F28D 7/00

Zariadenie na stláčanie a sušenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17746

Dátum: 11.05.2011

Autori: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna, Pahner Uwe, Briers Christophe

MPK: B01D 53/26, B01D 53/06, F04B 39/16...

Značky: zariadenie, plynů, sušenie, stláčanie

Text:

...priestoru.0027 Ďalšia dodatočné výhoda je to, že použitie výmenníka tepla nie je obmedzené len na zariadenia na stláčanie a sušenie plynu, ale výmenník tepla tiež môže byt, s niekoľkými malými modifikáciami, použitý v aplikáciách bez adsorpčného sušiča.0028 S úmyslom lepšieho znázornenia vlastností tohto vynálezu, je ďalej prostredníctvom príkladu, bez obmedzujúceho zmyslu, opísané výhodné uskutočnenie zariadenia podľa tohto vynálezu s...

Teplovodný výmenník kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5211

Dátum: 06.08.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24H 7/00, F28D 7/00

Značky: výmenník, kotla, teplovodný

Text:

...ší plášť vodného telesa a druhý plášť je vonkajší plášť spalinového kanálu.Spaliny vychádzajúce zo spaľovacieho priestoru kotla vstupujú do jedného alebo viacerých kanálov umiestnených vo vnútri vodného telesa a súčasne spaliny vstupujú i do spalinového kanálu, ktorý obklopuje zvonku vodné teleso. Z horného priestoru spalinovćho kanálu potom spaliny spoločne odchádzajú cez ventilátor do dymovodu. Vo vnútornom priestore kanálu môžu byť...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7780

Dátum: 03.02.2009

Autori: Goerge Gunthard, Stock Ruediger, Doenges Roger

MPK: F28D 7/00

Značky: výmenník, tepelný

Text:

...môže plyn uniknúť.0009 Opatrenie spočívajúce v tom, že odvzdušňovacia skrutkovica má mať menší prierez ako rúrková skrutkovica, je pritom na jednej strane nevyhnutné,pretože by inak vôbec nemohla byť usporiadaná v rúrkovej skrutkovici, na druhejstrane má toto opatrenie ale tiež za následok, že odvzdušňovacou skrutkovicoumôže odtekať predovšetkým plyn a len veľmi malé podiely teplonosného média.Toto bude ešte presnejšie vysvetlené nižšie.0010...

Bitermický výmenník tepla, postup a strojné zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9209

Dátum: 07.08.2008

Autor: Giannoni Raffaele

MPK: F24H 1/52, F28D 7/00, F28D 7/10...

Značky: strojně, výmenník, bitermický, tepla, výrobu, postup, zariadenie

Text:

...typu rúrka v rúrke viedli vždy k zvýšeniu veľkosti rôznych komponentov a teda ku zvýšeniu celkovej veľkosti výmenníka teplaa tým prekazilí akúkoľvek možnosť znížiť veľkosť, hmotnosť výmenníka tepla a náklady.0011 Zásadný technický problém predloženého vynálezu teda je poskytnúť bitermický plynovo-kvapalinový výmenník tepla, ktorého veľkosť, hmotnosť anáklady by bolo možnéznížiť a zachovať pritom rovnakú kapacitu a účinnost výmeny tepla v...

Zariadenie na chladenie prúdu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19681

Dátum: 25.04.2008

Autori: Herzog Friedhelm, Terkatz Stefan

MPK: F28D 7/00, B01D 5/00

Značky: chladenie, zariadenie, prúdu, látok

Text:

...navrhnúť zariadenie, s ktorým je ďalej potlačenévytváranie aerosólov, a sú minimalizované tepelné straty .Táto úloha je vyriešená zariadením skôr uvedeného druhu so znakmi patentového nároku 1.Podľa vynálezu je teda vykonávané odparovanie kondenzovaného plynu a ochladzovanie procesného plynu V jedinom prístroji, pričom odparovací výmenník tepla je integrovaný vo výmenníku tepla na ochladzovanie produktu a prispieva vlastnou plochou výmenníka...

