F28D 7/10

Výmenník tepla spaliny – voda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6677

Dátum: 04.03.2014

Autori: Jandačka Jozef, Gavlas Stanislav, Malcho Milan, Bakala Ľudovít

MPK: F27B 3/26, C22B 21/00, F27D 17/00...

Značky: tepla, spaliny, výmenník

Text:

...spaliny - voda pozostáva zo zvislej spalinovej komory l so spalinovým vstupom z v spodnej časti spalinovej komory 1 a spalinovým výstupom ą do komína v homej časti spalinovej komory l. V spalinovej komore lje vodorovné nad sebou vo vrstvách radená sústava segmentov i s fieldlovskými rúrkami na prúdenie ohrievanej vody. Rozvody Q segmentov 5 s ñeldlovskými rúrkami sú vyvedené najednu vonkajšiu stenu spalinovej komory l. Sústava segmentov i s...

Rekuperačné zariadenie taviaceho agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6670

Dátum: 04.02.2014

Autori: Malcho Milan, Bakala Ľudovít, Jandačka Jozef, Gavlas Stanislav

MPK: F28D 7/10, F27D 17/00, F27B 3/26...

Značky: taviaceho, zariadenie, rekuperačné, agregátu

Text:

...teplo najprv vzduchu pre vlastný rekuperačný horák, následne vode do kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody, a potom odchádzajú do komína.Celé rekuperačné zariadenie je rozdelené do dvoch hlavných funkčných celkov, a to výmenníka l tepla spaliny - vzduch a výmenníka tepla i spaliny - voda s ďalšími doplňujúcimi a upevňovacími prvkami. Výmenník tepla i spaliny - vzduch pozostáva zo systému modulov zrnontovaných do funkčného...

Výmenník tepla na chladenie krakovaného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16616

Dátum: 09.06.2010

Autori: Birk Carsten, Eisenhawer David Todd, Vogt Michael

MPK: F16L 39/00, C10G 9/00, F16L 13/02...

Značky: krakovaného, tepla, plynů, výmenník, chladenie

Text:

...vonkajší m priemerom vnútornej rúrky 3 a priemerom priehlbiny 6.Otvor 8 sa výhodne otvára tangenciálne do každej priehlbiny 6 vo výške dna 7. Každý z otvorov 8 je spojený s prívodným potrubím 10 pre chladiace médium cez konektor 9. Chladiace médium vstupuje do priehlbiny 6 pri vysokej rýchlosti otvorom 8 a vytvára rotujúci prúd okolo vnútornej rúrky 3. Tento prúd zaisťuje dobré chladenie dna 7 priehlbiny 6 a tiež zabraňuje usadzovaniu...

Interiérový výmenník tepla k dymovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5399

Dátum: 08.03.2010

Autor: Böhm Peter

MPK: F28D 7/10, F23J 13/00

Značky: interiérový, tepla, výmenník, dymovodu

Text:

...umiestnená clona s optimálnym otvorom, ktorá zabezpečuje rozdelenie prúdu spalín a tým napomáha účinnému ohrevu teplovýmenných rúrok V spodnej časti dutého plášťového kovového telesa.Na zvýšenie účinkov zariadenia vertikálne rúry obsahujú vložky, ktoré sú do nich vsunuté. Vložky môžu byť vo vyhotovení vertikálnych plechových pásov alebo môžu byť valcového tvaru napríklad rúrky s vhodným priemerom. Tieto vertikálne vložky zvyšujú...

Komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5126

Dátum: 05.03.2009

Autor: Vrábel Jaroslav

MPK: F28D 7/10, F23J 13/00

Značky: tepla, komínový, výmenník

Text:

...prechádzajú cez komínový výmenník, ktorý je napojený na vývod z vykurovacieho telesa. Kornínový výmenník pozostáva z kovovej komínovej rúry na ktorej sú kontaktné pripevnené kovové rebrá, upevnené pozdĺžne s osou rúry. Minimálna vzdialenosť kovových rebier pri stene rúry by mala byť lS mm z dôvodu voľného prúdenia vzduchu.Je výhodné použitie ďalšej rúry upevnenej na vonkajšom obvode kovových rebier, ktorá slúži na vytvorenie komínového...

Bitermický výmenník tepla, postup a strojné zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9209

Dátum: 07.08.2008

Autor: Giannoni Raffaele

MPK: F24H 1/52, F28D 7/00, F28D 7/10...

