F27D 3/12

Výmurovka voza tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kocman Vlastimil, Bůžek Jindřich, Mokrášová Jaroslava, Ondra Pavel

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12, F27B 9/26...

Značky: tunelovej, vymurovka

Zhrnutie / Anotácia:

Výmurovka voza tunelovej pece pozostáva z niekoľkých vrstiev (1, 4, 7, 9) nasucho vyskladaných doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91) väčšinou šesť a päťhranných z tepelnoizolačného a žiaruvzdorného materiálu, ktoré majú výstupky (12, 42) tvaru kruhového segmentu a pri vyskladaní tvoria zámky pre duté valcové tvarovky (31, 32), ktoré sú umiestnené v priestore medzi jednotlivými vrstvami (1, 4, 7, 9) doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91).

Zariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na laty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270137

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šandalla Mojmír, Klapáč Ladislav

MPK: F27D 3/12

Značky: ukladania, tehál, nepřetržité, výliskov, zariadenie

Text:

...rámu 1 a elektropohonom 2 epojenom ćas prevod 4, s dopravníkom i s výetupkami, dopravníkom á výliskov s elektromhpmtioľąýüłwspojkami 1 a § na spoločnom hriadeli, ktorá sú spojená s podávadom 2 lát eez prevod Q a 11, snímače iz základnej polohy lát, snímača L 1 začiatku výmenu lát 11, snímača A ukončenia výmeny lát L 1, snímača l prítomnosti výliskov a snímača 15 rýchlosti tehliarskáhe oesta výtláčenáho z liau.Elektropohon g podla...

Zařízení pro přesun deskovitých předmětů, zejména podložek cihelných sloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 267722

Dátum: 12.02.1990

Autori: Partl Miroslav, Uhlíř Petr, Rathauský Jiří, Erichleb Josef

MPK: F27D 3/12

Značky: zejména, zařízení, podložek, cihelných, předmětů, přesun, deskovitých

Text:

...a jednak podévací dopravní) podložek umístěný na zdvihncím mechanizmu. V případech,kdy jsou skládky kusového materiálu takových rozměrů, že je nelze uložit na. palety využitím navrženěho zařízení odpadá výroba atypíckšěch palet, odstraní se problémy s vracením paletzpět k výrobci zboží, či případné zvyšování nákladů s výrobou a provozem palet souvisejících.Na připojeněm výkresu je schematicky znázorněno zařízení pro přesun deskovitých...

Zařízení pro přesouvání vsázky, uložené na roštech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263065

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koťátko Josef, Červín Miroslav

MPK: F27D 3/12

Značky: zařízení, uložené, roštech, vsázky, přesouvání

Text:

...jsou opatřeny narážkami, kde na obou bočnioích vedení je umístěna přední zarážka a střední zarážke, na stěně kalicí vany je umístěna překlápěcí zarážke, v ohybu vedení je uístěna na hřídeli výhybka s rovným vedením pro posuv řetězu převážecího vozíku a s vedením do oblouku pro posuv tahotlačného otevřeného řetězu, přičemž výhybka je ovladatelná pákou,vedenou z plynotěsně uzavřené skříně a ovladatelnou posouvacímVýhodou tohoto uspořádání...

Zařízení pro rotační pohyb součástí ve vakuovém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262934

Dátum: 11.04.1989

Autori: Exner Milan, Vyskočil Jiří, Frey Augustín, Třeček Jiří, Matouš Jaromír, Musil Jindřich, Rybář Oldřich, Rajský Antonín, Vilda Jiří

MPK: F27D 3/12

Značky: součástí, vákuovém, pohyb, zařízení, rotační

Text:

...2 Toutorotační vakuotěsnou průchodkoug prochází nosná trubka~§ 7 která je zakončena na spodní části poháněcím ko 1 emi a systémem vakuotěsných kolektorů 17. Poháněoí kolo 1 je poháněno elektromotoram § prostřednictvím šnekové převodovky (neznázorněna). Na horní části nosné trubky 1 je upevněn odizolovaný nosič 1, který je spojen s kotoučm gg a dále s hlavicí lg. Vzájaná spojení šrouby není znázorněno. Jmenované celky jsou vzájemně...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244938

