F28D 7/02

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8531

Dátum: 02.06.2008

Autor: Bognarne Fejes Veronika

MPK: F28F 9/22, F28D 7/02

Značky: tepla, výmenník

Text:

...výmenník tepla by mohol byť použitý na ohrievanie vody akvária. Výmenník tepla podľa vynálezu je v princípevhodný aj na to, aby bol použitý ako chladič.0010 Účinok výmenníka tepla podľa vynálezu spočíva predovšetkým v tom, že existujúce usmerňovacie prvky cielene vedú úžitkovú vodu, ktorá má byť zohriata, v smere špirálovitej rúry. Okrem toho má byť rýchlosť prúdenia prvého média (úžitková voda) riadená tak, abypozdĺž Špirálovitého rúrovćho...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18584

Dátum: 07.03.2006

Autor: Menari Lila

MPK: F28D 7/02, F24H 1/43, F28D 7/00...

Značky: tepla, výmenník

Text:

...trojúholnika. Z toho dôvodu prúdia spaliny najskôr medzerami medzi dvoma susednými závitmi vnútornej špirály a potom dopadnú na závit vonkajšej špirály takmer vo vrchole rovnoramenného trojúholnika. Tam sa prúd spalín rozdeli na dva takmer totožné čiastkové prúdy, ktoré prúdia cez obe strany závitov vonkajšej špirály predtým, než vystúpia radiálne medzerami vo von kajšej špirále. Vonkajšie závity tak predstavujú prekážku, čim sa...

Chladiaci valec zariadenia na výrobu ľadových vločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8294

Dátum: 19.05.2005

Autor: Maroli Cesarino

MPK: F25C 1/14, A23G 9/14, F28D 7/02...

Značky: výrobu, ľadových, zariadenia, vločiek, válec, chladiaci

Text:

...zvrchu cez vratné potrubie 24.0020 Z doterajšieho vysvetlenia je ľahké pochopit princíp, akým predložený vynález funguje. 0021 Spôsob, ktorým sa ľad vyrába, je v skutočnosti výrazne podobný známym metódam vtom zmysle, že voda sa rozprašuje na vonkajší povrch puzdra 40 a v styku s ním zamrzne, keďže to je zvnútra chladené chladiacou kvapalinou, ktorá preteká kanálikom 50 ľad je následne zoškrabovaný pomocou čepelí 91 noža 90. ktorý rotuje...

Zariadenie na spracovanie potravinových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283479

Dátum: 14.07.2003

Autor: Gould Bruce Michael

MPK: A23B 4/26, A23B 4/06, A23B 4/32...

Značky: zariadenie, spracovanie, výrobkov, potravinových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie potravinových výrobkov je urobené s kontajnerom, napríklad vo forme bubna (10), do vnútrajška ktorého je možné privádzať potravinové výrobky určené na spracovanie, s rebrami (62, 64) s vopred stanovenou povrchovou plochou, upevnenými v kontajneri, s cieľom dosiahnuť pohyb potravinových výrobkov pri otáčaní kontajnera okolo osi, s rámom (16) na podoprenie kontajnera na jeho otáčanie okolo osi a s hnacím mechanizmom,...

Kondenzačná nádoba a spôsob kondenzácie chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8086

Dátum: 08.04.2003

Autori: Sörensen Povl Kongsgaard, Nielsen Elo

MPK: F28B 1/02, F28D 7/02, F25B 39/04...

Značky: chladiva, spôsob, kondenzácie, kondenzačná, nádoba

Text:

...pre riadenie teploty vzhľadom ku kondenzačným zariadeniam chladeným vzduchom. ľ0011 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť kondenzačnú nádobu, ktorá je odolná voči korózii.0012 Tieto ciele a ďalšie ciele sú dosahované pomocou vynálezu, ako je definovaný v patentových nárokoch.0013 Kondenzačná nádoba podľa vynálezu poskytuje kondenzačnú nádobu s vysokou kapacitou vzhľadom na velkost a taktiež umožňuje efektívne riadenie teploty a...

Spôsob výroby rúrkového výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279764

Dátum: 07.06.1995

Autor: Cocchi Gino

MPK: B21D 53/08, F28D 7/02, B23P 15/26...

