Fábry Jozef

Filtrační materiál pro dvoustupňovou filtraci tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268381

Dátum: 14.03.1990

Autori: Franc Zdeněk, Fábry Jozef, Orna Jiří, Mrština Václav, Kováč Pavel

MPK: B32B 5/08, B01D 39/08, D04H 1/48...

Značky: tekutin, dvoustupňovou, filtrací, filtrační, materiál

Text:

...spotřeba elektrické energie o 10 až 25 .Vstupní předfiltrační vrstve vpichovaná textílie zachycuje hrubé častice, které tvoří převážně množství nečistot ve filtrované vzdušninč nebo kepalíně. Proto je tato vrstva ze tří vrstev fíltračního materiálu nejobjemnější a případně se v její tlouštce zvětšuje hustota vláken, aby se zvýšil účinek hloubkové filtrace.Pro atmosferickou filtrací je výhodné použít předfiltračnl vrstvu obsahující...

Spôsob prípravy tepelne stálych filtračných materiálov z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vrána Miroslav, Erthner Ľudovít, Lackovič Radoslav, Fábry Jozef, Wiesner Emil, Kováč Pavel, Vojtko Anton

MPK: B01D 39/04, D01F 6/10, D04H 3/04...

Značky: filtračných, polyvinylchloridu, spôsob, chlorovaného, materiálov, tepelně, stálých, přípravy

Text:

...do zvlákňovacieho zariadenia. Vzdialenosť zmiešavacieho zásobníka od zvlákñova-cieho zariadenia nesmie byt väčšia, ako 5,0 m.Roztok chlórovaného npolyvinylchloridu v etylacetáte o koncentrácii 10,0 hm. sazmiešal s roztokom mitrátu celulózy v .etylacetäte o koncentrácii 10,0 hm. bezprostredne -pred .zvlákňovnaním v po-mere odpovedajúie-om 130,0 hm. 0/0 sušiny chlórovaného polyvlnylchloridu a 20,0 hm. 0/0 sušiny nitrátu celulözy. Tälto...

Tepelne stále filtračné materiály z chlorovaného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262763

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lackovič Radoslav, Vojtko Anton, Fábry Jozef, Vrána Miroslav, Kováč Pavel, Wiesner Emil

MPK: B01D 39/04, D04H 3/03, D01F 6/10...

Značky: filtračné, materiály, tepelně, chlorovaného, polyvinylchloridu

Text:

...pomere získa sa. zmes, z ktorej s.a .pripravujú vlákna, ktoré sa ukladajú pneumatický alebo v elektrostatickom ,poli podľa čs. patenłtu číslo 120 5.03 do homogénnej filtračlnej vrstvy,,pripadne sa .pripraví vytláčanim zo štrbinovltej hubice .na povrch valca fólia, z ktorej sa fibriláciou .pripravujú .pásky a tieto sa dalej spraco-vávajú do filtračsnej vrstvy uvedenými spôsobmi..Aby sa zachoval charakter filtračného materiálu chlór-ovaného...

Filtračný materiál so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojtko Anton, Wiesner Emil, Lackovič Radoslav, Fábry Jozef, Vrána Miroslav, Kováč Pavel

MPK: D04H 3/03, B01D 39/04, D01F 6/10...

Značky: filtračný, materiál, vlastnosťami, zlepšenými

Text:

...v množstve od 0,1 do 3,0 hmot. vody. Rozpustnosť vody je funkciou teploty a napr. v etylacetáte sa pri teplote 20 C -rvozpúšťa mar. 3 hmot. 0/o vody. Preto je velmi .významné, aby teplota zvlákňovacieho roztoku »bola udržiavaná na min. takej hod-note,ktorá odpovedá požadovanému obsahu vody v rozpúšťadle, ako popisuje Marsdens So-lvents Manual.Zistili sme, že filtračný materiál .pripra 4vený zvlákňovaním roztoku chlórov-a-ného...