F28F 9/02

Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 288225

Dátum: 03.11.2014

Autor: Porezaný Jozef

MPK: F28F 21/08, F28F 9/02, F28D 7/16...

Značky: stupňom, ochladzovaco-predhrievacím, teplovodný, výmenník, tepla, kvapalina-kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina pozostáva zo spalinovej komory (1), ktorá je tvorená vnútorným plášťom ochladzovaco-predhrievaceho stupňa (2) a vnútorným plášťom vodnej komory (3). V ochladzovaco-predhrievacom stupni (2) je uložený ochladzovací výmenník (6) a v spalinovej komore (1) je umiestnený prvý ohrevný výmenník (4), ktorého výstup je vedený na vstup druhého ohrevného výmenníka (5)....

Teplovodný výmenník tepla s ochladzovaco-predhrievacím stupňom kvapalina-kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6193

Dátum: 06.08.2012

Autor: Porezaný Jozef

MPK: F28F 21/08, F28F 9/02, F28D 7/16...

Značky: kvapalina-kvapalina, stupňom, teplovodný, tepla, výmenník, ochladzovaco-predhrievacím

Text:

...komory, kde je ďalej ohrievaná spalinami pri styku s plášťom spalinovej komory. Výstup z vodnej komory je napojený na vstup prvého ohrevného výmenníka, ktorého výstup je vedený na vstup druhého ohrevného výmenníka, z ktorého výstup je vedený na vstup ochladzovacicho výmenníka. Horúca voda je v ochladzovacom výmenníku ochladzovaná vstupnou studenou vodou v ochladzovaco-predhrievacom stupni.Teplovodný výmenník podľa tohto riešenia je určený...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19206

Dátum: 14.06.2012

Autori: Nyander Anders, Zorzin Alvaro, Bertilsson Klas

MPK: F25B 39/02, F28D 9/00, F28F 27/02...

Značky: výmenník, tepla, doskový

Text:

...ďalej do každéhoz jednotlivých prvých doskových medzipriestorov. Predovšetkým je veľmi ťažké kontrolovať tok vnútri prvého vstupného kanálika. Existuje vždy riziko toho, že energetický obsah (energetická kapacita) zavedenej kvapaliny je príliš vysoká, čínl časť toku dodávaného do vstupného kanálika cez jeho vstupný otvor sa dostane k zadnému koncu vstupného kanálika a bude ním odrazená v opačnom smere. Z tohto dôvodu je tok vo vstupnom...

Doskový tepelný výmenník so súčasťou vloženou v otvore medzi dvomi doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18531

Dátum: 13.01.2012

Autor: Bader Roger

MPK: F28F 27/02, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: vloženou, tepelný, výmenník, doskový, dvomi, medzi, súčasťou, doskami, otvore

Text:

...závit, ktorýje prispôsobený na súčinnosť s odpovedajúcim vonkajším závitomfunkčného zariadenia. S takým závitovým spojom sa funkčné zariadenie môže upevňovať jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vo vkladacej súčasti.0010 Podľa uskutočnenia tohto vynálezu tento upevňovaci článok obsahuje prvú bajonetovú spojovaciu časť usporiadanú na súčinnosť s odpovedajúcou druhou bajonetovou spojovacou súčasťou funkčného zariadenia, pričom tieto časti tvoria...

Zariadenie na stláčanie a sušenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17746

Dátum: 11.05.2011

Autori: Pahner Uwe, Janssens Stijn Jozef Rita Johanna, Briers Christophe

MPK: B01D 53/26, B01D 53/06, F04B 39/16...

Značky: stláčanie, sušenie, plynů, zariadenie

Text:

...priestoru.0027 Ďalšia dodatočné výhoda je to, že použitie výmenníka tepla nie je obmedzené len na zariadenia na stláčanie a sušenie plynu, ale výmenník tepla tiež môže byt, s niekoľkými malými modifikáciami, použitý v aplikáciách bez adsorpčného sušiča.0028 S úmyslom lepšieho znázornenia vlastností tohto vynálezu, je ďalej prostredníctvom príkladu, bez obmedzujúceho zmyslu, opísané výhodné uskutočnenie zariadenia podľa tohto vynálezu s...

Spôsob aplikácie uzatváracej dosky ku koncu rúrkového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17798

Dátum: 29.05.2009

Autor: Lolli Valter

MPK: F28F 9/02, F28F 9/26

Značky: spôsob, rúrkového, uzatváracej, konců, aplikácie, prvků, dosky

Text:

...na jeho bokoch, pričom pokial je fixáciauskutočnená pomocou zvárania, nie je estetický výsledok uspokojivý ani po brúseni, zatial čo s pastou na zváranie teplom alebo s krúžkom tavitelného materiálu je situácia zlepšená, hoci línia je stále viditeľná, ako je zvýraznená0016 Potreba realizovať osadenie v doske znamená, že doska musí mat celkovú hrúbku, ktorá je dostatočná na ponechanie u svojho okraja adekvátnej zvyškovej hrúbky, pričom v praxi...