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zobae Milan, Trmal Vladimír

MPK: F27D 3/12

Značky: žľab, zařízení, unášecí, kmitavý

Text:

...1, na zařízení v poloze, kterou má zaujmout unášecí zařízení, aby kmitavý žlab byl orienbován svisle, obr. 4, 5 a 6 řezy odpovídající řezům na obr. 1, 2 a 3, a to unášecím zařízením upraveným podle vynálezu.Na obr. 1 je univerzální kloub 10 s proměnným úhlem rozevření, který je ot-očný kolem svislé první osy 0. Univerzální kloub 10 je tvořen ovládací pákou 12 výkyvnou kolem vodorovné druhe o-sy X »a mezilehl-ou pákou 14. Ovládací páka 12 je...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244937

Dátum: 15.07.1988

Autori: Eumpelík Jirí, Gála Jozef

MPK: F27D 3/12

Značky: zařízení, kmitavý, žľab, unášecí

Text:

...a naopak.Spojovací blok 22 má ~dále stredový otvor 26, jehož osa je kolmá na osu prvního čepu 24 a druhého čepu 26. Ve středovém otvoru 28 je otočně ul-ožena válcovitá hlava 12 a,tvořící horní konec ovláda-ci páky 12, umožňující relativní otáčení mezi touto válcovitou hlavou 12 a a stredovým otvorom 28. Ovládací páka 12 je ve spojovacĺm bloku 22 zajištěna závitem na konci válcovité hlavy 12 a se zajištovaoím členem 30, například maticí s...

Stohovacie zariadenie paliet s manipuláciou stohov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257806

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bohuš Vojtech, Tyukos Jozef

MPK: F27D 3/12

Značky: zariadenie, stohovacie, stohov, manipuláciou, paliet

Text:

...s dvoma, alebo jedným portálovým vozom a príslušenstvom, pričom pohon ostáva vždy len jeden. Z toho vyplývajúce investičné a materiálne úspory pri dostatočnej kapacita zariadenia pre udržovanie kontinuálnej výroby v dôsledku navrhnutej koncepcie zariadenia spočívajúcej v manipulácii len s jednou vrstvou paliet, resp. lát.Predmetné zariadenie je v prikladnom prevedení znázornená na pripojenom výkrese v náryse.zariadenie pozostáva z nosnej...

Těsnicí uzávěra pecního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246722

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kašpar Pavel

MPK: F27D 3/12, F27B 9/26

Značky: těsnicí, pecního, uzávěra

Text:

...může být s výhodou ocelové, je připev-něna ke svislé boční stěně bez výstupků. je zejména výhodné, je-li tato nosné konstrukce připevněna k rámu pecního vozu, například přivařením nebo přišroubováním. je také výhodné spodní izolační vrstvu ze spoda chránit mechanickýmVýhodou Lízávěry podle vynálezu je její vyšší životnost, zlepšení tepelné bilance pece a tím i snížení spotreby energie. Pritom pořizovací náklady na vytvoření uzávěry podle...

Zariademie na odoberanie tehál z podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246019

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majling Ján, Benko Martin

MPK: F27D 3/12, B65G 47/52

Značky: zariademie, podložiek, odoberanie, tehál

Text:

...konštrukciou umožňuje prebemat prrsúvané tehly na podložka-ch na remene dopravní-ka, »tehly odovzdať na doprav,nik k uklednaciemu man-iprulátoru a podložky spúšťanim pnvhyblivého rám-u a presun-om na remeňoch a valcowch idopvravnikov dopriatviť späť k lisu alebo k zásobníku.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na odoberanie te 4hál z podložiek, kde na obr. 1 je schématický narys a na obr. 2 pôdorys...

Zariadenie pre vysúvanie skládok tehál z priestoru ukladania

Načítavanie...

Číslo patentu: 245531

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosek František, Cimpl Zdenik

MPK: B65G 49/08, F27D 3/12

Značky: ukladania, vysúvanie, zariadenie, priestoru, skládok, tehál

Text:

...toho, že vysokozdvižný vozik pri odoberaní skládky nemusí vchádzat do priestoru ukladania, .a tým čas odoberania skládky bude ohraničený spodnou hranicou 30 s. Taktiež pri odoberaní skládky nosičom blokov bude čas ohraničený spodnou hranicou 40 s. Nároky na pevnosť nosiča blokov a jeho zastavaný pri-estor budú nižšie. Uvedené výhody umožnia zvýšiť výkon a znížiť výrobné a investičné náklady linky, do kto 4rej je zariadenie podľa vynálezu...

