F28D 21/00

Teplovodný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287769

Dátum: 30.08.2011

Autor: Porezaná Mária

MPK: F28D 21/00, F23G 5/46, F24B 1/183...

Značky: teplovodný, tepla, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovodný výmenník tepla s výmenníkmi zapojenými do série pozostáva zo spalinovej komory (1), ktorá je oddelená od vzduchovej komory (3) vodnou komorou (2), pričom táto tvorí plášť (1a) spalinovej komory (1). Vo vzduchovej komore (3) je umiestnený predhrevný stupeň (4), ktorého výstup je napojený na vstup (6) do vodnej komory (2), a v spalinovej komore je umiestnený dohrevný stupeň (5), ktorého vstup je napojený na výstup (7) z vodnej komory...

Spôsob na rekuperáciu energie pri stláčaní plynu kompresorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15941

Dátum: 27.12.2010

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: F04B 39/06, F04D 29/58, F04C 29/04...

Značky: stláčaní, spôsob, plynů, kompresorom, rekuperáciu, energie

Text:

...pulzácie alebo pumpovania, takže sa môže vyskytnúť obrátenie toku plynu cez kompresorový prvok, ked kompresorový prvok prechádza do stavov mimo jeho pracovnej oblasti teploty, tlaku a rýchlosti. Podobne, pre každý kompresorový prvokskrutkového typu. jestvuje určitá pracovná oblasť teploty, tlaku a rýchlosti, mimo ktorej nemôže byt kompresorový prvok použitý.0028 Vynález teda ponúka možnost použit kompresorový prvok v rámci jeho optimálnej...

Externý výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5624

Dátum: 07.12.2010

Autor: Utíkal Jaroslav

MPK: F28D 21/00, F24J 2/00

Značky: výmenník, tepla, externý

Text:

...niekedy používaný spôsob, pri ktorom je pri prehriatí voda odpustená do odpadu.Úlohou technického riešenia je vytvoriť výmenník tepla pre solárne systémy, ktorý je čo najlacnejší, konštrukčne jednoduchý a ľahko aplikovateľný v jestvujúcich solárnych systémoch. Toto dosiahne extemý výmenník tepla podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa aspoň jednu gravitačnú tepelnú trubicu upravenú na externej vetve časti...

Spájkované pásy z hliníkovej zliatiny na výrobu rúrok výmenníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13019

Dátum: 28.05.2009

Autori: Perrin Elodie, Henry Sylvain

MPK: B23K 35/02, B23K 35/28, B32B 15/01...

Značky: pásy, spájkované, tepla, výrobu, zliatiny, rúrok, výmenníkov, hliníkovej

Text:

...toho je schopná plniť funkciu galvanickej anódy.EP 1413427 žiadajúcej strany, ktorých presné zloženie je vyjadrené nižšie formou hmotnostného percenta, okrem nečistôt limitovaných na 0,05 pri každej a 0,15 celkomAvšak kvôli svojej teplote tvrdnutia, ktorá je porovnateľná s teplotou bežne používaných zliatin jadra, teda približne 640 °C, sa zliatina AA 7072 nepodieľa na spájkovaní.Okrem toho sa jednoduché guľaté zvárané rúrky stále...

Zariadenie na spätné získavanie tepelnej energie a čistenie dymových plynov z vyhrievacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19434

Dátum: 04.03.2008

Autor: Werner Martin

MPK: F23J 15/04, B01D 53/78, B01D 53/34...

Značky: získavanie, čistenie, dymových, tepelnej, zariadení, špatně, energie, vyhrievacích, plynov, zariadenie

Text:

...tiež zneutralizačnej oblasti, pričom jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre výpary adruhá jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre dymové plyny, ktorých spodné výstupy ústia do čistiacej oblasti. Táto čistiaca oblasť je tvorená spodnou vaňou, ktorá je naplnená kvapalinou, pričom vtejto spodnej vani je usporiadaná najmenej jedna disková(0010) Neutralízačná oblasť pozostáva z oddelenia s neutralízačným priestorom, usporiadanéhonad...