Spôsob výroby zberného prvku pre vykurovacie telesá a prvok získaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5754

Dátum: 31.10.2006

Autor: Lolli Valter

MPK: F28D 1/04, F28F 9/02, F28F 21/00...

Značky: zberného, vykurovacie, získaný, spôsobom, prvok, prvků, výroby, týmto, spôsob, tělesa

Text:

...montáže rúrkovitých prvkov.0009 V súlade so známym postupom sú zberné prvkyvyrábané zváraním dvoch polovíc kovového plechu pozdĺž ich0010 Zváranie dvoch polovíc je veľmi obtiažné V dôsledku kritických polôh, keď prebiehajú pozdĺž stykovejlinie dvoch zakrivených plôch.Zberný prvok musí dalej byť kvapalinotesný, takže zváranie musí byť uskutočnené veľmi akurátne, čo zvyšuje obtiažnosť, časovú náročnosť a náklady na tieto pracovné0011 Po...

Spájkovaný tepelný výmenník obsahujúci koncovú dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9756

Dátum: 18.08.2006

Autori: Andersson Sven, Dahlberg Tomas

MPK: F28F 3/08, F28F 9/02, F28D 9/00...

Značky: dosku, spájkovaný, výmenník, obsahujúci, tepelný, koncovú

Text:

...výmenníka obsahuje štyri otvory 120, 120, 120, 120. Na susedných doskách sa otvor na jednej doske napája na ďalší otvor na ďalšej doske, takže otvor 120 jednej dosky sa napája na otvor 120 na susedných doskách, a otvor 120 jednej dosky sa napája na otvory 120 na susedných0010 V dôsledku skutočnosti, že otvory 120 a 120 sú umiestnené na zvýšenom povrchu, bude kontakt len medzi každým druhým spojením 120 a 120. Susedné spojenia 120, 120...

Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5673

Dátum: 11.11.2005

Autori: Brunner Robert, Ehrlicher Stefan

MPK: F28D 7/00, F28F 9/02, F28F 9/04...

Značky: zväzkom, výmenník, tepla, rúrok, vysokotlakový

Text:

...materiálu alebo medzi zásobníkom materiálu a vysokotlakovým čerpadlom. Problematická u toho samozrejme je, že tak nie je možné uskutočňovat tepelnúreguláciu pracovných médií bezprostredne pred zmiešavacouhlavicou, pretože napríklad teplo vznikajúce prevádzkoučerpadla sa prenáša na pracovné médium, ktoré je potomprivádzané do zmiešavacej hlavice ohriatej nežiaducim spôsobom. Z tohto dôvodu existujú už taktiež usporiadania, uktorých je...

Prívodné zariadenie pre doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14688

Dátum: 14.06.2005

Autori: Nordtvedt Stein Rune, Grandum Svein, Horntvedt Bjarne, Risberg Tove

MPK: F28F 9/02, F28D 9/00

Značky: prívodné, výmenník, doskový, tepelný, zariadenie

Text:

...Nie sú potrebné dodatočné podporné držiaky, okrem dokonalého Iicovania a dostatočnej odolnosti pre prívodné zariadenie, ktoré sa má pritlačit k doskám tepelného výmenníka. Privodné zariadenie sa výhodne vyrába z odolného materiálu. Pokles tlaku v štruktúre prispieva k pritlačeniu materiálu smerom k doskám 3 tepelného výmenníka a poskytuje lepšie utesnenie na drážke 6 a koncoch, čím sa zabraňuje vniknutiu kvapaliny.0017 Vysoká rýchlosť...

Zariadenie na výmenu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280797

Dátum: 11.07.2000

Autor: Gentry Cecil Calvin

MPK: F28F 9/02, F28D 7/12, C12M 1/02...

Značky: výměnu, zariadenie, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Na konštrukciu rúrkových zväzkov v zariadení na výmenu tepla je zvlášť vhodná bajonetová teplovýmenná rúrka (1), ktorá sa skladá z vonkajšej rúrky alebo tiež z prvého rúrkového člena (4) a vnútornej rúrky alebo tiež z druhého rúrkového člena (2), pripojených na delenú rozvádzaciu rúrku (8).

Parný ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260320

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lipták Ladislav, Hríbik Ladislav

MPK: F28F 9/02

Značky: vzduchu, parný, ohrievač

Text:

...tepelne namâhaných valcovRiešenie sa týka chladíaceho zariadenia hlavne pre vavlce no valcworvniach, tvoreného zmešowačom s tryskou.Zianavderlíe pozostáva z vodnej kuoanowy,opatrewe vodnou tryskou s regulačriotu skrwtkbu a zo vzduchovej komory s hluaivnou regulačnou skrutłmu, mendzl ktorými je uložené zmešwovacie teleso prepojené olejovou tryskoru, opatrenou regulačncru skrutkou s wolejxovou ksomororu. Vzduchové. kozmora, vodná klormora a...

