F28F 27/00

Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20274

Dátum: 23.01.2013

Autori: Ulbricht Olaf, Achatz Thomas, Wieland Frank, Dietel Dany, Grimm Andre, Neubert Dieter

MPK: B60H 1/00, F25B 45/00, B67D 7/02...

Značky: zabránenie, systémov, únikov, hydraulických, chladiaceho, prostriedku, komplexných, spôsob, rozoznávanie

Text:

...funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho...

Integrovaný ventilačný systém pre chladiacu vežu a metóda ovládania otvorenej chladiacej veže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17243

Dátum: 23.09.2008

Autori: Lucas George, Rollins Patrick

MPK: F04D 27/00, F04D 19/00, F04D 27/02...

Značky: veže, ventilačný, vežu, chladiacu, metoda, ovládania, chladiacej, systém, otvorenej, integrovaný

Text:

...v prostredí chladiacej veže je extrémny kvôli extrémnej vlhkosti, námraze, nárazovému vetru, korozívnym chemikáliám na ošetrenie vodya náročným požiadavkám na mechanický pohon.0009 Jeden zbežne používaných pohonných systémov zdoterajšieho stavu techniky je komplexný, mechanický pohonný systém ventilácie, ktorý je podobný tomu používanému vpoľnohospodárstve. Tento typ systému pohonu ventilácie z doterajšieho stavu techniky využíva motor,...

Spôsob a zariadenie na čistenie vedenia na čapovanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4083

Dátum: 12.08.2005

Autor: Robinson Michael

MPK: F28F 27/00, B67D 1/00, F28D 7/00...

Značky: čistenie, zariadenie, čapovanie, nápojov, spôsob, vedenia

Text:

...môže byt v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami tak, aby chladila nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.0024 Alternatívne je samostatné chladiace vedenie v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami, cez ktoré môže prúdiť chladiace médium tak, aby chladilo nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.-3 0025 Voliteľne je jeden alebo viac kohútikov prispôsobených na čapovanie...

Regulační smyčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270865

Dátum: 14.08.1990

Autor: Butora Svatoslav

MPK: F28F 27/00

Značky: smyčka, regulační

Regulátor teplotní diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 264226

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Sluka Zdeněk, Pokorný František

MPK: G05D 23/19, F28F 27/00

Značky: regulátor, diference, teplotní

Text:

...hodnoty tlaku topné páry tlačítky více-méně z pracoviště obsluhy. Čidlo 14 tlaku páry v přírubě je tvořeno elektrickým přístroem, převádějícim tlak měřeného média (páryj na spojitý elektrický turbin při najíždění a provozu turbin a také možnost volby ručního nebo automatického řízení zadané hodnoty teplotní diference, nebo zadané hodnoty tlaku, nebo polohy regulačního ventilu na vstupu topné páry do příruby,anebo ruční nebo automatické...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matal Oldřich, Sadílek Jiří

MPK: C21D 5/08, F28F 27/00

Značky: elektrárny, napájecího, zapojení, jaderné, generátoru, traktu, vodního, parních

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243271

Dátum: 15.11.1987

Autori: Blažík Otakar, Eejka Jioí

MPK: F28F 27/00

Značky: zapojení, předehřevu, přetlaku, jištění, proti, zařízení, plynů

Text:

...a seřízení pojistného ventilu 13 za provozu instalována uzavírací armatura 14. Dále je regulační stanice I plynu vybavena pomocnou regulační řadou B určenou pro zásobování kotelny II plynným palivem, ve které jsou instalovány vstupní uzavírací armatura 9, bezpečnostní rychlouzävěr 10 vybavený mikrospínačem 101, redukční ventil 11 pro redukci výstupního přetlaku z regulační řady A na přetlak určený pro hořáky kotlů 21 umístěných v...

Zařízení pro rekuperaci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242743

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bublavý Jozef, Kusý Karol

MPK: F28F 27/00

Značky: rekuperací, zařízení, tepla

Text:

...ve vyrovndvací nádrži 3 odpadní látky, pomocí čidla 3 eníná teplotu ve -Iyrovnávací nádrži à ohřivané látky a pomocí čidle L 9, teplotu ne výstupu ohřívané látky z výměníku L tepla.Do vyrovnávací nádrže 3 odpadní látlq přítáká odpadní látka potrubím u., opatŕeným uzavírací ermaturou ü a odtéká přepedovýn potrubím u. Odkelování nádrže j se provádí odkalovacím potrubím 13 opatřeným uzavírací armeturou u.Vyrovnávací nádoba g ohřívaná látky je...