Zariadenie na úpravu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4990

Dátum: 05.02.2008

Autori: Székely Sándor, Pusztay Gábor

MPK: A41D 13/00, F28D 21/00, B62J 33/00...

Značky: teploty, zariadenie, úpravu

Text:

...ako je malý prenosný propán-butánový horák alebo prenosná spájka 4 na plyn. Takého zariadenia, ako spájka 4 na plyn, sú komerčne dostupné na mnohých miestach, ale ako príklad nech je uvedená spájka na plyn typu S 1300 fonny Steinel alebo spájka typuPyropen WP formy Weller. Takéto spájky na plyn sú spravidla vybavené piezoelektrickým iskriacim zariadením a zariadením regulujúcim výkon. Majú maximálnu kapacitu v rozsahu 100 až 150 W a pracujú s...

Zariadenie na spätné využívanie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 390

Dátum: 06.04.1994

Autor: Šváral Julius

MPK: F28D 21/00

Značky: zariadenie, odpadného, využívanie, tepla, špatně

Text:

...odpadného tepla môže byt zostavené z viacerých výmenníkov tepla s oddelenými okruhmi na strane kvapaliny, ako aj 2 viacerých ventilátorov, čoďalej zvyšuje univerzálnost zariadenia.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr. 1 čelný pohľad a obr. 2 pohľad z bokana zariadenie podľa technického riešenia.Príklady prevedenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. 1 a...

Stacionární chladicí systém, zejména pro klimatizaci důlních pracovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 266166

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: F28D 21/00

Značky: chladicí, pracovišť, klimatizaci, stacionární, systém, důlních, zejména

Text:

...vynálezu je, že se při dochlazování chladonomá kapaliny - chlazené vody dosahuje u stejného výměníku voda - vzduch výsledný chladící výkon podstatné vyšší, než u jednostupňového způsobu chlazení. U jednotlivýchvýměníku voda - vzduch se chladící výkon zvýšil z 57 na 77 kw. Pří podstatné vyšším chladicímvýkonu se spotřeba elektrické energie nezvýší, protože ve strojovně chlazení při nižší teplotě vratné (církulační) chlazené vody je v...

Zařízení pro zapojení horkovodních čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265808

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hudeček Mirko, Havlíček Antonín

MPK: F28D 21/00

Značky: zapojení, zařízení, horkovodních, čerpadel

Text:

...je účelně využívána pro ohřev technologického vzduchu, vnapř. spalovacího vzduchu pro kotel atp.Provedení zařízení pro zapojení horkovodních oběhových čerpadel je znázorněno na výkrese.v Zařízení pro zapojení horkovodních čerpadel sestává z vodního ohřívače 3 vzduchu propojeného přes armaturu Ž zavodnění ohřívače zavodňovacím potrubím A na kotlový buben lg, zároveň je vodní ohřívač 1 vzduchu propojen sacím potrubím § čerpadla l s armaturami...

Výměník tepla, zejména pro chlazení stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259690

Dátum: 17.10.1988

Autori: Janda Ladislav, Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: F28D 21/00

Značky: chlazení, stlačených, zejména, výměník, tepla, plynů

Text:

...Shora je nádoba 1 uzavřena víkem li. V sestupném kanálu 5 je umistěn studený registr g,do kterého je zaveden nástřík chladiva, například kapalnéhofreonu. Ve vzestupném kanálu Á je umístçn teplý registr 5, dokterého je zaveden přívod teplého stlačeného vzduchu.Teplý registr 2 /obraz/ je odkloněn od vodorovné rovíny-3 0 ostrý úhel W a studený registr 3 je odkloněn od vodorovné rovíny o úhell . Teplý a studený registr 2, 3 jsou propustné....

Kruhový chladič aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259374

Dátum: 17.10.1988

Autori: Liba Bohumil, Racek Štefan, Poneváč Ján

MPK: F28D 21/00

Značky: kruhový, aglomerátu, chladič

Text:

...žiadanú teplotu pri výhodnom využití ohriateho vzduchu pri ďalších technologiách, čo prináša podstatnú úsporu energie ako i in. vestícií na výstavbu ohrievačov vzduchu.Získaný horúci vzduch sa s výhodou môžepoužit priamo pri aglomeračnom procese pri úspora nákladov a prisúčasnom zvýšení produktivity aglomeračného zariadenia.Na pripojenom obr. 1 je znázornený kruhový chladič podľa vynálezu vo zvislom reze, na obr. 2 je znázornená praktické...

