F28F 17/00

Zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5933

Dátum: 05.12.2011

Autori: Kravec Dušan, Kovalyk Adrian, Jablonický Pavol, Pilát Peter

MPK: F16L 55/00, F28F 17/00, F24H 3/04...

Značky: teplovýmenných, parogenerátorov, rúrok, zariadenie, sušenie

Text:

...Nevýhodou doteraz používaných zariadení sú ich veľké rozmery, energetická neefektívnosť, technicky a časovo náročná montáž a obsluha a taktiež dlhý čas sušenia celého parogenerátora, čo Iná podstatný negatívny vplyv na predĺženie odstavenia jadrovej elektrárne a následne značné ekonomické straty a pomerne nízku účinnosť sušenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, ktoré v...

Tepelný výmenník s mechanickým odstraňovaním námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5255

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kiss Beňadik

MPK: F28G 1/00, F28F 17/00, F25B 47/00...

Značky: tepelný, mechanickým, odstraňováním, námrazy, výmenník

Text:

...vďaka prúdeniu vzduchu od ventilátora vyniknutá von z tepelného výmenníka. Čiže na jej odstránenie nie je potrebné dodatočná tepelná energia. Tým že sa pravidelne mechanickým spôsobom odstráni námraza zlepší sa aj tepelná výmena medzi vzduchom a chladivom zvýši sa aj efektívnosť tepelného čerpadla ku ktorému je takýto výmenník tepla pripojený.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schematicky znázomená konštrukcia tepelného výmenníku...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8398

Dátum: 26.01.2005

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: F28B 9/08, B01D 5/00, B01D 53/26...

Značky: výmenník, tepla

Text:

...vlnite plechy 16. 0016 Podľa vynálezu sú medzi kanálmi ü a zadnou stenou Q umiestnene pros triedky, ktoré umožňujú odlućovat kondenzát z ochladzovaného vzduchu. 0017 Ako je vo zväčšnej mierke zobrazené na obr. 3, pozostávajú tieto prostriedky z množstva zvislých zvlnených stien 1, usporiadaných od dna gaž po hornú0018 Na každej z týchto stien Ľ sú prednostne pozdĺž vonkajšej strany dielcov Q, rozdielne ohnutých do tvaru písmena U,...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244872

Dátum: 14.08.1987

Autori: Farge Daniel, Schuller Edmund, Le Roy Pierre, Mountonnier Claude

MPK: F28F 17/00, F28D 7/02

Značky: vymražovací, tepla, vinutý, výměník

Text:

...ohřátého odtávacího média, vystupujícího z trubkového prostoru vinutého vymražovacího výměníku tepla.Výstupní potrubí ohřátého odtávacího média je v místě mezi napojením vstupního potrubí topněho hadu a výstupního potrubí topného hadu opatřeno škrticím elementem. Ve vstupním potrubí topného hadu může být zařazen ventil.Řešením podle vynálezu se dosáhne odstranění pevných částic vymrzlé vlhkosti, usazených v odlučovacím prostoru výměníku,...

Zařízení pro odtávání vinutého vymražovacího výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242735

Dátum: 15.05.1987

Autori: Popeák Marián, Janek Bartolomej, Kusý Karol

MPK: F28F 17/00, F28D 7/02

Značky: vymražovacího, zařízení, vinutého, výměníku, tepla, odtávání

Text:

...vinutého výměníku tepla, kde je umístěno vypoultěoí hrdlo, nebot při tomto řešení nejsou trubkovnice, do kterých jsou upevněny trubky chladícího média ve dne aparátu, kde se shromažňuje kapalina, ktera skondenzuje a nevymrzne na teplosměnně plese aparátu.V tomto prostoru je při vymražování teplote odpovídající vstupní teplotě výmrežovanáho media, ktoré je vyšší než teplota tuhnutí vymraäovanć látky» Tímto způsobem so zkrití doba...