F28G 9/00

Regeneračný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7279

Dátum: 17.10.2007

Autor: Flender Manfred

MPK: F28D 19/00, F28G 9/00

Značky: regeneračný, tepla, výmenník

Text:

...vedenie V dvoch ložiskách. Ložiská sú výhodnejšie vyhotovené ako valivé ložiská a maximálne vychýlenie dúchacích ramien vedie ich voľnéV dôsledku zrkadlového usporiadania dvoch dúchacích ramien je na jednej strane zaručené dobré čistenie aokrem toho dobré odvádzanie uvoľnených nečistôt aumožnenýveľký časový odstup medzi po sebe nasledujúeimi procesmi čistenia.Príklad uskutočnenia regeneračného výmennika tepla je zobrazený na obrázku....

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285567

Dátum: 26.02.2007

Autori: Gonda Jozef, Koščík Dušan, Bartoš Zoltán

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: epsilon-kaprolaktamu, systémov, inhibície, tepla, rozvodoch, sekundárnych, vykurovacích, spôsob, uhličitanovej, oligomérov, inkrustácie, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku zmesi oligomérov epsilon-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285566

Dátum: 26.02.2007

Autori: Gonda Jozef, Bartoš Zoltán, Koščík Dušan

MPK: C02F 5/10, F28G 9/00

Značky: rozvodoch, sodnej, kyseliny, uhličitanovej, gama-aminokaprónovej, sekundárnych, vykurovacích, spôsob, inhibície, inkrustácie, tepla, pomocou, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej, ktorej pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob a zariadenie na odstránenie horľavých plynov z plynovodných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284814

Dátum: 18.11.2005

Autor: Franek Johann

MPK: B01D 53/22, F17D 1/04, B01D 53/047...

Značky: hořlavých, zariadenie, plynov, spôsob, odstránenie, plynovodných, sietí

Zhrnutie / Anotácia:

Po plynotesnom alebo takmer plynotesnom oddelení sieťového úseku od plynovodnej siete, uskutočnenom v oblasti prívodu plynu, sa v oblasti oddelenia nehorľavý a/alebo spaľovanie horľavého plynu nepodporujúci preplachovací plyn alebo zmes preplachovacích plynov vnesie, resp. vtlačí do sieťového úseku, a s týmto vtlačeným preplachovacím plynom alebo zmesou preplachovacích plynov sa horľavý plyn alebo zmes horľavých plynov, ktorá zostala v sieťovom...

Zapojenie zariadenia zabezpečujúceho prevenciu vzniku a odstránenie nánosov a inkrustov v doskových výmenníkoch a vyvíjačoch pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3823

Dátum: 08.06.2004

Autor: Chmelík Marián

MPK: F28G 9/00, F28G 13/00, F28F 19/00...

Značky: zabezpečujúceho, zariadenia, vzniku, vyvíjačoch, odstránenie, nánosov, prevenciu, doskových, výmenníkoch, zapojenie, inkrustov

Text:

...Ak je ich koncentrácia znížená natoľko, žečistiaci roztok nie je schopný plniť svoju funkciu, je potrebné ho vymeniť. Kvôli jednoduchému určeniu tejto hranice, je roztok upravený tak, aby koncentráciu (resp. jej nedostatok) farebne indikoval.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou blokovej schémy č. 1 a blokovej schémy č. 2, ktorá objasňuje výhodné riešenie s kompresorom.Zariadenie zabezpečujúce prevenciu vzniku a...

Chladič plynu na koksárenský plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 896

Dátum: 02.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: C10K 1/00, F23J 15/06, C10B 43/00...

Značky: koksárenský, chladič, plynů

Text:

...kanála, takže koksárenský plyn tento teplozmenný zväzok preteká V rovnomernom prúde alebo protiprúde voči kvapalinovémufilmu odtekajúcemu po teplozmenných plochách.Alternatívne môže byť teplozmenný sväzok usporiadaný vo vodorovnej časti plynového kanála, takže koksárenský plyn preteká týmto teplozmenným zväzkom V priečnom prúde voči kvapalinovémufilmu stekajúcemu po teplozmenných plochách.Prídavne je teplozmenný zväzok ako výmenná jednotka...

Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259467

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašica Milan, Kotrla Jan

MPK: B08B 9/18, F28G 9/00

Značky: čištění, zařízení, výrobků, dutin, vnitřních, výměníku, zejména, tepla

Text:

...dutin výrobků, zejména výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstupní olejové čerpadlo, ktoré je součástí odstředivé čističky oleje vyústuje do rozváděcího systému spolu s přívodem stlsčeněho vzduchu opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem přičemž rozváděcí systém je spcjen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že pomocí sítového filtru n odstředivé Čističky oleje je znečištěný olej...

Způsob čištění teplosměnných ploch chladičů oleje a kondenzátorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255581

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grof Štěpán

MPK: F28G 9/00

Značky: ploch, čištění, oleje, způsob, kondenzátorů, turbin, teplosměnných, chladičů, parních

Text:

...a výměna čistících tělísek nebo čistících nástrojů. U těchto systémů je nutné čistit síta, která jsou umístěna v potrubí chladící vody. U chladičů oleje se kontinuální čištění neprovádí. jUvedené nevýhody řeší způsob čištění trubkovnic a vstupních komor chladící vody chladičů oleje a kcndenzátorů parních tur~ bin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní komora chladící vody se přepojí na zvláštní vypouštěcí...

Parní ejektor na dekontamináciu vnútorných povrchov trubiek, potrubia a nádob parou, parno-emulznou a parno-aerosolovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251967

Dátum: 13.08.1987

Autori: Červinka Jiří, Keltoš Dušan, Bár Jaromír

MPK: F28G 9/00

Značky: potrubia, parní, nádob, trubiek, povrchov, parno-emulznou, ejektor, dekontamináciu, zmesou, parno-aerosolovou, vnútorných, párou

Text:

...uvedených efektov súčasne sa zakonite prejaví na podstatnom zvýšení dekontaminačného účinku a tým aj dekontaminačného faktora.Príklad parného ejektora podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Ide o parný ejektor, ktorého kovová hlavica 1 obsahuje teleso 2 a čelo 3. Teleso 2 tvoria dve trübky sústredene do seba zasadené. K parnému priestoru 4 hlavice patrí priestor vo vnútornej trúbke, napojenej po 4lopružnou hrubšou hadicou 5 11 a...