F28G 13/00

Zapojenie zariadenia zabezpečujúceho prevenciu vzniku a odstránenie nánosov a inkrustov v doskových výmenníkoch a vyvíjačoch pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3823

Dátum: 08.06.2004

Autor: Chmelík Marián

MPK: F28G 9/00, F28G 13/00, F28F 19/00...

Značky: zapojenie, výmenníkoch, vyvíjačoch, zariadenia, doskových, prevenciu, nánosov, odstránenie, zabezpečujúceho, inkrustov, vzniku

Text:

...Ak je ich koncentrácia znížená natoľko, žečistiaci roztok nie je schopný plniť svoju funkciu, je potrebné ho vymeniť. Kvôli jednoduchému určeniu tejto hranice, je roztok upravený tak, aby koncentráciu (resp. jej nedostatok) farebne indikoval.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou blokovej schémy č. 1 a blokovej schémy č. 2, ktorá objasňuje výhodné riešenie s kompresorom.Zariadenie zabezpečujúce prevenciu vzniku a...

Vzdušné delo na odstraňovanie napečených a nahromadených sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280592

Dátum: 08.06.1994

Autor: Maury Hans-dietmar

MPK: F28G 13/00, F16K 29/00

Značky: sypkých, odstraňovanie, nahromadených, napečených, vzdušné, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Vzdušné delo slúži na odstránenie napečených a nahromadených sypkých hmôt v silách, výmenníkoch tepla, potrubiach a pod. pomocou vzdušných rázov. Požadovaný stlačený vzduch sa akumuluje v tlakovej nádobe (1) a prechádza cez výpustný ventil (3), ako aj naň pripojenú výtokovú dýzu (11) do oblasti napečených sypkých hmôt a tieto rozruší. Výpustný ventil (3) má teleso ventilu (9), ako aj piest (19) pozdĺžne vedený vo vedení (18), zozadu rázovo...

Impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263199

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gubčo Vladimír, Machava Jan

MPK: F28G 13/00

Značky: zariadenia, impulzná, komora, impulzné, čistenie

Text:

...impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie osadená elektrickými zapalovecími sviečkami a spltnou klapkou pre vyrovnávania tlaku podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že jej spodná časť je vytvorená difúzorom V pozdĺžnej osi hmmlzuej komory, kde nad difúzorom vo vzdialenosti rovnej polovine priemeru impulznej komory je umiestnená dierovaná prepážka.Takéto riešenie impulznej komory zaručí pomocou difñzora u dierovacej prepážky...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F16L 53/00, F28G 13/00, F17D 5/00...

Značky: zařízení, alkalického, výměníku, tepla, zbytků, odstraňování

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Zariadenie na čistenie stenových výhrevných plôch parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243912

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kment Vítizslav

MPK: F28G 13/00

Značky: stěnových, parných, zariadenie, čistenie, generátorov, výhrevných, ploch

Text:

...výhodou je, že ako čistiace médiu-In je využitý odlúh z kotla, ktorý vo forme parovodnej zmesi je navádzaný .na čistené plo 4chy paralelne s osou trúbkovej steny parneho generátora.Na pripojenom výkrese je znázornená vlastně prevedenie zariadenia na čistenie stenových výhrevných plôch podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornená zabudovanie zariadenia na trúbkovú stenu parného generátora V reze a na obr. Z je znázornená rozmiestnenie...

Výstupná hubica impulzného zariadenia pre oblast nízkých teplot spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250771

Dátum: 14.05.1987

Autor: Muráni Ján

MPK: F28G 13/00

Značky: spalin, hubica, nízkých, impulzného, výstupná, zariadenia, oblast, teplot

Text:

...uhol,pod ktorým sa produkty impulzného horenia vytekajúce zo štrbín rozširujú.Uvedené .nedostatky odstraňuje výstupná hubice impulzného zariadenia pre obtlast nízkych teplôt spalín .podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ndrážky, kto rými produkty impulz-ného horenia vystupujú, -sú orientované kolmo na pozdlžnu os výstupnej hubice s výstupným uhl-om v po zdlžnej osi 30 .až 90 ° a v priečnej osi 15 až20 °, pričom drážky sú...