Fedík František

Vahadlový zaisťovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3333

Dátum: 06.11.2002

Autor: Fedík František

MPK: E05C 1/06

Značky: vahadlový, mechanizmus, zaisťovací

Text:

...časť vahadla g však môže mať aj inýK hornému ramenu vahadla gje kĺbovo pripojené horné tahadIo 1, na ktorého konci je prostrednictvom nastavovacej - rektifikačnej skrutky g naskrutkovaná nastavovacia zátyka 19. Skrutkový spoj umožňuje pootáčaním rektifikačnej skrutky 11 nastavenie správnej a účinnej polohy celého mechanizmu. K dolnému ramenu vahadla g je prostredníctvom kĺbu Q pripojené dolné tahadlo Z zakončené zaísťovacou zátykou g....

Viacbodové zaistenie bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2512

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/06

Značky: zaistenie, dveří, viacbodové, bezpečnostných

Text:

...systémom s prvou a štvrtou závorou g, 511, Q a 43 a druhou bezpečnostnou zámkou g spojenou s pätbodovým zabezpečovacím systémom so závorami šiestou až deviatou Q, Q, 52, §§ a 54. Do štvorbodovéhozabezpečovacieho systému k prvej závore g so siedmou zarážkou 2 je upevnenáblokovacía zámka g. Na prvom pozdĺžnom ťahadle 6 a/alebo na druhom pozdĺžnom ťahadle Q systému prvej bezpečnostnej zámky 1 a na prvom vertikálnom ťahadle § a/alebo...

Blokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2511

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/10

Značky: dveří, gravitačný, mechanizmus, blokovací, bezpečnostných

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené na výkrese, na ktorom je znázornený blokovací gravitačný mechanizmus podľa technického riešenia v čelnomBlokovací gravitačný mechanizmus bezpečnostných dveri je tvorený rozvodkou 1, na ktorej je jednak kyvne uchytené na prvom čape g tahadlo blokovacej závory g suvne uloženej vo vodidle g uchytenom na ráme g dverí, a jednak kyvne uchytené na druhom čape § závažia z s trnom § a...

Nosné ťahadlo bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2510

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/20

Značky: nosné, dveří, tahadlo, bezpečnostných

Text:

...objasnenépomocou výkresu, kde. obr. 1 znázorňuje bočný pohľad na nosné tahadlo s upevnenou kulisou,obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na kĺb na závore zámky, aobr. 3 bočný pohľad na upevnené nosné tahadlo v závite v kĺbe na závoreNosné tahadIo bezpečnostných dverí slúžiace na prevod pohybu závory g zámky § na jeho kulisu § a následne na ďalšie mechanizmy bezpečnostných dverí je tvorené tyčovitým telesom 1 na jednom konci opatrenom závítom g...

Ovládacia rozvodka mechanizmu bezpečnostných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2509

Dátum: 12.06.2000

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/24

Značky: mechanizmu, rozvodka, dveří, bezpečnostných, ovládacia

Text:

...ovládacej rozvodky podľa predloženého technického riešenia spočívav tom, že podľa počtu čapov a stúpania závitu možno nastavovať výšku rozvodky, atým zaistiť spoľahlivo posúvanie tahadiel mechanizmov bezpečnostných dveri.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde obr. 1 znázorňuje čelný pohľad, aobr. 2 bočný pohľad na ovládaciu rozvodku.Ovládacía rozvodka mechanizmov bezpečnostných...

Bezpečnostný zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 998

Dátum: 08.11.1995

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/02, E05C 9/14, E05B 65/06...

Značky: systém, bezpečnostný, zamykací

Text:

...typ a Veľkosť dverí.Brehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude- bližšie opísané pomocou výkresov na ktorých je na obr. 1 - schematicky znázornená usporiadaniešesťbodového zamykacieho systému V zamknutom stave a na obr.2 - detail úpravy západky závory s vodiacimi drážkami vodiaci mi kolíkmi a tiahlami vo vodiacich rúrkach.Bezpečnostný zamykací systém pozostáva so závory , západky ll ktorej sú po oboch stranách závory l...

Sendvičový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 298

Dátum: 10.11.1993

Autori: Fedík František, Bobek Emil

MPK: E04C 2/10

Značky: panel, sendvičový

Text:

...zvukovoizolaöne materiály, prípadne ich vzájomne kombinacie.Sendvićový panel je prierazuvzdorný a dvere, prípadne steny uzatváraných priestorov odolávajú náeilnemu konaniu. Sendviöový panel zabezpečuje tiež menší prienik tepelnej a zvukovej energie, pričom tieto vlastnosti sa zvýrazñujú pri doplnení vnútorných vrstviev o tepelnoizolaöne prípadne zvu kovoizolačne materiály.Prehľad obrázkov na výkresoch Technicke riešenie bude bližšie...