F27D 1/16

Spôsob opravovania žiaruvzdorného muriva koksárenských pecí počas ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7274

Dátum: 03.11.2015

Autori: Kalus Miroslav, Šuliko Sergej

MPK: F27D 1/16

Značky: žiaruvzdorného, koksárenských, opravovania, prevádzky, pecí, počas, spôsob, muriva

Text:

...a manipulačné náročnými postupmi ako zapadajúce na seba cikcak, a naopak je vhodné tvoriť rovné styčné plochy spojov.Počas prvej fázy ohrevu sa do zóny opravy môže na urýchlenie výhodne vháňať vzduch z okolitých komôr, nachádzajúcich sa mimo zóny opravy.Tepelnoizolačná priehradka je výhodne uložená na lešení, a toto lešenie sa vždy na posun tepelnoizolač 10nej priehradky smerom nahor pristaví do adekvátnej výšky.Navrhnuté riešenie je...

Prísada obsahujúca koks a titán a jej použitie na opravu obloženia metalurgických nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17070

Dátum: 22.07.2011

Autori: Amirzadeh-asl Djamschid, Fünders Dieter

MPK: F27D 1/16, C21B 5/00, C21B 7/06...

Značky: opravu, prísada, titan, použitie, obsahujúca, nádrží, metalurgických, obloženia

Text:

...obsahujúce koks a zlúčenínami obsahujúcimi titán podľa tohto vynálezu.0013 Spoužitím spôsobu podľa tohto vynálezu je teda možné zvýšiť významne množstvo vysoko žiaruvzdorných titánových zlúčenín vytváraných za jednotku času a súčasne zlepšiť metalurgické použitie titánových zlúčenín pridávaných do systému.0014 Tento vynález sa teda tiež týka prísady materiálu obsahujúceho koks alebo zmesi rôznych iných materiálov obsahujúcich koks a...

Zariadenie na uskutočnenie prác v hutníckej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11420

Dátum: 05.05.2010

Autori: Schober Christian, Rumpler Heinz, Riegelnegg Helmut, Scheiber Thomas

MPK: C21C 5/44, B23B 39/14, B22D 41/02...

Značky: uskutočnenie, prác, hutníckej, nádobě, zariadenie

Text:

...si za cieľ vytvoriť zariadenie na začiatku uvedeného typu, ktoré pri nepatrnej potrebe miesta môže s početnými variantmi riešenia nosného zariadenia riadene vykonávať množstvo prác v hutníckej nádobe.0013 Tento ciel sa dosiahne pomocou zariadenia podľa patentového nároku 1. 0014 Výhody dosahované prostredníctvom tohto vynálezu treba vidieť predovšetkým v tom, že pomocou jediného nosného zariadenia sa môže vykonávaťrad požadovaných...

Spôsob čiastočne obnovujúceho opravovania žiaruvzdorného muriva výhrevných stien koksárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286802

Dátum: 04.05.2009

Autori: Shuliko Sergey, Korchagin Vladimír, Dluhoš Otakar, Themarda Nikolay

MPK: F27D 1/16

Značky: spôsob, čiastočne, koksárenských, muriva, pecí, obnovujúceho, opravovania, žiaruvzdorného, stien, výhrevných

Zhrnutie / Anotácia:

Zóna opravy sa pri 750 až 950 °C izoluje a stabilizuje, poškodená časť opravovanej výhrevnej steny (3) sa rozoberie a nové murivo sa stavia po blokoch (71, 72), ktoré sa postupne kladú na seba a oddeľujú škárou (9) vyplnenou žiaruvzdornou hmotou bez použitia tmeliacej zložky. Bloky (71, 72) sa budujú najviac zo šiestich radov stmeľovaných murovacích elementov (7). Vždy sa zhotovia najviac dva bloky (71, 72) a nasleduje najmenej 12-hodinový...

Oprava výhrevných stien vo žiaruvzdornej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19841

Dátum: 29.10.2008

Autori: Scott Jerry, Ison David, Drakulich Dan, Dusel Martin

MPK: C10B 29/06, F27D 1/16

Značky: stien, žiaruvzdornej, výhrevných, oprava

Text:

...ktorá samá opraviť a po inštalovaní vhodného výstužného materiálu, ak je to potrebné, sú vopred vytvorené prefabrikované formy a odlievateľný žiaruvzdorný materiál sa naleje do foriem, aby sa vytvorili nové stenové úseky. Vo Výhodnej realizácii, novéstenové úseky sa budujú v niekoľkých fázach, s vonkajšímiformami približne dve stopy (60,96 cm) až dvanásť stôp (365,76 cm) vysokými, inštalovanými pozdĺž celej dĺžky úseku, ktorý sa má...

