F28F 9/00

Zariadenie na upevnenie čelného chladiaceho prvku motorového vozidla, ako je chladič (R)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19449

Dátum: 29.06.2011

Autori: Vieira Bruno, Berre Olivier

MPK: B60K 11/04, F28F 9/00

Značky: upevnenie, chladiaceho, čelného, prvků, vozidla, motorového, zariadenie, chladič

Text:

...úsek, EP 2 603 391 35507 ľlpričom sú tieto úseky ploché a navzájom rovnobežné a vytvárajú medzi sebou priestor, pričom spomenutý prvý prvok obsahuje plochý a tenký výstupok. Hlavnou vlastnosťou tohto upevňovacieho zariadenia je, že zahnutý úsek obsahuje zaisťovací kolík, a že voľný koniec hlavného úseku obsahuje zarážku,pričom prvý prvok sa umiestni o rameno medzi zarážku a zaisťovací kolík tak,aby sa kolík pri náraze do prvého dielu v...

Zariadenie na hermetické uzatváranie veľkých otvorov v ústrojenstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19749

Dátum: 25.03.2011

Autori: Zielke Jörg, Kroehl Paul, Stanke Klaus

MPK: F28F 9/00, F16J 15/06, F28F 9/013...

Značky: ústrojenstvách, zariadenie, veľkých, hermetické, uzatváranie, otvorov

Text:

...stenu a zosilňujú tak utesnenú oblasť bočnej steny. Spolu s profilmi v tvare U tak vznikne V utesnenej oblasti extrémne tuhá konštrukcia.0012 Obr. 2 znázorňuje rez podľa linie II-II zobr. 1, pričom je tu možné rozoznať dva otvory 7. Lišta 4 je privarená na bočnú stenu 5 ústrojenstva. Na utesnenie slúži profil 2 v tvare U, ktorý je s lištou 4 spojený pomocou svomíkov 3 a pritláča obidve uzatváracie veká 1 na bočnú stenu 5. Mäkké tesnenie...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17490

Dátum: 04.04.2008

Autori: Svensson Magnus, Andreasson Fredrik, Bermhult Rolf, Christensen Rolf, Larsson Hákan

MPK: F28D 9/00, F28F 3/02, F28F 11/02...

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...každá z oblastí otvorov obsahuje prstencovú plochú oblasť umiestnenú na jednej z hlavných alebo vedľajších úrovní. Výhodne môže prstencový výstupok pevne spojovať prstencovú plochú oblasť vo vedľajšej úrovni.0009 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu obsahuje každáz oblasti otvorov súbor vnútorných dielov umiestnenýchna prstencovej plochej oblasti a rozložených pozdĺž hrany otvoru, vnútorné diely sú posunuté od prstencovej plochej oblasti...

Znížený výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285579

Dátum: 14.03.2007

Autori: Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Krejčí Petr, Zajklik Jozef, Michálek Zdeněk

MPK: F28F 21/00, F27B 7/20, F28F 23/00...

Značky: výmenník, tepla, znížený

Zhrnutie / Anotácia:

Znížený výmeník tepla je tvorený sústavou cyklónov na predhriatie a následné odlúčenie prachovej suroviny pred jej ďalším tepelným spracovaním, ktorá je rozdelená na dve časti, vysokoteplotnú časť (1) a nízkoteplotnú časť (2), vzájomne spojené prepojovacím potrubím (4) horúceho plynu. Najnižším a vo vzťahu k smeru prúdenia horúcich plynov vstupným členom nízkoteplotnej časti (2) je podľa vynálezu šachtový protiprúdový výmenník (20), ktorého...

Upevňovací a spojovací element pre výmenníky tepla a usporiadanie výmenníkov tepla v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11881

Dátum: 31.08.2006

Autori: Schmidt Andre, Kersting Dirk, Korte Walter

MPK: B60K 11/04, F28F 9/00

Značky: výmenníkov, vozidle, spojovací, výmenníky, usporiadanie, tepla, motorovom, upevňovací, element

Text:

...nosičomspojené zaskakovacími spojeniami vo forme prídavných kovovýchsvoriek. Nevýhodou u tohto známeho upevnenia je, že výmenníky tepla musia byť špeciálne prispôsobené tomuto zvolenému druhu upevnenia, to znamená, že musia byť opatrené špeciálnymiZo spisu EP 1 413 501 Al je známy ďalší predný modul pre motorové vozidlá, ktorý obsahuje montážny nosič vytvorený ako otvorený rám, ktorý je na svojej hornej strane uzatvorený pohyblivou...

