Faukner Ferdinand

Zařízení pro ovládání posuvu a krokování vozíku manipulátoru chemické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257309

Dátum: 15.04.1988

Autori: Laichter Aleš, Bednář Václav, Faukner Ferdinand

MPK: H05K 3/00

Značky: krokování, manipulátoru, posuvu, linky, chemické, vozíků, zařízení, ovládání

Text:

...jejíž rub je tlačen pružinou k tyčí se závěsy.Řešení podle vynálezu zjednodušuje ovládání pcsuvu a krokování vozíku manipulátoru tím,že jsou jedinou smyčkou ovládány obě funkce a dochází k materiálovým i výrobním úsporám a zároveň dochází k vyšší rychlosti v ovládání.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ovládání posuvu akrokování vozíku manipulátoru chemické linky podle vynálezu.Přes kladky łg je vedena uzavřená lanové smyčka,...

Skříň chemické linky pro zaleptávání otvorů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faukner Ferdinand, Laichter Aleš, Bednář Václav

MPK: H05K 3/00

Značky: skříň, spojů, plošných, chemické, zaleptávání, linky, desek, otvorů

Text:

...venkovního ovzduší.Na přiloženém výkresu je nakreslen příklad provedení skříně chemické linky podle vynálezu.Skříň chemické linky je rozdělena na vedle sebe jdoucí komoru manipulační ł vstupního oddílu skříně, kameru pracovní g, komoru pracovní Q a komoru manipulační 3 výstupního oddílu skříně. Mezi manipulačními komorami ł a A a vnějším prostorem jsou uzávěry É. Jednotlivé vnitřní oddíly jsou odděleny uzávěry É. V pracovní komoře 3 a...

Manipulátor pro chemickou linku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Laichter Aleš, Bednář Václav, Faukner Ferdinand

MPK: H05K 3/00

Značky: manipulátor, chemickou, linku

Text:

...dvěma páry kladek zdvihu, které umožňují diferenční vedení dvou lan zdvihu, na nichž je jako volná kladka zavěšena tyčová kladnice, která svými volnými konci se může zachycovat do otevřených háků závěsů zboží, přičemž společné ovládání lan zdvihu je prováděno hrazdou.Použitím manipulátoru pro chemickou linku se dosahuje zvýšené bezpečnosti práce tím,že je obsluha oddělena od přímého styku se zdraví nebezpečným prostředím. Pŕínos...

Zapojení dvouúčelových ohříváků vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 246125

Dátum: 15.09.1987

Autori: Faukner Ferdinand, Záruba Libor, Podskalský Zdenik

MPK: F28D 3/00

Značky: dvouúčelových, zapojení, ohříváku

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na pripojených echematických výkresechmkde obr. I představuje schéma zapojení uaolňijící vracet teplárensld kondenzát do teplotné odpovídajícího místa hlavního okruhu a. obr. 2. znázorňuje alternativní řešení, kdy teplárensw kondenzátje zaváděn do kondenzátoru.Topná pára z jednotlivých odběrů turbiny je přiváděna do parních prostoru dvouúčełových ohŕíváků, kde kondenzuje na teploeměnąých svaaoích. Teplo z horních...

Podávací zařízení pro přísuv součástí do brusného prostoru dvoustranné rovinné brusky vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 241288

Dátum: 01.09.1987

Autor: Faukner Ferdinand

MPK: B24B 41/06

Značky: podávací, dvoustranné, součástí, rovinné, brusného, zařízení, brusky, prostoru, přísuv, vertikální

Text:

...aby otáčení jednoho ovládacího elementu se všechny seřizovatelné elementy posunovaly společně. Ovládací element je mechanicky spojen s naváděcími deskami a ložiskovými tělesy vrchního podávacího válce. Ovládací element je dále mechanicky spojen s ukazatelem nastavené šířky.Výhodou tohoto uspořádání je možnost rychlého a přesného seřízení podávacího zařízení na jiný rozměr, to znamená úsporu ztrátovýoh časů při seřizování a tím zvýšení...

Vzduchová čisticí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238149

Dátum: 16.02.1987

Autori: Faukner Ferdinand, Podskalský Zdeněk

MPK: H05K 7/20, B01D 46/52

Značky: vzduchová, čisticí, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová čisticí jednotka je určena pro filtraci vzduchu. Vlnovitě skládanou čisticí vložkou se dosáhne větší efektivnosti filtrace a zároveň je možnost konstrukci čisticí vzduchové jednotky provést v malých rozměrech. Výměnná ohebná čisticí vložka se tvaruje při vložení na vlnitě tvarovaný rošt vany vyčnívajícími hrazdičkami víka. Filtrační plocha může být měněna odstupem hrazdiček a dolů roštu. Využije se ve výpočetní technice, kde ke...

Stavebnice bloků zásuvných jednotek a obdobných konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221604

Dátum: 15.05.1985

Autori: Urban Josef, Faukner Ferdinand, Kupa Jiří, Laichter Aleš

Značky: jednotek, bloků, konstrukcí, obdobných, stavebnice, zásuvných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být hlavně využito v elektrotechnickém průmyslu, zejména ve slaboproudém oboru. Řeší se jím stavebnicová konstrukce nosných částí elektrotechnických zařízení obsahujících ucelené mechanické podsestavy. Stavebnice je vytvořena z běžných hutnických polotovarů, čtvercových, plochých, průřezu L tyčí a desek, přičemž se vyznačuje tím, že v rozích nebo styčných místech dvou a více prvků skeletového rámu je alespoň jedním prvkem plochá...