Viacfunkčný komínový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4825

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kešeľák Milan

MPK: F24D 17/00, F23J 13/00, F24D 15/00...

Značky: tepla, výmenník, komínový, viacfunkčný

Text:

...úžitkovej vody je, aby dymovody znášali tlak do 12 kg/cmz. Tento systém je vybavený obehovým čerpadlom a proti prehriatiu je zaistený termospínačom. Na zabránenie dechtovania komínového výmenníka tepla sa do systému namontuje termostat, ktorý zabezpečí, aby zostal stále teplý. Urniestni sa pred vodomer, čím je zabezpečený aj neustály prehľad o množstve pretečeného kvapalného média V systéme.Nevýhodou tohto riešenia je, že teplo zo...

Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom a podchladzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285490

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 3/00, F28D 7/00

Značky: výmenník, podchladzovačom, vlásenkový, zrážačom, odděleným

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom a podchladzovačom, ktorý rieši ohrev vody prehriatou parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a zrážaciu časť (3), medzi ktorými je umiestnená horná vodná komora (4). Komora (4) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (33) s prielezmi, z ktorých jedna...

Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285489

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 7/00, F28D 3/00

Značky: výmenník, vlásenkový, zrážačom, odděleným

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom, ktorý rieši ohrev vody prehriatou parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a zrážaciu časť (2), medzi ktorými je umiestnená vodná komora (3). Komora (3) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (4) s prielezmi, z ktorých jedna polovica je...

Vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285488

Dátum: 22.01.2007

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28D 3/00, F28D 7/00

Značky: odděleným, podchladzovačom, výmenník, vlásenkový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom, ktorý rieši ohrev vody parou v systéme regenerácie parných turbín klasických a jadrových elektrární, ako aj v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. Výmenník obsahuje kondenzačnú časť (1) a podchladzovaciu časť (2), medzi ktorými je umiestnená vodná komora (3). Komora (3) je rozdelená na dve polovice vertikálnou priehradkou (4) s prielezmi, z ktorých jedna polovica je...

Teplovodný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4523

Dátum: 03.08.2006

Autor: Porezaná Mária

MPK: F28D 7/00

Značky: tepla, výmenník, teplovodný

Text:

...nad sebou, ako je to klasicky zaužívané. Prvý výmenník je umiestnený vo vzduchovej komore a prakticky slúži ako predhrev teplonosného média. Druhý výmenník je tvorený vodnou komorou, ktorá tvorí vnútomý plášť spalinovej komory a je vyhrievaná po vnútomom obvode spalinami. Tretí výmenník je rurkový výmenník umiestnený V spalinovej komore a vyhrievaný po celej svojej ploche. Je zrejmé, že výmenníky nemusia byť len klasické vinuté výmenníky ako...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18584

Dátum: 07.03.2006

Autor: Menari Lila

MPK: F24H 1/43, F28D 7/02, F28D 7/00...

Značky: výmenník, tepla

Text:

...trojúholnika. Z toho dôvodu prúdia spaliny najskôr medzerami medzi dvoma susednými závitmi vnútornej špirály a potom dopadnú na závit vonkajšej špirály takmer vo vrchole rovnoramenného trojúholnika. Tam sa prúd spalín rozdeli na dva takmer totožné čiastkové prúdy, ktoré prúdia cez obe strany závitov vonkajšej špirály predtým, než vystúpia radiálne medzerami vo von kajšej špirále. Vonkajšie závity tak predstavujú prekážku, čim sa...

Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5673

Dátum: 11.11.2005

Autori: Ehrlicher Stefan, Brunner Robert

MPK: F28D 7/00, F28F 9/02, F28F 9/04...

