F27B 1/16

Nástavec s dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18194

Dátum: 04.02.2011

Autori: Wener Marcel, Schweich Robert, Kratz Mario

MPK: C21B 7/06, F27B 1/14, C21B 7/16...

Značky: dýzou, nástavec

Text:

...spotreby energie, spojenej s výrobou železa, je možné aj zníženievšeobecných prevádzkových nákladov šachtovej pece.Táto úloha sa pri nástavci s dýzou vyššie menovaného druhu vyriešila tým, že najmenej v časti oblasti medzi kovovou vonkajšou konštrukciou a v žiaruvzdorným vnútornýmčiastočné oblasti je usporiadaný tepelne izolačný prvok, ktorý má V obale vnorený, voči vysokej teplote odolný tepelne izolačný materiál, pričom obal je vytvorený...

Prstencová šachtová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12467

Dátum: 30.09.2009

Autor: Piringer Hannes

MPK: F27B 1/00, F27B 1/16, C04B 2/12...

Značky: prstencová, šachtová

Text:

...komôr. Rovnomemejšie rozdeľovanie paliva ďalej vedie k lepšiemu vyhoreniu, takže voblasti vnútomého valca nevznikajú riadne usadeniny materiálu. Okrem toho sa rovnomcmým rozdeľovaním palivazabráni lokálnym prehriatiam poprípade zlinovaniu vypaľovaného materiálu, takže jezaručená vysoká kvalita výrobkov. Lepším rozdeľovaním paliva už ďalej nie je potrebné, abyvzduch okrem spaľovania paliva preberal aj chladiacu funkciu pre spaľovacie...

Jednotka horáku pre prachové pevné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13188

Dátum: 09.07.2009

Autor: Wasner Per

MPK: F27B 1/16, F23D 1/02

Značky: pevně, hořáku, prachové, palivo, jednotka

Text:

...toho, že by sa pritom celkovo signiñkanme zmenila aerodynarnika konštrukcianajmä pri vstavaní do príslušného telesa horáku.Najmä pri použití prvej rúrky s prstencovým príerezom je nárazové teleso s výhodouPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je prvá rúrka koaxiálne obklopená aspoň jednou druhou nírkou pri vytvorení prstencového kanála na dopravu spaľovacieho vzduchu, pričom voľný koniec druhej rúrky je voči voľnému koncu...

Šachtová pec a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18801

Dátum: 17.06.2008

Autori: Senk Dieter Georg, König Wolfram, König Gerd, Babich Alexander, Gudenau Heinrich-wilhelm, Heldt Hans-heinrich

MPK: C21B 5/06, C21B 7/00, F27B 1/16...

Značky: spôsob, prevádzky, šachtová

Text:

...usporiadaná takzvané dúchaciatrubica, t.j. rúrka, ktorá prechádza napríklad vháňacím otvorom, ktorý sám predstavuje rúrkovitú časť, a končí vo vháňacej oblasti v peci.Najmä u modemých vysokých pecí, ktoré sú prevádzkované snízkym pomeromkoksu, je prúd horúcich plynov s výhodou obohatený kyslíkom vo vysokej miere.Na druhej strane dochádza k zvýšeniu výrobných nákladov prostredníctvom pridávania kyslíka, takže účinnosť modemej šachtovej pece...

Spôsob prevádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10620

Dátum: 09.11.2006

Autori: Gundenau Heinrich-wilhelm, Senk Dieter Georg, König Gerd, König Wolfram, Babich Alexander, Heldt Hans-heinrich

MPK: F27B 1/16, C21B 11/02, C21B 5/00...

Značky: prevádzky, spôsob, šachtovej

Text:

...sa týka spôsobu je táto úloha vyriešená spôsobom skôr vysvetleného druhu, priktorom je modulované zavádzanie prevádzkového plynu. Modulácia prevádzkového plynupritom nastáva tak, že sa menia prevádzkové veličiny tlak p a/alebo objemový prúd Vv dĺžke periódy, menšej alebo rovnej 5 s, a obzvlášť výhodne menšej alebo rovnej l s Ukázalo sa totiž, že sa dosahuje značne lepšie plynovanie vsádzky atým zvýšenie výkonu a efektivity,ked prevádzkový plyn...

