F27B 7/00

Rotačná pec s doplnkovou výrobou elektriny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6234

Dátum: 03.09.2012

Autori: Urban František, Ploskuňáková Lucia, Kučák Ľubomír

MPK: F27D 17/00, F27B 7/20, F27B 7/00...

Značky: rotačná, doplňkovou, výrobou, elektřiny

Text:

...využiť použité palivo na výrobu tepla a elektriny.Predradenim spaľovacej turbíny pred rotačnú pec sa zvýši efektívnosť využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece. Výkon spaľovacej turbíny je potrebné zosúladiť s tepelným výkonom rotačnej pece, pričom spaliny na výstupe zo spaľovacej turbíny majú teplotu 450 °C až 550 °C a nadbytok vzduchu, ktorý umožní dodatočné spálenie paliva bez potreby prívodu spaľovacieho vzduchu. Táto skutočnosť...

Technológia rafinovania kovonosných odpadov obsahujúcich zinok v rotačnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17424

Dátum: 16.11.2009

Autori: Adelt Milan, Leitner Ekhard, Moulis Vlastimil, Raclavský Milan, Gora Pavel

MPK: C22B 13/02, C21B 13/08, C21B 13/00...

Značky: kovonosných, odpadov, zinok, obsahujúcich, rafinovania, technológia, rotačnej

Text:

...časti platformy na vrchnom poschodí pece, kde ho mechanické ramená miešajú a prenášajú na okraj platformy, zktorého padajú do spodného poschodia. Pec je vertikálne rozdelená na niekoľko zón, kde prebiehajú rôzne chemické reakcie, zodpovedajúce zonálnym teplotám. V najvyššej zóne je náplň vysušená a v strednej zóne je predhriata a kalcinovaná, zatiaľ čo sa Vyparía všetky prítomné oleje. V dnovej zóne, s najvyššou teplotou, je náplň...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr

MPK: B01J 6/00, F27B 7/00, C04B 7/00...

Značky: slínku, linka, výpal

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Spôsob na tavenie drobného kusového hliníkového šrotu s tepelným predspracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4512

Dátum: 24.02.2006

Autori: Hertwich Günther, Mayringer Hubert, Niedermair Franz

MPK: F27B 7/00, C22B 9/00, C22B 21/00...

Značky: tepelným, drobného, šrotu, kusového, spôsob, tavenie, hliníkového, predspracovaním

Text:

...pre drobný kusový hliníkový šrot a z pece na tavenie hliníkového šrotu, tepelne spracovaného v sušiaku. Je potrebné iba napojiť sušiak na pec a zapojit do okruhu-horúceho plynu, z ktorého ústí odbočovacie vedenie do pece, aby sa jednak dopravoval hliníkový šrot bezprostredne po svojom tepelnom spracovaní v sušiaku bez tepelných strát do pece a jednak aby sa mohli využiť nízkotepelné plyny, vznikajúce pri tepelnom spracovaní hliníkového šrotu,...

Zariadenie na vytvorenie sústredenej a smerovanej tepelnej výmeny v rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3959

Dátum: 05.10.2004

Autori: Barakhtenko Gennadiy, Jurínyi Ľudovít, Martakov Vadym

MPK: F27B 7/00

Značky: smerovanej, tepelnej, zariadenie, peciach, vytvorenie, sústredenej, rotačných, výměny

Text:

...prednosti- významne sa znižujú zdroje energie na uskutočnenie termodynarnického procesu žíhania (spekania),- zvyšuje sa efektívnosť procesov výmeny tepla,- znižuje sa unášanie prachu z práškových materiálov,- rozširujú sa hranice použitia technologického zariadenia,- zvyšuje sa kvalita využitia pri regulovaní technologickým reglementom pri riadení toku tepla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. l je znázomená rotačná pec, na obr. č. 2 je...

Hmota na výrobu žiaruvzdornej keramickej tvarovky, z nej vyrobená výmurovka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3667

Dátum: 06.12.2003

Autori: Eder Johann, Neuböck Rainer

MPK: F27B 7/00, C04B 35/03, B22D 41/02...

