F28F 9/04

Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5673

Dátum: 11.11.2005

Autori: Brunner Robert, Ehrlicher Stefan

MPK: F28D 7/00, F28F 9/04, F28F 9/02...

Značky: rúrok, zväzkom, výmenník, tepla, vysokotlakový

Text:

...materiálu alebo medzi zásobníkom materiálu a vysokotlakovým čerpadlom. Problematická u toho samozrejme je, že tak nie je možné uskutočňovat tepelnúreguláciu pracovných médií bezprostredne pred zmiešavacouhlavicou, pretože napríklad teplo vznikajúce prevádzkoučerpadla sa prenáša na pracovné médium, ktoré je potomprivádzané do zmiešavacej hlavice ohriatej nežiaducim spôsobom. Z tohto dôvodu existujú už taktiež usporiadania, uktorých je...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261073

Dátum: 12.01.1989

Autori: Siegfried Marian, Mikula Bohumil, Čepel Ladislav, Petrovský Antonín, Banič Dušan

MPK: F28F 9/04

Značky: výměník, tepla

Text:

...hmotou o nižšom bode tavenia, ako je bod tavenia materialu trubiek, napr. z hliníkového krúžku, upevnenom na volnom konci trubiek.Výhodou predloženého tesnenia výmenníka tepla je, že má vysokú účinnost pri dokonalej odolnosti vôčt zmenám teplot, čím sa predlžuje mnohonásobne životnost výmennĺka. Pritom šacląoviie Ltsporiadanie trubiek zaisťuje sinusové prúdenia odchádzajúcichspalín, čim sa zvýši účinnosť odovzdávania tepla trubkám a...