Suchá zmes na ošetrenie žiaruvzdorných substrátov a spôsob použitia tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10756

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: F27D 1/16, C04B 35/66

Značky: použitia, žiaruvzdorných, sucha, zmesí, substrátov, ošetrenie, spôsob, tejto

Text:

...granulový žiaruvzdorný materiál, ktorý jeviazaný taviteľnými zložkami alebo zložkami, ktoré sa tavia pomocou plameňa.0009 Taktiež je známy proces zvárania svyužitím keramiky, ktorý umožňuje vytvorenie poréznej žiaruvzdornej hmoty, pričom zmes, ktorá sa má nanášať, obsahuje okrem žiaruvzdorných častíc a spáliteľných častíc častice materiálu schopného vyvolať vznik pórov vo vnútri žiaruvzdornej hmotyvytvorenej pomocou nanášania (viď...

Spôsob spracovania komory so žiaruvzdornými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9565

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: F27D 1/16, C10B 29/06, C04B 41/87...

Značky: žiaruvzdornými, spracovania, spôsob, komory, stenami

Text:

...za studena na substráty, hlavne elektronické súčiastky, a potom sa zahrievajú na0011 Na vyriešenie vyššie uvedených problémov, ktoré so sebou nesú žiaruvzdorné steny spracovávacích komôr, je podľa vynálezu navrhnuté použit spôsob, aký je uvedený v úvode, pri ktorom k striekaniu v prítomnosti kyslíka dochádza v uzatvorenej komore, kde spracovávacia kompozícia, vo väčšlnovo kvapalnom stave, sa rozprašuje vo forme častíc v suspenzii, pričom...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Jonas Christophe, Sabre Serge

MPK: C10B 29/00, C04B 35/66, C04B 35/18...

Značky: stěny, horúcej, spôsob, opravy, žiaruvzdorná, žiaruvzdornej

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Ukladateľná žiaruvzdorná kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283658

Dátum: 23.10.2003

Autori: Gnauck Volker, Kriechbaum Gangolf

MPK: C04B 35/66, C04B 40/00, F27D 1/16...

Značky: kompozícia, ukladateľná, žiaruvzdorná, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ukladania žiaruvzdorných kompozícií sa uloží do formy suchý hrubý časticový materiál s veľkosťou častíc od 1 do 60 mm na vytvorenie suchého tvarového telesa, vypĺňajúceho formu z 50 až 90 objemových percent, a suché tvarové teleso sa infiltruje kašovitou tekutou zmesou pozostávajúcou zo spojiva, vody a plniva vo forme jemného časticového materiálu. Pri vytváraní stĺpovitého konštrukčného útvaru na báze vystuženého cementového...

Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 250

Dátum: 21.05.2003

Autori: Lamm Rolf, Kirchhoff Stefan, Blissenbach Dieter

MPK: F27D 21/00, F27D 1/16

Značky: ochrannej, reakčnej, priemyselnej, spôsob, nádoby, prepravnej, opravy, vrstvy, vnútri

Text:

...prepravnej nádoby, ktorý môže byť vykonaný automaticky pri vysokej rýchlostiIným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, pri ktorom nie sú žiadne prevádzkovéĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý využíva účelnejšie materiál pre ochrannúEšte ďalším cieľom tohto vynálezu je...

Spôsob riadeného zavádzania betónu a betónové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 432

Dátum: 25.10.2002

Autori: Schmidt Ronald Warren, Schmidt Joseph Michael, Colavito Dominick Michael, Griffin Richard Charles, Rosso James Charles Peter, Buscarini Michael Joseph

MPK: C04B 28/00, F27D 1/16

Značky: zavádzania, spôsob, betonů, kompozície, betonové, riadeného

Text:

...lejacej panvy.0016 Na obrázku 2 je znázornená to isté zariadenie. ale už v následnom kroku konstrukćného0017 Na obrázku 1 a 2 je znázornená použitie zariadenia v súlade spredkladáným vynálezom. Na obrázku 1 je znázornene jedno uskutočnenie predkladaneho vynálezu, kde je predvedená výstavba monolitickej výmurovky pre ocelovú lejaciu panvu. Zobrazené je zariadenie záhrňujúce zvislý nosník 1, horizontálny nosník 2 a diágonálnu vzperu 3....

Spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281531

Dátum: 08.10.1997

Autori: Somerhausen Bernard, Meynckens Jean-pierre

MPK: C04B 35/65, C04B 35/14, F27D 1/16...