Trubkovnice pro dělené pláště či trubkovnice s přírubou, zejména z feriticko-perlitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244096

Dátum: 11.06.1988

Autori: Olejnak Vincent, Host Miroslav, Molnár Gabriel

MPK: F28F 9/02

Značky: zejména, prírubou, pláště, trubkovnice, feriticko-perlitických, oceli, dělené

Text:

...teplo. Seetává z desky 3 pro uchycení trubek a z kroužku 3. Deaka 3 není omezena ani průměrem,ani t 1 oušřkou,ani jakoetí materiálu. Kroužek 3 je v místě krčku 3 opracován na tloušřku 4deekył pro uchycení trubek. Deekał je 3 kroužkem 3 spojene tupým svarem §. Kroužek 3 je v části É pro přivaření k dělenému plášti zeslabeng tato zeslabaná část 3 pro přívaření k dělenému pľáští má rozměr stejný jako tlouěřka 5 desky 3 pro uchycení trubek nebo...

Výměník tepla s přímými trubkami či U – trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242668

Dátum: 01.04.1988

Autori: Chromý Vratislav, Krajea Jaromil, Tvrz Miroslav, Valíeková Marta, Landa Václav

MPK: F28F 9/02

Značky: tepla, uspořádanými, svazků, přímými, výměník, trubkami

Text:

...pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to. že tloušťka trubkovnice a deskového víka vychází příznivějí než podle známého sta ĺvu tschn 1 ky,protože se určuje jako tloušťke mezíkruhové deskyupevněné na vnějším a vnitřním okraji.2 242 san Příkled provedení vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese. kde je vídět výměník tepla s pevnými trubkovnicemí a s dvěma celosvařovanýmí komorami podle vynálezu.výměník tepla sestává z vnějšího pláště...

Komora ultratermostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245976

Dátum: 01.03.1988

Autori: Schewe Peter, Kastner Günter, Helms Jürgen, Drevs Klaus

MPK: F28F 9/02

Značky: ultratermostatu, komora

Text:

...podstata spočívá v tom, že komora sestává z víka, víka e průchodkou pro spojovací kabel a pláště, který je obklopen tepelnou izolací s topným prvkem,.přičemž prostor komory s nosnou doskou a elektronickými součástkami je vyplněn práškovým nebo granulovaným dielektrickým materiálem.vyplněním dutiny komory práškovým dielektrickým materiálem podle vynálezu se získá výhoda vysoce rozměrného rozložení teploty v celém pracovnim prostoru komory....

Komora termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243428

Dátum: 14.08.1987

Autori: Schuster Wilhelm, Mauri Marcello Massi

MPK: F28F 9/02

Značky: komora, termostatu

Text:

...sestävä s regulsčnich ohí-ívocích nebo ochlesovecích prvků z priložených k vnüjlí stran dutiąv pláětl .L komory. Uvedená dutina je naplndne kepalinou 3, do ktori sesahují shore pomoŕenć jímky 2 ustaven( na víku 6 a ve spodní části uloäená míchedlo g pohánlnó hřídelem 1.Vlastní sestava termostetu je uspoŕádáne tak, le dutina plášte ,L komory, ne kterou jsou s vnejěí strany přilošeny ohřívecí nebo oehlazovecí prvky z, je naplněne kepelinou...

Trubkovnice ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251029

Dátum: 11.06.1987

Autor: Průša Josef

MPK: F28F 9/02

Značky: trubkovnice, vzduchu, ohříváku

Text:

...by byla zastíněna. Na celé její ploše nemůže dojít proto ke zkorodování, takže se její životnost podstatné prodlouží. Vzhledem k rozdílu teplot trubkovnice a studeného vzduchu dochází k předávání tepla do studeného vzduchu,teplota vzduchu se zvyšuje a toto teplo je tedy hospodarně zužitkováno. Poněvadž rozdíl mezi teplotou spalín a trubkovnicí je malý,je též tepelná ztráta minimální. Výroba trubkovníce, obzvláätě trubkovnice s paralelními...

Vodní komora svislého dvoutahového ohříváku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křížek Vladimír, Kugler Vladimír, Martoch Josef

MPK: F28F 9/02

Značky: komora, ohříváku, dvoutahového, svislého, vodní

Text:

...těsněním, dotlačovaným vložkou,nasunutou pod klín a čep. Pro všechna těsněná místa je s výhodou použito azbestové šňůry, která se při opravách nahradí novou. Výhodou vodní komory podle vynálezu je i ta skutečnost, že ve vodním prostoru komory není nikde užit šroubový spoj, který by se následkem dlouhodobého působení ohřívané vody při provozu stal nedemontovatelným.Posuvný límec s výhodou kruhového tvaru skýtá záruku dostatečně tuhosti a...

Rozváděcí komora vlásenkového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238922

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Lochmanová Zdena

MPK: F28F 9/02

Značky: rozváděcí, komora, výměníku, vlásenkového, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení rozváděcí komory podle vynálezu je do nátrubku komory s bočně připojenými nátrubky /vstupním a výstupním/ vložena vestavba, která je jedním koncem připevněna ke snímatelnému víku na čele nátrubku komory a druhým koncem zasahuje do prostoru komory, a dělicí příčkou rozděluje prostor nátrubku komory a navazuje vnitřní prostor vestavby na dva stejné prostory a to první a druhý prostor, pričemž první prostor propojuje prostor vstupního...