F28F 3/08

Doskový tepelný výmenník so súčasťou vloženou v otvore medzi dvomi doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18531

Dátum: 13.01.2012

Autor: Bader Roger

MPK: F28F 3/08, F28F 27/02, F28D 9/00...

Značky: doskami, výmenník, otvore, doskový, dvomi, súčasťou, tepelný, medzi, vloženou

Text:

...závit, ktorýje prispôsobený na súčinnosť s odpovedajúcim vonkajším závitomfunkčného zariadenia. S takým závitovým spojom sa funkčné zariadenie môže upevňovať jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vo vkladacej súčasti.0010 Podľa uskutočnenia tohto vynálezu tento upevňovaci článok obsahuje prvú bajonetovú spojovaciu časť usporiadanú na súčinnosť s odpovedajúcou druhou bajonetovou spojovacou súčasťou funkčného zariadenia, pričom tieto časti tvoria...

Izolačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15466

Dátum: 01.07.2010

Autori: Lingvall Magnus, Höglund Kasper

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08, B01J 19/24...

Značky: izolačná, jednotka

Text:

...Výhodne má izolačný materiál vysokú odolnosť voči klzu, nízku úroveň tečenia a/alebomôže byť odolný voči teplotám od 60 °C do 200 °C. Vhodné materiály pre izolačné vrstvyzahŕňajú expandovaný PTFE (expandovaný polytetrafluóretylén), PEEK0012 Aspoň jedna z dosiek môže byť vzorovaná, aby udržala priľahlú izolačnú vrstvu v sendvičovej štruktúre pod tlakom štruktúry. Tento vzor môže byť pravidelný alebo nepravidelný a je usporiadaný tak, že...

Doska a tesnenie pre doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20026

Dátum: 26.11.2009

Autor: Krantz Joakim

MPK: F28F 3/08, F28F 3/10, F28F 3/04...

Značky: výmenník, tesnenie, doskový, tepla, doska

Text:

...výmenníka s daným počtom dosiek.0008 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu doskou tepelnéhovýmenníka pre doskový tepelný výmennik, ako je uvedené V úvode, ktorá sa vyznačuje tým, že drážka pre tesnenie obsahuje aspoň jedno vybratie V oblasti prestupu. tepla pozdĺž každej z dvoch protiľahlých strán oblasti tepelného prestupu a kde vybratie umožňuje zaklapávaciemu jazýčku umiestnenému pozdĺž tesnenia,aby bol bezpečne pripevnený v oblasti...

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17733

Dátum: 05.05.2009

Autori: Norén Tommy, Höglund Kasper, Lingvall Magnus

MPK: B01J 19/24, F28F 9/007, F28F 3/08...

Značky: upínací, systém

Text:

...z dvoch koncových dosiek, a tanierové pružiny sú podopreté na tejto prvej koncovej doske. Jeden alebo viac modulov je umiestnených medzi dvoma koncovými doskami upínacieho systému. Každý z uvedených modulov obsahuje jedno alebo viac zariadení vybraných zo skupiny pozostávajúcich z prietokových dosiek, reaktorových dosiek, dosiek tepelného výmenníka,stredných dosiek, Peltierovho článku, bariérových dosiek,izolačných dosiek, tesnenia, utesnenia,...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17518

Dátum: 04.02.2009

Autori: Bermhult Rolf, Skoglösa Anders

MPK: F28F 3/08, F28F 3/04, F28D 9/00...

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...oblasti, vrátane stredovej spojovacej oblasti, sú V rovnakých vzdialenostiach alebo v podstate V rovnakých vzdialenostiach umiestnené pozdĺž priećnej čiary. Inými slovami, vzdialenosť medzi strednou spojovacou oblasťou a priľahlou spojovacou oblasťou je rovnaká alebo V podstate rovnaká, ako vzdialenosť pozdĺž priečnej čiary medzi dvomi susednými spojovacími oblasťami.0009 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu je výbežok vymedzený dvomi...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16927

Dátum: 04.04.2008

Autori: Svensson Magnus, Larsson Hákan, Christensen Rolf, Bermhult Rolf, Andreasson Fredrik

MPK: F28D 9/00, F28F 3/04, F28F 3/08...