Značky: výroby, hmoty, žiaruvzdornej, spôsob, kryštalickej, kremičitej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty nastrekovaním plynného kyslíka, tuhých žiaruvzdorných častíc a tuhých spáliteľných častíc obsahujúcich častice kremíka na povrch, ktorý má teplotu najmenej 1 000 °C, takým spôsobom, aby na tomto povrchu došlo k reakcii medzi týmito spáliteľnými časticami a plynným kyslíkom za uvoľnenia reakčného tepla na tomto povrchu tak, aby bola vytvorená koherentná žiaruvzdorná hmota...

Hmota na nanášanie keramického povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279398

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dunderdale Kevin, Everitt Robert Geoffrey, Hurran David Kenneth, Tucker Leslie Ernest John

MPK: F27D 1/16, C04B 35/66, C04B 35/65...

Značky: keramického, hmota, povlaků, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota na nanášanie keramického povlaku kyslíkovým horákom je tvorená zmesou žiaruvzdorných čiastočiek a oxidovateľných kovových alebo metaloidných čiastočiek. Harmonická stredná vzdialenosť žiaruvzdorných čiastočiek je 300 až 1000 mikrometrov a činiteľ rozsahu veľkostného rozdelenia žiaruvzdorných čiastočiek je 0,4 až 1,1.

Rošt vibračního stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276294

Dátum: 13.05.1992

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27B 3/10, F27D 1/16

Značky: stolu, vibračního, rošt

Zařízení pro odstraňování keramických dílů, zejména z použitých dmyšen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268646

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nesrsta Antonín, Rychtařík Jaroslav

MPK: F27D 1/16

Značky: dílů, použitých, zejména, zařízení, dmyšen, keramických, odstraňování

Text:

...svými druhýmí konci jsou čepem spojeny a konzolomi li, připevněnými k posledním stojinóu 3, přičemž ke všem třeo posledním stojinám 3 jsou připevněny závěsy otočných konzol łâ.Na nakulovací rošt ł naväzuje pětidílné nosné konstrukce já, tvořící jednak pracovni stůl ll s protilehle uspořódanýni sklopnými držúky lg, jejichž vodorovné čepy jsou připevněny k jejím dvěma vodorovným nosnikům gg, kde mezi sklopnými držáky łg je uniatěna dmyšna §,...

Způsob tokretování hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266389

Dátum: 13.12.1989

Autori: Marakulin Jurij, Juzefovskij Izrail, Cibin Igor, Basalajev Igor, Učitel Lev, Malachov Michail, Šeršněv Alexandr, Čemeris Oleg, Bugrin Tamara, Ajzatulov Rafik

MPK: F27D 1/16

Značky: způsob, hutnických, tokretování, agregátu

Text:

...yuoc Tuxpar-Macau - oaxea B npmnnmmamvcw K npnnarawuony. a npM GJMWKOM dOAbWOMyrau aoAuwo 90 °) anaacvanv ucaaue cxmpocrw a ouxana B manMaM ovapoaKM~ 10 M Ta×ma.~nnnuuuaTca yunc nnpnmna. npM unMHnKoanM xmumuewrum Tm×uT~nnccu. aaonnnom n awparav sa onny onopauun Topxp-TMpan|HMw PM noaumemnnn ywana uynmv nanucumn Manuwu naxpuvnn 11. M CDDTBIPTOTIIMHG cyan Menhma sro croñxocrb.nan Mcnuvanmü cnacoua uno MGFOTDBABHD wecvbrroaoaow Top×paT-oypM- anna...

Suchá půda hutnických ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244154

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hájek Petr, Kalivoda František

MPK: F27D 1/16, C21D 9/70

Značky: sucha, půda, ohřívacích, hutnických, pecí

Text:

...její vyzdívky. Koks svým určenímje vysoce ušlechtilé a hodnotné palivo, které v atmosféře hlubin ných pecí trvale a v celé vrstvě neúčelně vyhořívá, čímž se sni žuje jeho vrstva, která pro sázení ingotů musí být doplňována. Mimo to uhlík z koksu v pecní atmosféře reaguje s vyhřívaným ko vem ingotů neho odlitků 5 způsobuje nauhličování ocele, zejménajejich patních Ěástí, což má nežádoucí dopad na kvalitu a výtěžek,zejména u...

