Fábry Jozef

Filtrační materiál pro dvoustupňovou filtraci tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268381

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mrština Václav, Fábry Jozef, Orna Jiří, Kováč Pavel, Franc Zdeněk

MPK: B32B 5/08, D04H 1/48, B01D 39/08...

Značky: filtrační, dvoustupňovou, tekutin, filtrací, materiál

Text:

...spotřeba elektrické energie o 10 až 25 .Vstupní předfiltrační vrstve vpichovaná textílie zachycuje hrubé častice, které tvoří převážně množství nečistot ve filtrované vzdušninč nebo kepalíně. Proto je tato vrstva ze tří vrstev fíltračního materiálu nejobjemnější a případně se v její tlouštce zvětšuje hustota vláken, aby se zvýšil účinek hloubkové filtrace.Pro atmosferickou filtrací je výhodné použít předfiltračnl vrstvu obsahující...

Spôsob prípravy tepelne stálych filtračných materiálov z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Pavel, Wiesner Emil, Fábry Jozef, Lackovič Radoslav, Vojtko Anton, Vrána Miroslav, Erthner Ľudovít

MPK: B01D 39/04, D04H 3/04, D01F 6/10...

Značky: filtračných, materiálov, polyvinylchloridu, přípravy, chlorovaného, stálých, spôsob, tepelně

Text:

...do zvlákňovacieho zariadenia. Vzdialenosť zmiešavacieho zásobníka od zvlákñova-cieho zariadenia nesmie byt väčšia, ako 5,0 m.Roztok chlórovaného npolyvinylchloridu v etylacetáte o koncentrácii 10,0 hm. sazmiešal s roztokom mitrátu celulózy v .etylacetäte o koncentrácii 10,0 hm. bezprostredne -pred .zvlákňovnaním v po-mere odpovedajúie-om 130,0 hm. 0/0 sušiny chlórovaného polyvlnylchloridu a 20,0 hm. 0/0 sušiny nitrátu celulözy. Tälto...

Tepelne stále filtračné materiály z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262763

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrána Miroslav, Kováč Pavel, Lackovič Radoslav, Vojtko Anton, Fábry Jozef, Wiesner Emil

MPK: D01F 6/10, D04H 3/03, B01D 39/04...

Značky: filtračné, materiály, tepelně, polyvinylchloridu, chlorovaného

Text:

...pomere získa sa. zmes, z ktorej s.a .pripravujú vlákna, ktoré sa ukladajú pneumatický alebo v elektrostatickom ,poli podľa čs. patenłtu číslo 120 5.03 do homogénnej filtračlnej vrstvy,,pripadne sa .pripraví vytláčanim zo štrbinovltej hubice .na povrch valca fólia, z ktorej sa fibriláciou .pripravujú .pásky a tieto sa dalej spraco-vávajú do filtračsnej vrstvy uvedenými spôsobmi..Aby sa zachoval charakter filtračného materiálu chlór-ovaného...

Filtračný materiál so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fábry Jozef, Vrána Miroslav, Kováč Pavel, Lackovič Radoslav, Vojtko Anton, Wiesner Emil

MPK: D01F 6/10, B01D 39/04, D04H 3/03...

Značky: filtračný, zlepšenými, materiál, vlastnosťami

Text:

...v množstve od 0,1 do 3,0 hmot. vody. Rozpustnosť vody je funkciou teploty a napr. v etylacetáte sa pri teplote 20 C -rvozpúšťa mar. 3 hmot. 0/o vody. Preto je velmi .významné, aby teplota zvlákňovacieho roztoku »bola udržiavaná na min. takej hod-note,ktorá odpovedá požadovanému obsahu vody v rozpúšťadle, ako popisuje Marsdens So-lvents Manual.Zistili sme, že filtračný materiál .pripra 4vený zvlákňovaním roztoku chlórov-a-ného...