšč. Chim. 51, 491 /1981/.Vedlejší produkt, ktery při této reakci vzniká, je sice také možno použít při syntéze N-terc. butyloxykarbonylamlnokyselin, ale jeho izolace V čistém stavu je obtížná, izoluje se nestandardní produkt se znaćným množstvím soli.Při postupu podle vynálezu se...

Způsob výroby di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Michalský Jiří, Jančik Fedir, Bláha Karel, Lukáč Juraj, Trojánek Jan, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Pospíšek Jan, Hrubý Milan, Borovička Miloš, Chromík Jindřich, Kakáč Bohumil, Šturc Antonín, Novák Pavel

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, výroby, di-terc.butyl-dikarbonanu

Text:

...přičemž k přípravě terc. butylátu sodného se s výhodou použije hydrid sodný.Při postupu podle vynálezu se reakcí hydridu sodného /s výhodou disperze v minerálním oleji/ 5 ekvivalentem terc. butylalkoholu v inertním rozpouštědle /vyšší alifatické uhlovodíky, s výhodou toluen/ při teplotě 20 až 110 OC, s výhodou 60 OC. získaná reakční směs se syté oxidem uhličitým za atmosférickeho tlaku při teplotě 0 až 100 OC, s výhodou 60 °C.Po nasycení se...

Způsob přípravy methylesteru N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231201

Dátum: 15.06.1986

Autori: Körbl Jiří, Jančik Fedir, Hrubý Milan, Ferenc Milan, Němeček Oldřich, Michalský Jiří, Jakešová Ludmila

MPK: C07C 101/18

Značky: způsob, n-benzyloxykarbonyl-l-aspartyl-l-fenylalaninu, přípravy, methylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy metylesteru N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninu reakcí anhydridu kyseliny N-benzyloxykarbonyl-L-asparagové s metylesterem L-fenylalaninu, spočívající v tom, že se na anhydrid N-benzyloxykarbonyl-L-asparagové kyseliny působí roztokem metylesteru L-fenylalaninu v organickém rozpouštědle namísitelném s vodou, s výhodou v etylacetátu, získaným extrakcí alkalizovaného vodného roztoku odparku surového hydrochloridu...

Způsob zpracování odpadního síranu železnatého na síran železnatý s nízkym obsahem vody, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 231045

Dátum: 15.06.1986

Autori: Körbl Jiří, Martínek Jaroslav, Jančik Fedir, Strojil Ladislav, Ferenc Milan

MPK: C01G 49/14

Značky: síran, zpracování, vody, účely, farmaceutické, způsob, železnatého, odpadního, zejména, železnatý, nízkým, síranu, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Čištění odpadního síranu železnatého po zpracování ilmenitu na sloučeniny titanu se řeší zahříváním odpadu s konc. sírovou kyselinou, zředěním vodou a krystalizací. Další krystalizace z vody vede k FeSO4 . 7 H2O čistoty p. a. Odvodnění, na síran železnatý s nízkým obsahem vody pro farmaceutické účely se provádí varem se směsí etanolu a sírové kyseliny.

Způsob výroby hydrochloridu a-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231654

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ferenc Milan, Havel Karel, Jančik Fedir, Jakešová Ludmila, Hrubý Milan, Körbl Jiří, Michalský Jiří, Němeček Oldřich

MPK: A23L 1/236, C07C 103/52

Značky: hydrochloridu, způsob, výroby, a-l-aspartyl-l-fenylalaninmethylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Z kyselého (HCl) vodně-methanolického roztoku po katalytickém hydrogenolytickém odštěpení chránící benzyloxykarbonylové skupiny ze směsi ? - a ?-N-benzyloxykarbonyl-L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesterů se přivede žádány hydrochlorid ? - L-aspartyl-L-fenylalaninmethylesteru ke krystalizaci přídavkem látek, zvyšujících koncentraci chloridových iontů, s výhodou chloridu sodného.