Značky: bitermický, strojně, postup, zariadenie, výrobu, tepla, výmenník

Text:

...typu rúrka v rúrke viedli vždy k zvýšeniu veľkosti rôznych komponentov a teda ku zvýšeniu celkovej veľkosti výmenníka teplaa tým prekazilí akúkoľvek možnosť znížiť veľkosť, hmotnosť výmenníka tepla a náklady.0011 Zásadný technický problém predloženého vynálezu teda je poskytnúť bitermický plynovo-kvapalinový výmenník tepla, ktorého veľkosť, hmotnosť anáklady by bolo možnéznížiť a zachovať pritom rovnakú kapacitu a účinnost výmeny tepla v...

Spôsob výroby nízkomolekulárnych olefínov, reaktor na pyrolýzu uhľovodíkov a zariadenie na chladenie krakovaného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285935

Dátum: 12.10.2007

Autor: Bushuev Vladimir Andreevich

MPK: F28D 7/10, C10G 9/00

Značky: chladenie, uhľovodíkov, plynů, spôsob, nízkomolekulárnych, krakovaného, reaktor, olefínov, zariadenie, výroby, pyrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Postup a zariadenie na výrobu nízkomolekulárnych olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zahrnuje predhrievanie a odparovanie východiskového produktu, jeho miešanie s parným riedidlom, tepelné krakovanie výslednej zmesi v lopatkách rotačného reaktora teplom vygenerovaným vo vnútri objemu reagujúcej zmesi v dôsledku pôsobenia hydrodynamickej unášacej sily rotorových lopatiek otáčajúcich sa v zmesi, chladenie krakovaného plynu a jeho následnú separáciu....

Teplovzdušný výmenník na splodiny plynovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4501

Dátum: 07.07.2006

Autor: Král Peter

MPK: F28F 1/00, F28D 7/10, B01D 5/00...

Značky: splodiny, teplovzdušný, výmenník, plynovej

Text:

...Čistý vzduch prúdi V jednej z rúr, protichodne so splodinami, ktore prúdia v rúre druhej. Môže byt použitých aj viac rúr, pričom medzi samotnými rúrami striedavo prúdi čistý vzduch protichodne so splodinami. Splodiny a čistý vzduch sú poháňane pomocou, od seba nezávislých ventilátorov, či dúchadiel. Dlžka potrubia je úmemá tomu, koľko tepelnej energie chceme odobrať. Účinnosť zariadenia je závislá aj od toho, aký je silný ventilátor na rúre s...

Spôsob ohrievania pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12106

Dátum: 18.02.2005

Autori: Watts Colin, Van Decker Gerald

MPK: F28D 7/10, F28F 1/00, F28D 7/04...

Značky: pitnej, spôsob, ohrievania

Text:

...urazí v špirále, druhej mocnine prietokovej rýchlosti, a je nepriamo úmerná ploche prierezu. Ked sú požadované veľké dlžky špirál, je výsledná strata tlaku pre mnohé použitia neprijatelná.0008 Stratu tlaku možno znížiť zväčšením počtu dráh pre kvapalinu na špirálovej strane výmenníka tepla. Boli teda navrhnuté výmenníky tepla typu špirála na rúrke, ktoré majú niekoľko špirál, pričom na rôzne použitia sú spravidla používané rôzne...

Spôsob výroby rúrkového výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279764

Dátum: 07.06.1995

Autor: Cocchi Gino

MPK: F28D 7/02, B23P 15/26, B21D 53/08...

Značky: výmenníka, výroby, rúrkového, spôsob, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový výmenník tepla, napríklad mraziaci valec (1) stroja na výrobu zmrzliny, so zabudovaným výparníkom chladiacej jednotky sa vyrobí tak, že na vonkajšom povrchu pravej valcovej oceľovej rúrky (101) z nehrdzavejúcej ocele sa vytvorí skrutkovitá drážka (301). Do tejto skrutkovitej drážky (301) sa navinie do tvaru skrutkovitého závitu plochý pásik (2) z vyžíhanej mäkkej ocele a na vrcholy tohto skrutkovitého závitu sa nasadí za tepla druhá...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 274485

Dátum: 11.04.1991

Autor: Jekerle Jiri

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník

Zařízení pro výměnu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 272797

Dátum: 12.02.1991

Autor: Herrmann Hellmut

MPK: F28D 7/10

Značky: výměnu, tepla, zařízení

Výměník tepla pro horké proudící plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270243

Dátum: 13.06.1990

Autor: Herrmann Hellmut

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník, proudící, plyny, horké

Text:

...je sestaven z jednotlivých trubek, ktoré jsou tepelná vodivá spojeny spolu a se stenou plynovodná trouby,pričamZ spojovací materiál má vyšší teplotní vodivost než plášť z trubek. Podle výhodnáho provedení vynálezu jsou trubky tvorící plášť s centrální plynovodná trouba spolu spojený tepelná vodlvě licí tvrdou pájkou.Řešení podle vynálezu má tu výhodu, že ty části parnľho kotle, které přicházejí do styku s vodou, to znamená vnější trubky s...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269242

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milen

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník

Text:

...tlaky konetrukčně mnohem těžěí než šotove vyeokotlaké ohříváky esoučaenš je prevděpodobná enížení jejich spolehlívoetí při použití na vyšší provozní tlaky než dosud.Uvedené nevýhody ostraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou Je, že najmóně jedna dvojice trubek je navzájom spojene spojovecím kusam, přičemž spojovací kus je napojen přímo na etěnu.Dalším znakom vynálszu je, že spojovací kus je napojen na stěnu prostřednictvím ná trubku....

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269165

Dátum: 11.04.1990

Autori: Němčanský Jan, Šlapal Ivan, Prchal Jozef, Král Dalibor

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tepla

Text:

...pevnou trubkovníoí mr příčnou pŕspdłkou 1. Výnłník opoultí mm výstupní mlen 1. Příčná prepCdh 1 je utienlnz jak vadí první poddlnd pŕepažoe 1, tak i vůči pldäti g výnlnfku s vůči Iestupnýn trubki 2 vnijäí části trubkoveho svazku, kterépříčnou pŕepćžkou 1 proohdoejí. Vnüjlí trubky 2 je možno vůči pŕíčnő přspdžoe 1 utienit nejlépe zavdloovinín, popřípsdů hq-druulíokýn rorepnutí. Nsnont príčnó přepážky 1 vůči první podálnó přepdžoe i lze nejlépe...

Tepelný výměník pro chlazení radiačního štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268235

Dátum: 14.03.1990

Autori: Poláček Libor, Hanzelka Pavel

MPK: F28D 7/10

Značky: štítu, tepelný, chlazení, výměník, radiačního

Text:

...radiačního štítu umístěný na hrdle nádoby s kryokapalinami podle vynálezupjehož podstatou je, že výměník spojený s radiačnim štítom tvoří válcový plášt uvnitř s prstence s podélnými žebry, nusunutý na hrdle nádoby, ktere je pod prstence opatřeno vstupními otvory a nad ním výstupníni otvory, zatímco uvnitř hrdla nádoby je mezi vstupními a výstupními otvory usporâdaná Vyjímatelná přepážka.Hlĺvní prednosti výmeníku jsou malé rozměry,...

Cylindrický výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265848

Dátum: 14.11.1989

Autori: Obr Jan, Hrobař Radim

MPK: F24H 1/24, F28D 7/10

Značky: tepla, výměník, cylindrický

Text:

...řez prvním vstupním hrdlem výměníku z obr. 1, na obr. 3 je zapojení tří výměníků za sebou.Cylindrický výměník tepla sestává z válcového uzavřeného pláště L opatřeného v jeho horní ěásti prvním vstupním hrdlem g,v jeho dolní části prvním výstupním hrćlem 1. Na dolním čele je plášt l uzavřen dnem s druhým vstupním hrdlem 5, na horním čele je plášt uzsvřen dnem s druhým výstupním hrdlem Ž. Uvnitř pláště l jsou soustředně umístěny tři...

Válcový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264467

Dátum: 14.08.1989

Autor: Billian Vladimír

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výměník, válcový

Text:

...spojí lg. Na povrchu pravého víka lg jsou v místech topnýchprostoru § a ohřívacích prostoru 1 umístěna odvzdušňovací hrdla lg a Vypouštěcí hrdlagg. Vnější plášť l válcového výměníku tepla je opatřen podpěrami ll, které spočívají narámu ll. Pod levým í pravým víkem lg. lg jsou na rámu ll uložený záchytné vany ll. Nad vnějším pláštěm l jsou umístěny tyče gg nesoucí kladky lg, ke kterým jsou přípojeny závěsyll pevné spojené s levým a...