Značky: výroby, tepla, spôsob, rúrkového, výmenníka

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový výmenník tepla, napríklad mraziaci valec (1) stroja na výrobu zmrzliny, so zabudovaným výparníkom chladiacej jednotky sa vyrobí tak, že na vonkajšom povrchu pravej valcovej oceľovej rúrky (101) z nehrdzavejúcej ocele sa vytvorí skrutkovitá drážka (301). Do tejto skrutkovitej drážky (301) sa navinie do tvaru skrutkovitého závitu plochý pásik (2) z vyžíhanej mäkkej ocele a na vrcholy tohto skrutkovitého závitu sa nasadí za tepla druhá...

Mobilní odpařovač kapalného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269805

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dürrer Milan, Novotný Oldřich, Houdek František, Bureš Vladimír, Dočkal Miloslav, Hrdina Augustin, Štryncl Vladimír, Prokop Bohumír, Novák František, Kříž Vlastimil, Císař Oldřich, Máčálík Miroslav

MPK: F28D 7/02, E21D 5/00

Značky: dusíku, odparovač, kapalného, mobilní

Text:

...ještě opatřene komínom 35 pro odvádění spalín do atmosféry.Ponorný olejový hořák 3 se zapaluje zapalovacím plynovým hořákom 5, Palívem pro ponorný olejový hořák 3 je lehký topný olej, přiváděný z tepelné izolované, elektricky vyhřívané nádrže Z potrubím 3. Do nádrže Z je lehký ropný olej doplňován potrubím 3. K rozprášení lehkáho topného oleje v ponorném olejovem hořáku 3 slouží stlačenývzduch. přiváděný potrubím 33 ze zdroje 33. V příkladu...

Výmeník tepla s vinutými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269670

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrnko Tibor, Kotuliak Jozef, Podstanický Alexander

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutými, rúrkami, výměník, tepla

Text:

...vo vnútorných priestoroch skrutkovíc sa nachádzajú vnútorná prepážky, ktoré sú upevnené na spojovacej tyči a rozmiestnené v stredoch vzdialenosti medzi vonkajšími prepážkami.Zoskupenie rúrok do dielčich skrutkovíc dovolí umiestniť na spojovacích tyčiach v ich vnútorných priestoroch vnútorne prepážky, ktoré spoločne s vonkajšími prepážkami umožnia v medzirúrkovom priestore vytvorenie striedavo protismerných radiálnych zložiek prúdenia, čo...

Jádro vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263005

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: výměníku, vinutého, jádro, tepla

Text:

...a proto je centrální trubka svařena z prstenců z ohýbaných pLechů. Nevýhodou tohoto řešení je, že ve vnitřním prostoru jádra, který je volný, dochází vtívem rozdětení teplot podél jádra k přírozenému proudění méäia atim ke snižovàni výkonu aparátu. Tato nevýhoda se výraznějíprojevi u velkých průměrů a détek jader vinutých výměniků tep ĺä- 233 uns .Uvedené nevýhody odstraňuje jádro vínutěho výměníku tepla podle vynálezu, sestavající z...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262984

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dürrer Milan, Dočkal Miloslav, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: vymražovací, tepla, vinutý, výměník

Text:

...vymražovacího výměníku tepla, kde je na obr. 1 zobrazen podélný řez výměníkem podte vynàtezu. Obr. 2 znázorňuje příčný průřez A -~A vínutým vymražovaeím výměníkem tepla s vestavbami ve tvaru profitu U a obr. 3 predstavuje příčný průřez A - A s vestavbami ve tvaru profílovaného ptechu.Vinutý vymražovací výměník tepta je tvořen teplosměnnými trubkami 1 šroubovitě navinutými do tři vrstev 3, Ž, 3. První vrstva 3, kterou tvoří dvě teplosměnné...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257640

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Josef, Masák Vladimír

MPK: F28D 7/02, F28F 21/06

Značky: výměník, tepla

Text:

...buben s jedním čelem a zaisolovány bez obestavění - pravá polovina s návinem dvou paralelních výměníkových trubek s návinem ve dvou vrstvách se zpevněním vrstev jen páskováním a zaisolovánim bez obestavění.Na obr. 1 je vyobrazena nejjednodušší verze výměníkové trubky ł v řezu kolmém na podélnou osu, označen největším vnějším rozměrem g výměnikové trubky l, podélný prostor lg a sousední poáélné prostory łł a označený známymi značkami směru toku...