Způsob vyzdívání nebo opravy pohyblivého dna průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256902

Dátum: 15.04.1988

Autor: Böhme Georg

MPK: F27D 1/16, F27D 1/00

Značky: opravy, způsob, pohyblivého, průmyslové, vyzdívání

Text:

...c Mnemmeňcn nnomanbm nana.Uenb Hsoöperenun cocwour a nonmmeuun cpoka cnyxöm nonnmnux noos npoMmmmeuHux neueñ c npHMeHeHHeM nemenoro M, n o 6 meM, MMemmerocn nnocra 7 oqRoM Konaqecrse MarepHananx yrepoaKH HHH peMoHra noaepxuocrn nana.B ocuoay H 3 OÓpeTeHHR nonoxena aanaua, HOBHCHTB H 3 HOCOCTOŘKOCTb nosepxnocreü noa no ownomeunm K aucoxnn Mexaunuecxnn Harpy 3 xaM. uns sroro cnenyer noenr CHTb Mexannuecxyw npouxocrb nonepxnocrn nona H Cn 0...

Způsob vyzdívání dna hlubinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246694

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hejl Lubomír, Dušek Jan

MPK: F27D 1/16

Značky: vyzdívání, způsob, hlubinných, pecí

Text:

...částečně odstraňuje způsob vyzdíváni dna hlubinných peci podle vynâlezu. Na dno pece se nejprve střidavě ukládá vybouraná vyzdívka ze stěn pece a sypkýžáruvzdorný materiál, přičemž Každá vrstva se pěchuje a pak se pec ohřeje na provozní teplotu.Výhodou způsobu podle vynálezu, při stejné životnosti vyzdívky, je snížená pracnost a úspora žáruvzdorného materiálu.Při způsobu vyzdivání dna hlubinné pece podle vynálezu bylo nejprve dno zbaveno...

Způsob provádění monolitických tepelných izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 252650

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bílek Zbyšek, Láhner Otakar

MPK: F27D 1/10, F27D 1/16

Značky: způsob, monolitických, provádění, izolaci, tepelných

Text:

...podkladové vrstvy na izolovaný podklad, na který se potom suchý vláknitý materiál ukládá.Tento způsob však vyžaduje dvě základní technické operace pro celé provedení vyzdívky,což zvyšuje náklady na její provedení a snižuje produktivitu práce. Tímto způsobem pak není možno nanášet izolační vrstvy pro běžné potřeby, tedy v tlouštkách několik centimetrů, nebot samotné nanášené vlákno neobsahuje pojivo a není tedy schopno již na sebe vázat další...

Způsob úpravy pecních komor, zejména koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245657

Dátum: 15.09.1987

Autori: Matijka Jioí, Fabián Josef, Schier Miroslav, Didek Miroslav, Oehooek Miloš

MPK: C10B 29/06, F27D 1/16

Značky: způsob, komor, koksovacích, úpravy, zejména, pecních

Text:

...porĺdlovém transportáru. Konec výložníku je opatřen pneumaticwm nástrojem, jim se vybourává opotřebená,kovem nasycená pracovní vrstva ěůruvsdorni vyzdívky pánve, přičemž letme uchycení výložníku s obsluhou umístěnou v jeho vnitřním prostoru, nepřenáší víbrace z nástroje přes výložník zpět. do zdiva. obdobné je pro horizontálne uložené nádoby s žáruvzdornou vyzdívkou známa zařízení pro vyzdívéní nebo opravu, spočívající opět na principu letmo...

Způsob torkretování vyzdívky hutních agregátů rozptylovým kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245252

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wolf Günter, Suzuki Takeshi, Zitz Alfred, Tauschel Horst-dietmar, Ganser Volker, Lerchbaum Karl, Komori Nobutoshi, Süssenbeck Heinrich, Kusakabe Masayoshi

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: kuželem, agregátu, způsob, rozptylovým, vyzdívky, hutních, torkretování

Text:

...cneumansauñ permcwp. cooöuamnnñ nowoxy KMCĽOpona Bpamawenbnoe nemmeame. Onxoapeweaao noToKy Kmcnopona cooonaewcs nocwynawenbaoe ĽBMKGHMB BĽOĽB conna. KEMmyumñca K Bmxonaomy ceqeanm M Bpamamunücx BOKpyP uenwpanbaoñ OCM HOTOK Kmcxopona Hanpaanea Taarenumanbao K OCHOBQHMD ueHTpanBHOů cwpyn. 83 cpesom ueHTpaHBHOr 0 COUna saxpyueanuü nowox Kncxopona Baanmoneñcwayew c ĽBYXňasaoñ cwpyeü Tonnmsa M oraeynopa M HpMBOĽMT eê so Epamawenbxoe nsmmeane. B...