Značky: vysokotlakový, výmenník, rúrok, zväzkom, tepla

Text:

...materiálu alebo medzi zásobníkom materiálu a vysokotlakovým čerpadlom. Problematická u toho samozrejme je, že tak nie je možné uskutočňovat tepelnúreguláciu pracovných médií bezprostredne pred zmiešavacouhlavicou, pretože napríklad teplo vznikajúce prevádzkoučerpadla sa prenáša na pracovné médium, ktoré je potomprivádzané do zmiešavacej hlavice ohriatej nežiaducim spôsobom. Z tohto dôvodu existujú už taktiež usporiadania, uktorých je...

Spôsob a zariadenie na čistenie vedenia na čapovanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4083

Dátum: 12.08.2005

Autor: Robinson Michael

MPK: F28F 27/00, F28D 7/00, B67D 1/00...

Značky: čistenie, nápojov, čapovanie, zariadenie, spôsob, vedenia

Text:

...môže byt v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami tak, aby chladila nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.0024 Alternatívne je samostatné chladiace vedenie v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami, cez ktoré môže prúdiť chladiace médium tak, aby chladilo nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.-3 0025 Voliteľne je jeden alebo viac kohútikov prispôsobených na čapovanie...

Postup prípravy mliečneho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3178

Dátum: 01.02.2005

Autori: Robine Bernard, Vela Roca Elena, Gaspard Claude Emmanuelle, Doat Stéphane, Montserrat Carreras Agusti, Weill Ricardo

MPK: A23C 9/13, F04B 7/00, A23L 1/302...

Značky: výrobků, přípravy, mliečneho, postup

Text:

...pri ktorom sa medzi predhriatím mliečnej zmesi a fázou homogenizácie pridá tekutý0010 Predmetom opisovaného Vynálezu je výrobný postup spočivajúci V priebežnom vstrekovaní esteru sterolu a/alebo stanolu bez zahusťovadla a emulgátora do mliečnej zmesi bez emulgátora, ktorá je zahriata na teplotu odpovedajúcu teplotetopenia esteru sterolu a/alebo stanolu.0011 Predmetom opisovaného vynálezu je postup prípravy núiečneho výrobku na výrobnej...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4739

Dátum: 17.08.2004

Autori: Pushpanathan Venkateswaran, Master Bashir, Chunangad Krishnan

MPK: F28D 7/00, F28F 9/22

Značky: výmenník, tepelný

Text:

...znižuje prenos tepla pri priečnom prúdení, pokýmnevhodné rozloženie prúdenia spôsobované významnými zmenami rýchlosti zvyšuje spätné prúdenie a víry v mŕtvych zónach a následne vyššie pomery usadzovania na strane plášťa. Takéto nevhodné rozloženie prúdenia spôsobuje vysoké teploty a koróziu obvodových rúrok, čo spôsobuje ich rýchle poškodenie a, ako následok, zníženú úlohu V procese tepelnej výmeny. Pretože konštrukcia...

Špirálový tepelný výmenník s rebrami a kotol vybavený týmto výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6622

Dátum: 19.03.2004

Autor: Kerautret André

MPK: F28D 7/00, F28F 1/24, F24H 1/22...

Značky: výmenníkom, tepelný, výmenník, týmto, kotol, špirálový, vybavený, rebrami

Text:

...teleso 1 (obr. 1) alebo l (obr. 2), V homej časti ktorého je namontovaný horák 2, tu s obráteným plameňom, a v základni ktorého je umiestnená komora 3na rekuperáciu kondenzátov, a ktorý je tu vybavený odtokom 4 pre tieto kondenzáty a odvodom0016 V telese 1, 1 sa nachádza špirálový rúrkový tepelný výmenník 6 (obr. l) alebo 6 ° (obr. 2) s rebrami, ktorý bude ďalej podrobne opísaný.0017 Okolo telesa 1, l je tu vytvorený tekutinový plášť 7,...

