F41H 11/16

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 288270

Dátum: 15.04.2015

Autori: Štubňa Boris, Šajgalík Marcel, Štepiga Jozef, Mráz Pavel, Škoda Dušan

MPK: F41H 11/16

Značky: zariadenie, aktivačné, systému, frézovacie, odmínovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému je ukončené pozdĺžno-priečnym kĺbom (42) s upínacím rámom (421) spojeným cez dve okná (422) s radiálnym ložiskom a cez dve vidlice (424) na uloženie valcových čapov s pozdĺžne výkyvným rámom (423). Pozdĺžne výkyvný rám (423) je pevne spojený cez rameno (427) s rámom (426) priečneho výkyvu s uložením pre valcový čap (429) priečneho výkyvu a je upevnený k rámu (41).

Rotorový prvok na mechanické odstraňovanie mín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288133

Dátum: 28.10.2013

Autor: Willibald Arthur

MPK: F41H 11/16

Značky: rotorový, mechanické, prvok, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorový prvok (R) na mechanické odstraňovanie mín pozostáva z hnacieho prvku (1), ku ktorému je s odstupom priradená množina nástrojov (8). Okolo hnacieho prvku (1) je radiálne so vzájomnými odstupmi usporiadaná množina nosných prvkov (3) na uloženie alebo pripevnenie nástrojov (8) a/alebo ich držiakov (4.1 a/alebo 4.2).

Odmínovacia fréza pre odmínovacie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8270

Dátum: 24.04.2006

Autor: Rath Heinz

MPK: F41H 11/16

Značky: odmínovacie, fréza, vozidlo, odmínovacia

Text:

...na jeho oboch pozdĺžnych koncoch a s väčším počtom priećnych nosníkov upevnených medzi bočnými pridržiavacimi elementami V podstate paralelne s osou otáčania rotora a usporiadaných s odstupom ako voči sebenavzájom, tak aj voči osi otáčania, hnacie a nosné zariadenie, b)ktoré obsahuje hnaciu jednotku pre otočný pohon rotora a nesie rotor V požadovanom odstupe nad zemou, a väčší počet frézovacích nastrojov, ktoré sú upevnené na rotore. Ďalej je...

Odmínovací komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3496

Dátum: 02.05.2003

Autori: Ličko Peter, Kubančík Oto

MPK: F41H 11/16, F41H 11/12

Značky: komplet, odmínovací

Text:

...kde v zadnej časti aktivačného zariadenia je osadené prídavné zariadenie tvorené sústavou prvých terén kopirujúcich kotúčov, ktoré priaznivo ovplyvňujú činnosť cepovacieho zariadenia a čim sa zvýši účinnosť zariadenia o 3 .Ešte ďalšie zvýšenie účinnosti odmínovacieho kompletu podľa technického riešenia sa dosahuje konštrukciou,kde v zadnej časti oddeliteľného mobilného odmínovacieho stroja je osadené dohľadávacie zariadenie tvorené...

Odmínovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283303

Dátum: 22.04.2003

Autori: Engelbrecht Uwe, Kamper Jörg

MPK: F41H 11/16

Značky: zariadenie, odmínovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odmínovacie zariadenie (10) obsahuje odmínovacie vozidlo (12), na ktorého prednej strane je umiestnené čelné zariadenie s frézovým valcom (26). Čelné zariadenie je výkyvné okolo horizontálnej osi (40). Zadné zariadenie, ktoré tvorí hľadač mín, môže byť pripojené k odmínovaciemu vozidlu (12), alebo vozidlo (14) na vyhľadávanie mín so zadným zariadením môže nasledovať za vozidlom (12) na vyhľadávanie mín. Zadné zariadenie alebo vozidlo (14) na...

Odmínovací komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280321

Dátum: 13.04.1999

Autori: Lomenčík Ján, Kubančík Oto, Ličko Peter, Halaj Štefan, Mráz Pavol, Varga Juraj

MPK: F41H 11/16, F41H 11/12

Značky: komplet, odmínovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie mín z terénu, najmä v mierových podmienkach, odmínovacím kompletom pozostávajúcim z dopravného prostriedku, hlavne nákladného vozidla (1), od neho nezávislej odmínovacej jednotky tvorenej obslužným pracoviskom (2) s diaľkovým ovládačom (21) a od neho mechanicky oddeleným mobilným hydraulickým odmínovacím strojom (3) s prijímačom (31). Odmínovací stroj (3) bez obslužného personálu je vpredu vybavený aktivačným...