Spôsob a zostava na vedenie toku v rúrkovom výmenníku tepla na tepelné spracovanie suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11046

Dátum: 10.06.2006

Autori: Tacke Ludger, Hidding Norbert, Tenspolde Josef

MPK: F28F 27/02, F28F 19/00, F28D 7/16...

Značky: vedenie, spracovanie, suspenzií, tepelně, rúrkovom, zostava, spôsob, tepla, výmenníku

Text:

...Tu sado fermentačného zásobníku (fermentora), v ktorom sa uskutočňuje biofermentácia,priebežne privádza suspenzia, pričom táto suspenzia napríklad v podstate pozostáva z kukurice a hnojovice alebo zo siláže celých rastlín (GPS) a hnojovice alebo zo siláže trávy a hnojovice. Fermentačná reakcia uvoľňuje takzvaný bioplyn, ktorý z väčšej časti pozostáva z metánu aje privádzaný do plynového piestového motora(plynovej turbíny) spojeného s...

Rúrkový zväzok s podperným zariadením rúrok v nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 280794

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hunt Harold Ray

MPK: F28F 9/00, C12M 1/02, F28D 1/04...

Značky: rúrkový, podpěrným, rúrok, zariadením, zväzok, nádobě

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrky (10) v rúrkovom zväzku (20), ktorým preteká naprieč teplovýmenné médium, sú podopreté tyčami (34, 38) zvierajúcimi ostrý uhol so smerom prúdenia. Rúrkové zväzky (20) podopreté tyčami (34, 38) sú umiestnené s tekutinou v premiešavacej nádobe. Premiešavacou nádobou je najmä fermentor na kultiváciu baktérií alebo kvasiniek.

Zařízení pro zavěšení výhřevných trubek pomocí nechlazených tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265998

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šarbort Martin, Vybíral Rostislav, Mašek Milan, Cigánek Jan

MPK: F28F 9/00

Značky: trubek, nechlazených, pomocí, zařízení, tyčí, zavěšení, výhrevných

Text:

...jinak komplíkovaly celkové zapojení parní soustavy. Další výhodou je snadná vyměnitelnost libovolné výhrevné trubky. Pokud je výhřevná plocha v tomto uspořádání umístěna V samostatném rámu, je blokově jako celek dopravována a v případě poruchy demontována ze spalinového prostoru.zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese na obr. 1,Zařízení sestává z nosného stropu l opatřeného prvními otvory ll sezávěsnými...

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plíhal Karel, Urbánek Miroslav, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: trubkového, mříž, svazků, distanční

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Elektrický tepelný výměník a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261556

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav, Průša František, Landa Václav, Lucek Jiří

MPK: C25D 3/02, F28F 9/00

Značky: způsob, výroby, výměník, elektricky, tepelný

Text:

...Uplatnění řešení podle vynálezu je velmi široké nebot lze vyrábět velké výměníkyo vysokém výkonu, nebo střední, například průtočné ohřívače, ale i miniaturní výměníky, například výměníky pro kryokautery, ľěleso výměníku se obvykle zhotoví třískovým obráběním s príslušným vybráním pro topné, popřípadě i pro měřicí vinutíe Poté se na tenkou izolační vrstvu ve vybrání navine topné,popřipadě měřicí vinuti a povrch vinuti se pokryje tenkou...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Sedliský Otakar, Valenta Svatopluk, Preisler Vlastimil

MPK: F28F 9/00

Značky: tepla, distanční, konstrukce, horizontálně, výměníku, svazků, uspořádaných, podpěrná, trubek

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Vysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257842

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F28F 9/00, F16L 51/02

Značky: protiprúdový, vysokotlaký, aparát, teplovýmenný, rúrkový

Text:

...aparátu 5 dilatačným prvkom podľa vynálezu zabezpečuje uchytenie vonkajšieho konca vlncvcového kopenzátora cez väzbovú prirubu ku komore a druhého konca k Výstupnému hrdlu v blizkosti plávajúcej hlavy namáhanie vlnovcového kompenzátora len vonkajším pretlakom od tlaku v medzirúrkovom priestore plášta,čo je výhodné predovšetkým pre použitie u teplovýmenných aparátov, kde sú veľmi vysokéVysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rútkový aparát s...

