F27B 9/00

Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/14, C04B 7/36, C04B 7/17...

Značky: využitím, spôsob, trosky, cementového, vysokopecnej, slínku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12)...

Zariadenie pre výpal keramiky v tunelových peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260251

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/00

Značky: peciach, keramiky, tunelových, výpal, zariadenie

Text:

...pripojených výkresoch je znázornené zariadenie pre výpal keramiky, kde na obrázku 1 je zapojenie horákových súprav s hydraulickou centrálou, palivovou záłkladňoua riadiacim systémom. Na obr. 2 je znázonnená schéma bydraulickej centrály.Hydraulické centrála 1 slúži ako tlakový zdroj hydraulického oleja, ktorý je k jednotlivým horäkovým súpravám privádzaný cez tlakovú hydraulická vetvu 4. Po vykonaní práce olej prúcli naspäť vratnou...

Průběžná pec pro tepelné zpracování materiálů, zejména kovových nebo keramických

Načítavanie...

Číslo patentu: 269321

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zuna Zdeněk

MPK: F27B 9/12, F27B 9/00

Značky: zpracování, zejména, kovových, materiálů, průběžná, tepelně, keramických

Text:

...teplot mezi teplotou veázky s teplotou povrchu výperníku v danám místě pece cce 100 °c je prakticky využitelná pouze teplo e potenciálem vyšším než 850 °C. stávající konstrukční uspořádání průběžných pecí pro tepelné zpracování materiálů, zejména kovových nebo keramických, e nejmáně jedním cirkulečnim okruhem, neplněným teplonoanou látkou, je tedy pro převážnou většinu aplikací nepoužitelná nebo dovoluje využít jen malou část teple...

Pec s pohyblivou nístějí a podpecním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265275

Dátum: 13.10.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F27B 9/00

Značky: pohyblivou, podpecním, nístěji, prostorem

Text:

...1 e vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že otvor pro cdteh spalín z pracovního prostoru a otvor pro odtah vzduchu z pcdpecního prostoru jsou nepojeny ne společný odteh.Výhody tekovéhoto uspořádání spočívají zejména V docílení dobrých tahových a tlakových poměrů v peci s rovnoměrným teplotním polem v příčném řezu e možnosti použití jemného zásypu s vyšším eerodynamickým odporem pro pískové žlaby vytvářející mezi pracovním a...

Způsob likvidace pryžových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255759

Dátum: 15.03.1988

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: F27B 9/00

Značky: pryžových, způsob, likvidace, odpadů

Text:

...teplotám v cihlářakýoh a keramických peoích a velkêmu povrchu v nich narovnaného zboží dojde K prudkému shoření pneumatik a nâslednám kotalytickěmu spálení produktů suché destilaoe při tomto procesu vznikajícíoh na povrchu skládky v peci. Tím je vyloučeno zamoření okolního prostředíprodukty spalování pryže a ušetří so značné množství uäleohtilého255 759 paliva, převážně těžkáho topného oleje a plynu, ktoré JsouJako palivo v cihlářská a...

Nístěj karuselové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252799

Dátum: 15.10.1987

Autor: Konečný Josef

MPK: F27B 9/00, F27B 9/16

Značky: nístěj, karuselové

Text:

...pece podle vynálezu, sestávající ze dvouprstenců příhradových konstrukcí uložených na sobě, kde horní prstenec je opatřen vyzdívkou a oba prstence jsou sestaveny ze segmentů, ukončených radiálními nosníký, jehož podstata spočíva v tom, že ukončení segmentů je místo radiálními nosníky provedeno lamelovými táhly.Výhodou nístěje karuselové pece podle vynálezu je to, že lamelové tahle, jimiž jsou ukončený segmenty horního i spodního prstence...

Průmyslová pec, zejména tunelová

Načítavanie...

Číslo patentu: 251310

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zeitler Josef, Hanák Rostislav

MPK: F27B 9/00, F27D 1/00

Značky: zejména, tunelová, průmyslová

Text:

...jednoho modulu pece na druhý a tím dojde ke snížení napětí v nosné kontrukci pece.S ohledem na tyto účinky dochází i ke snížení spotřeby konstrukčních materiálů, nebot stejného statického prvku je využite pro zachyoení sil při montáži a manipuleci i při provozu pece. Předpoklad samostatné dilatace jednotlivých samostatných modulů pece vyžaduje vyšší požadavky na pružnost dilatační spáry. To je zabezpečeno právě tím, že oba konce volného chybu...

Zařízení k proteplování výrobků, zejména betonových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 230403

Dátum: 01.04.1986

Autori: Štěrba Alain, Tydlitát Vratislav

MPK: F27B 9/00

Značky: betonových, proteplování, stavebních, dílců, výrobků, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k proteplování výrobků, zejména betonových stavebních dílců, uspořádané jako víceetážovy tunel. ve kterém se jednosměrně pohybují podložky s dílci, obsahující zavážecí s vyvážecí vrata, tepelně izolační plášť a topná tělesa, vyznačené tím, že ve vstupní části tunelu přiléhající k zavážecím vratům (7) jsou vždy topná tělesa (9) všech etáží (3,4,5) tunelu vzájemné propojena do nejméně jedné uzávěrem opatřené pořadové větve (13), zatímco...