Značky: tepelný, doskový, výmenník

Text:

...vnútorných častí a vonkajších častí prispeje k vysokej pevnosti spojenia dosiek tepelného výmenníka a tým k vysokej pevnosti zväzku dosiek.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má každá 2 vnútorných častí ploché rozšírenie na ďalšej primárnej asekundárnej úrovni. Takéto ploché rozšírenie poskytuje vhodnúplochu pre spojenie so zodpovedajúcim plochým rozšírením susednej dosky tepelného výmenníka. Výhodne tiež každá 2 vonkajších častí...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17490

Dátum: 04.04.2008

Autori: Larsson Hákan, Bermhult Rolf, Svensson Magnus, Christensen Rolf, Andreasson Fredrik

MPK: F28F 11/02, F28D 9/00, F28F 3/02...

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...každá z oblastí otvorov obsahuje prstencovú plochú oblasť umiestnenú na jednej z hlavných alebo vedľajších úrovní. Výhodne môže prstencový výstupok pevne spojovať prstencovú plochú oblasť vo vedľajšej úrovni.0009 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu obsahuje každáz oblasti otvorov súbor vnútorných dielov umiestnenýchna prstencovej plochej oblasti a rozložených pozdĺž hrany otvoru, vnútorné diely sú posunuté od prstencovej plochej oblasti...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19610

Dátum: 04.04.2008

Autori: Svensson Magnus, Larsson Hákan, Bermhult Rolf, Andreasson Fredrik, Christensen Rolf

MPK: F28F 3/02, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...k objemu medzipriestorov je núnimálne 0,05. Takýto relatívne veľký objem materiálu spájky zvyšuje pevnosť spojenia medzi doskami výmenníka tepla, a teda pevnosť doskového výmenníka tepla.0011 Podľa tohto vynálezu, každá doska výmenníka tepla definuje pozdĺžnu os, pričom plocha prestupu tepla obsahuje hrebene a údolia usporiadané takým spôsobom, že hrebene jednej zdosiek výmenníka tepla dosadajú na údolia susednej doskyz dosiek...

Spájkovaný tepelný výmenník obsahujúci koncovú dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9756

Dátum: 18.08.2006

Autori: Andersson Sven, Dahlberg Tomas

MPK: F28F 3/08, F28F 9/02, F28D 9/00...

Značky: obsahujúci, tepelný, dosku, koncovú, spájkovaný, výmenník

Text:

...výmenníka obsahuje štyri otvory 120, 120, 120, 120. Na susedných doskách sa otvor na jednej doske napája na ďalší otvor na ďalšej doske, takže otvor 120 jednej dosky sa napája na otvor 120 na susedných doskách, a otvor 120 jednej dosky sa napája na otvory 120 na susedných0010 V dôsledku skutočnosti, že otvory 120 a 120 sú umiestnené na zvýšenom povrchu, bude kontakt len medzi každým druhým spojením 120 a 120. Susedné spojenia 120, 120...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4858

Dátum: 22.03.2005

Autor: Dahlberg Tomas

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08

Značky: výmenník, tepelný, doskový

Text:

...hlavnúrovinu dosky tepelného výmenníka, uvedené riziko presakovania bysa mohlo prijať, pretože sa ľahko deteguje. Opis výkresov0008 Vynález bude podrobnejšie objasnený nižšie s odkazom naObr. 1 schematicky znázorňuje zvrchu dosku známeho doskovehotepelného výmennika, Obr. 2 schematicky znázorňuje rez pozdĺž priamky x~x z obr.1 tepelným výmenníkom vybaveným sústavou dosiek typuznázornenom na obr. l, Obr. schematicky znázorňuje rez pozdĺž...

Doska tepelného výmenníka a zväzok dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8591

Dátum: 03.03.2005

Autori: Björnsson Peter, Ekelund Rolf

MPK: F28F 13/08, F28F 3/08

Značky: tepelného, zväzok, dosiek, výmenníka, doska

Text:

...súvisle klesá z hornej úrovne na dolnú úroveň. Treba poznamenať, že výrazom postupne sa nerozumie len takéto súvislé klesanie základného povrchu, ale taktiež napríklad stupňovité klesanie základného povrchu takým spôsobom, že základný povrch tvorí množstvo stupňovito nižších častí, z ktorých každá je vpodstate rovnobežná scentrálnou rovinou predĺženia. Súvislý pokles uvedený vyššie možno získať v podstate rovinným základným povrchom, alebo...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8469

Dátum: 24.11.2004

Autori: Dahlberg Tomas, Andre Hans, Andersson Sven

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00, F28F 9/22...