Vinutý parciální kondenzátor s odlučovacím zařízením v jednom aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256316

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ullmann Pavel, Prokop Bohumír, Cvejn Miloslav, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: jednom, zařízením, odlučovacím, vinutý, aparátu, kondenzátor, parciální

Text:

...vedeno centrální příváděcí trubkou až ke spodnímu vyztuženému dnu aparátu, kde je ukotveno a s centrální přivâděcí trubkou je spojene výztužnýmí žebry.Podle předloženého řešení je hmotnost vínutého parciálního kondenzàtoru přenášena jádrem do vyztuženého dna aparátu a přes podstavu do základu, takže i při zvýšené hmotnostikondenzàtoru není zatěžovàn plášt aparátu.Na výkrese je znàzorněn příklad provedení vínutého parcíàlního kondenzàtoru s...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: výměníku, tepla, oblast, vysokých, trubek, vinutý, svazek, zejména, způsob, výroby, teplot

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254133

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poznjak Vladimir, Saveljev Vladimir, Mazajev Viktor, Garin Vadim

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, tepla

Text:

...Humueň uacTH 3 MeenHKa H nonepmnuaewcn no aceñ Bmcore HaMOTKH wpyő 6.,Hapop 6 pa 3 oBaHHe Ha HapymýHoů opeöpeuaoñ noBepxHocTH Tpyő 6 Hauorxn nuaunaew ecrercrnennym unpxynnumm KHÁKOCTH B MemTpy 6 HoM npocrpaucrne 3 MeeBHKa. Honbeuuoe nBHeHHe napómHnKocTHoro noroxa ocymecwsnnerca no Kauanan, o 6 pa 30 BaHHMM opeöpeunmmn naporenepnpymmuuu rpyóauu 6, a onycxuoe - no cepneqnuxy 5 H KonbueBoMy upoćrpancmny, oöpasoaannomy Kopnycom I H oöeqañxoñ...

Vysokotlaký vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241858

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kolník Anton, Ferianec Ivan

MPK: F28D 7/02

Značky: vysokotlaký, tepla, výměník, vinutý

Text:

...vinutého trubkového svazku v podmínkách vysokých tlaků a použítí trubek s délkou větší než například 10 n v jednou aparátu. Tín je odstraněna nutnost dělení aparátu na několik samostatných čàstí,vzájeuně propojených vysokotlakým potrubín,v případě původního přínotrubněho řešení.Dále se řešením podle vynàlezu docílí optínâlních podmínek pro přestup tepla.Na výkrese je znazorněn příklad provedení vyaokotlakého vínutého výměníku tepla.Vínutý...

Vinutý vymražovací výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244872

Dátum: 14.08.1987

Autori: Le Roy Pierre, Farge Daniel, Mountonnier Claude, Schuller Edmund

MPK: F28F 17/00, F28D 7/02

Značky: vymražovací, vinutý, tepla, výměník

Text:

...ohřátého odtávacího média, vystupujícího z trubkového prostoru vinutého vymražovacího výměníku tepla.Výstupní potrubí ohřátého odtávacího média je v místě mezi napojením vstupního potrubí topněho hadu a výstupního potrubí topného hadu opatřeno škrticím elementem. Ve vstupním potrubí topného hadu může být zařazen ventil.Řešením podle vynálezu se dosáhne odstranění pevných částic vymrzlé vlhkosti, usazených v odlučovacím prostoru výměníku,...

Odpařovací zařízení s vinutým trubkovým svazkem s centrálně umístěným ponorným hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240053

Dátum: 01.07.1987

Autori: Guba Gustáv, Opršal Miroslav, Papp Jozef, Kordík Jozef

MPK: F28D 7/02

Značky: zařízení, odpařovací, svazkem, trubkovým, umístěným, hořákem, centrálně, ponorným, vinutým

Text:

...nad vínutýn trubkovym svazkem. Sběrací kolektor, umístěný V dotní částí vínutého trubkového svazku, má větší průměr než je průměr těsnící košile.Řešení umožňuje vytvořit trubkový svazek s nínínálním zastavěnýu prostorem a s rovnoněrným průtočným průřezem nezítrubkového prostoru, čímž je docíten í rovnoněrný tok parokapatínné směsi tímto prostorem. Tlaková ztráta jednotLí~ vých trubek vínutého trubkového svazku je příbLížně stejnà a tím je...

