F28B 1/02

Kondenzačná nádoba a spôsob kondenzácie chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8086

Dátum: 08.04.2003

Autori: Sörensen Povl Kongsgaard, Nielsen Elo

MPK: F28D 7/02, F28B 1/02, F25B 39/04...

Značky: chladiva, spôsob, kondenzácie, nádoba, kondenzačná

Text:

...pre riadenie teploty vzhľadom ku kondenzačným zariadeniam chladeným vzduchom. ľ0011 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť kondenzačnú nádobu, ktorá je odolná voči korózii.0012 Tieto ciele a ďalšie ciele sú dosahované pomocou vynálezu, ako je definovaný v patentových nárokoch.0013 Kondenzačná nádoba podľa vynálezu poskytuje kondenzačnú nádobu s vysokou kapacitou vzhľadom na velkost a taktiež umožňuje efektívne riadenie teploty a...

Rúrkový zväzok do parného kondenzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 282942

Dátum: 05.12.2002

Autori: Carpentier Daniel, Andrieux Bernard

MPK: F28B 1/02

Značky: parného, kondenzátora, zväzok, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Pri rúrkovom zväzku do parného kondenzátora obrys priemetu plášťa rúrky (50) obsahujúcich oblastí rúrkového zväzku na rovinu kolmú na os rúrok (50) predstavuje typ s lúčovitými štíhlymi prvkami (6, 10 až 18). Podľa vynálezu aspoň niekoľko z lúčovitých štíhlych prvkov (6 10 až 13) je aspoň raz v pozdĺžnom smere rozdelených do vetiev (8, 9 28, 29 32 až 35 46, 47, 48, 49), a tieto lúčovité štíhle prvky (6 10 až 13) lúčovito vystupujú z rúrky (50)...

Kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 282081

Dátum: 28.08.2001

Autori: Balcar Jiří, Roth Zdeněk, Denk František

MPK: F28B 9/10, F28B 1/02

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tvorený je niekoľkými rúrkovými zväzkami rúrok (2), ktorými preteká chladiaca voda. Parovzdušná zmes vstupuje do kondenzátora zboku. Na strane odvrátenej od vstupu parovzdušnej zmesi je v každom rúrkovom zväzku rúrok (2) vytvorený chladiaci priestor (30) nadväzujúci na centrálnu dutinu (3). V chladiacom priestore (30) sú uložené rúrky chladiča (4) parovzdušnej zmesi. Rúrkový zväzok a chladič (4) parovzdušnej zmesi sú ukončené bočnou stenou (51)...

Kondenzátor pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 280503

Dátum: 07.12.1994

Autori: Denk František, Balcar Jiří, Roth Zdeněk

MPK: F28B 9/10, F28B 1/02

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má tepelnovýmennú plochu rozdelenú do niekoľkých, napríklad dvoch samostatných zväzkov (A, B) tepelnovýmenných rúrok. Každý taký zväzok (A, B) je rozdelený zberným kanálom (6) na vrchný zväzok (2) rúrok a spodný zväzok (3) rúrok. V dutine (10) vrchného zväzku (2) rúrok je na jednej strane od osi tohto zväzku (2) umiestnený vstupný prierez vrchného chladiča (4) zmesi pary a vzduchu a na protiľahlej strane od tej istej osi je nad...

Způsob vysušení kondenzačního výměníku tepla napojeného na parní turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265121

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: F28B 1/02

Značky: napojeného, kondenzačního, způsob, turbinu, parní, vysušení, tepla, výměníku

Text:

...výměníku, čímž vznikne proud vzduchu, který je nasáván uopávkami, ohříván tělesem a rotorem parní unmíny a který předává teplo tělesu, trubkovnicím a trubkám kondenzačního výměníku a tak jej vně i uvnitř trubek vysuší.Alternativně se mezi vstupní a výstupní komorou vytvoří přes průlezy a trubky umělý tah vzduchu zintenzívňující vytváření vodní páry z vnitřku trubek a komor kondenzačního výměníku.Výhodou navrhovaného způsobu je...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262134

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štryncl Vladimír, Tlučhoř Jiří

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: kondenzátor, parciální

Text:

...výstupními hrdly 11. Za truíbkovnicemi 9, 19 jsou umístěna víka 18, přičemž v jed-nom z těchto vík 18 spočíva vstupní hrdlo 13 chladjcíhp média .a výstupní hrdlo 14 výstupu chladicího média z kon-denzátoru Ve Spodní polovině nádoby kondenzátoru je umĺstěna ,podélnná horlzontální jpřepážka 5, (která je na jednom konci jpííSüłZBHâ k trubkovnici 19 .a na Ioąpačněm .kon.cí je upravena tak, že je zde vytvořena mez.e.ra. .22 .mez.i touto...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262133

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: F28B 1/02, B01D 5/00

Značky: parciální, kondenzátor

Text:

...příčný -průřez v rovine A-A z ob-r. 1 a obr. 3 představuje přílčný lprůřez v ro-vině B-B z ober. 1.Jak je znázorněno -na obr. 1, parciálníkondenzátor je tvořen nádobou, opatřenoíí ĺpláštěm 17, v jehož horní části je umistěno vstupní lrrdulno 12 prívodu konduenlzujícího média va výstupní hrdlo 13 ordvodu -nezk-ondenzzova-ných lpar. Po obou stranách .nádoby jsou umístěny trublkovnice 7, 8, ve kterých jsou upevněny chladící vtrubky 1. Za...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257026

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebetka Ladislav, Šalý Jaroslav

MPK: F28B 1/02, F28D 7/00

Značky: tepla, trubkový, výměník

Text:

...přídavného výměníku tepla přehřátých par, čímž vzniká úspora materiálu, energie i zastavěného prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení trubkového výměníku tepla podle vynálezula to na obr. 1, 2 a 3.Trubkový výměník tepla sestává z pláště É výměníku, v němž jsou trubky 1 výměníku,tvořící teplosměnnou plochu, které jsou připojeny do dutých vík 3 výměníku, opatřených přepážkamí Q vík rozdělujících dutá víka 3 na...

Stojatý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236347

Dátum: 01.01.1988

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír, Strmiska František, Křížek Vladimír

MPK: F28B 1/02

Značky: stojatý, výměník, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu má dolní trubkovice menší průměr, než je vnitřní průměr vnějšího pláště v místě dolní trubkovice a rozváděcí prostor druhé pracovní látky je oddělen od mezitrubkového prostoru vnitřním pláštěm jenž je jednou stranou přivařen k dolní trubkovici a druhou stranou vyveden vně vnějšího pláště, přivařen k němu v místě průchodu dolním dnem a opatřen v části vně vnějšího pláště vstupním nátrubkem druhé pracovní látky a...

Zapojení vodního chlazení kondenzátoru zejména parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245553

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: F28B 1/02

Značky: zejména, chlazení, zapojení, kondenzátorů, parní, vodního, turbiny

Text:

...stálý odběr vody ze zdroje.Je také možné prívod a vývod vodního kanálu napojit na vodní zdroj. Je výhodné zapojit vodní kanál do cirkulačního vodního okruhu, jehož druhou součástí je sprchový chladící bazén se sprchovou soustavou a jejím vlastním vodním okruhem, popř.i ventilátorem a s dalším vývodem přípojeným na vodní zdroj.Zapojením podle vynálezu se celkem zhospodární vodní chlazení kondenzátoru, dosáhneA se tedy menší měrné spotreby...