F41C 3/00

Záverový mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 287526

Dátum: 13.12.2010

Autor: Michút Viktor

MPK: F41C 3/00, F41A 3/00

Značky: strelnej, automatickej, zbraně, závěrový, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

V uzamykacom bloku (1) pevne spojenom s hlavňou (6) je vytvorený tvarový otvor (10), v ktorom je posuvne v smere pozdĺžnom osi hlavne (6) uložený záver (3). Na jednej horizontálnej stene tvarového otvoru (10) je vytvorená drážka (11), do ktorej v uzamknutej polohe záverového mechanizmu zapadá brzdiaci valček (2), ktorý je pohyblivo vo vertikálnom smere uložený medzi zadnou zvislou stenou (32) záveru (3) a prednou zvislou stenou (41) nosiča (4)...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286417

Dátum: 28.08.2008

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F41A 19/00, F41C 3/00

Značky: zbraň, samonabíjacia, uzamknutým, mechanizmom, záverovým

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z hlavných častí, ako je telo (1) so spúšťovým mechanizmom, hlaveň, záver (10) a vratná pružina (14), pričom telo (1) je vo vrchnej časti vybavené lôžkom (2) na uloženie hlavne (7), pod ktorým je usporiadaná vratná pružina (14), vo vývrte pružiny je telo (1) vybavené prednou drážkou (3) tvaru písmena S, v ktorej je usporiadaný predný čap (12). V zadnej časti tela (1) je vytvorená zadná drážka (4) tvaru písmena L obsahujúca zadný čap...

Automatická pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17395

Dátum: 24.04.2008

Autor: Kaminsky Victor Anatolevich

MPK: F41A 5/26, F41A 5/20, F41C 3/00...

Značky: pištoľ, automatická

Text:

...nachádza koncový kus a predná časť uzáveru sa pri spätnom pohybenadvihne a pričom sa zadná časť uzáveru podopiera cez podperu na telese. Opis vynálezu0008 Účelom tu opisaného vynálezu je zjednodušenie konštrukcie avýroby strelných-3 zbraní ako aj zvýšenie spoľahlivosti a zlepšenie bojových vlastností.0009 Táto úloha môže byť vyriešená nasledovneAutomatická pištoľ V podstate pozostáva z nepohyblivej hlavne, uzáveru s údemíkom a vyťahovačom...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4098

Dátum: 01.04.2005

Autori: Červinka Peter, Turanský Dušan

MPK: F41A 19/29, F41C 3/00, F41A 19/35...

Značky: uzamknutým, samonabíjacia, záverovým, zbraň, mechanizmom

Text:

...vloženia hlavne, nasunutia a sklopenia záveru v smere šípok.Na obrázku 6 je znázomený ďalší krok montáže, posun záveru vzad v smere šípky a tým zasunutie čapu zadného do vodorovnej častí drážky zadnej a na obrázku 7 je naznačená montáž čela na telo otočením v smere šípky, čím je montáž zbrane ukončená.Konkrétnym príkladom uskutočnenia technického riešenia znázomeným na obrázkoch 1 až 7 je poloautomatická Samonabíjacia krátka strelná...

Valcový mechanizmus pre postupný rotačný pohon valca strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3561

Dátum: 09.09.2004

Autori: Cornish Jeffrey, Zajk Joseph

MPK: F41C 3/00

Značky: pohon, válcový, rotačný, strelnej, postupný, mechanizmus, valca, zbraně

Text:

...revolverov, ktoré sme opísali vyššie. Od používateľa sa vyžaduje ďalšia ručná manipulácia s valcom a na presné zarovnanie všetkých nábojových komôr valca s výrezom rámu pre nabíjaciu klapku od oka je potrebný čas. Pre niektorých používateľov môže byť takáto manipulácia nepohodlná a nešikovná. Preto je potrebný revolver s nedeliteľným rámom, EP 1515111 32337ktorý má rýchlejšie a jednoduchšie nabíjanie a vyhadzovanie nábojníc v krajnej...

Revolver

Načítavanie...

Číslo patentu: 282325

Dátum: 03.12.2001

Autor: Biacovský Oto

MPK: F41C 3/14, F41C 3/00

Značky: revolver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zlepšenie charakteristiky - pomer dĺžky hlavne k celkovej dĺžke revolvera. Zlepšením tejto charakteristiky je možné dosiahnuť významné zväčšenie dĺžky hlavne pri zachovaní dĺžky revolvera alebo významné skrátenie revolvera pri zachovaní dĺžky hlavne. Použitím nového konštrukčného riešenia je možné pri celkovej dĺžke revolvera okolo 150 milimetrov počítať s hlavňou dlhou 4 palce a pri dvojpalcovej hlavni sa dá dosiahnuť celková...

Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279478

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/33, F41A 19/06, F41C 3/00...

Značky: pištoľ, najmä, střelby, voľby, možnosťou, režimov, zbraň, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej konštrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťavo - bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo funkciách: zaistené, spúšťové kohútové napínanie (DOUBLE ACTION/SINGLEACTION - DA/SA), len spúšťové napínanie (DOUBLE ACTION ONLY - DAO), streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (LIMITED DOUBLESHOT RATE-LDR), streľba plnou dávkou (FULL AUTOMATIC FIRE-FAF). Nastavenie...

Sportovní pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 276746

Dátum: 12.08.1992

Autor: Senfter Emil

MPK: F41C 3/00, F41C 23/00

Značky: pistole, sportovní

Pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 238389

Dátum: 15.04.1987

Autor: Glock Gaston

MPK: F41C 3/00

Značky: pistole

Zhrnutie / Anotácia:

Pistole s pažbou (1), ve které je spouštěcí ústrojí a na které je kluzně uloženo pouzdro závěru, v němž je hlaveň a závěr, jakož i s vratnou pružinou, opřenou o pažbu (1) a o pouzdro závěru. Závěr je opatřen úderníkem, o který se opírá pružina úderníku. Pro vychýlení zarážky (231) z dráhy pohybu úderníku je upravena spoušťová páka (63) a koncové polohy úderníku, případně kladívka, jsou určeny pohybem pouzdra závěru. Pro usnadnění výroby a...

Spoušťový mechanismus pro střelné zbraně, zvláště samočinné pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 229294

Dátum: 15.08.1986

Autor: Nečas Augustin

MPK: F41C 3/00

Značky: spoušťový, střelné, pistole, zvláště, samočinně, mechanismus, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Spoušťový mechanismus pro střelné zbraně, zvláště určené pro samočinné pistole, jehož táhlo je tvořeno dvěma rovnoběžnými rameny, jež jsou vzájemně spojena příčkou a vytvářejí prostor pro průchod zásobníku. Na této příčce jsou uloženy ozuby sloužící pro napínání kohoutu, to jest jak pro spoušťové napínání, tak i k natažení spouště při kohoutovém napínání a dále pak je na této příčce vytvořena šikmá plocha určená pro styk s vypínačem a ozub pro...