F27B 9/36

Spôsob ohrievania kovového plátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16158

Dátum: 27.03.2012

Autori: Eichler Rudiger, Ekman Tomas

MPK: F27B 9/22, F27B 9/28, F27B 9/36...

Značky: ohrievania, spôsob, kovového, plátů

Text:

...Kovové pláty 4 sú vhodne najmenej lO cm hrubé, skôr najmenej 20 cm hrubé, a navyše sú všetky kovové pláty vhodne široké v rozsahu od 50 do 200 cm a dlhé od 5 do 20 metrov.Na koniec zóny 3 vyrovnávania teploty sú kovové pláty 4 dopravované na konvenčnej, vodou chladenej koľajnicovej konštrukcii 101, zahŕňajúcej tiež sklznice von z pece l a k nasledujúcemukroku 8 spracovania, ktorý je na obrázkoch znázomený napríklad ako krok valcovania.Podľa...

Žíhanie za studena valcovaného hliníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18544

Dátum: 18.09.2009

Autori: Lodin Johannes, Gripenberg Henrik, Ritzen Ola, Rangmark Lennart, Wiberg Sören

MPK: C21D 1/26, C21D 11/00, C21D 1/52...

Značky: žíhanie, studena, hliníkového, valcovaného, pásu

Text:

...na rovnakú, alebo V podstate rovnakú, teplotu, pričom podstata tohto spôsobu spočíva V tom, že pás má hrúbku v rozsahu 0,5 mm a maximálnou hrúbkou, pri ktorej sa pásy môžu zvinúť, vtom, že rýchlosť pása, ktorý prechádza uvedenou rampou, a ohrievací výkon uvedených horákov sú uspôsobené tepelnej úprave tak, aby sa žíhanie pása vykonalo bez spôsobenia povrchovýchpoškodení, a V tom, že sa tepelne upravený pás zvinie do cievky.Tento vynálezje...

Komorová ohřívací pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 277121

Dátum: 18.11.1992

Autor: Pindur Josef

MPK: F27B 9/36, F27D 7/00, F27D 7/04...

Značky: komorová, ohřívací

Vozová komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 277107

Dátum: 15.04.1992

Autor: Pindur Josef

MPK: F27D 7/00, F27B 9/36, F27D 7/04...

Značky: vozová, komorová

Horáková súprava s hydraulicko-elektronickou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267330

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/36

Značky: reguláciou, hořáková, hydraulicko-elektronickou, súprava

Text:

...plynulú reguláciu.Príklad vyhotovenia horákových súprav e hydraulicko.ilektronickou regu 1 áciou~znázorňuju priložený výkres, kde je uvedená funkčné schéma zariadenia.Hydraulické centrále l natlekuje hydraulický olej, ktorý je cez tlakové hydraulické potrubie 1 privádzaný k hydrauliokému rozvádzaču ll. Odtiaľ sa vretným hydraulickým potrubím g dostáva naspäť do hydrauliokej centrály l. Palivové základňa 1 dodáva palivo o požadovanej viskozite...

Tunelová pec s reguláciou podpecného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267329

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/36, F27D 17/00

Značky: reguláciou, priestoru, tunelová, podpecného

Text:

...rozdelená na prsdhrlevecie pásmo g, páliace pásmo g a chladiace pásmu 3, na ktorá je napojená teplovzdušná potrubie 5. Ako pomocný zdroj dodávky tepla pre sušlareň i slúži spaľovacieĺkomora §.Udpadný vlhký vzduch zo sušiarne odtahuje eueiareneký ventilátor 1. Z predhrievaciehc pásma 3 pece dymová plyny odťahuje ventilátor dymových ply nov. Vzduchotechnika v podpecnom priestore je vybavená ľavým ventilátorom 1 a pravým ventiiátorom lg....

Regulační teplotní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265552

Dátum: 13.10.1989

Autori: Míča Karel, Doručka Jan

MPK: F27B 9/36

Značky: systém, regulační, teplotní

Text:

...uprostřed pece mezi horními kanály a dolními kanály a mezi vnitřními topnými články, které s vnějšími topnými články tvoří společnou skupinu, jejíž vnější topné članky jsou k vnitřním topným článkům v poměru počtu 21 až 41.Pokrok proti stávajícímu stavu regulace teplot u vícekanálových pecí lze spatřit v umístěni regulačního termočlánku do středu pece mezi kanály a vnitřní topné články, kde není přímo ovlivněh prouděním vzduchu ani posuvem...

Zařízení pro vytažení hořákové trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239214

Dátum: 01.08.1987

Autori: Prokop Emil, Lanča Erich

MPK: F27B 9/36, C21D 9/46

Značky: trubky, hořákové, vytažení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, kterým se z žárových rour vyprošťují deformované hořákové trubky, používané k ohřevu žíhacího prostoru průbežné linky při výrobě transformátorovýcb a antikorozních plechů. V podélné ose hořákové trubky je umístěna opěrná tyč, která se jedním koncem dotýká dna žárové roury a druhým koncem se opírá o píst hydraulického válce, jehož druhá strana je připojena k příčníku. Ten je pomocí táhel spojen s objímkou a objímka je spojena s...

Průchozí ohřívací pec otápěná sálavými hořáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Freudl Antonín

MPK: F27B 9/36, F27B 9/12

Značky: ohřívací, hořáky, průchozí, sálavými, otápěná

Text:

...spalín a tím zvýšení tepelné účinnosti a výkonu pece. Další předností je zvýšení celkové rychlosti ohřevu, což má za následok snížené okujení ohřívaného materiálu. Rozložení teplot v peci dovoluje i rychloohřev lego~ vaných ocelí náchylných k tvorbě trhlin, protože ohřev do teplot plastíeity je poměrně pozvolný à rychloohřev probíhá již mimo oblast vzniku nebezpečných napětí. Pece podle vynálezu vykazují také podstatné.zkrácení doby...

Zariadenie pre riadenie horákových súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 239562

Dátum: 13.06.1985

Autor: Janeek Viliam

MPK: F27B 9/36

Značky: zariadenie, riadenie, horákových, súprav

Text:

...vratným hydraulickým potrubím. Do vratného hydraulického potrubia 3 je zaradený chladič 25 ąNa obr. 3 je znázornený horák ll, ktorý pozostáva z valca 31, piestä 32, telesa 33 výstrekového ventilu. V telese výstrekovêho ventilii sa pohybuje kužeľka 34. V spodnej časti horáka je umiestnená tryska 35. Tryska 35 za kúželovým príerezom má Výstrekový otvor valcového tvaru. Pomer me~ dzi dĺžkou a priemerom valca je v rozmedzí 3 až 5. Rozvádzač 9...