F26B 5/04

Zariadenie na sušenie časti stroja vákuovou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20296

Dátum: 26.09.2011

Autori: Knoth Petra, Knoth Hubert, Seefeldner Christian, Knoth-bambule Rudolf

MPK: F26B 5/04, F26B 25/08, F26B 23/00...

Značky: komorou, částí, stroja, zariadenie, vakuovou, sušiacou, sušenie

Text:

...pri časti stroja zasunutej alebo vloženej do vákuovej sušiacej komory- normálny odstup medzi každou vnútomou plochou bočných stien a / alebo stropu a časťou stroja na každom mieste predstavuje menej ako 100 mm, prednostne menej ako 50 mm,obzvlášť prednostne menej ako 5 mm. Presným prispôsobením obrysu komory na sušený obrobok, a tým malý objem vzduchu vo vákuovej sušiacej komore, je s relatívne nízkymenergetickým nárokom bezproblémovo možné...

Zariadenie na sušenie súčiastky stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17561

Dátum: 13.04.2011

Autori: Knoth-bambule Rudolf, Knoth Petra, Knoth Hubert, Seefeldner Christian

MPK: F26B 25/16, F26B 5/04

Značky: zariadenie, stroja, súčiastky, sušenie

Text:

...procese sušenia môže na stenách a stropé dochádzať kvyzrážaniu. Aby sa zabránilo tvorbe kvapiek resp. bolo možné odvádzať kondenzovanú vodu, je výhodné, keď- chápané v prevádzkovej polohe - sú všetky vnútomé plochy, prednostne aj strop,vákuovej sušiacej komory vytvorené so spádom, prednostne realizované so sklonomvzhľadom na vodorovnú rovinu.0017 Za účelom zozbieranía odkvapkávajúcej kvapaliny je výhodné, keď teleso vykazuje dno so spádom....

Spôsob úpravy organického materiálu na tlenie a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287004

Dátum: 17.08.2009

Autor: Wiigh-mäsak Susanne

MPK: A01N 1/00, F26B 5/04

Značky: úpravy, zariadenie, spôsob, tlenie, materiálů, uskutočňovanie, organického

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob úpravy organických materiálov na tlenie po sušení za zmrazeného stavu, keď tento organický materiál, výhodne schladený a výhodnejšie zmrazený, sa podrobí rozčleneniu, kde sa toto rozčlenenie uskutočňuje perforovaním vysokotlakovými vodnými dýzami, výhodne bezvzdušnými, vysokotlakovou parou, vysokoenergetickým laserom alebo rastlinným olejom pod vysokým tlakom alebo podobne, a potom sa vysuší za zmrazeného stavu predtým, ako sa...

Zariadenie na dielektricko-vákuové sušenie listnatého dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284222

Dátum: 18.10.2004

Autori: Nikl Květoslav, Kuštek Štefan

MPK: F26B 3/347, F26B 11/02, B27K 5/04...

Značky: zariadenie, sušenie, dřeva, dielektricko-vákuové, listnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dielektricko-vákuové sušenie listnatého dreva pozostáva z tlakovej nádoby (1) kruhového prierezu, ktorá je na jednom svojom konci vnútorným-pracovným priestorom spojená s vákuovou pumpou (4), vybavenej po oboch stranách otvormi na žiariče (3), umiestnené za otvormi a spojené so zdrojmi (2) vysokofrekvenčnej elektromagnetickej energie. Ďalej je nádoba (1) spojená s kondenzačnou jednotkou (7) vybavenou obehovým čerpadlom (11) a...

Formovanie termoplasticky spojených dielov priestupných pre vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4182

Dátum: 30.07.2004

Autori: Peterkord Willi, Nicolai Norbert, Piatkowski Reimund, Reisinger Herbert

MPK: B29C 43/10, B29C 35/04, B29C 43/32...

Značky: formovanie, spojených, priestupných, dielov, termoplastický, vzduch

Text:

...v tlakovej komore, ktorá sa udržiava pri relatívne vysokom tlaku, aby bolo možnéproces spojovania uskutočniť v okoli s vysokým tlakom.Pri výrobe tvarových telies 2 polystyrénu sa dutina naplní vopred expandovanými polystyrénovými perlami. Následne tieto perly zahreje vodná para. Privedené teplo spôsobí odparenie nadúvadla nachádzajúceho sa V perlách,čím perly ďalej expandujú. Z toho vyplýva tlak, ktorým sa perly pritláčajú na seba a k stene,...

Zariadenie s odstavnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1918

Dátum: 05.02.2004

Autor: Selch Johannes

MPK: B65G 47/82, F26B 5/04, B65G 1/04...

Značky: odstavnou, plochou, zariadenie

Text:

...zariadenia na sušenievymrazovaním, V ktorých majú byť zachovanépodmienky čistého priestoru. K ním patria aj prostriedky na priváddzanie a odvádzanie nádob.V porovnaní s obvyklými Čistými priestormi máizolátor tú výhodu, že potrebný objem čistéhopriestoru je rozhodne menší.Pri zariadení na sušenie vymrazovaním a zariadení podobného druhu sú vždy opäť problematické pohony pre súčasti, ktoré sa posúvajú. Pri známych zariadeniach na sušenie...

