F27B 3/18

Zariadenie na pred ohrev kovovej vsádzky v zlievarenskej prevádzke a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18103

Dátum: 10.12.2010

Autori: Narholz Thomas, Villemin Bernard

MPK: C21C 5/52, F27D 13/00, F27B 3/18...

Značky: ohrev, vsádzky, kovovej, prevádzke, zlievárenskej, zariadenie, metoda, súvisiaca

Text:

...aj údržbe stroja. 0016 Navyše, vysoká teplota, pri ktorej majú spaliny vplyv na kovovú vsádzku vo vnútri tunela, spôsobuje oxidáciu šrotu samotného, čo vyžaduje väčšiu spotrebuenergie za účelom roztavenia v taviacej peci a to tiež spôsobuje stratu materiálu so zníženým výťažkom kovovej vsádzky.0017 Jedným z cieľov vynálezu je predstaviť zariadenie na dopravu asúčasne predhriatie kovovej vsádzky v taviacom stroji, ktoré má vysoký výnos, čo...

Taviace zariadenie a metóda na výrobu ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19235

Dátum: 20.02.2006

Autori: Sellan Romano, Dimitrijevic Vladimir, Morsut Stefano, Terlicher Stefano

MPK: F27B 3/18, C21C 5/56, F27D 13/00...

Značky: metoda, taviace, výrobu, ocele, zariadenie

Text:

...zapínanie a uvedenie pece do normálnej výrobnej prevádzky.0013 Jedným z cieľov tohto vynálezu je predstaviť taviace zariadenie skontinuálnym zásobovaním, ktoré umožňuje udržať taviacu pec vždy aktívnu, aj kedmusí byť prevádzka predhrievacieho tunela a / alebo podávača kovového zavážaniaprekonané nedostatky súčasného stavu techniky a aby bo|i získané tieto a ďalšie0015 Predkladaný vynález je uvedený a charakterizovaný v hlavných...

Vyzdívka dna nístějové pece, zejména elektrické stejnosměrné obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258123

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hlawatschek Hartmut, Böhm Kurt, Schubert Manfred, Gelsdorf Günter

MPK: F27B 3/18, F27B 3/14

Značky: elektrické, vyzdívka, nístějové, zejména, pece, obloukové, stejnosměrné

Text:

...blíže objasměn na přikladu provedení, znázorněném schematicky na výkresu.Elektrická stejnosměrna oblouková pec 1 je opatřena kovovým upláštěm 2 a žáruvzdornou vyzdívkou 3. V nístějí 4 je vyzdívka 3 vytvarována jako odstupňovaný obvodový spád 5, který dosahuje až ke středové ocelové desce 7 v kovovém dnu 6, přičemž v ocelové desce 7 jsou po kruhové ploše svisle upevíněny ocelové tyče 9, vyčnívající nad plochu 3 dna, přivrácenou k vniztřku...