Faix Alexej

Způsob rekonstrukce studiových jímacích objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243074

Dátum: 15.11.1987

Autori: Roth Ján, Šimko Július, Hoffmann Ján, Faix Alexej

MPK: E03B 3/15

Značky: rekonstrukce, objektu, studiových, jímacích, způsob

Text:

...provedení regenerace. iVýše uvedené problémy řeší způsob rekonstrukce studňových jímacích objektů podle vynálezu, jehož podstatou je takový postup, že do původní výstroje objektu se vloží nová výstroj menšího průměru a do vznik lého prostoru mezi původní-a novou výstro- vjí se vloží trhavina. Trhavina se přivede k explozi, čímž dojde k destrukci původní výstroje, k uvolnění vtokových otvorů, popřĺpadě .k destrukci nepropustné části zaplášj...

Způsob selekce a nahromaďování mikroorganismů hydrolyzujících fenoxymethylpenicilin na 6-aminopenicilánovou kyselinu a kmen mikroorganismu Cryptococcus sp. CCY 17-22-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 240247

Dátum: 15.06.1987

Autori: Faix Alexej, Šetina Peter, Biely Peter, Kováe Pavol, Drusa Milan, Mislovieová Danica

MPK: C21N 15/00

Značky: 6-aminopenicilánovou, fenoxymethylpenicilin, způsob, 17-22-1, mikroorganismu, hydrolyzujících, cryptococcus, kyselinu, nahromaďování, selekce

Text:

...umol ô-Ařłcmgří suché hmoty buněk. Dosaženä specifické aktivita závisí na složení živné půdy, kultivačních podmínkách a fyziologickém stavu kultury Chronístogrefiítenke srsti-u celulózy a vysokotlałrou kepalinofvcu chromąitogreíií hy lo prokázáiro, žerpři styku intaktnich bu něk s vodnými roztoky K-soli V-penicilinu, vzniká pouze B-APK a tenoxyoctová kyseli na.Jednotka enzymové aktivity V-penicilin amidázy je. takové množství enzymu, které...

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie flotačných koncentrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239185

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čiško Vojtech, Beňa Vojtech, Faix Alexej, Demečko Pavol

MPK: B03D 1/08

Značky: zahusťovanie, flotačných, lamelový, koncentrátov, zahusťovač

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač je určený na zahusťovanie flotačných koncentrátov, alebo iných suspenzií náchylných k tvorbe mineralizovaných pien. Pozostáva zo vstupnej súprúdovej lamelovej sekcie, nad ktorou je umiestnený rozbíjač pien, ďalej z protiprúdovej lamelovej sekcie, nad ktorou je umiestnený jeden, alebo viac zhrňovačov pien. Pod oboma lamelovými sekciami je umiestnený zberný ihlan, vo svojej spodnej časti s výpustným otvorom. Prepad zahusťovača...

Spôsob získavania ortute z odpadových vôd vznikajúcich pri odpražovaní ortute z flotačných ortuťových koncentrátov a z ortuťových odpadov chemického priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219673

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kalafut Štefan, Hodoši František, Bumbálek Václav, Faix Alexej, Wachter Rudolf

Značky: ortuťových, koncentrátov, spôsob, flotačných, ortute, odpražovaní, vznikajúcich, odpadových, získavania, priemyslu, odpadov, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka získavania ortute z odpadových vôd, ktoré vznikajú pri pyrometalurgickej výrobe ortute. Problém odpadových vôd z uvedenej výroby spočíva v tom, že ortuť vo forme mikrokvapiek je vo vode jemne dispergovaná alebo okľudovaná v hydrofóbnej pene a sedimentáciou sa neodstraňuje. Vyzrážanie iontovej ortute klasickými zrážadlami vedie k tvorbe anorganických koloidov, ktorých izolácia spôsobuje ťažkosti alebo vzniká nespracovateľný...

Lamelový zahusťovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 222079

Dátum: 15.07.1985

Autori: Faix Alexej, Demečko Pavol, Čiško Vojtech

Značky: zahusťovač, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový zahusťovač na zahusťovanie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov ako aj na čistenie pevnými časticami znečistených vôd, vyznačený tým, že pozostáva z nátokovej komory (1), ktorá má v spodnej časti v celej šírke prietokové otvory (2), zo zahusťovacieho priestoru (3) vyplneného šikmo uloženými, paralelnými, vlnitými lamelami (4) z prepadu (7) a zo zberného ihlanu (5) v spodnej časti opatreného výtokom (6).