Přitlačovací zařízení pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253650

Dátum: 12.11.1987

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 3/12, F27B 9/30

Značky: průmyslové, zařízení, přitlačovací

Text:

...poloze zevřeno.Ne obr. 4 je znázorněnn tčnnioí souprava v poloze dot 1 ečeno e. Dotlečoveoí zařízení 1 eetává z pracovního válce 3, uzavřenáho vodicím víkem 3 e upevňovecím víkem 4.ráh 1 o 5 je vedeno vodicím víkn 3, pínt § je v prącovnín vá 1 oi.3. V precovnímválci g je tlačrwívýplň 1, jíž může být pružina, tlakový vzduch nebo kopalina. Dotlačovací zařízeníal IN vřozeno mezi tahotlačnou jednotku § a přitlačovací mechanizmus 3, s nímž je...

Pecní vůz, zejména pro tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 246963

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prchlík Vojtich, Gorgoo Oldoich, Živanský Josef

MPK: F27B 9/26, F27D 3/12

Značky: zejména, vůz, pecní, tunelové

Text:

...o roznášecí vrstvu, která je uložena na izolačních vrstvách, jejichž mechanicko-fyzikální vlastnosti nejsou dostatečně právě pro účely výpalu keramického zboží značné hmotnosti.Uvedené nedostatky jsou oćstraněny pecním vozem podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že nosné trubky pecního vozu jsou uloženy ve všech vrstvách tepelné izolace a ukotveny ve spodní vrstvě.Je výhodné, aby tepelné izolační vrstva byla vytvořena z horní...

Stavitelné přitlačovací zařízení těsnicích žlabů pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252623

Dátum: 17.09.1987

Autori: Berka Miroslav, Jirka Josef

MPK: F27D 3/12, F27B 9/30

Značky: stavitelné, žlabu, těsnicích, průmyslové, přitlačovací, zařízení

Text:

...nebot všechny ustavující prvky jsou snadno přísłupné. Na nepřístupném místě jsou pouze tlačné části, jejichž polohu je však možno sledovat z vnější strany a je tudíž možné snadné ustavení celé těsnicí soupravy do nové polohy jednoduchým způsobem změnou délky koncového stavitelného táhle, spojujícího stavitelný paralelogram s tsžným zařízením.stavitelné přitlačovací zařízení těsnicich žlabů pro průmyslové pece je zobrazeno na obr. 1 až 5.Obr....

Zařízení pro přesun těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241264

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: F27D 3/12

Značky: zařízení, těžkých, přesun, předmětů

Text:

...výkreeech, kde na obr. 1 je znázorněno zasouveoí zařízení v nárysu a na obr. 2 je bokorye zařízení.Zařízení pro přeeun těžkých předmětů tvoří podélnć zaeouvecí zařízení, to jsou kolejnice 2, podvozková kola § a podélně noaníky 1. Příčná zaeouvaoí zařízení je uloženo.na podélném zaeouvacím zařízení a tvoří jej příčné nosní ky 5, mezi kterými jsou suvně uložený vaunuté noeníky 2,které jsou nepatrně nižší než příčné nosníky 1.à Příčná...

Pecní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 252112

Dátum: 13.08.1987

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: F27D 3/12, F27B 9/26

Značky: pecní

Text:

...vozu podle vynálozu je zejména nołnoat postavit jej z průmyslové vyrobených prêŕa dílců. Skořepinové řešení použitých materiálů podstatné snižuje celkovou hmotnost viaamr vyzdívky i ocelové konstrukce. snižuje oracnoat vyzdívek, umožňuje urychlení dodávky celých volá včetně vyzdívky. Sníianím hmotnosti vozu a zlepěením poměru ve vztahu k hmotnosti tep-lnàzpracovávsąného zboží dochází ke snížení podílu akumnlovaníhc tepla, ktoré zvyšuje...

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tesao Václav, Zeman Jioí, Zbooil Vladimír, Makal Rudolf, Tyburec Milan, Eížek Petr

MPK: F27D 3/12

Značky: vozíků, vyzdívka

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...