Spôsob prípravy zvlákniteľnej taveniny minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 253

Dátum: 09.07.2002

Autori: Jensen Leif, Frickmann Trine, Hansen Peter Farkas Binderup

MPK: C03B 5/12, F27B 1/16, C21C 5/48...

Značky: materiálů, přípravy, taveniny, minerálneho, spôsob, zvlákniteľnej

Text:

...pôsobiť vytváranie mostíkov medzi dúchacími trubicami a také mostíky majú sklon brániť vyprázdňovaniu pece po otvorení dna šachtovejpece, keď je zastavená výroba.17223 -3 Patent US 5,465,942 opisuje nádobu na rafináciu kovov s dúchacími trubicami na privádzanie rafinačného činidla ako je kyslík alebo uhoľný prach do roztaveného kovu a pod jeho povrch. Nádoba obsahuje dúchacie trubice, ktoré sú osovo posuvné V bloku žiaruvzdorného materiálu...

Zariadenie na vnášanie prísadových materiálov do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 280698

Dátum: 09.09.1998

Autor: Rietzscher Rolf

MPK: C21B 5/00, F27B 1/16

Značky: šachtovej, prísadových, vnášanie, zariadenie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

V stene (1) šachtovej pece je umiestnený nadstavec (2), v ktorom je vytvorený priechodný kanál (2a). V priechodnom kanáli (2a) je umiestnená vložka (5), v ktorej je v priečnom reze vytvorený kužeľový priechodný kanál, ktorý sa v smere od svojho najmenšieho priemeru (6) a smerom od prívodného vedenia (3) rozširuje až do prvého vyústenia (5b). Od najmenšieho priemeru (6) sa kužeľový priechodný kanál smerom k prívodnému vedeniu (3) opäť rozširuje...

Zariadenie na vstrekovanie predhriateho vzduchu do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278767

Dátum: 04.02.1998

Autori: Mailliet Pierre, Wahl Georges, Hoelpes Gustave, Lonardi Emile

MPK: F27B 1/16, C21B 7/16

Značky: zariadenie, predhriateho, vzduchu, vysokej, vstrekovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z najmenej jedného stredového rúrkového prvku (126), spojeného na jednej strane pomocou prvého guľového kĺbu (138) a prvého kompenzátora (144) s prvým spojovacím kusom (128), privádzajúcim predhriatý vzduch, a na opačnej strane druhým guľovým kĺbom (140) a druhým kompenzátorom (146) s druhým spojovacím kusom (130). Na zmenšenie dĺžky zariadenia je druhý guľový kĺb (140) orientovaný v opačnom smere ako prvý guľový kĺb...

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281280

Dátum: 13.05.1992

Autori: Mailliet Pierre, Benck Jean

MPK: F27B 1/16, C21B 7/16

Značky: zariadenie, šachtovej, vzduchu, predhriateho, vháňanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vháňanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece je vytvorené z niekoľkých valcových rúrkových prvkov, opatrených vnútorným žiaruvzdorným obložením, ktoré sú medzi sebou spojené guľovými kĺbmi a vlnovcovými vyrovnávacími spojkami. Guľové kĺby obsahujú konvexný guľový čap, tvorený koncom jedného z prvkov, natáčavo uložený v konkávnej miske tvorenej koncom susedného prvku. Polomer zakrivenia každého guľového kĺbu má veľkosť polovice...

Šachtová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 270702

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bernas Bohumil, Hrachovec Josef, Plecitý Drahoslav, Froněk Pavel

MPK: C21B 7/16, F27B 1/16

Značky: šachtová

Text:

...provádění ze strany obsluhy pece.Uvedené nedostatky odstraňuje äachtová pec podle łvynálezu s dmyšnaml opatřenými klapkami určenými zejména pro vhánění studeného vzduchu. Dmyšny jsou uspořádćny ve dvojicích samostatně. Uzavírací klapky každé dvojice dmyšen jsou na epolečném hřídell pootočeny vzćjemnčuspořádání dmyšen ve dvojicích, jejichž klapky jsou na epolečném hHdeii. umožňuje jejich společné ovládání. Vzójemným pootočením klapek o 90 °...