Přepážky pro svazky trubek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257572

Dátum: 16.05.1988

Autori: Prchal Jozef, Král Dalibor, Šlapal Ivan, Němčanský Jan

MPK: F28F 9/00

Značky: přepážky, trubkových, aparátu, svazky, trubek

Text:

...trubek, je možno provést přepážky tak, aby po sestavení vytvořily šroubové plochy dvou- či vícechodé.Funkci šroubovýoh přepážek v provedení podle autorského osvědčení č. 209 126 je možno dále zdokonalit s využitím poznatku, že konvektivní součinitel přestupu tepla vně trubky, obtékanéltekutinou, která se pohybuje po šroubovicové trajektorii, jejíž osa je souběžná s osou trubky, vzrüstá při zvětšování úhlu stoupání šroubovice v rozmezí...

Vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244262

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pruša Zbynik, Malík Miloš, Jakovenko Alexej

MPK: F28F 9/00, F28B 9/08, F28D 7/06...

Značky: vestavba, mezitrubkového, ohříváku, svislého, prostoru

Text:

...odstraňuje vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody s konöenzací topné páry na vnějším povrchu trubek soustředně uspořádaného trubkového svazku sestávsjícího z nosných sloupů, sběracích plechů, zaváděcích plechů, ze spádové kondenzátní trubky a z potrubí nezkondenzovatelných plynů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sběrací plechy nesené nosnými sloupy jsou na svém vnitřním obvodě opatřeny sprchovými žlaby, jejichž...

Stavitelná distanční mříž

Načítavanie...

Číslo patentu: 257237

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Malásek Václav

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, distanční, stavitelná

Text:

...prostředních i okrajových pásku pevně spojeny. Š ŠVýhoda stavitelné distanční mřížeípodle vynálezu tkví v tom, že při montáži, kdy jsou oba okrajové pásky těsně přiražen k prostřednímu pásku, je pro průohod teplosměnné trubky vytvořen dostatečně velký otvory který se po skončení.mpntáže odtažením okrajových pásku od prostředniho pásku vlivem jazyků pohybujícich se ve výřezeoh , zmenäi na minimálni vůli mezi teplosměnnou trubkou a okrajĺvými...

Teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 256561

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F28F 9/00, F16L 51/02

Značky: aparát, protiprúdový, teplovýmenný, rúrkový

Text:

...cez delený dotláčaci krúžok, JFÍČOID iadstavec je pevne alebo rozoberaitelne spojený s komorou plášťa. ~ U teplovýmenného protiprúdového rrsrkového aparátu s dilatačným prvkom podľa vynálezu je zabezpečený dilatačný posuv vo vnútornej časti aparátu konštrukőntým u 4miestnením kompenzátora medzi veko plávajúcej hlavy a väzbový krúžok výstupného hrdla, ktorý je spojený S opernou prírubou komory plášta, takže príruba výstupného hrdla nedilatuje....

Upínací zařízení opěrných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255832

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trgo Štefan, Helík Vladimír, Broniš Peter, Košnár Vladimír

MPK: F28F 9/00

Značky: trubek, upínací, zařízení, opěrných

Text:

...lištami.vyšším účinkem řešení podle vynálezu je jednoduché a rychlé upínání potřebného počtu opěrných trubek do upínací opěrné desky se zajištěním požadované přesností roztečí a jejich kolmosti. Při přestavování zařízení na jiný typ výměníku tepla je nutné, aby byl upnut pouze požadovaný počet opěrných trubek - shodný s počtem trubek výměníku, protože některé typy výměníku jsou při expandování již osazeny v rámu. Při upnutí nadbytečného...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254873