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279470

Dátum: 04.11.1998

Autori: Bednárek Ladislav, Kusák Ivo, Franz Milan, Cikryt František

MPK: G21D 1/02, F28D 7/00

Značky: vodou, výmenníka, sekundárnou, parogenerátora, najmä, napájanie, zariadenie, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou, kde na prívod (1) napájacej vody nadväzuje rozdeľovací kus (4), na ktorý je napojené rozdeľovacie potrubie (5), ktorého vetvy prebiehajú nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok parogenerátora, a kde z rozdeľovacieho potrubia (5) je vyvedená sústava výtokových rúrok (9) vyúsťujúcich nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok a/alebo v medzipriestore...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268781

Dátum: 11.04.1990

Autori: Artemov Lev, Bakanov Anatolij, Gostev Dmitrij, Belousov Vladimir

MPK: F28D 7/00

Značky: výměník, tepla

Text:

...B npennTcTnyeT nonaxaumn cpanu M 3 xononuoň auHu narpysxa 12 B ropauyn sony NGTPYGKG L 3. üaeuaňxa 5. noBTOPnnma 9 oupny aaona 2. ynpomaer Texonmrmn C 6 DPKM annapara. Bapovumx B P-monaanoro npooMaa reñneTMaMpyeT saao 8 nexny oaewaüxoñ 5 MM Knxyxun 1 M onuupenena nunnnnnar oyuxumn Konneucavopa Tennouux Pacmmpenmň neranna.l. ľvsrlJlcuocsr-usursuň annapaT. rzcuuepxmumñ Koxyx v 1 pasneunmmouñ u rar-m ľLLćKJVIÚHvlFllíliäull-ił-lldñ rpyouasnañ...

Cirkulační okruh se šikmo uloženým trubkovým výměníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266907

Dátum: 12.01.1990

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: F28D 7/00

Značky: uloženým, okruh, výměníkem, trubkovým, šikmo, cirkulační

Text:

...odpory klesly. To ovšem může být i dosti nákladné, zvláště má-li být takováto úprava prováděna dodatečně na již hotovém výrobním zařízení. Navíc nemusí být dostačující bez případné úpravy vařáku.Podstatné výhodnější řešení nabízí cirkulační okruh podle vynálezu. jeho podstata spočívá vtom, že v cirkulačním okruhu vložený trubkovývýměník má alespoň v jednom ze svýchsběrných vík na koncích trubkového svazku výměníku, mezi výstup z...

Proudový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266242

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dyban Jevgenij, Lesnikovskij, Mazur Alexandr

MPK: F28D 7/00

Značky: tepla, proudový, výměník

Text:

...nocTynaeT a KaHanu 2, paamemeunbre Mexuąy TEIIJIOOÓMGI-Hblmď snenenwamx 1, OTKYJJa qepes dmaepcmn B CTeHKaX 3 B Bane CHCTeMbI cwpyň HareKaer na rermooöMeunyro noaepxnocm aneuenron 1, Harpeaan nporexanomymíxepea Hm cpeny. - . - . vBaran TEIIJTOHOCHTQIIb npoxoHHT Memy Tennooömeuumm snenewrami 1 H nocwynaem aćoöHparouxHe KOILTIQKTODH 7 H 8, qepea KOTODBIE ąmBQnHTcH H 3 rennoo 5 MeHHHKa.Bunonüenue nepmopauuu B creáxax 3 Kauanon 2 ocecHMMeTpqHoů...

Kombinovaný chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263704

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štusák Josef, Beránek František, Bobek Jiří

MPK: F28D 7/00

Značky: kombinovaný, chladič

Text:

...zmenšení průtočnéhe průřezu přívodního kanálu v místech menšíhe objemového průtoku plynu je využite pro zvětšení průřezu seperačníoh prvků odlučovače. V důsledku změn sěru proudění se odloučí část kondenzátu již vpřívodním kanála, čímž se zlepší podmínky odlučování v separační vrstvě. Další výhodou uspořádání je možnost sestavit kompletní odlučovač vně nádoby a do nádoby ho zasunout jako celek.Příklad provedení kombinovaného chladiče...