Vinutý výměník tepla s odlučovacím zařízením na výstupu média z mezitrubkového prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239880

Dátum: 01.07.1987

Autori: Špaeek Jindoich, Procházka Vlastislav, Pánková Jana

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, výstupu, prostoru, vinutý, media, zařízením, mezitrubkového, tepla, odlučovacím

Text:

...Prostor mezí pláštěm aparátu a krycím plechen vínutého trubkového svazku je opatřen zarážecíní žebry. WŘešení podle vynálezu umožňuje odstranění unášene kapalne, resp. pevné fáze z media vystupujícího z vínuteho trubko~ veho svazku. Další výhodou je, že zařízení spolu s vínutýn výněníken tepla, tvoří jeden aparát a pro odloučení je využít prostor výstupního hrdla, který je u tohoto typu vínutého výměníku tepla z konstrukčních důvodů.Na...

Zařízení pro odtávání vinutého vymražovacího výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242735

Dátum: 15.05.1987

Autori: Popeák Marián, Kusý Karol, Janek Bartolomej

MPK: F28F 17/00, F28D 7/02

Značky: tepla, odtávání, výměníku, vymražovacího, vinutého, zařízení

Text:

...vinutého výměníku tepla, kde je umístěno vypoultěoí hrdlo, nebot při tomto řešení nejsou trubkovnice, do kterých jsou upevněny trubky chladícího média ve dne aparátu, kde se shromažňuje kapalina, ktera skondenzuje a nevymrzne na teplosměnně plese aparátu.V tomto prostoru je při vymražování teplote odpovídající vstupní teplotě výmrežovanáho media, ktoré je vyšší než teplota tuhnutí vymraäovanć látky» Tímto způsobem so zkrití doba...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250406

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cvejn Miloslav, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, vinutý, výměník

Text:

...v plášti. Košile obou částí trubkového svazku jsou těsně spojený s pláštěm spoj-ovacími elementy.Řešení vinutého výměníku tepla podle vynálezu umožňuje odvádět i přivadět médiumdo libovolného místa mezitrubkového prostoru bočním hrdlem uvnitř vinutí, takže je možno vést daný proces v jednom aparátu. Tím je snížena hmotnost i pořizovací cena zařízení.Příklad provedení vinutého výměníku tepla podle vynálezu je znázorněn na...

Vinutý svazek velkoobjemového vinutého výměníku tepla a jeho ustavení v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249416

Dátum: 12.03.1987

Autori: Varga Karel, Brambora Stanislav, Prokop Bohumír, Cvejn Miloslav

MPK: F28D 7/02

Značky: svazek, vinutý, tepla, plášti, velkoobjemového, ustavení, výměníku, vinutého

Text:

...spodní přírubou, která je rosebíretelne pomocí eroubů spojene . s opörným podstevcem.Podstetná dále je, že centrální trubka jádro vlnutí je v místě počátku vinutí a v míe- V te konce vlnutí vystuäene. Toto vystuiení m. být provedeno nelisovenou trubkou nebo máte být vystužení íntegrální.Hlavní výhodou řešení podle vynálesu je to. le je vytvořen prułnýelement dostatočného průŕesu v místě největlího nemáhání centrální trubky jádre vlnutí,...

Vícemédiový vinutý výměník tepla s různou délkou vinutého svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234702

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: svazků, různou, výměník, vinutý, vícemédiový, délkou, tepla, vinutého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření trubkového vinutého svazku, který umožňuje vstup média do části trubkového svazku v místě odpovídající teploty mezitrubkového prostoru. Vinutý trubkový svazek je rozdělen na část vnitřní (2) a část vnější (3), přičemž vnitřní část je v místě začátku vinutí vnějšího svazku (3) rozdělena na část spodní (2a) a část horní (2b). Vnější vinutý svazek (3) je navinut pouze na jednu z těchto částí.

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228702

Dátum: 25.10.1984

Autori: Čavuser Max Šajevič, Zimnik Richard, Charaz Dmitrij Isakovič, Schpeer Horst

MPK: F28D 7/02

Značky: výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na trubkové výměníky tepla, převážně pro ohřev plynných aneb tekutých teplonosných látek ohněm, které jsou využívány v petrochemickém průmyslu. Cílem vynálezu je usnadnění montážedemontážních prací a zajíštění unifikace. Vytyčený cíl se dosahuje tím, že se navrhuje výměník tepla, převážně pro ohřev tekutých teplonosných látek ohněm, který má kryt s kruhovou komorou podle obvodu, která má kanály pro cirkulací jednoho z...