Spôsob a zariadenie na vysúšanie knižného a obdobného papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3573

Dátum: 22.12.2003

Autori: Drahoš Jiří, Hájek Milan

MPK: F26B 5/04, F26B 3/00, F26B 3/32...

Značky: obdobného, materiálů, zariadenie, spôsob, knižného, papierového, vysúšanie

Text:

...rvchly a šetrný sušiaci proces.Ďalšou úlohou vvnalezLi je urýchliť sušiaci proces a zaistit jeho rovnomerny priebeh.Ďalšou (loplfiujúeou úlohou vynalezu je juosltytnút) zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vynalezu.Tieto a ďalšie úlohy sú splnené v súlade s vynalezotn, podľa lttorćho je knižný alebo obdobný papierový material pred jeho ystavením mikrovlnnćnui žiareniu obloženyĎalší znak ynalezu spočíva v tom, že lmižny alebo obdobný...

Komora pre zariadenie na sušenie vymrazovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2338

Dátum: 15.07.2002

Autori: Haseley Peter, Oetjen Georg-wilhelm

MPK: F26B 5/04

Značky: vymražováním, zariadenie, komora, sušenie

Text:

...Tieto opatrenia sú však spojené s prakticky neprekonateľnými technickými ťažkosťami a ekonomickými stratami. Komora so svojimi dvierkami, prípadne dverami, môže mať u výrobných zariadeni, zvlášť, keď tieto majú byt sterilizované,hmotnosť niekoľkých tún. Tieto hmotnosti by sa museli ochladit pri zmrazovaní až na -40 °C a často až na -60 °C, čo vedie buď k nepripustne dlhej dobe zamrazovania alebo k oddeleným chladiacim systémom, ktoré...

Způsob odvodňování a sušení a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262652

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beltchev Beltcho

MPK: F26B 5/04

Značky: provádění, zařízení, sušení, způsob, odvodňování, způsobu

Text:

...liltračního lisu a jsou propojeny s nenatáčlvým spojem 47 a regulovatelným motorovým reduktorem 53. Vakuový kolektor 13 je spojen ve své horní části s vakuovým čerpadlem 49, zatímco jeho dolní část disponuje vypouštěcím kohoutem 55. Řidicí rozvodná deska 57 je ve spojení prostřednictvím o-perativních spojů 58 s motorovým reduktorem 38, motorovým reduktorem 54, regulo-vatel 252652ným motorovým reduktorem 53, míchadlem 53, kohouty 31, 34, 36,...

Zařízení pro sušení kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259015

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gudko Nikolaj, Kuc Pavel, Savčenko Viktor, Prudnikov Nikolaj, Bogdanov Vladimir, Voschodov Alexandr

MPK: F26B 5/04, H01G 13/04

Značky: kondenzátorů, zařízení, sušení

Text:

...yponnn Tennouocnwenn, T 0 ncxope srow Rouen rpyñxn 10-ouaxewca B naponoñ àasé, npMqeM 3 Hnxneñ soną çpyőxn 10 6 yeT HaXOnHTbc 8 HeKOTOD 0 eKOHHWeCTBO mnxoro renno~ HOCHTEHH, nponopuuongnbnoe nnnne nornyxeunoro B mnnxocwb yqacwxa rpyüxn 10. B anhHeñmeM (no Mape nospacraaaa Msômroqsoro nannenng n GMKOCTH 8), ara owceqenuan xnqKocrb.6 yeT Buwecnáwbca BBEPX. B MOMQHT, Kora pa 3 HOCTb naanennü Memny nonocrnnn emxocwn 8 H Kopoóa 3, onpenenxemaa...

Zařízení pro vakuové kondenzační sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256460

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 5/04

Značky: vákuové, kondenzační, sušení, zařízení

Text:

...podle vynálezu je získán vyšší účinek spočívející ve využití kondemzečního teple vlhkosti k ohřevu vysoušeného materiálu e to prostřednictvím tepelného čerpadle. Vzhledem k tomu, že ve vakuu je suché sušící prostředí (vzduch) prakticky nebo z větší části odstraněno,je mediem tepelného čerpadla na jedné straně vyhříván převážně jen vysoušený materiál s vlhkosti a na druhé straně ochlazovány převážně jen páry vlhkosti, jejichž kondenzecí...

Způsob kondenzačního sušení plynu s akumulací chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255956

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jirsa Jan

MPK: F26B 5/04

Značky: sušení, chladu, plynů, akumulaci, kondenzačního, způsob

Text:

...výparníku. Naopak, je-li zvýšený průtok sušeného plynu, potom požadovaný chladicí výkon úměrný průtoku sušeného plynu, kryje chladící soustrojí a současně odtávající naakumulovaná námraza na výměnné ploše výparníku akumulačního chladiče.Chladicí soustrojí proto nemusi být nadimensováno pro krátkodobý špičkový průtok sušeného plynu, ale pouze na průměrné zatížení, což se příznivé projeví jak na ceně zařízení pro kondenzační sušení, tak ve...

Zařízení k měření tlaku par při lyofilizačním procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236816

Dátum: 15.03.1987

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/04, G01L 7/00

Značky: procesu, měření, lyofilizačním, zařízení, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zařízení pro měření okamžité hodnoty tlaku sytých par nad sublimační hladinou, popřípadě měřeni okamžité hodnoty rovnovážného tlaku par nad vysušovaným materiálem při lyofilizaci biologických materiálů.