F26B 3/00

Spôsob a zariadenie na vysúšanie knižného a obdobného papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3573

Dátum: 22.12.2003

Autori: Hájek Milan, Drahoš Jiří

MPK: F26B 5/04, F26B 3/00, F26B 3/32...

Značky: spôsob, materiálů, obdobného, vysúšanie, knižného, papierového, zariadenie

Text:

...rvchly a šetrný sušiaci proces.Ďalšou úlohou vvnalezLi je urýchliť sušiaci proces a zaistit jeho rovnomerny priebeh.Ďalšou (loplfiujúeou úlohou vynalezu je juosltytnút) zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vynalezu.Tieto a ďalšie úlohy sú splnené v súlade s vynalezotn, podľa lttorćho je knižný alebo obdobný papierový material pred jeho ystavením mikrovlnnćnui žiareniu obloženyĎalší znak ynalezu spočíva v tom, že lmižny alebo obdobný...

Spôsob sušenia prírezov pre obuvnícke kopytá

Načítavanie...

Číslo patentu: 270126

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ďurišová Valentina, Koberle Milan, Kothaj Peter, Trebula Tomáš

MPK: F26B 3/00

Značky: obuvnícke, sušenia, prírezov, kopyta, spôsob

Text:

...sa vykoná 60-hodinovd zlahodnenis pri 57 °C. teplom vysúčacom prostredí, 9 °C velkej psyohrometriokej diferencii, čo zodpovedá 9,2Vyšší účinok spôsobu sušenie prírazov.podIs vynálezu stanovenim vhodnej teploty a ralatívnej vlhkosti auäisceho prostredia podľa vlhkosti dreva spočíva v tom, že sa dodrží madza pevnosti v dreve a prípustné hranice dsformácií s napätí pri rovnomernom rozlozsni konečnej vlhkosti vztshovsnej na hrúbku vyeučenâho...

Způsob a zařízení k sušení v komorové sušičce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245272

Dátum: 15.06.1987

Autori: Magyari István, Nagy Mihály

MPK: F26B 3/00

Značky: zařízení, sušičce, komorové, sušení, způsob

Text:

...§HcOXH 6 KEHnIaĽbEHG BIÓESHHK.Hensm uaoäpereann snnaowcz cymxa uyacmazrennnux K cymxe Kepamnuéoxnx xpynaux Marepuaaoa n Kámepaux óymnnxax no asőexaane oymunauux nemekron n ąocmnxenue axaxnx Kannmanssug anozoanü B dance Koper kou apemenn cymxnvem sro noamo 2 aoc nouombm saąxouux cnoco 6 o 3 ÁB ocnony arorołnaodpawennn xemnwàanaua)paäaanarbcuoco 6 fn yompqücr na nan eymmn uyàcraurenbnux K cymxe Nawepnanon n namàpnux cymunxax, y ąowoporo...

Způsob sušení potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242754

Dátum: 15.05.1987

Autori: Juroveák Oddej, Vosolsobi Ján, Koddát Emanuel, Harmaniak Ivan

MPK: F26B 3/00

Značky: způsob, výrobků, potravinářských, sušení

Text:

...v prvním období mohou být nastaveny dostatečně vysoké teploty a prütoky média a dostatečně nízke relativní vlhkosti.Jejich omezení je určeno pouze hledisky, která nesouvisejí bezprostředně s rychlostí průběhu sušení, ale ovlivñují jeho výsledek (mikrobiologická čistota, energetická náročnost apod.). Hranice takto určeného intervalu teploty a rychlosti proudění a dolní hranici rela tivní vlhkosti budeme stručné nazývat dovolenými hodnotami.Ve...