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matev Milen, Trávníček Josef, Veselý Vít, Pivoňka Ivan

MPK: F28F 9/00

Značky: trubkový, tepla, výměník

Text:

...jednu nebo druhou stranu, tj. směrem k rohům šestiúhelníku je též vystřídané uspořádání, avšak s jinou příčnou a podélnou roztečí. V takovém svazku jsou tudíž vytvořeny pravidelně se střídající rozdílně podmínky pro protékánílátky mezi trubkami v různých směrech. Tato nerovnoměrnost je ještě někdy zvýrazněna i nestej ným počtem řad trubek v různých směrech. vznikají tím rozdíly v odporech a tudíž i v protěkajících množstvich a tím i v...

Distanční zařízení trubek trojúhelníkově uspořádaných v horizontálním svazku výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253048

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmakal Vladimír, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: trojúhelníkově, trubek, výměníku, uspořádaných, tepla, distanční, zařízení, horizontálním, svazků

Text:

...vnějším obvodu trubky v oblasti distančního zařízení, vyrovnávň průběh teploty ve stěně trubky po jejím obvodu, navytváří prostory vhodné pro usezování solí a tím snižuje ri ziko lokální koroze.Při známé toleąancí vnějäího průměru trubek ve svazku dovoluje nastavení jednotných vůlí mezi distančním zařízením a trubkami jednotnou volbou toleranäního pole vnějšíhoprůměru distančního pouzdra. Tloušĺku stěny dístrnčního pouzdra a velikost...

Distanční trubková mříž výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244743

Dátum: 14.08.1987

Autori: Laš?ovka Pavel, Eermák Jindoich, Kotík Michal, Chobot Jioí

MPK: F28F 9/00

Značky: tepla, distanční, mříž, trubková, výměníku

Text:

...element je pevně místně spojen s tuhým distančním elementem a opatřen otvorem, jímž volně prochází spojovací prut. Pružný distanční element je alternativně bud ve tvaru kruhového segmentu a je pak v přímkovém styku s trubkou, nebo tvaru kruhového segmentu a prolisem a pak je v bodovém styku s trubkou V trubkovém svazku nebo tvaru kulového vrchlíku a je pak taktéž v bodovém styku s trubkou v trubkovém svazku.Vzájemný kontakt tuhých...

Uložení horizontálního svazku teplosměnných trubek ve výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241793

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kousal Josef, Kaeerovský Jioí, Koutenský Jioí, Dlouhý Vladimír

MPK: F28F 9/00

Značky: svazků, výměníku, uložení, tepla, horizontálního, teplosměnných, trubek

Text:

...e nutnost provedení jehodochěži Ľ zhečným ekonomickým ztrátám ajv případě, ževýměník nebo perni generátor je komponentou primárníhookruhu jaderné elektrátny, tak i k eventuelnímu ohrože~ ní jederné bezpečnosti vüvedené nevýhody odstraňuje uložení horizontálnihoAsvazku teplosměnných trubek ve výměníku tepla podle vynálezu, tvořená nejménš z jedné distančni mřiže ąestávą~mezi nimiž jsoujkolmo k svislé rovine distánční mřižeumístěny...

Distanční mříž pro uložení horizontálního svazku teplosměnnych trubek ve výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241792

Dátum: 10.08.1987

Autori: Zavoel Stanislav, Doležal Josef, Bradna Jioí, Ruml Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: trubek, distanční, svazků, teplosměnných, uložení, mříž, tepla, výměníku, horizontálního

Text:

...uložení v distančních mřížích, přídevných náhodných zatížení tíhou svazku nad trubkou a chemických vlivů vody a. generované vodnípáry, doehází pak v dlouhodobém provozu k poruchám a proděravění teplosměnných trubek, což má za nâs~j ledek vyřazení výměníku z provozu a nutnost provedení jeho nákladných 0 praV,p 0 přĺpadě i výměny celého výměníku, čímždochází k značným ekonomickým ztrátám av případě že.ni jaderné bezpečnoąti. Afüvedoné...