Zariadenie na ukladanie najmä tehál do foriem horizontálne a vertikálne pohyblivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 249931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinkovič Andrej, Kasajová Marta, Žarnay Martin

MPK: B65G 57/24, F27D 3/12

Značky: foriem, horizontálně, pohyblivé, vertikálně, zariadenie, tehál, ukladanie, najmä

Text:

...1.Priamočiary pohyb vozíka 1 po moste 2 a pohyb mosta 2 po dráhe 3 je zabezpečovaný spojením dvoch motorov s prevodovkrou s nerovnakými výkonmi. Po vypnutí hlavného motora 10 sa zapne malý motor 11 s prevodovkou. Elektromagnetická spojka 13, ktorá je umiestnená na jeho výstupnom hriadeli, sa zopne a prostredníctvom klinových remeňov 19 a remenice 12 uvedie do chodu hlavný motor 10 atým aj reťazové koleso 8 a v náväznosti na ňom...

Zariadenie pre vyberanie, prevážanie a uloženie bloku tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249201

Dátum: 12.03.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 57/24, F27D 3/12

Značky: zariadenie, vyberanie, tehál, prevážanie, uloženie, bloků

Text:

...sériovej výroby ukladacích zariadení, čo .znižuje aj náklady na ich výrobu.Na priloženom výkrese je v náryse znázornená schéma zariadenia podľa tohto vynálezu.Vidlice 1 .sú upevnené o vedenie 2, vldlíc 1, ktoré je privarene o vozík 3 zdvihu, posuvný vo vedení 4 zdvihu, o ktorý je prostredníctvom úchytu 5 uchytená je-dným koncom reťaz 6, ktorá je vedená vo vodiacich kolesách 7 zdvihu, volne otočnýuch v domcoch 8, pričom reťaz E je vedená i po...

Zařízení pro zavážení a vyvážení vsázky, uložené na roštech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232571

Dátum: 01.01.1987

Autori: Červín Miroslav, Jahn Antonín

MPK: F27D 3/12, F27B 9/24

Značky: vsázky, roštech, vyvážení, zařízení, uložené, zavážení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavážení a vyvážení vsázky uložené na roštech, zejména pro pece na chemicko-tepelné zpracování, sestávající zejména z roštu obdélníkového tvaru a z tahotlačné jednotky. Podstatou vynálezu je, že rošt je na každé užší boční straně opatřen čepem pro posun tahotlačné jednotky, která sestává z dvoustranného háku, sklopného kolem horizontálního čepu, uloženého v ložiskách ve tvaru stojin pro tlačení roštu, na jedné straně dvoustranného...

Výsypný uzávěr nádob se sypkými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231335

Dátum: 15.05.1986

Autori: Michalčík Tomáš, Rygiel Erich, Rajnoch Ivan, Večerek Ladislav

MPK: F27D 3/12

Značky: sypkými, výsypný, uzáver, látkami, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výsypný uzávěr nádob obsahujících sypké látky prachové a kusové a je vhodný zejména pro horké náplně těchto nádob, například pro vysokopecní aglomerát. Výsypný uzávěr nádoby se sypkými látkami sestává ze sféricky zakřiveného plášťového segmentu opatřeného bočnicemi, které jsou pevně spojeny s hřídelí spolu s pákou, a níž je ojničním čepem otočně spojena ojnice, usazená otočně svým okem na čepu, jímž je opatřeno ojničního,...

Univerzální podložka pro žíhání svařovaných plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 230410

Dátum: 01.04.1986

Autori: Maštalíř Antonín, Závodný Jan

MPK: F27D 3/12

Značky: podložka, nádob, svařovaných, žíhání, kruhových, plastů, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální podložka pro žíhání svařovaných plášťů kruhových nádob velkých průměrů a délek, například plášťů mlýnů, tlakových nádob a podobně, tvořená z několika sekcí, vyznačená tím, že rám (l) svařované konstrukce je opatřen symetricky oproti středu několika otvory (2) pro uložení několika párů otočných ramen (3) příhradové konstrukce, spojených s rámem (l) točně pomocí spojovacích prvků (4), přičemž rám (l) i otočná ramena (3) jsou opatřena...