Fantetti Lia

Samosterilizačné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14348

Dátum: 29.06.2006

Autori: Cocchi Annalisa, Chiti Giacomo, Fantetti Lia, Paschetta Valentina, Alongi Carmela, Dei Donata, Roncucci Gabrio

MPK: A61K 47/48

Značky: samosterilizačné, výrobky

Text:

...aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupina zahŕňajúca aspoň jeden kvartérny amóníový substituent, a ak sú R,R., R 2 a R 3 skupiny zahíňajúce aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupiny zahŕňajúce aspoň jeden kvartćmy amóníový substituent, alebo ak sú R a R 3 skupiny zaluñajúce aspoň jeden alifatický amino substituent alebo skupiny zahŕňajúce aspoň jeden kvartémy amóníový substituent a R a R 3 sú H, tak uvedené...

Deriváty ftalokyanínu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5036

Dátum: 04.05.2006

Autori: Fantetti Lia, Roncucci Gabrio, Mascheroni Stefano, Cocchi Annalisa, Dei Donata, Chiti Giacomo

MPK: A61K 41/00, A61K 33/30, A61P 31/00...

Značky: výroby, deriváty, obsahom, spôsob, farmaceutické, ftalokyanínu, použitie, prostriedky

Text:

...sú v polohe 2,9,16,23 ftalokyaninového prstenca.0011 Charakteristiky a výhody vynálezu budú podrobne ilustrované v ďalšom opise. PODROBNÝ OPIS WNÁLEZU0012 Deriváty vzorca (l) podľa vynálezu, hoci boli zahrnuté vo všeobecnom vzorci uvedenom v patente US 5,965,598, neboli tam špecificky vymenované. Ukázalo sa, že terajšie deriváty majú tiež prekvapujúcu účinnosť vo fotodynamickej terapii FDT proti bakteriálnym infekciám vyvolaným...

Mezo-substituované porfyríny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3510

Dátum: 21.10.2003

Autori: Cocchi Annalisa, Fantetti Lia, Dei Donata, Nistri Daniele, Paschetta Valentina, Chiti Giacomo, Giuntini Francesca, Roncucci Gabrio

MPK: A61K 31/409, A61K 49/00, A61P 31/00...

Značky: mezo-substituované, porfyríny

Text:

...lézií pokožky a slizníc. Zvláštny význam má možnosť modulovať aktivitu týchto produktov pomocou ovplyvnenia vlnovej dĺžky žiarenia použitého na aktiváciu. Skutočne je všeobecne známe, že porfyriny sú schopné absorbovať svetlo V červenej oblasti a v modrej oblasti viditeľného spektra v rôznom rozsahu. Kombinácia svetelného zdroja zisteného pre tieto účely a diferenčnej absorpcie porfyrínmi umožňuje unikátnu možnosť presne...