F27B 3/08

Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Terlicher Stefano, Scotti Franco, Sellan Romano

MPK: F27B 3/28, C21C 5/52, F27B 3/08...

Značky: riadenia, tavenia, metoda, vsádzky, kovovej

Text:

...s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a...

Spôsob kontinuálneho alebo diskontinuálneho získavania kovu alebo viacerých kovov z trosky obsahujúcej kov alebo zlúčeninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5940

Dátum: 25.10.2007

Autori: Kunze Jürgen, Degel Rolf

MPK: F27B 3/00, C22B 15/00, F27B 3/08...

Značky: diskontinuálneho, kovov, obsahujúcej, zlúčeninu, získavania, spôsob, viacerých, kontinuálneho, trosky

Text:

...je usporiadné množstvo mechanických miešadiel, aby bolomožné roztavený materiál miešať, 0010 Z patentu US 6 436 169 je známy spôsob prevádzkovania pece na tavenie medi, pričom sa pridáva látka obsahujúca železo, s obsahom železa viac než 80 hmotnostných percent, ktorá má hustotu medzi 3,0 a 8,0 priemer častíc pritom je medzi 0,3 a 15 milimetrami. Železo obsahujúca látka sa pridávak troske obsahujúcej meď. Potom sa uskutočňuje redukcia Fe...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovového titánu a zliatin titánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7325

Dátum: 22.05.2007

Autor: Blumbergs Ervins

MPK: C22B 34/00, F27B 3/08

Značky: zariadenie, výrobu, titanu, kovového, zliatin, spôsob

Text:

...teplote substitúcie v tejto reakcii. Od tohto bodu chlorid redukčného činidla sa vyskytuje iba v kvapalnom stave. Nastane následná substitúcia pri tlaku získaného toku a pri teplote vyššej ako je bod tavenia titánu. Ako výsledok tohto procesu sa vytvorený titán roztaví, v reaktore sa vyrobí kvapalný titán. Kvapalný chlorid redukčného činidla vytvára vrstvu a pláva na povrchu kvapalného titánu. Kvapalný titán sa nepretržite odstraňuje z...

Použitie zvyškových a/alebo odpadových látok v elektrických nízkošachtových peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9236

Dátum: 16.05.2007

Autori: Baumann Leonhard, Salzinger Josef, Möller Roland, Holzrichter Klaus

MPK: F27B 3/08

Značky: peciach, použitie, látok, nízkošachtových, odpadových, elektrických, zvyškových

Text:

...úlohou pretlloženćht) vynailezu zaviesť nové použitie pre zvyškovć a/alebo odpadové látky akoTáto ťiloha bola vyriešené príslušným použitím podľa nároku l, pri ktorom sa zvyškovć a/alcbo odpadové látky použijú na tepelné zhodnotenie a/alebo ako zdroj uhlíka.Prckvapujúco bolo zistené, že v súvislosti podľa vynálezu sú energetické obsahy použitých zvyzškových a odpadových látok pre elektrické nizkošachtové pece v podstate nevýznamné. Taktiež...

Metalurgická nádoba, predovšetkým elektrická oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283526

Dátum: 28.07.2003

Autori: Destannes Philippe, Maurer Ghislain, Hamy Michel, Lebrun Christian, Thebault Jean-michal

MPK: F27B 3/08, F27B 3/20, F27D 11/10...

Značky: oblúková, predovšetkým, metalurgická, elektrická, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kovového plášťa (1), vyloženého vnútri žiaruvzdorným materiálom (2) a z najmenej jednej elektródy (3), prechádzajúcej dnom nádoby a pripojenej vedením na zdroj elektrického prúdu. Elektróda (3) je pripevnená ku kovovému plášťu (1) mechanickými upevňovacími prostriedkami (12) a je od kovového plášťa (1) elektricky odizolovaná. Na zabránenie tomu, aby sa tekutina, tečúca po vnútornom povrchu plášťa (1) dostala do styku s...

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278964

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: H05B 7/10, F27B 3/08, C21C 5/52...