Protiproudý chladič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251718

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kolář Jiří, Hejma Jiří

MPK: F28F 9/00

Značky: protiproudý, plynů, chladič

Text:

...plynu lze tedy využít tří příznivych efektů.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn v částečném řezu na výkrese, kde na obr. 1 je nárys, na obr. 2 bokorya a na obr. 3 půdorys zařízení.Protíproudý chladič pestává z částí teploeměnné e částí odlučovací. Část teplosměnná sestává ze vstupní komory g číštěa ného plynu se vstupom l číštěného plynu, která je nejvyšší částí chladiče a je tvořeno obdélníkovým vodorovným kenálem Do...

Průchod termočlánku pláštěm tlakového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243691

Dátum: 15.07.1987

Autori: Barák Jaroslav, Zajíeek Josef

MPK: F28F 9/00

Značky: tlakového, aparátu, pláštěm, termočlánku, průchod

Text:

...mohou být. středěny pomocí trubky z izolsčního materiálu navléknuyé ne äroub spojující pŕírubu e záslepkou.Výhoda průchodu termočlánku podle vynálezu spočívá v dokonsľłéąrořěsłněni a použrtel- A nosti pro aparúĺvpracující s vyšším tlakem. ~, - .~°. vh. 4 v n N , . -, . . u , Na vykresu jeznúzbřnąěnpříklad provedení průĺžłiíýdiĺ .dvou termočgľlánkü pl-áštěm tlakovéhoV tlakověm pláěti zije vytvořen návsrek, vrěÍ dl-os přírubou 4, ns...

Zařízení k podpěře seřizování a k upevňování součástí v přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251245

Dátum: 11.06.1987

Autori: Brause Reinhard, Lucas Klaus, Peise Helmut, Heinrich Wolfgang, Berger Friedrich, Kletsch Helmut

MPK: F28F 9/00

Značky: podpěře, seřizování, upevňování, zařízení, přístrojích, součástí

Text:

...uaneueunx nyHKTon onopu no ąmcowe B cocrosnuu öçsHo cooTBeTcTBeHHoMy Hsoöpewenum pemeHHm MoryT ömrb npunnru öonee KDYHHMB pačúa DBHHH BCTQBHHX AGTBHGŘ HOCDERCTBOM WHH CKDHhKQHHñ B pannanbuou Hanpaanennn,3 Taxxe onopume H n 0 AHHM 3 mMHE YCHHHH.CO 0 TBeTCTBeHHO HSOĎDETEHHM HOHHHMHMMHE OHODHME CHHH BCTaBHmX aeTaneü napenamrca Ha Hnxnmm KOHTDOHODY uepea muuu cxonhmeuun na Bepxumm KoHrpnnopy,paaneneHHym conpnxeuuym nnacTHuy, qepea mnunnenb,...

Difúzní protivibrační přepážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242737

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lelko Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: difuzní, protivibrační, přepážka

Text:

...použití v případě žebrovanych trubek.Výše uvedene nedostatky odstraňuje dífuzní protivíbreční přepázka podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že tvarované pásky jsou vloženy nejméně mezi dvěma řademi trubek nad sebou s mezerou mezi sebou.Difúzní protivibrační přepňžka způsobuje pouze částečnou reflexi stojatýoh vln a difuzi Jejich energie. V důsledku toho dochází k lepěímu potlačení stojatých vln oproti případu rovných...

Zariadenie pre ustavenie a manipuláciu výrobkov z rebrovaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238826

Dátum: 15.05.1987

Autori: Psota Vladimír, Graus Ivan, Sklenár Jozef, Pisár Ľudovít

MPK: F28F 9/00

Značky: rebrovaných, rúrok, manipuláciu, výrobkov, zariadenie, ustavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov. Týka sa zariadenia pro ustanovenie výhrevných plôch parných kotlov z orebrovaných rúrok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva minimálne z dvoch kaziet pre uloženie rebrovaných rúrok pripevnených k hornej časti pomocou prenosky a klinu k manipulačnému nosníku opatreného závesnými uchami. Vynález je možné využiť v obore parných strojov.