Výměník tepla s přímými trubkami či U-trubkami uspořádanými do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262538

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zákravský Josef, Altmann Jiří, Janeba Břetislav, Mojžíš Vratislav, Bochníček Karel

MPK: F28D 7/00

Značky: uspořádanými, u-trubkami, přímými, trubkami, výměník, tepla, svazků

Text:

...jsou stejné nebo menší než vnější rozměry vnitřního pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je to, že celosvařované komory s vnitřním pláštěm lze využít v případech, kdy z dispozičních důvodů je nutno vnitřní plášť umístit mimo osu trubkověho výměníku tepla. Tuto výhodu lze využít zejména v těch případech, kdy v trubkovnici a v deskovém víku je otvor a vnitřní plášč pak vytváří hrdlo pro přívod či odvod pracovní látky z mezitrubkového...

Vestavěný podchlazovač kondenzátu výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262456

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mánek Oldřich, Varvařovská Jarmila, Hloušek Vladimír, Zámečníková Helena, Mašek Václav, Šrůtek Josef

MPK: F28D 7/00

Značky: vestavěný, výměníku, kondenzátu, podchlazovač

Text:

...vestavba. V prostoru mezi častí vnějěího svazku teplosměnnych trubek a tělesem výměníku je přitom uspořádáno zařízení pro obvod kondensátu sestávající z valcováho pláště, příčné desky a horního nátrubku. V prostoru pod vnitřní trubkovnicí je uspořádána první komora chladící vody tvoŕena vnitřní trubkovnicí, prstencem, vnitřním plaštěm. dnem a vnitřní trubkou a v prostoru pod vnějłí trubkovnicí je uspožadána druhá komora chladící vody,...

Způsob ustavení přímých trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257868

Dátum: 15.06.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/00

Značky: trubek, přímých, způsob, výměníku, tepla, ustavení

Text:

...výměny při provozu poškozených trubek, přístupnost a možnost kontroly těsnosti spoju trubka-trubkovnice.Příklad provedení zpusobu ustavení přímých trubek výměníku tepla podle vynâlezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1, 2, 3, 4 jsou znázorněny čtyři varianty řešení.Po zakotvení, resp. zasunutí koncu přímých trubek l do protilehlých trubkovníc g, 2 jsou trubky l deformovány v mezích pevnosti materiálu vnější silou...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257026

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebetka Ladislav, Šalý Jaroslav

MPK: F28D 7/00, F28B 1/02

Značky: výměník, tepla, trubkový

Text:

...přídavného výměníku tepla přehřátých par, čímž vzniká úspora materiálu, energie i zastavěného prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení trubkového výměníku tepla podle vynálezula to na obr. 1, 2 a 3.Trubkový výměník tepla sestává z pláště É výměníku, v němž jsou trubky 1 výměníku,tvořící teplosměnnou plochu, které jsou připojeny do dutých vík 3 výměníku, opatřených přepážkamí Q vík rozdělujících dutá víka 3 na...

Nízkotlaký přímotrubkový ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 257024

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nožička Břetislav, Češka Tomáš, Vodňanský Jan

MPK: F28D 7/00

Značky: přímotrubkový, nízkotlaký, ohřívák

Text:

...přecházi do pružné uložené hlavy výstupniho potrubí.Výhody vynálezu spočívají V tom, že při jeho použití je vyhověno požadavku nizké tlakové ztráty při dosažení vysoké kompenzační schopnosti dilatačních pohybů, způsobených změnami teplot.Přiklad provedení nízkotlakého přimotrubného ohřiváku podle vynálezu je znázorněn na obrázcích, kde obr. 1 představuje podélný a obr. 2 příčný řez ohřívákem.Do kouřovodu l je vestavěn plášt 3 ohřiváku. Uvnltř...

