F28F 19/00

Spôsob a zostava na vedenie toku v rúrkovom výmenníku tepla na tepelné spracovanie suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11046

Dátum: 10.06.2006

Autori: Tacke Ludger, Hidding Norbert, Tenspolde Josef

MPK: F28F 27/02, F28D 7/16, F28F 19/00...

Značky: tepelně, suspenzií, výmenníku, rúrkovom, tepla, spôsob, spracovanie, zostava, vedenie

Text:

...Tu sado fermentačného zásobníku (fermentora), v ktorom sa uskutočňuje biofermentácia,priebežne privádza suspenzia, pričom táto suspenzia napríklad v podstate pozostáva z kukurice a hnojovice alebo zo siláže celých rastlín (GPS) a hnojovice alebo zo siláže trávy a hnojovice. Fermentačná reakcia uvoľňuje takzvaný bioplyn, ktorý z väčšej časti pozostáva z metánu aje privádzaný do plynového piestového motora(plynovej turbíny) spojeného s...

Spôsob rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18106

Dátum: 15.07.2005

Autori: Slungaard Torbjorn, Moxnes Bjorn Petter, Nass Erling, Sonju Otto Kristian

MPK: F28F 1/02, F27D 17/00, C25C 3/22...

Značky: spôsob, rekuperácie, tepla

Text:

...na čistenie plynov.0015 Tento vynález sa môže používať v súlade s neskôr uvedeným technickým riešením, ktoré bude najekonomickejšie, pretože teplo odstránené zo surového plynu sa môže použiť viných procesoch alebo aplikáclách.0016 Vtomto dokumente sa uvádza príklad tohto spôsobu na prevádzke na výrobu hlinlka a je charakterizovaný tým, že veľké množstvo plynného exhalátu (rádovo 5000 Nm°lh na výrobnú jednotku hliníka), ktorý obsahuje...

Zapojenie zariadenia zabezpečujúceho prevenciu vzniku a odstránenie nánosov a inkrustov v doskových výmenníkoch a vyvíjačoch pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3823

Dátum: 08.06.2004

Autor: Chmelík Marián

MPK: F28G 9/00, F28F 19/00, F28G 13/00...

Značky: prevenciu, inkrustov, doskových, výmenníkoch, zabezpečujúceho, odstránenie, vzniku, vyvíjačoch, nánosov, zariadenia, zapojenie

Text:

...Ak je ich koncentrácia znížená natoľko, žečistiaci roztok nie je schopný plniť svoju funkciu, je potrebné ho vymeniť. Kvôli jednoduchému určeniu tejto hranice, je roztok upravený tak, aby koncentráciu (resp. jej nedostatok) farebne indikoval.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou blokovej schémy č. 1 a blokovej schémy č. 2, ktorá objasňuje výhodné riešenie s kompresorom.Zariadenie zabezpečujúce prevenciu vzniku a...

Vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281146

Dátum: 09.07.1997

Autori: May Karl, Werdinig Helmut, Herm Hartmut, Unverzagt Karlheinz

MPK: F28D 11/04, F27B 7/04, C10B 1/10...

Značky: pevný, vykurovacia, materiál, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazové korýtka (26).

Způsob přípravy čistoty vnitřních povrchů parovodních okruhů energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242601

Dátum: 01.05.1988

Autori: Odstreil Jioí, Mrlík Bohumil

MPK: G21D 5/00, F28F 19/00

Značky: přípravy, energetických, způsob, parovodních, povrchu, zařízení, okruhu, čistoty, vnitřních, chemických

Text:

...Jednorázové použití chemikálií, čerpání, likvidace kalů a pod Není zaručen konečný efekt požadovaného stupně vyčištění v důsledku nedokonalého odstranění čistících roztoků a velikosti po akončení čistících operací, zejména v neodvodnitelných částech zařízení. Zůstávájí možnosti dodatečného znečištění vnitřňích povrchů při demontáži provizorních okruhů a tras.Nevýhody uvedené výše odstraňuje způsob přípravy a zajištění čistoty vnitřních...

Způsob ochrany trub, zvláště parních generátorů jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 238659

Dátum: 15.01.1987

Autori: Spousta Jiří, Vrtěl Luboš, Krejčí Stanislav

MPK: G21C 21/00, F28F 19/00

Značky: způsob, ochrany, jaderných, generátoru, parních, elektráren, trub, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu se ochranná atmosféra o složení 96 ( 40 % N2 ( % H2 zavádí do vnitřního povrchu trub, utěsněného vůči vnější atmosféře a vakuovaného do 1,33.10-1 pascalů, s přetlakem. Vynálezu je možno využít jak v jaderné, tak i v klasické energetice a v chemickém průmyslu.