F28D 15/02

Prevodovka pre priemyselné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14216

Dátum: 22.07.2010

Autori: Kücükyavuz Ali Kemal, Liesegang Maik

MPK: F04D 29/28, F28D 15/02, F16H 57/04...

Značky: použitie, priemyselné, převodovka

Text:

...ktorý obsahujeskriňu pre uloženie aspoň dvoch spolu navzájom zaberajúcichozubených kolies a mazacieho oleja. Pritom sa len časť jedného ozubeného kolesa norí do mazacieho oleja. Na skrini je upevnená tepelná trubica opatrená vykurovacou sekciou a chladiacou sekciou. Skriňa obsahuje olejovú nádobu usporiadanú bočne jedného ozubeného kolesa, do ktorej sa pôsobením odstredivej sily privádza mazací olej, a prepojovací otvor pre túto olejovú...

Kombinovaná zostava upevňovacej dosky a teplovodnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6664

Dátum: 13.09.2007

Autori: Hsu Ken, Cheng Chih-hung

MPK: F28D 15/02

Značky: rúrky, zostava, teplovodnej, upevňovacej, kombinovaná, dosky

Text:

...upevňovacej dosky.Prehľad obrázkov na výkresoch 0007Obr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad, znázorňujúci vonkajší ivzhľad upevñovacej dosky podľa tohto vynálezuObr. 2 znázorňuje pohľad v reze na upevňovaciu dosku podľa tohto vynálezuObr. 3 znázorňuje rozložený perspektívny pohľad, znázorňujúci upevňovaciu dosku a teplovodnú rúrku podľa tohto vynálezuObr. 4 znázorňuje pohľad v reze, znázorňujúci zložený stav predtým, než sa upevňovacia...

Gravitační svislá tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269288

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F28D 15/02

Značky: svislá, tepelná, trubice, gravitační

Text:

...štěrbiny s statické váhy sloupec kondensátu nad ní dochází dále v odpařovscí zóně k rovnoměmému omývéní vnitřním povrchu vélcovéhoplášte kondensátem, který se rychle odpařtxje. To má pozitivní vliv na tepelný výkon tepelné trubice.Dále bude popeáno příkledné provedení gravitační svislé tepelné trubice podle vyná~ lezu na připojeném výkresu, kde ne obr. I je~svislý řez osou tepelné trubice a na obr. 2 je vodorovný řez tepelnou trubicí...

Chladící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266073

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tvrdík Václav

MPK: F25B 1/00, F28D 15/02

Značky: zařízení, chladicí

Text:

...je znázorněno na přiloženém výkresu.Z výparníku l je vertikálne vyvedeno parní potrubí g, opatřené uzavíracím elementem3, umístěným před napojením parního potrubí 3 na kompresor 3, z jehož výtlaku pokračuje parní potrubí 3 k odlučovači oleje §, ze kterého pokračuje dále přes uzavírací elementQ a je zaústěno do kondenzátoru 1, který je ohlazen vzduchom a je umístěn mimo chlazené prostředí ve vyšší úrovni než výparník l. Z kondenzátoru 1...

Stavebnicový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262732

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lacina Vladek, Ledecký Radim, Šípek Jaromír

MPK: F28D 15/02

Značky: stavebnicový, výměník, tepla

Text:

...těsně spojený (například svařeny) s nosnou deskou 2 každého bloku ł.K této nosné deaee 2 je těsně upevněn plášť li samostatného bloku l. Do prostoru tvořeného nosnou deskou g a pláštěm li zasahují tepelné trubice g svými kondenzačními částmi lg a takto vzniklým kanálem proudí ohříva262 732 né tlakové nebo beztlakové médium. Do základního kanálu lg výměníku, jímž proudí teplonosné médium,jsou vložený sumostatné bloky l tak, že do něj zasshují...

Izotermické ohřevné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 260832

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štulc Petr, Čapek Vojtěch, Horváth Ladislav, Hlavačka Vojtěch, Polášek František, Dušek Stanislav, Barták Miroslav, Novotná Irena

MPK: F28D 15/02

Značky: ohřevné, těleso, izotermické

Text:

...ohřívaných tekutín 2. Freony lze použít v rozmezí teplot -2 o°c až ao°c, alkoholy (například metanol e etenol) v rozmezí teplot 0 °C až l 20 °C, destilovenou vodu, toluen, trichloretylen a tetrychloretylen v rozmezí teplot 80 ° až 250 °C, difenyl a difenylové směsi v rozmezí teplot l 50 °C až 320 °C. V uvedených rozmezích teplot nedochází k podstatným tepelným rozkladůmdaných pracovních látek. Vakuotěsně uzavřená tvarovaná komora § je...

Zařízení k chlazení detektoru termovizních aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 259091

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šilhavý Vladimír, Barták Miroslav

MPK: F28D 15/02

Značky: aparatur, termovizních, zařízení, detektoru, chlazení

Text:

...výparná část kryogenúíknpilární tepelné trubice a Její kondeno zační část je vložeua do oblàâioího~měHia, umístěnáho v zásobní. nádobč. Vnitřní povrch kryogenníľkapiláxní tepelná trubice jeopatřen kapilární soustavou. í V n. F 1 Kcntaktnímpřipoáoním výpanóüáatí tepelná trubice k do-..tektoru termovizní aparatury a umíàtäním Její kondenzační čás ti do záacbní nádoby e ch 1 adícímmšäiemrse značná sníší spotřeba ohladiva a je zadištěno čaaovä...