Přechodový výztužný kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 234159

Dátum: 01.04.1987

Autori: Prokop Vladimír, Stejskal František, Kordula Miroslav, Prchal Jozef

MPK: F27D 1/16

Značky: přechodový, výztužný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká přechodového výztužného kusu a řeší přechod mezi reakčními trubkami a kolektory v radiační části trubkových pecí. Přechodový výztužný kus je duté rotační těleso, jehož tvar je dán kombinací vnitřního kužele a vnějších vrcholy protilehlých kuželů, mezi kterými je válcová část. V horní části je ukončen horním kuželem, který přechází do anuloidu a v dolní části prostorově zborcenou plochou ukončenou výběhem. Jeho podstata spočívá v...

Dmyšna pro hořákové torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 237956

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Antonov Venjamin Vasiljev, Donskoj Semen Aronovič, Korotkij Vladimir Antonovič, Žavoronkov Jurij Ivanovič, Germanov Vadim Ivanovič, Červoněnko Viktor Mironovič

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: hořákové, torkretování, dmyšna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oprav vyzdívky metalurgických zařízení a může být použit v metalurgii a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení kvality torkretované vrstvy a snížení únosu žáruvzdorného materiálu. Dmyšna obsahuje vedení pro přívod kyslíku a směsi paliva a žáruvzdorného materiálu koncentricky umístěnými tryskami. Novým je skutečnost, že ve stěně středové trubky jsou střídavě umístěny vnitřní a vnější v průřezu klínovité kanály, které...

Trubice pro plamenové torkretování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235940

Dátum: 15.06.1986

Autori: Veďkalov Ivan Romanovič, Červoněnko Viktor Mironovič, Kurbatovová Adelaida Leonidovna, Antonov Veniamin Vasiljevič, Krivenko Alexandr Prochorovič, Jarmal Anatolij Alfonsovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: torkretování, trubice, plamenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k opravářské technice vyzdívky metalurgických agregátů a může být použit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cíl nálezu - zvýšit efektivnost torkretování. Trubice pro plamenové torkretování obsahuje chladící pouzdro, trakty a hubice pro přívod kyslíku a směsi prachouhelného paliva a torkretové hmoty. Aktuálním je, že hubice pro přívod kyslíku má eliptický průřez, zkosení hubice pro přívod směsi paliva a torkretové hmoty jsou...

Trubice pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Červoněnko Viktor Mironovič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Kurbatovová Adelaida Leonidovna, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Krivenko Alexandr Prochorovič, Kornijenko Alexej Sergejevič

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: trubice, agregátu, metalurgických, torkretování, plamenové, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k opravářské technice vyzdívání metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cíl vynálezu - zvýšit efektivnost torkretování vyzdívky agregátů s omezenými rozměry pracovního prostoru. K docílení tohoto cíle v trubici pro plamenové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou tangenciální kanálky provedeny v hubicích pro přívod ohnivzdorného materiálu a paliva po tečné k jejich vnitřní...

Zariadenie na prekrytie pracovného priestoru hutnických, najmä hlbinných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228604

Dátum: 01.01.1986

Autor: Bodík Rudolf

MPK: F27D 1/16

Značky: priestoru, hutnických, najmä, pracovného, prekrytie, pecí, zariadenie, hlbinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prekrytie pracovného priestoru hutníckych, najmä hlbinných pecí pri opravách horných časti stien po odňatí pracovného poklopú a rieši problém zníženia tepelných strát a bezpečnosti práce počas opráv, najmä tesniacich žľabov, a zvýšenie časového použitia agregátu. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím prekrývacieho roštu položeného svojími prekladovými nosníkmi na podkladov patky pravocného veka v protiľahlých...

Tryska pro tryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233322

Dátum: 15.08.1985

Autori: Gamalej Edvin Josifovič, Antonov Veniamin Vasiljevič, Tiščenko Oleg Ivanovič, Kuličenko Valentin Arsenťjevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Donskoj Semjon Aronovič, Dolženkov Fjodor Jegorovič, Majcher Pavel Borisovič, Atlasovova Galia Abdulberovna

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: agregátu, torkretování, tryskové, metalurgických, tryska, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky pro opravy vyzdívky metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti torkretování díky rovnoměrnějšímu rozdělení komponent,v průřezu torkretovací trysky. Daného cíle se dosahuje tím, že v trysce pro pryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou na výstupu hubice pro přívod kyslíku upraveny konické kroužky, obrácené menší základnou...