Značky: žiaruvzdornej, keramickej, tvarovky, použitie, vymurovka, vyrobená, výrobu, hmota

Text:

...vystavená najvyšším teplotám (vyše 1700 ° C). Cieľom vývoja bolo zlepšiť vlastnosti produktu v prispôsobení sa tlaku (podľa DlN-EN 993-8, 1997) a urobit flexibilnejšiu štruktúru. Dosiahne sa to nasledujúcimi opatreniami. Pripustia sa malé podiely fáz tavenia bez ovplyvnenla žiaruvzdornosti. Zamedzia sa termomechanické pnutia. Odpraskaniemôže byť zamedzené alebo zredukované.Vynález sa od DE 100 10918 A 1 odlišuje preto, lebo sa hmote pridáva...

Spôsob výroby cementového slinku s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283257

Dátum: 19.03.2003

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/14, C04B 7/17, C04B 7/36...

Značky: výroby, slínku, využitím, cementového, spôsob, vysokopecnej, trosky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby cementového slinku v zariadení (10), podľa ktorého sa môže pridávať drvená a preosievaním triedená vysokopecná troska (80) do suroviny (76) na výrobu cementu do plniaceho konca rotačnej cementárskej pece (12), aby sa vytvoril cementový slinok (82). Vysokopecná troska sa drví a triedi na site na vytvorenie častíc trosky s veľkosťou do maximálneho priemeru 51 mm alebo menšieho. Zariadenie (10) obsahuje rotačnú pec (12)...

Spôsob výroby kovového molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 331

Dátum: 09.10.2002

Autori: Taube Joel, Khan Mohamed

MPK: C22B 34/00, B22F 9/16, F27B 7/00...

Značky: molybdenu, výroby, spôsob, kovového

Text:

...cez rotačnú rúrkovú pec spremenlivou teplotou v redukčnej atmosfére v protipohybe, pričom uvedený východiskový materiál prechádza postupne prvým pásmom ohrevu, kde sa udržuje teplota asi 400 až 640 °C, druhým pásmom ohrevusteplotou asi 700 až 900 °C a tretím pásmom ohrevu udržovaným na teplote asi 900 až l 100 °C.Dokument DD 74 082 opisuje dvojstupňový proces výroby molybdénu, ktorým vznikámolybdén vo forme jemného prášku s rovnomemou...

Spôsob výroby karbidu molybdénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 265

Dátum: 09.10.2002

Autori: Khan Mohamed, Taube Joel

MPK: F27B 7/00, C01B 31/34, B01J 27/22...

Značky: výroby, spôsob, karbidu, molybdenu

Text:

...obrázkov na výkresochPredložené obrázky ilustrujú výhodné uskutočnenia vynálezu. v ktorýchObr. 1 je prierez schematickým znázomením jedného uskutočnenia zariadenia naObr. 2 je prierez tromi úsekmi reakčnej komory ilustrujúci výrobu karbidu molybdénu.Obr. 3 je prietoková schéma znázorñujúca uskutočnenie spôsobu výroby karbiduJe tu uvedené a opísané zariadenie 10 (obr. 1), ktoré je možné použit na výrobu karbidu molybdénu 12. Stručne...

Trubková pec s regulovaným teplotním režimem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262076

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šimeček Tomislav, Charvát Viktorin

MPK: F27B 7/00, F27D 17/00

Značky: režimem, trubková, teplotním, regulovaným

Text:

...Použitím radiačního pláště se ovšem mění poněkud i tepelné ztráty vedením, protože kolem pece se vytváří vrstva teplejšího vzduchu, takže výsledný efekt vzniká kombinací obou jevů.Na výkrese je znázorněno na obr. 1 uspořádání trubkové pece s radiačním pláštěm spolu s grafickým vyjädřenim teplotního efektu radiačního plášte, na obr. 2 je pohled na část radiačního pláště sestávajícího ze dvou vrstev perforovaného materiálu.Základem...