Výměník tepla ve tvaru armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 244256

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kabátek Jan, Šabek Václav, Šmolík František, Gabriel Karel, Šteif Eduard

MPK: F28D 15/02

Značky: tvaru, armatury, výměník, tepla

Text:

...je znázorněno provedení výměníku se společnou rozšířenou teplosměnnou plochou v kondenzační částia se spojenými tepelnými trubicemi ve výparné části, nkterá je umístěna v chybu potrubí.výměník tepla sestává z potrubí l opatřeného na obou koncích přípojnými přírubami 3, případně ukončeného tak, aby bylo možno jednoduše e bezpečně výměník tepla napojit do potrubního systému. Potrubí l je z materiálu, který odolává teplé tekutíně lg...

Tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257187

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ministr Zdeněk, Smrček Karel, Okrouhlý Ivan

MPK: F28D 15/02

Značky: tepelná, trubice

Text:

...trubice. Další výhodou je možnost funkce ve všech poloháchvůči horizontále se stejným chladicím účinkem. P ř í k l a d provedení.Tepelně vodivý obal tepelné trubice je tvořen kovovou trubkou o vnějším průměru 40 mm.Ke vnitřní ploše tepelně vodivého obalu je přislinováno 6 vzájemně oddělených pörovitých segmentu, tvořenými profily obdélníkového průřezu 0 rozměru 9 x 7 mm. segmenty jsou vytvořeny slinováním z jemného kovového prášku, symetricky...

Uložení tepelných trubic, zejména v částech forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256762

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horváth Ladislav, Kabíček Jiří, Jelínek František, Polášek František

MPK: F28D 15/02

Značky: částech, tepelných, trubic, forem, zejména, uložení

Text:

...ve formě.Na pripojených výkresech jeznázorněn příklad uložení tepelné trubice podle vynálezu, kde na obr.1 je znázorněn řez osou tepelné trubice a na obr.2 řez rovinnou A-A kolmou na osu tepelné trubice.Uložení tepelných trubic sestává z formy 1, ve které je umístěna ve vývrtu 11 tepelná trubice g Kondenzační část 3 opatřená žebry 1 a umístěná v dutině § formy 1 je na konci opatřena pružným těsnícím elementem, který je v daném případě...

Povrchový výměník tepla s teplosměnnou plochou tvořenou tepelnými trubicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254856

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kaštánek Miroslav, Wagner Josef, Ledecký Radim

MPK: F28D 15/02

Značky: tvořenou, teplosměnnou, výměník, povrchový, tepla, plochou, tepelnými, trubicemi

Text:

...jednoho teplosměnného média výměníku a dvouproudým obtokovým potrubím a teplosměnnou plochou rozdělenou do tří nestejných bloku, obr. 6 představuje půdorysný pohled na pracovní prostory jednoho teplosměnného média s jedno proudým obtokovým pntrubím a s teplosměnnou plochou rozdělenou obdobným způsobem jnkn výměníku podle obr. 5.Povrchový výměník tepla v provedení podle obr. 1 a 2 sestává ze dvou samostatných výměníkových bloku l a g o...

Protiprúdový výmenník tepla s nepriamym chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243800

Dátum: 15.01.1988

Autori: Málek Lubomír, Nechvátal Jioí

MPK: F28D 15/02

Značky: protiprúdový, tepla, výmenník, nepriamym, chladením

Text:

...podľa vynálezu sa dosiahne podstatné zniženie zastaveného objemu výmenníka oproti doposial známym usporiadaním pri zachovaní prednosti výmenníka, vyhotoveného z tepelných trubíc, ďalej využitím steny skrine ako nosnej konštrukcie sa taktiež znížia materiálové náklady na vytvorenie vzduchovodov. Protiprúdový výmenník podla vynálezu je konštrukčne jednoduchý, nenáročný na obsluhu, údržbu a taktiež jeho zhotovenie a zabezpečenie je málo nákladné...

Výměník tepla z tepelné trubice ve tvaru armatury, zejména pro agresivní nebo nenewtonovské tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244497

Dátum: 15.09.1987

Autori: Machek Ladislav, Reidinger Jaroslav, Tomšej Zdenik, Dostalík Jioí, Wilczek Bronislav, Malina Petr

MPK: F28D 15/02

Značky: tekutiny, tepelně, zejména, tvaru, agresivní, armatury, výměník, tepla, nenewtonovské, trubice

Text:

...který tvoří výparnou část tovpelná trubice, je vakuotěsně připojena adiabatická část E a kondonzační číst m, tepelnó trubice. , šľ Kondenzační část L 9, je vně opatřena äebrý u. Potrubí 1, může být umístěno externu-tou v adiebatícké části Q tepelne trubice. vnější povrch potrubí ,L je hladký nebo pokryt Lupilární soustavou i.Při hladkém povrchu potrubí L je množství pracovní látky 5, taková, že celý povrch potrubí L je obklopen touto...

Konstrukce prostupu svazku tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ráchel Vincent, Prekoppová Jarmila, Rusnák Vladimír

MPK: F28D 15/02

Značky: svazků, konstrukce, trubic, prostupu, tepelných

Text:

...prostupu svazku tepelných trubic 1 a tyče 12 trubkovnicí 4 tak, že jedna tepelná trubice 1 přiléhd k trubkovnici 4 těsnicí plochou 2, přičemž mezi těsnicí plochou 2 a trubkovnicí 4 je umístěn těsnicí kroužek 11 z deformovatelného materiálu, ze strany B zbývající tepelná trubice 1 a tyč 12 stejným způsobem jako u strany 5 trubkovnice 4. Na horním konci jsou tepelné trubice la tyč 12 qpatřeny závitovým čepem l s maticí 1 D, přičemž...