Zařízení k odběru tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259325

Dátum: 17.10.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 21/00

Značky: zařízení, odběru, tepla

Text:

...nebořešit směšovací ohřívák v oblasti vstupu topná páry protiproudově.ohříváky ll, ll, ll jsou díspozičně umístěny podél parní turbíny v klesajících horizontál ních polohách, což umožňuje postupnou dopravu ohřátěho kondenzátu eamospádem z ohříváku33 do ll s z ohŕíváku 3 do ll. sifony lg, lg nebo zpětné závěry zamezují płípadnému zpětnému proudění (označený výškový rozdíl x pro blok VVER 440 nepřesahuje 18 m). ohříváky 33, ll, gg, gg, armatury...

Zařízení pro regeneraci kapalného média odpadním teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259089

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolařík Josef, Otásek Vojtěch

MPK: F28D 21/00

Značky: odpadním, kapalného, media, regeneraci, teplem, zařízení

Text:

...výkrese,kde na obr. 1 je schéma horizontálně umístěného zařízení v půdorysném řezu a na obr. 2 v nárysném řezu.Zařízení sestává ze spalovací komory 2 /obr. 1/ a výměníku tepla, vytvořeného ve tvaru dvou trubkových hadů g, které.jsou jedním svým koncom připojeny ke spalovací komoře 1. Trubkové.hady g jsou uspořádánysymetrioky K její podélné ose 11. Spalovací komora 3 i trubkové hady.ggjaou uloženy v regenerační nádobě 1, uzevřené víkem...

Zařízení pro využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241710

Dátum: 15.09.1987

Autor: Musil Dobroslav

MPK: F28D 21/00

Značky: tepla, odpadního, zařízení, využití

Text:

...výměníku lze do zařízení připojit kaloriter jehož motor je zapínán opožděně oproti oběhověmu čerpadlo.Výhody zařízení pro využití odpadního tepla podle vynálezu spočívající ve využívání značněho množství dříve Ztracené energie, wW-v-.p-w-wwu - -xve značné snížené energetické náročnosti na provoz, v automatickém běhu zařízení a v minlmálním doplnění již vybudované a využívané instalace. Uzavřený okruh v navrženém zařízení má minimální odpor a...

Zařízení pro využití odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240570

Dátum: 15.08.1987

Autor: Šichanov Vladimir Alexaddovie

MPK: F28D 21/00

Značky: tepla, využití, odpadního, zařízení

Text:

...v zařízení má minimálni odpar a minimální provzdušiíování vody zajístí mínimální zpomalení tvorby vodního kamene .a koroze potrubí.Zařízení pro využití odpadního tepla je schematicky znázorněno na připojenem výkresu.V nádrži 6 ohřáte vody je udržována přepadem maximální hladina cirkulační vody.Hladina v-ody ve směšovací nádobě 1 chla dící vody zkušebního stavu spalovaciho motoru je udržována přepadem, zapojelným na odtokove potrubí 5,...

Zariadenie na cirkuláciu roztokov v horizontálnom parogenerátore jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 238860

Dátum: 15.05.1987

Autori: Neupauer Jozef, Palička Ľubomír

MPK: F28D 21/00, G21D 5/12

Značky: elektrárne, zariadenie, cirkuláciu, roztokov, horizontálnom, parogenerátore, jadrovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na cirkuláciu dekontaminačných roztokov v primárnej časti horizontálnych parogenerátorov jadrových elektrární. Oddeľuje priestor parogenerátora od potrubia primárneho okruhu pomocou plných tesniacich krúžkov rozpínaných dvomi kužeľovými taniermi. Roztvorením sklopnej segmentovej prepážky v jednom kolektore parogenerátora je tento rozdelený na saciu a výtlačnú časť. Cirkuláciu roztokov zabezpečuje čerpadlo. Napúšťanie a...