F27D 19/00

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Truttmann Urs, Infanger Ivo

MPK: B22D 41/22, B22D 41/46, B22D 45/00...

Značky: člen, monitorovacie, posuvný, uzáver, metalurgickej, nádobě, liatych, zariadenie, uzatvárací, měnič

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Súprúdovo – protiprúdová regeneračná vápenná pec a spôsob jej prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17293

Dátum: 15.09.2010

Autor: Piringer Hannes

MPK: C04B 2/12, F27B 1/02, F27B 1/26...

Značky: súprúdovo, vápenná, regeneračná, prevádzkovania, protiprúdová, spôsob

Text:

...vápennej pece a súprúdovoprotiprúdovú regeneračnú vápennú pec, ktorá zaručí vysokú akosť vypáleného0009 Podla tohto vynálezu je tento cieľ dosiahnutý znakmi nárokov 1 a 13.0010 Spôsob prevádzkovania súprúdovo-protiprúdovej regeneračnej vápennej pece s aspoň dvoma šachtami, obsahujúcimi vždy predhrievaciu oblasť, vypaľovaciu oblasť a chladiacu oblasť, a s prechodovým kanálom,spájajúcim obe šachty, spočíva podľa tohto vynálezu v podstate...

Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Scotti Franco, Sellan Romano, Terlicher Stefano

MPK: F27B 3/28, C21C 5/52, F27B 3/08...

Značky: metoda, kovovej, riadenia, vsádzky, tavenia

Text:

...s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a...

Spôsob tepelného opracovania pásovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10168

Dátum: 11.01.2007

Autori: Ritzen Ola, Eichelkrauth Herbert, Rainhard Paul, Jindra Fred, Högner Werner, Heiler Hans-joachim

MPK: C21D 1/52, C21D 11/00, F27D 19/00...

Značky: ocele, tepelného, spôsob, pásovej, opracovania

Text:

...s hrúbkou do 5 mm sú teplota povrchu a teplota jadra veľmi blízko pri sebe. Vprípade hrubších obrobkov sa však môžu tieto teploty navzájom značne líšiť. V druhomprípade je ako východisková a cieľová teplota zvolená bud povrchová teplota, alebo teplota jadra, v závislosti od konkrétnej aplikácie.0014 V tomto prípade nemusí byť cieľová teplota nevyhnutne väčšia ako východisková teplota. V rámci predloženého vynálezu je aj to, keď má byt...

Spôsob merania množstva kvapalného kovu v sklopnej lejacej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283092

Dátum: 27.12.2002

Autor: Berge Arnulf

MPK: B22D 37/00, F27D 19/00, B22D 39/00...

Značky: sklopnej, množstva, merania, spôsob, kvapalného, lejacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu merania množstva kvapalného kovu obsiahnutého v sklopnej liacej peci. Vytvára a udržiava sa vzťažná krivka pre množstvo kovu v liacej peci ako funkcia uhla sklonu liacej pece pri vzťažnej hladine kovu pri vypúšťacom otvore liacej pece. Množstvo kovu obsiahnutého v liacej peci v určitom uhle sklonu liacej pece počas procesu liatia sa číta zo vzťažnej krivky po oprave následkom odchýlky skutočnej hladiny kovu zo vzťažnej...

Zapojenie pre dialkové ovládanie pomocných prvkov oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260326

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kováčik Milan

MPK: F27D 19/00

Značky: zapojenie, prvkov, pomocných, ovládanie, oblúkovej, diaľkové

Text:

...týka spôsobu preparovanta polypropylénových vláken, s výhodou vyšších dlžkových hmotnosti pri ich kontlnuálnej výroba. Podstata spočíva v« tom, že vlákna vznikajúce pod zvlákňovacotu hubioou s teplotou vyššou ako B 0 C vstwpujú do vazne s vodnou emulzlotx, ktorej teplota je od 20 do 60 °C, založenej z minimálne 12 g. 11 látky etoxílovanej kyseliny olejovej, alebo je zmesi s etanolamínovou soľou sulfonovaného zuastného alkoholu Cm-Cm v úlohe...

Stavěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267464

Dátum: 12.02.1990

Autor: Plášil Jiří

MPK: F27D 19/00, F27B 9/30

Značky: zařízení, stavěcí

Text:

...1 je čep 2, ktorý neee první kladku li, do ktoré zapadá první vedení 12 stolu 11. Obdobně mezi oběma rameny 33, 33 druhé krajní páky 3 je čep 19, ktorý nose druhou kladku12, do ktoré zapadá druhé Vedení lg stolu 11. Hřídel 3 je uloženn v ložiekách lg, která jeumístčna z boku ve vaně lg pece. Ramena proatřední páky 2 a vnitřní ramena lg, 33 obou krajnjeh pán 1, 3 jsou propojena spojovacím čepem 31, ktorý jepevně spojen,např. svarem,s rameny...

Zařízení pro kontrolu kvality slínu obsahujícího kysličník hlinitý po sálání v otevřené peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263472

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jegorov Dmitrij, Ryvkin Vladimir, Sizjakov Viktor, Suchotin Roman

MPK: F27D 19/00

Značky: kontrolu, kvality, zařízení, kysličník, otevřené, sálání, hlinitý, obsahujícího, slínu

Text:

...Teuneparype oömex nponopunonanbaoro umewBWJGCTBS ITPOIIYKTOB B ľleľłäx, ocuoaau na BQHGACTBHB öonbmorp uammerocn B neun Matepuana.exunqecxoň cymuocwn nanaercn ycwpoňcweuunammu craöunbuoe nsuepeune.une renneparypu eM cTeneHb oöoxmeuKRK STO RE KoTopaH OAuruanoa H Hopmupymmeň npec uennm noaumeuua roqnocncoenneu K Bxoy ononnnHmň onpenenarens mnyx 0 BaTenbH 0 coenumeuuuxnsmepnwenb oruomeann ero c06 pa 30 BaTeHb, o T n H q a m m e e c n Ten, amo,...

Zapojenie prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla vykurovacích plynov na hlbinných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 232038

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bodík Rudolf, Šponták Karol

MPK: C21B 5/06, F27D 19/00

Značky: prístrojov, vykurovacích, poměru, wobbeovho, korekciu, hlbinných, spaľovacieho, zapojenie, čísla, peciach, hodnoty, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrického zapojenia prístrojov pre korekciu spaľovacieho pomeru od hodnoty Wobbeovho čísla na hlbinných peciach. Rieši korekciu spaľovacieho pomeru podľa Wobbeovho čísla, ktorou sa dosiahne spaľovanie s optimálnym množstvom vzduchu aj pri kolísaní výhrevnosti a mernej hustoty vysokopecného a najmä koksárenského plynu. Pomocou meračov Wobbeovho čísla sumačných a zosilňovacích obvodov sa dosiahne výsledného korekčného signálu,...

Blokovací ovladač s koncovým spínačem pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248870

Dátum: 12.02.1987

Autor: Jadrný Jaromír

MPK: F27B 9/40, F27D 19/00

Značky: vozíků, koncovým, blokovací, ovladač, pojezd, spínačem, kolejových, jiných, pecních

Text:

...unístlný sklopnä lilte, pruznč zachycend na čepu o proti ní pružina, přičemž sklopné liits je opstřena v úrovni koncového spínače přivařenou vočkou.Výhoda blokoveoího ovladače pro pojezd pecních nebo jiných kolejových vozíků podle vyndlezu spolívá v zejiltlní stále otsjnłho sdvihu při spíndní spínače nezivisle na velikos.ti sklopení lilty. Tím není ovladač blokování tak citlivý na úcłwlky brodicího plechu asvyluje se jeho spolehlivost.łła...