F27B 21/00

Násypný žľab pre spekaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15528

Dátum: 19.08.2010

Autori: Fehringer Edmund, Auberger Heinrich, Hattinger Stephan, Fritzl Gerhard

MPK: F27B 15/00, F27D 15/00, F27B 21/00...

Značky: žľab, násypný, materiál, spékaný

Text:

...zŕn zdola nahor umožňuje účinné chladenie, pretože chladiacemu prúdu vzduchu, ktorý je privádzaný zdola, je týmto spôsobom pri vstupu do vrstvy kladený menší odpor. Ďalej je v časticiach spekaného materiálu s väčšou veľkosťou zŕn naakumulované viac tepla než včasticiach spekaného materiálu smenšou veľkosťou zŕn, takže prvý kontakt chladiaceho prúdu vzduchu sčasticami väčšej veľkosti zŕn vedie kúčinnejšiemuNevýhodou u týchto známych...

Aglomeračná paletová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 280963

Dátum: 08.02.1995

Autori: Štěpánek Robert, Mlnářík Václav, Holubec Jan, Bílý Miroslav

MPK: F27B 21/00, F27B 21/02

Značky: paletová, aglomeračná

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomeračná paletová pec na samovýpal granulovanej alebo kusovej vsádzky, pozostáva z telesa pece tvoreného stohom samostatných roštových paliet (1) a komínovým krytom (2) vybaveným snímačom (3) teploty dymových plynov. Teleso pece je nesené stojanovými manipulátormi (4) vybavenými horizontálne posuvnými výsuvnými konzolmi (5), hornými výsuvnými zavádzacími presúvačmi (6) a dolnými vyvážacími presúvačmi (7).

Aglomeračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254004

Dátum: 17.12.1987

Autori: Liba Bohumil, Čižmár Ján, Poneváč Ján

MPK: F27B 21/00

Značky: aglomeračné, zariadenie

Text:

...zariadenie pozostáva zo spekacieho pásu 1 na vstupnom konci s prira 4deným zásobníkom 3 a zapaľovacou hlavou 4. l( výstupnému koncu spekacieho pásu J je priradený drvič 6 a triedič 7. Za triedičom 7 je umiestnený chladiaci pás 8. Priestor spekacieho pásu 1 je napojený na odsávací systém 5 usporiadaný pod nim a napojený cez prašníky 18 na exhaustor 19. Nad výstupným koncom spekacieho pásu 1, drvičom ü, triedičom 7 a nad prilahlou častou...

Aglomerační dopravníkový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244518

Dátum: 16.02.1987

Autori: Vodieka Ludik, Boezina Milan, Jarý Jioí, Peoina Vladimír, Raszka Karel, Koíž Josef, Pekárek Zdenik, Rob Oldoich, Doležal Stanislav

MPK: F27B 21/00

Značky: aglomerační, stroj, dopravníkový

Text:

...cwenxa KOT 0 pOPO aa onom na ee yqacwxon Bnnonneaa B anna pememnn 9 c npnuammnm K naň nmçyaopom IO c nenmznawopom II. Haxnonnuñ xanoó 8 cnaomen pasnanurenbnoñ neperoponmoä I 2, oópasymmeñ coemecwno 0 aaneü H óoxonmmz crenxamm Kamepy I 3 ocamnaans Kpynnoñ arnoMepaunonHoü menoqm, coemnennym Tpyóonposonpm I 4 c onnm na oxnanmTBHGŽ I 5 Boeapara o ooecneqeanem nnranna nocnenmn om Budpaunonaux rpoxowon I 6. AKpome TOPO, nepmaxs qacwb KaMepH...

Kruhový aglomerační stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237976

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jonkov Alexander Petrov, Bratkov Jordan Ninkov, Peschev Peter Ivanov

MPK: F27B 21/00

Značky: aglomerační, kruhový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kruhového aglomeračního stroje, používaného v hutnictví pro přípravu rudné vsázky do vysokých pecí, majícího dopravní karusel, na jehož obvodu jsou tvořeny odsávací komory, propojené se středovou odsávací komorou, přičemž na obvodových odsávacích komorách jsou umístěny spékací rošty, sklopné pomocí výklopného mechanismu a dopravní karusel je opatřen mechanismy pro jeho otáčení, dále potom zapalovací hlavou, umístěnou nad...