Značky: doskový, tepelný, výmenník

Text:

...ohraničujúcich vstupné otvory V doskách pre vysoký teplotný prietok, bude prechádzať rovnomerný prúd chladiaceho prostriedku, pričom uvedený prietok chladiaceho média je blízko spájkovaných spojov a doskovéhomateriálu vystaveného maximálnym teplotným spádom vo výmenníku.0007 vynález bude podrobnejšie opisaný s odkazmi na pripojenéObr. 1 schematicky a V pôdoryse znázorňuje dosku tepelného výmennika podľa doterajšieho stavu techniky...

Doskový prenášač tepla s dvojstenovými doskami prenášača tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9300

Dátum: 14.04.2004

Autor: Rehberg Peter

MPK: F28F 3/00, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: prenášač, tepla, doskový, doskami, prenášača, dvojstenovými

Text:

...tepla a do výšky postaveného okrajaaspoň čiastočne priliehajú tesne k sebe, takže fluidum výmennika tepla, ktoré sa dostane medzi doskovými elementmi k do výšky postaveným okrajovým úsekom, môže vystupovať cez otvor medzi do výšky postavenými okrajovými úsekmi, a na príslušnom, do výšky postavenom okrajovom úseku, je vytvarovaný vonkajší okraj. Vonkajšie okraje oboch doskových elementov dvojstenových dosiek prenášača tepla sú usporiadané...

Doskový blok, doskový výmenník tepla a doskový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7314

Dátum: 02.02.2004

Autor: Blomgren Ralf

MPK: F28F 3/08

Značky: tepla, doskový, blok, výmenník, modul

Text:

...na úrovni hornej roviny.0016 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má spodok prstencovej drážky V priereze mierne konkavny tvar pri pohľade z primárnej strany. Takýto nerovinný tvar spodku znamená, že spodok bude opracovaný za studena v spojeni s Iisovanim dosky a že sa dosiahne určité zvýšenie hranice efektívnosti. Tento tvar spodku je tiež výhodný s ohľadom na absorpciu sily zaťaženia tesniaceho3 krúžku. Materiál bude absorbovať...

Doska výmenníka tepla, doskový blok a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 969

Dátum: 19.11.2002

Autor: Blomgren Ralf Erik

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00

Značky: výmenník, doskový, tepla, doska, výmenníka

Text:

...vynálezu doska zahmuje rozširujúcu rovinu, ktorá sa rozprestiera V okrajovej oblasti a rovnobežne s ňou, pričom uvedené vyhĺbenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené na rozširujúcej ploche a uvedené vyvýšenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené nad rozširujúcou plochou. Uvedené vyhĺbenia opornej oblasti môžu byť výhodne umiestnené pod rozširujúcou plochou a uvedené vyvýšenia opomej oblasti nad rozširujúcou plochou.Cieľ sa tiež dosiahne...

Soustava skládaných teplosměnných lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260220

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukeš Jiří, Reise Max, Novák Vladimír, Jaroš Karel

MPK: F28F 3/08

Značky: skládaných, lamel, teplosměnných, soustava

Text:

...vzduchu soustavou složených teplosměnnýoh lamel.Soustava skládanýoh teplosměnnýoh lamel pro chlazení nízkonapětovýoh rozvaděčů podle vynálezu je vytvořena tak, že teplosměnná lamela 2 znázorněná na obr. l má na dvou sousedících okrajích (délce a šířoe desky) vytvořeny ohyby Q a 1 do tvaru q směrované na jednu stranu desky a na dalším okraji (délcg desky) ohyb § do tvaru L,směrovaný na opačnou stranu desky. Teplosměne né lamely 3...

