F27D 15/00

Násypný žľab pre spekaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15528

Dátum: 19.08.2010

Autori: Auberger Heinrich, Fehringer Edmund, Fritzl Gerhard, Hattinger Stephan

MPK: F27D 15/00, F27B 21/00, F27B 15/00...

Značky: materiál, žľab, násypný, spékaný

Text:

...zŕn zdola nahor umožňuje účinné chladenie, pretože chladiacemu prúdu vzduchu, ktorý je privádzaný zdola, je týmto spôsobom pri vstupu do vrstvy kladený menší odpor. Ďalej je v časticiach spekaného materiálu s väčšou veľkosťou zŕn naakumulované viac tepla než včasticiach spekaného materiálu smenšou veľkosťou zŕn, takže prvý kontakt chladiaceho prúdu vzduchu sčasticami väčšej veľkosti zŕn vedie kúčinnejšiemuNevýhodou u týchto známych...

Chladiace zariadenie na chladenie aspoň jedného kaučukového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286931

Dátum: 26.06.2009

Autor: Barkowsky Peter

MPK: B29C 47/88, B29C 35/00, F27D 15/00...

Značky: kaučukového, pásu, chladiace, chladenie, zariadenie, aspoň, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiace zariadenie je vybavené dopravníkovým zariadením (2) na kontinuálne dopravovanie kaučukového pásu (1) a zariadením na rozvádzanie vzduchu na aspoň jednu plochú stranu kaučukového pásu (1). Zariadenie na rozvádzanie vzduchu je rozdelené na aspoň jednu prvú vzduchovú chladiacu jednotku (3a) a aspoň jednu za ňou zaradenú vzduchovú chladiacu jednotku (3b). Dúchacie zariadenie je rozdelené na aspoň jeden prvý ventilátor (4a) a aspoň jeden...

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Pospíšil Jaroslav, Skopal Jaromír, Žajdlík Josef, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Macůrek Ivan

MPK: F27D 15/00, C04B 7/00

Značky: roštový, zrnitého, chladič, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Chladič sypkého materiálu na chladenie horúceho chladeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2228

Dátum: 25.11.2004

Autori: Mersmann Matthias, Schinke Karl

MPK: F27D 15/00

Značky: chladeného, chladenie, chladič, sypkého, horúceho, materiálů

Text:

...avšak späť sa pohybuje nie spoločne, ale oddelene od sebe. Podlahovými prvkami sa mávytvoriť vysoký násyp sypkého materiálu, ktorý vyplní celý prierez chladiaceho tunela, takže chladiaci plyn prestupuje postupne pohybujúci sa sypký materiál v protiprúde. Podlahové prvky samy zostávajú chladiacim plynom nechladené,takže už preto by známy chladiaci tunel nebol vhodný ochladzovat žhavý horúci cementový slinok, padajúci z vynášacieho konca...

Manipulátor pro obsluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242669

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kašpar Jioí, Ocelka Poemysl

MPK: F27D 15/00, F27B 9/04, C21D 9/00...

Značky: obsluhu, manipulátor

Text:

...není komplikovaný, všechny díly jsou snadno přístupně,bez velikě demontáže.Příklad provedení zařízení podle vynálezu Je znázorněn schematicky na připodených výkresech, kdena obr. 1 je boční pohled s částečným řezem komorovou víceúčelovou pecí a manipulátorem, na obr. 2 je boční pohled na zvedací mechanizmus ana obr. 3 je příčný řez manipulitorem s excentrickými čepy.Manipulátor pro obsluhu,zejména souboru komorových pecí a dalších...