Nepřímý výměník tepla protiproudého uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262260

Dátum: 14.03.1989

Autor: Lněnička Jaroslav

MPK: F28D 7/10

Značky: nepřímý, protiproudého, tepla, uspořádání, výměník

Text:

...tekutín. Přerušovaně šroubovicové opěrky a délka mezer mezi jednotlivými opěrkami, která je vždy větší než rozdíl vnějšího poloměru vnitřní trubky a vnitřního poloměru vnější trubky, umožňují dosáhnout dostatečně intenzity turbulence proudu pro zvýšení přestupu tepla. Celková tlaková ztráta je přitom nižší, protože tekutina zčásti proudí mezerami mezi opěrkami, oproti uspořádání bez přerušení. Mnohonásobný šikmý protiproud obou médií, který...

Vestavba podchlazovače kondenzátu topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259611

Dátum: 17.10.1988

Autor: Křížek Vladimír

MPK: F28D 7/10, F28D 7/06

Značky: podchlazovače, vestavba, kondenzátu, páry, topné

Text:

...vlásenkového ohříváku vody je Limístěn svazek teplosměnných trubek tvaru obráceného U. Do prveho tahu 2 trubek vstupuje voda, z druhého tahu 3 trubek vystupuje ohřátá voda. svazek trubek je zakotven ve spodníhorizontáiní trubkovnici 4, na kterou navazuje vodní komora 5 s dělici mezistěnou(i. Do roduí komory 5 je vstup vody otvorem 7, výstup ohřáté vody otvorem 8. Voda v teplosměnných trubkäch se ohřívá kondenzujíci parou, Která vstupuje do...

Kotol, konštrukčne prevedený jako výmenník tepla typu rúra v rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: 254658

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kicko Ján

MPK: F22B 9/16, F28D 7/10

Značky: prevedený, výmenník, tepla, kotol, konštrukčné, rúre, rúra

Text:

...je svojou hornou stranou a obidvoma bločnými stranami vsadená vo výmur-olvke pece. Horná hlava je svojou dolnou stranou a obidvoma bočnými stranami vsadená vo výmurovke pece. Na hornej strane hornej hlavy je umiestnena prepážka, ktorej šírka je rovnaká alko šírka pece.Na hornej strane prepážky je umiestnená regulačná klapka, upevnená otočne okolo osi, prechádzajúcej hornou hranou prepážky.Výhodou kotla podľa Vynálezu je,sa dosiahne vyššia...

Výměník tepla pro tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254583

Dátum: 15.01.1988

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F28D 7/10

Značky: tekutiny, výměník, tepla

Text:

...znázor~ něno na obr. 1 a obr. 2. Obr. 1 představuje svislý řez výměníkem, obr. 2 představuje půdorysný pohled s částečným prerušením horního víka.Ve válcové nádobě ł jsou souose uloženy válcové trouby g, 3, 1, mezi nimiž jsou mezi válcové mezery §, §, 1. Válcová nádoba l je uzavŕena nahoře i dole víky 3 a g s těsněnímlg a ll. V horním víku § jsou zaústěny trubka lg přivádějící teplou tekutinu určenou k ochlazení, trubka lg odvádějící ohřátou...

Obrácený parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Reiter Juraj, Weis Jaromír, Rudenko Ivan, Rusko Milan, Linhardt Peter

MPK: G21D 5/08, F28D 7/10

Značky: elektrárny, parní, generátor, reaktorem, obrácený, jaderné, rychlým

Text:

...prostoru ve větší vzdálenosti od trubkovnice,takže teplotní spád na trubkovnici zůstává Ininimálííí, nebo se i zmenšuje, čímž je zamezeno přídavnému namáhání trubkovnice a lemů trubkovnice. Zároveň se dosahuje toho,že je lépe využívána teplosměnná plocha, protože k dohřívání dochází na konci přepážek intenziiikační Vestavby, takže výparních zůstává v normálních mezích a v přepážkách intenzitikační Vestavby nedochází k rozdělování složek...

Protiproudý spirálový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252765

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelík Václav

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tepla, špirálový, protiproudý

Text:

...částí, která vytváří uzavřenou dutinu podle vynálezu, spočívají v tom, že malý teplosměnný prostor, který vzníkne okolo spirálovitě stočené trubky, umozní zvýšení přestupního součinitele tepla, dovoluje tedy snízit množství chladícího média při zachování chladícího účinkuje tím Zvýšit teplotní parametry chladící látky na výstupu z výměníku s možností dalšího použití. Tyto výměníky tepla jsou při zabezpečení svých optimálních vlastností...

Výměník tepla typu “trubka v trubce”

Načítavanie...