Deskový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263758

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholouš Jaroslav, Volák Zdeněk

MPK: F28F 3/08

Značky: deskový, tepla, výměník

Text:

...čištění ap. Použitím spon se stává výměník tepla rozebiratelným.Obdélníkové desky výměníku mohou být kovové, případně 1 2 plastů. části desek tvořící teplosměnnou plochu jsou hladké nebo tvarově upravené, např. zvlněním, výstupky apsystém kanálů je možné v pláštl výměníku vytvorit seotavením z jednotlivých výměníkových modulů menších rozmětů at již co do počtu kanllú nebo jejich délky. Možnosti seatavby modulůpředstavují různé...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263757

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholouš Jaroslav, Lejčar Jiří, Volák Zdeněk, Pourová Stanislava, Téra Petr

MPK: F28F 3/08

Značky: výměník, tepla

Text:

...je například při vertikální poloze desek výměník opatřen snímatelným víkem, případně 1 sníma~ telnýn dnem, které jsou součástí plášte výměníku tepla. soustsvu kanálu lze též umístit ve stávající potrubní lince na odvod odpadního plynu. V daném případě je nutné sestavu doplnit dvěms hrdly pro vstup a výstup teplosměnnych médií.Uvedená konstrukce řeší výměník s kanály vytvářejícími kapsy na dvou sousedních stranách otevřené, což rozšířuje...

Lamela pro sestavování vzduchových výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258085

Dátum: 15.07.1988

Autori: Růžička Stanislav, Hanausek Václav, Nesnídal František

MPK: F28F 3/08

Značky: lamela, vzduchových, sestavování, výměníku

Text:

...obr. 2 je stejná lamela v axonometrickém pohledu.e 3 na obr. 3 jsou dvě lamely vexonometrickém pohledu před eaeunutím do sebe pro vytvoření trubky, na. obr 4 I sou v axonometrickém pohledu dvě lamelyo po zasunutíwło sebe, takže vytváření trubka, na, obr. 5 jsou v exonometrićkém pohledu dvě trubky před zejsdnutím do sebe,ne Íobr. 6 je v axonometrickém pohledu několik trubek zesunutýoh do sebe, takže vytvářeáí kanály výměníku,...

Deskový výměník pro nepřímou výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257692

Dátum: 16.05.1988

Autori: Křepelka Jan, Bošina Bohuš, Lasica Štefan, Suchan Josef, Fína Rudolf, Burda Ladislav

MPK: F28F 3/08

Značky: deskový, nepřímou, výměník, výměnu, tepla

Text:

...vstupy a výstupy teplonosného média, kdežto obrysovými šipksmi je znázorněn tok ohříveného édia.Deskový výměník tepla podle vynálezu je tvořen dvěma protilehlými základovými desksmi g, v nichž jsou upraveny zářezy pro zssunutí spojovacích svorníků Q, pomocí nichž jsou základově desky 3 spojeny přes těsnění s komorou 1 výměníku. Komora 1 výměníku má tvar krychle a je dělens mezistěnsmi g s přepouätěoími otvory. Mezistěny g dělí v příkladu...

Soustava teplosměnných kanálků a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244739

Dátum: 14.08.1987

Autori: Martoch Josef, Kubinka Jioí, Horníeek Jan, Kugler Vladimír, Koížek Vladimír

MPK: F28F 3/08

Značky: teplosměnných, způsob, kanálků, její, výroby, soustava

Text:

...výštipů 3 v ramenech ll, lg se vloží příložka 3 a vyhnutím horní částideskového dílce 3 v místě výštipů Q v ramenech łł, lg se provede mechanické spojení spojovacích prvků l s deskovými dílci g. Celá soustava teplosměnných kanálků je vložena do krytu,sestávajícího z čela 2 a dvou bočnic § (druhá bočnice není zakreslena), které jsou vzájemněčtyři druhy spojovacích prvků lg až lg, uvedené na obr. 3, slouží k vytvoření výhodného uspořádání...

Výměník tepla pro plynná a kapalná média

Načítavanie...

Číslo patentu: 234332

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bařina Milan, Bařina František, Neužil Libor

MPK: F28F 3/08

Značky: media, výměník, kapalná, plynná, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla pro plynná a kapalná média podle vynálezu řeší výměnu tepelné energie u plynných a kapalných médii tak, že využívá prostřihů vytvořených v lamelách a uspořádaných tak, že usměrňují průtok média výměníkem do tvaru spirály po obvodu stupňovitých kruhových prolisů v jednotlivých lamelách v místě největšího předávání tepelné energie.