Značky: elektrická, taviaca, tavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu, na jednosmerný prúd, obsahuje vaňu (1) ohraničenú dnom (11) pokrytým žiaruvzdornou nístejou (15) a bočnou stenou (12) a uzatvorenú pohyblivým vekom (13) v tvare klenby, ďalej aspoň jednu spotrebovateľnú klenbovú elektródu (2) uloženú zvislo posuvne cez klenbu veka (13) a najmenej jednu pevnú elektródu (3) umiestnenú v nísteji (15). Klenbové elektródy (2) a nístejové elektródy (3) sú pripojené...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Davené Jean Georges, Janiak Robert André

MPK: H05B 7/10, F27B 3/08, C21C 5/52...

Značky: taviaca, šrotu, oblúková, tavenie, železného, prúd, plynule, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Elektrická oblouková odporová pec ke kontinuálnímu tavení nerostných surovin, zvláště čediče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253717

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chrzeszczyk Marian, Radosz Boguslaw, Tokarski Ginter, Cegla Józef, Jastrzebski Jan, Antosz Jan, Chryczyňski Bogdan, Kielpinski Ryszard, Janikowski Ireneusz, Ogrodnik Wiktor

MPK: F27B 3/08

Značky: zvláště, čediče, nerostných, kontinuálnímu, oblouková, surovin, elektrická, odporová, tavení

Text:

...elektrody. současně má elektrická oblouková odporová pec více než jeden výpustný otvor, přičemž jeden 2 výpustných otvoru je stále otevřen a jedna z elektrod je umístěna v ose výpustného otvoru.Rez vanou obioukové odporové pece má plochu, která je omezena obvodem sferického mnohoúhelníka.Elektrická oblouková odporová poo v technologii tsvení nerastných surovín je charakterizována tím, že nepotžebuje plochu pro skladování paliva nebo koksu,...

Panel víka nístěje nebo šachty hutnické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252649

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bulina Vladimír, Kocián Karel, Krajina Aleš

MPK: F27D 1/00, F27B 3/08

Značky: víka, hutnické, šachty, panel, nístěje

Text:

...je to, že je nelze použít pro vysoký pracovní přetlak, dále jejich značná hmotnost a pracnost provedení í když z důvodů potřeby malého množství chladícího média jsou výhodné.Uvedené nevýhody dosud známých panelů vík nístějí nebo šachet hutnických pecí se odstraní psnelem víka podle vynálezu, sestávajícím z trubek uspořádaných paralelné a upravených ve tvaru membránových stěn parních kotlů, jehož podstata spočíva v tom, že konce trubek jsou...

Zařízení pro chemickou a tepelnou homogenizaci taveniny pro výrobu minerálních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 231286

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vach Josef, Dokoupil Jiří, Boucný Luděk, Zadražil Josef

MPK: F27B 3/08

Značky: tepelnou, taveniny, homogenizaci, minerálních, výrobu, chemickou, vláken, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby minerálních vláken, kde k tavení surovin se používá kupolové pece. Účelem vynálezu je dosáhnout rovnoměrného a plynulého toku dokonale tepelně i chemicky homogenizované taveniny na rozvlákňovací zařízení. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že na kupolovou pec navazuje uzavřený žlab vyhřívaný kombinací nepřímého elektrického ohřevu s přímým ohřevem plamenem, přičemž příměsi se usazují u opačně vyspádovaného dna.

Kyslíková tryska elektrické obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 247835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fiala Oldřich, Harapát Josef, Káňa Vladislav

MPK: F27B 3/08, F27B 3/22

Značky: obloukové, tryska, kyslíková, elektrické

Text:

...řadě je nevýhodou i odraz proudu kyslíku od lázně a jeho obracení vzhüru, čímž dochází jednak ke snížení jeho využití pro oxidační reakci a jednak k lokálně vymezeněmu opalování elektrod v blízkosti trysky.Jinou nevýhodou je přenos pohybu kyslíkové trysky pomocí lana, který není spolehlivý. nebot lano se často přepálí ą tryska se při pádu poškodí.Uvedené nevýhody jsou zcela odstraněny kyslíkovou tryskou podle vynálezu, jehož podstata...