Keramický trubkový rekuperátor, zejména pro sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 242148

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stejskal Michal, Horníeek Zdenik

MPK: F28D 7/00, C03B 5/16

Značky: rekuperátor, trubkový, keramický, sklářské, tavicí, zejména

Text:

...trubky pro vedení apalovacího vzduchu jsou z Jednoho kuau a tudíž odpadá jejich vzájemné apojování, což má příznivý vliv na těsnost rekuperároru. Připojovací prvky horizontálních trubek Jsou jednoho druhu, Jednoduché konstrukce a Jsou u místěny mimo dosah účinku horkých spalín. Totéž platí i o dila p 3 242 148tačních člancích. Úlet z kmene a zkondenzovené emiaeütěkavých složek skloviny se usazují na vnějěích plochách horizontálních...

Způsob výměny tepla mezi dvěma oddělitelnými, protiproudně uspořádanými proudy kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253061

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gemza Emil, Kašpar Jiří, Miksa Čestmír, Mácha Václav, Novotný Miloslav, Komůrka Josef, Krejčí Stanislav

MPK: F28D 7/00

Značky: dvěma, proudy, tepla, způsob, kapalin, výměny, uspořádanými, protiproudně, oddělitelnými

Text:

...(kontinuálním) louhu 3 a odtahem zahuštěného roztoku lg je udržována koncentrace cirku-lujícího roztoku konstantí. Ze zásobníku g je roztok 2 veden do výměníku tepla Q. Ohřátýproud lg se dělí na recykl ll do chladící věže D a část lg, odebíranou k dalšímu zpracováníV trubkových odparkách na konečný produkt tohoto zařízení. V chladící věži D se část vodyodpaří a odpařená voda ve směsi se vzduchem odchází do atmosféry lg.Navrhovaný...

Trubkový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247116

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pác Jioí, Šesták Zdenik, Petrůj Jaroslav, Svirák Tomáš, Koivánek Josef, Douda Vlastimil, Kratochvíl František, Veselý Karel

MPK: F23L 15/04, F28D 7/00

Značky: trubkový, rekuperátor

Text:

...paöowaer cneymmnú oőpa 30 MHarpesaewàra 5 npoxonm npnmomoqnym cexumm 1, qacruqno Harpenaucb Tennon rpemméro rasa, npoxonmero no rpyőau 5, H no Tpyőonposony 6 nocrynaer n npowunoroqnym cekunm 2, re orpenaewcn no sanaaaoü ŕeunepałypm. qáCTb Harpeaaenoro rasa qepes nepenycxume orsepcwua 7 B oómeň rpyöuoä nocxe 4 nepewexaer B nmxonnoü xoneu npornnoroqnoň cexunu 2.Hpu svou, xax noxasanu uccnenonauuk, ncnencraue ynyqmeuna ounanua Tpyö5 B sonax...

Zařízení k chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240064

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vodová Drahomíra, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Tall Addej, Hudec Pavol, Drobný František, Galovie Aloiz

MPK: F28D 7/00

Značky: chlazení, zařízení, fermentoru

Text:

...chladící kanálky i sestupně vertikální chladící kanálky jsou propojeny se spodním sběračem chladící vody i s horním sběračem chlap dicí vody, přičemž takto vytvořena chladící plocha je nejměně o 30 větší, než činí plocha definovaná součinem délky vertikálního kanálku a vnitřního obvñdu nosného válcového pláště.výhody řešení podle vynálezu se projeví v tom, že chladicí plocha tvořená vzestupnými a sestupnými vertikálnímil kanálky...

Chladič plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243802

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kotlyjar Anatolij Michajlovie, Živkova Ludmila Vladimirovna

MPK: F28D 7/00

Značky: chladič, plynů

Text:

...na obr. 3 je chladič v půdorysu, na obr. 4 je detailní pohled jednoho konkrétního příkladu uzavření kontrolních obdélníkových otvoru v boční stěně pláště,na obr. 5 je řez A-A z obr. 4, na obr. 6 je detailní pohled jiného konkrétního příkladu uzavření kontrolních obdélníkových otvorů, na obr. 7 je řez B-B z obr. 6, na obr. 8 je detailní pohled na další konkrétní příklad uzavření kontrolních obdélníkových otvoru a na obr. 9 je řez C-C z obr....

