F28F 1/00

Nízkotepelné sálavé vykurovacie teleso pre teplovodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6515

Dátum: 03.09.2013

Autori: Machovičová Anna, Machovič Miroslav

MPK: F28F 1/00

Značky: vykurovacie, teplovodné, sálavě, nízkotepelné, systémy, těleso

Text:

...a tým výrazné úspory energií.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kdeobr. 1 - mázorňuje bočný pohľad v reze na zostavu vykurovacieho telesa na horizontálne uloženie pod strop miestnosti, obr. 2 - znázorňuje pohľad zospodu na odkrytovanú zostavu podľa obr. l, obr. 3 - znázorňuje pohľad zhora v reze na zostavu vykurovacieho telesa na vertikálne uloženie na stenu miestnosti, obr. 4 - znázorňuje...

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Sláma Jiří, Procházka Miloš, Toth Alexandr, Veselý Stanislav, Doležal Lubomír, Strejček Jaroslav, Poslušný Gustav, Klusáček Jiří

MPK: F28F 1/00, F02C 7/00

Značky: využitie, turbínou, vznikajúceho, odpadového, rekuperačné, zariadenie, tepla, prevádzke, následné, turboagregátu, spaľovacou

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Teplovzdušný výmenník na splodiny plynovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4501

Dátum: 07.07.2006

Autor: Král Peter

MPK: F28F 1/00, B01D 5/00, F28D 7/10...

Značky: teplovzdušný, plynovej, výmenník, splodiny

Text:

...Čistý vzduch prúdi V jednej z rúr, protichodne so splodinami, ktore prúdia v rúre druhej. Môže byt použitých aj viac rúr, pričom medzi samotnými rúrami striedavo prúdi čistý vzduch protichodne so splodinami. Splodiny a čistý vzduch sú poháňane pomocou, od seba nezávislých ventilátorov, či dúchadiel. Dlžka potrubia je úmemá tomu, koľko tepelnej energie chceme odobrať. Účinnosť zariadenia je závislá aj od toho, aký je silný ventilátor na rúre s...

Spôsob ohrievania pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12106

Dátum: 18.02.2005

Autori: Watts Colin, Van Decker Gerald

MPK: F28D 7/04, F28F 1/00, F28D 7/10...

Značky: ohrievania, pitnej, spôsob

Text:

...urazí v špirále, druhej mocnine prietokovej rýchlosti, a je nepriamo úmerná ploche prierezu. Ked sú požadované veľké dlžky špirál, je výsledná strata tlaku pre mnohé použitia neprijatelná.0008 Stratu tlaku možno znížiť zväčšením počtu dráh pre kvapalinu na špirálovej strane výmenníka tepla. Boli teda navrhnuté výmenníky tepla typu špirála na rúrke, ktoré majú niekoľko špirál, pričom na rôzne použitia sú spravidla používané rôzne...

Distribučný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3970

Dátum: 03.11.2004

Autor: Babej Ladislav

MPK: F24D 3/00, F28F 1/00

Značky: modul, distribučný

Text:

...rúru a/alebo jej časť. Obteká ju a tak prednostné, pokiaľ má dostatočnú teplom, stúpa hore. Keď prestane stúpať, jej teplota je približne rovnaká ako v tepelnom zásobníku na tej istej úrovni a dostáva sa z vertikálnej rúry do horizontálnej rúry a/alebo jej časti a odtiaľ do tepelného zásobníka.Výška vertikálnej rúry je rovná alebo menšia ako výška tepelného zásobníka, do ktorého sa ohriata kvapalina distribuuje a horizontálna rúra a...

Zariadenie na hydrotermickú úpravu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267328

Dátum: 12.02.1990

Autor: Viglaský Jozef

MPK: F28F 1/00

Značky: zariadenie, hydrotermickú, dřeva, úpravu

Text:

...atrarw nrioevnená zberná vaňa 5. ktorá má v obvodovom plésti 2 vytvorené otvory É, dalej je zberná vaňa A opatrená závesnými okami 1. V priestore vodného bazéna l je po jeho vnútornom obvode situovaný parogenerátor §, vytvorený z rúrok, ktoré sú zviazané atrmeňom 13 ~ 14, pričom časť strmeňa lg tvori závesné oko 1. Parogenerátor § je uložený pod vodnou hladinou lg, pričom rúrky parpgenerátora Q súšpirálovite vedené vo vertikále od vstupu...

Trubkový svazek trubkových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256123

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimáček Ladislav, Ťok Pavel

MPK: F28F 1/00

Značky: svazek, trubkový, aparátu, trubkových

Text:

...v trubkovém svazku se docílí lepšího obtákání jednotlivých trubek, které je důsledkem změny hybnosti média. Při střídavém průtoku média těsnými a širšími kanály totiž dochází k dokonalejšímu usměrnění proudu média mezi žebry trubek. Tyto skutečnosti pak mají příznivý gliv na hodnotu součinitele přestupu tepla.Příkladné uspořádání trubkového svazku podle vynálezu je dále blíže objasněno na připojeném výkrese, na němžobr. 1 představuje příčný...

Zařízení na odpařování kapaliny a následné prohřívání par

Načítavanie...

Číslo patentu: 241627

Dátum: 01.01.1988

Autori: Frerichs Udo, Rach Heinz-dieter

MPK: F28F 1/00

Značky: odpařování, prohřívání, zařízení, následné, kapaliny

Text:

...části, které proteká jádrem a prostorem vně trubkoveho svazku. Přehřívací část trubkového vinutého svazku je opatřena košilí, která je těs ne spojena s pláštěm, zabraňující toku par mimo trubkový vie Ínutý svazek. Část odpařovaci je opatřena košilí, přičemž mezi košilí a pláštěm je vytvořena mezera, a umožňuje tak cirn kulaci kapaliny mezi košílí a pláštěm aparátu.výhodou zařízení podle vynálezu je možnost zajištění optimálních...

Rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 228639

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rácz Jozef, Marko Vladimír, Krejčí Pavol Šaľa, Guizon Jozef

MPK: F28F 9/12, F28F 1/00

Značky: aparát, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši uchytenie a utesnenie rúrky v rúrkovnici z kvalitatívne odlišných materiálov tým, že rúrka osadená v otvore rúrkovnice je fixovaná hlavicou s tesniacim elementom umiesteným v medzirúrkovom priestore otvoru rúrkovnice. Hlavica je opatrená otočnou prírubou alebo rozdeľovacím krúžkom. Aparát je možné použiť v kombinácii kov - umelá hmota - sklo ako tepelný výmenník alebo absorber v silne korozívnom prostredí.