F27D 21/00

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Truttmann Urs, Infanger Ivo

MPK: B22D 41/46, B22D 41/22, B22D 45/00...

Značky: monitorovacie, měnič, liatych, uzatvárací, člen, uzáver, posuvný, zariadenie, nádobě, metalurgickej

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Súprúdovo – protiprúdová regeneračná vápenná pec a spôsob jej prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17293

Dátum: 15.09.2010

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/02, C04B 2/12, F27B 1/26...

Značky: spôsob, prevádzkovania, vápenná, regeneračná, súprúdovo, protiprúdová

Text:

...vápennej pece a súprúdovoprotiprúdovú regeneračnú vápennú pec, ktorá zaručí vysokú akosť vypáleného0009 Podla tohto vynálezu je tento cieľ dosiahnutý znakmi nárokov 1 a 13.0010 Spôsob prevádzkovania súprúdovo-protiprúdovej regeneračnej vápennej pece s aspoň dvoma šachtami, obsahujúcimi vždy predhrievaciu oblasť, vypaľovaciu oblasť a chladiacu oblasť, a s prechodovým kanálom,spájajúcim obe šachty, spočíva podľa tohto vynálezu v podstate...

Spôsob a zariadenie na meranie dĺžky na elektróde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13554

Dátum: 01.06.2010

Autori: Morgenstern Hans-uwe, Dienenthal Jörg

MPK: F27D 21/00, H05B 7/06, F27B 3/28...

Značky: zariadenie, elektrodě, meranie, dĺžky, spôsob

Text:

...tak, že je radarové vysielacie /prijímacie zariadenie prostredníctvom zariadenia na pripojenie vlnovodu pripojenék vlnovodu, ktorý je vytvorený ako vlnovodná rúrka alebo vlnovodný kanál, umiestenému naelektróde, prebiehajúcemu v smere opotrebovania elektródy od koncového prierezu k prierezu spotrebovania elektródy, a je meraný časový rozdiel medzi vyslanim radarového signála a prijatím odozvy, vytvorenej odrazom od miesta nespojitosti...

Zariadenie na uskutočnenie prác v hutníckej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11420

Dátum: 05.05.2010

Autori: Rumpler Heinz, Schober Christian, Scheiber Thomas, Riegelnegg Helmut

MPK: B22D 41/02, B23B 39/14, C21C 5/44...

Značky: hutníckej, uskutočnenie, zariadenie, nádobě, prác

Text:

...si za cieľ vytvoriť zariadenie na začiatku uvedeného typu, ktoré pri nepatrnej potrebe miesta môže s početnými variantmi riešenia nosného zariadenia riadene vykonávať množstvo prác v hutníckej nádobe.0013 Tento ciel sa dosiahne pomocou zariadenia podľa patentového nároku 1. 0014 Výhody dosahované prostredníctvom tohto vynálezu treba vidieť predovšetkým v tom, že pomocou jediného nosného zariadenia sa môže vykonávaťrad požadovaných...

Meracia hlava typu LIBS na analýzu zlúčenín v prašnom prostredí a/alebo pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18310

Dátum: 12.01.2010

Autori: Monfort Guy, Bellavia Luigi, Noville Jean-françois

MPK: C21C 5/46, C21C 5/52, F27D 21/00...

Značky: prašnom, prostředí, zlúčenín, vysokej, analýzu, meracia, teplotě, hlava

Text:

...že priestor, kde sa vytvára plazma zostáva na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo optimálne zaostrovanie lasera. Takéto systémy boli priemyselnepoužité pre zinok a hliník.Pre kovy s vyšším bodom tavenia tieto zariadenia nie sú vo všeobecnosti použiteľné, keďže salanie. ktorému sú vystavené laser aspektrometer je príliš intenzívne pre zabezpečenieV princípe určite komponenty (optické prvky) odolávajú zvýšeným teplotám a môžu V...

Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Terlicher Stefano, Scotti Franco, Sellan Romano

MPK: C21C 5/52, F27B 3/08, F27B 3/28...

Značky: vsádzky, metoda, tavenia, riadenia, kovovej

Text:

...s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a...

Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 250

Dátum: 21.05.2003

Autori: Blissenbach Dieter, Kirchhoff Stefan, Lamm Rolf

MPK: F27D 1/16, F27D 21/00

Značky: vnútri, prepravnej, spôsob, vrstvy, nádoby, priemyselnej, reakčnej, opravy, ochrannej

Text:

...prepravnej nádoby, ktorý môže byť vykonaný automaticky pri vysokej rýchlostiIným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, pri ktorom nie sú žiadne prevádzkovéĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý využíva účelnejšie materiál pre ochrannúEšte ďalším cieľom tohto vynálezu je...

Zařízení pro výměnu měřicích a/nebo zkušebních sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 268659

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fohler Johann

MPK: F27D 21/00

Značky: zařízení, výměnu, zkušebních, měřicích

Text:

...11, definovaná vybráními ž klešřovýeh čelietí 12 se může vyklomit do libovolného eměruv prostoru. Chapač g ee tak může eamočinně ustavit do směru v prostoru, šilcmo položené dr~ žákové tyče lg, čímž se zabráni-poškození kontaktů gg, uspořádaných na držáková tyči l a rovněž se předejde poškození sondy 5 samé. Pritom je zaručeno bezvadně uložení sondy 5 na držákově tyčí lán.Aby chapač g, pokud ne něj nepůaobí žádné síly z. tyče 6, zůstával ve...

Zariadenie na odstránenie nebezpečia výbuchu plynov, odcházajúcich z kalcinačných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268574

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gálik Miroslav, Kosorín Peter, Maslonka František

MPK: F27D 21/04, F27D 21/00

Značky: kalcinačných, výbuchu, pecí, odstránenie, zariadenie, nebezpečia, odcházajúcich, plynov

Text:

...a prídavných zariadeni, ktorůho podstatu. spočíva. v tom, že potrubia V čnsti hlavy poco jo vybavené ako protiplmxxoñová poistku a v lconcovoj časti prechádza do zmíošavačn, oputronóho na spodnej časti ventilátorom wrzduchu, s vývodozz v tvaru dýzi, pričom zmlošnvacia čast vyústujo do spnlovacoJ koxznory, 5 horúkmn n s Výmoniluui tepla, pričom v konxíxxovoJčasti s vontilíxtorom jo umiestnená dotokčxnć čnst.Účinok prmłlcludmzćlzo riešenia...

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228554

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rožnovský Josef

MPK: F27D 21/00

Značky: tepelným, zářením, před, ochranu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu před tepelným zářením řeší ochranu strojů, přístrojů a osob při pracovním nasazení v prostorách s velmi vysokými nebo zvýšenými teplotami. je popsána konstrukce stěny, složené z primárního a sekundárního chladicího prostoru, kterými protéká chladicí médium, která je kombinována s tepelněizolační vrstvou a vnějším reflexním pláštěm. V příkladu provedení je popsána stěna pro velmi vysoké teploty, například pro použití v...