F27B 3/22

Spôsob a zariadenie na tavenie taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19564

Dátum: 29.03.2012

Autori: Simpson Neil, Wilcox Richard, Mieth Rainer

MPK: F27B 3/20, C03B 5/235, F27B 3/22...

Značky: tavenie, taveniny, zariadenie, spôsob

Text:

...spaľovaniu, čo môže spôsobiť poškodenie alebo dokoncazničenie regenerátora. Z tohto dôvodu je tento typ prevádzky všeobecne vylúčený.(0007) WO 2010/ l 14714 Al, ktorá taktiež pojednáva o horáku koncového porta, navrhuje iný typ zníženia oxidov dusíka. Palivový horák, ktorý je prednostné usporiadaný v ohnisku pece alebo vjeho blízkosti a sa prednostné prevádzkuje substechiometricky, to znamená ako bohatý na palivo, sa umiestňuje po...

Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18035

Dátum: 31.01.2011

Autori: Ebner Helmut, Scheidegger Roger, Thoene Heinrich, Hirschmanner Martin, Priesner Andreas

MPK: F27B 3/22, C21C 7/072, C21C 5/46...

Značky: páliacej, držiak, dýzy, zariadením, manipulačným, pridržiavanie

Text:

...nie je metalurgická nádoba V tomto stave ani úplne otvorená ani bezpečne uzavretá kritické je tiež to, že nádoba musí byť v tomto staveNa elektrickom navarení je nevýhodné to, že zvárací drôt sa musí privádzať do výtokového kanála zdola a odhorievať, že tentospôsob má malý tepelný výkon a v dôsledku keramických dielov vkanáli má neisté kontaktné podmienky, a že prívod prúdu dozváracieho drôtu je nákladný.Aj keď posúvačový otvárací systém...

Zlepšená dúchacia rúrka pre LD proces výroby ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11646

Dátum: 04.05.2006

Autori: Ajmani Satish Kumar, Lenka Surya Narayan, Chandra Sanjay, Sambasivam Rajamani, Durst Franz

MPK: C21C 5/42, C21C 5/44, C21B 7/16...

Značky: zlepšená, rúrka, dúchacia, ocele, výroby, proces

Text:

...V priebehu dúchania môžu značne zlepšiťúčinnosť oceliarskeho procesu a zvýšiťt kvalitu takto vyrobenej ocele.0008 Dúchacia trubica je vyrobená 2 medi a má demontovateľnú hlavicu s upevnenými tryskami. Kyslík je do nádoby vháňaný tryskami nadzvukovými rýchlosťami V rozsahu Machovho čísla 2,0-2,4. Počet nadzvukových trysiek V dúchacej rúrke je daný veľkosťou nádoby, hmotnosťou vsádzky a prevádzkovými podmienkami. Typická dúchacia rúrka má...

Spôsob prevádzkovania horáka na injektovanie časticového materiálu do elektrickej oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 284370

Dátum: 19.01.2005

Autor: Feldermann Christian Juan

MPK: F27B 3/22, F23D 14/00

Značky: částicového, materiálů, elektrickej, injektovanie, spôsob, horáka, oblúkovej, prevádzkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prevádzkovania horáka na injektovanie časticového materiálu do elektrickej oblúkovej pece, kde horák obsahuje časť telesa majúceho pozdĺžnu os X a na sebe umiestnený vývod, vývod paliva a oxidačného činidla proti prúdu do uvedeného hlavného vývodu, ktoré sú umiestnené v podstate sústredene okolo osi X, komoru v časti na príjem a miešanie uvedeného paliva a oxidačného činidla, urýchľujúci prostriedok po prúde z uvedenej komory...

Dospalovací tryska hutnických pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268643

Dátum: 14.03.1990

Autori: Michalík Zdislav, Trávníček Rudolf, Mikolajek Jan, Šplíchal Vladimír, Jeník Vladimír, Michalík Stanislav

MPK: F27B 3/22

Značky: pecí, dospalovací, tryska, hutnických

Text:

...trysky, které je jako celek přlpevněna touto noanou přírubou k přírubě nosné kon strukce,která je součástí pancíře klenbového zdlva pece, přičeuž do osazeného kruhového otvoru v klenbovén zdívu je vložen ochranný plášt válcového těleaa směšovací komorya ve apodní ćéstl klenbového zdlva je do oaazeného otvoru zaeazena trysková hlavice ulov žcné v ochranné trubce. Součástí podstaty vynélezu je také to, že v tryakové hlavicí jsou v počtu 8 až...

Dospalovací tryska nístějových ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268642

Dátum: 14.03.1990

Autori: Michalík Stanislav, Mikolajek Jan, Jeník Vladimír, Michalík Zdislav, Kalandra Vladimír, Šplíchal Vladimír

MPK: F27B 3/22

Značky: dospalovací, nístějových, pecí, tryska, ocelářských

Text:

...podćlných oe hnacích kyelíkových tryeek vede k ínterekcí výtokových proudd a v důeledku toho k reflexí tlakových vln v proudu. Prochodee kyelíku a vzduchu roflexí tlakových vln vznikl neapojítý, pulzační průtok plynne eaěeí vilcovoú eačěovací koaorou a její neepojítý výtok do pracovního prostoru pece e frekvencí 0,4 I 0,8 kHz. Pfí pulzečníe, neepojítóa výtoku ee podetetnö zlepiuje eaelovlní oxídeöní doepalovecí plynně eačeí e otopnýa plynee,...

Kyslíková tryska elektrické obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 247835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Harapát Josef, Fiala Oldřich, Káňa Vladislav

MPK: F27B 3/22, F27B 3/08

Značky: obloukové, elektrické, tryska, kyslíková

Text:

...řadě je nevýhodou i odraz proudu kyslíku od lázně a jeho obracení vzhüru, čímž dochází jednak ke snížení jeho využití pro oxidační reakci a jednak k lokálně vymezeněmu opalování elektrod v blízkosti trysky.Jinou nevýhodou je přenos pohybu kyslíkové trysky pomocí lana, který není spolehlivý. nebot lano se často přepálí ą tryska se při pádu poškodí.Uvedené nevýhody jsou zcela odstraněny kyslíkovou tryskou podle vynálezu, jehož podstata...