Zařízení na ohřev topné vody teplem spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240153

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pychtar Leonid Konstantinovie

MPK: F28D 7/00

Značky: spalin, ohrev, topné, zařízení, teplem

Text:

...rozvod.Zařízenínľpodle vynálezu se umožní využití odcházejícího tepla k ohřevu vody pro otop přilehlé míatnosti bez obsluhy při lepším využití paliva. Možnost regulace klapkou umožňuje bud zcela vyŕadit teplovodní okruh (např. v zině při krátkodobém pobytu, kdy je teplovodní eyatém vypuštěn), nebo přitápět dle potřeby pŕilehlou míetnoet,a to 1 e možnoetí automatické regulace topného režimu v závislosti na teplotě vytápěné...

Zařízení pro odběr tepla z elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 242723

Dátum: 15.05.1987

Autor: Buszewski Boguslav

MPK: F28D 7/00

Značky: odber, tepla, elektráren, zařízení

Text:

...n, u, n, jj, postupně nerůstají s růatem tlakových rozdílů v nevezujících na sebe parních odběrech. Jmenovitý tlak páry ve špičkove~ vcín ohŕíváku u, činí kolem 0,5 MPa e z dispozičních důvodů nelze již tento ohřívák umístitv príslušná výškové rozdílu pod ohřívákem u.Proto je zde použito podávacích čerpadel 1. Ze lpičkovecího ohříviku i se pŕeěerplvl čerpadlem Lg príslušná část ohřáté vody do odplyňoväku 2, e z napljecí nádrže Q postupuje V...

Zařízení pro ohřev síťové topné vody a regenerační ohřev kondenzátu elektráren s odběrem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238167

Dátum: 01.05.1987

Autori: Křížek Vladimír, Král Bohuslav, Král Ivan

MPK: F28D 7/00

Značky: regenerační, elektráren, topné, tepla, zařízení, ohrev, kondenzátu, odběrem, síťové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení umožňující dodávku tepla i v případě poruchy výhřevné plochy dvouúčelového ohříváku a nepřerušený provoz okruhu regenerace i v případě poruchy výhřevné plochy regeneračního okruhu. Zařízení dále umožňuje jednoduchým způsobem v případě potřeby podstatně zvýšit dodávaný tepelný výkon v síťové topné vodě. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že výhřevná plocha hlavního kondenzátu regeneračního okruhu je zapojena na ohřev...

Trubky pro přestup tepla u parního generátoru jaderné elektrárny s vodně vodním energetickým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238055

Dátum: 01.04.1987

Autor: Košťál Miroslav

MPK: F28D 7/00, G21C 1/08

Značky: jaderné, parního, přestup, tepla, energetickým, reaktorem, vodním, elektrárny, trubky, generátoru, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalické trubky podle vynálezu jsou zhotovené ze dvou vrstev ocelí: z vrstvy sousedící s prostorem primárního okruhu, zhotovené z vysocelegované slitiny, nebo austentické nerezavějící oceli a z vrstvy sousedící s prostorem sekundárního okruhu, zhotovené buď ze středně nebo nízkolegované oceli, nebo i oceli uhlíkaté, přičemž obě vrstvy jsou vůči sobě navzájem metalicky spojeny. Metalického spojení lze dosáhnout tím způsobem, že se trubky do...

Sálavě konvekční rekuperatívní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228986

Dátum: 01.02.1986

Autor: Jonák Jiří

MPK: F28D 7/00, F24H 3/08

Značky: sálavě, konvekční, tepla, výměník, rekuperatívní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem provedení sálavě konvekčního rekuperativního výměníku tepla podle vynálezu, určeného hlavně pro ohřev vzduchu, ve kterém jsou spaliny odděleny od ohřívaného média, je zintezivnění prestupu tepla, ochrana trubek před přehřátím, jakož i nízkotepelnou korozí při mezních provozních stavech. Toho se dociluje přiváděním chladného média do nejteplejší části výměníku přepážkami, usměrňujícími tok vzduchu částečně napříč konvekčních trubek a...