Číslo patentu: 246570

Dátum: 20.08.1987

Autori: Pascal Jean-claude, Koerts Kees, Aubert Daniel, Hanssens Theodoor Robert, Whiting Roger Lewis

MPK: F28D 7/10

Značky: trubce, výměník, trubka, tepla

Text:

...cnnpanbnmx peőep 3. Hpu amnonnennu npoonbnoro pana raxnx yruyônànnň 5 caepneuun B cocennx peöpax 3 cuemenu, Hanpumepg pacnonomenm 3 maxuawnom nopaxe Yrnyönenun 5 Momao nonyunwb H HHTBBM,npu 3 ToM ux npoHnb MomeTMeTbpasnuuHym ®opMy,vBHyTpeHHan Tpyöa 2 ycTa~ noaneua à Hapymuyw 1 c Hawarom Hnn Mouwamnum sasopom.Hpenaraembů rennooönennnx paĎOTaeT cneymmnm oöpasom..B OILHOM Hanpannennn, OMbIBaH HEDYXHYIO HQBGDXHOCTI TPYČBI 1 H HYTDBHHIOIO H...

Potrubní výměník tepla pro ohřev dusíku z kyslíkového dělícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241799

Dátum: 10.08.1987

Autori: Novák Jioí, Pajgrt Jan

MPK: F28D 7/10

Značky: prístroje, dělícího, ohrev, potrubní, dusíku, výměník, tepla, kyslíkového

Text:

...na vnějším povrchu kyslíkového tlekovéno potrubí jsou střídave pŕipevneny příčné segmenty tvaru mezikruží. . AVýhodou potrubniho výměníku tepla podľa vynelezu je..ze pro ohřev dusíku neni nutno používat perni ohříváky. Rovněž je výhodou jednoduchá konstrukcevýměniku, kteráumožňuje odběr tepla bez dynemických změn smeru nebo zvýšení odporu průtoku~kyal 1 ku.Na přiloženém výkreau je znázorneno přłkladné orovedenipotrubního výměníku...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239098

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F24H 3/12, F28D 7/10

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení bylo nalézt konstrukci nepřímého teplovzdušného agregátu pro ohřev vzduchu nad 150°C. Tohoto cíle se dosahuje konstrukcí s protiproudým uspořádáním spalin a ohřátého vzduchu a s výměníkem umístěným nad spalovací komorou. Odvod částečně ohřátého vzduchu z trubkového výměníku je prováděn u horké trubkovnice (6) a odvod ohřátého vzduchu z teplovzdušného agregátu je proveden u zaústění spojovacího kanálu (5) do konce plamence...

Chladiace zariadenie najmä laserovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250794

Dátum: 14.05.1987

Autori: Potfaj Jaroslav, Pech Jozef

MPK: F28D 7/10, H01S 3/04

Značky: zariadenie, najmä, chladiace, laserovej, hlavice

Text:

...zariadením, najmä laserovej hlavice sa docieli jedtroduchá .montáž chladiaceho hada, ktorého povrchová úprava sa neipošk-odi, čím sa zabráni oixidá-cii -povrchových vrstieva dosiahne sa vyššívýkon laserovej hlavice.Na pripojenom výkrese je znázornené prikladiné riešenie chladiaceho zariadenia,kde na iobr. 1 je .nakreslené V náryse s čiastočnýlmi rezmi a .na obr. 2 je nakreslený čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Chladiace...

Koaxiálny výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235741

Dátum: 01.12.1986

Autor: Sýkora Anton

MPK: F28D 7/10

Značky: výmenník, tepla, koaxiálny

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiálny výmenník teplu pozostáva z vonkajšej rúry a v nejusporiadanej vnútornej rúry, opatrenej rebrami. Riešeným problémom je ďalšie zmenšenie rozmerov a tým aj hmotnosti a spotrebovaného materiálu na jednotku tepelného výkonu, co sa dosahuje kombináciou monometalického spojenia vonkajšej rúry 1 s vnútornou rúrou 3, s vytvorením dovnútra orientovaných rebier 1 na vnútornej rúre 3.

Regulovatelný výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230473

Dátum: 01.03.1986

Autor: Billian Vladimír

MPK: F28D 7/10

Značky: regulovatelný, tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulovatelného výměníku tepla pro získávání odpadního tepla spalin nebo jiných horkých plynů a jeho podstata spočívá v tom, že uvnitř pláště je soustředně umístěn kanál, rozdělující vnitřní prostor pláště na volný průchod a teplosměnný průchod s vestavěnými teplosměnnými trubkami, připojenými k přívodní a vývodní trubce, přičemž na jednom z konců kanálu jsou umístěny klapkové uzávěry. Zařízení dle vynálezu je možno použít všude...