F28B 9/10

Kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 282081

Dátum: 28.08.2001

Autori: Denk František, Roth Zdeněk, Balcar Jiří

MPK: F28B 9/10, F28B 1/02

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tvorený je niekoľkými rúrkovými zväzkami rúrok (2), ktorými preteká chladiaca voda. Parovzdušná zmes vstupuje do kondenzátora zboku. Na strane odvrátenej od vstupu parovzdušnej zmesi je v každom rúrkovom zväzku rúrok (2) vytvorený chladiaci priestor (30) nadväzujúci na centrálnu dutinu (3). V chladiacom priestore (30) sú uložené rúrky chladiča (4) parovzdušnej zmesi. Rúrkový zväzok a chladič (4) parovzdušnej zmesi sú ukončené bočnou stenou (51)...

Kondenzátor pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 280503

Dátum: 07.12.1994

Autori: Denk František, Balcar Jiří, Roth Zdeněk

MPK: F28B 9/10, F28B 1/02

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má tepelnovýmennú plochu rozdelenú do niekoľkých, napríklad dvoch samostatných zväzkov (A, B) tepelnovýmenných rúrok. Každý taký zväzok (A, B) je rozdelený zberným kanálom (6) na vrchný zväzok (2) rúrok a spodný zväzok (3) rúrok. V dutine (10) vrchného zväzku (2) rúrok je na jednej strane od osi tohto zväzku (2) umiestnený vstupný prierez vrchného chladiča (4) zmesi pary a vzduchu a na protiľahlej strane od tej istej osi je nad...

Zariadenie na ochranu kondenzátnych potrubí a rozvodov kvapaliny výmenníkových staníc centrálneho zásobovania teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266968

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pavelica Milan

MPK: F28B 9/10

Značky: teplom, zariadenie, stanic, výmenníkových, zásobovania, rozvodov, kvapaliny, kondenzátnych, centrálneho, ochranu, potrubí

Text:

...čo predraží stavbu, plebo previesť nutenú dopravu kondenzatu pomocou podávacieho ejektora.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia k ochrane kondenzétnych potrubí a rozvodov horúcej vody parných výmennikových stanic je uvedený na priloženej schéme zapojenia zariadení parných výmennikových stanic.Priložené schéma zapojenia je spracované pre konkrétne riešenie v súčasnej dobe projektovaných a prevedených parných výmennikových stanic, pričom v...