F26B 21/00

Spôsob kontroly ochrannej atmosféry v komore s ochranným plynom na spracovanie kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18096

Dátum: 30.01.2012

Autori: Hamman Martin, Vallee Jerome

MPK: C21D 9/56, C21D 1/74, F26B 21/00...

Značky: spracovanie, plynom, komoře, kovového, kontroly, atmosféry, pásu, spôsob, ochrannej, ochranným

Text:

...pozinkovaclch zariadeniach, aby sa docieIiIo oddelenie medzi atmosférou pece a vonkajšou oblasťou (vstupné tesnenia alebo tesnenia výtokových dýz), ako aj medzi dvoma rôznymi spaIovacími komorami. Pritom sa môže napríklad jedna spaľovacia komora zahrievať priamym kúrením a druhá spaľovacia komora pomocou sálavých rúrok.0010 Tieto tesnenia dávajú uspokojivé výsledky, ked sa musí zamedziť toku plynu priepusťou v určitom smere, pričom sa ale...

Horkovzdušná sušiareň pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3673

Dátum: 10.10.2002

Autori: Wieland Dietmar, Iglauer Oliver

MPK: F26B 15/00, F26B 21/00, F26B 21/02...

Značky: nanášacie, zariadenie, sušiareň, horkovzdušná

Text:

...sušiarňou podľaPritom pod výrazom dopravný obrys sa rozumie čiastočná oblasť úžitkového priestoru sušiarne, ktorou prechádzajú predmety určené na sušenie pri prechode úžitkovým priestorom sušiarne a zvislá pozdĺžna rovina tohtodopravného obrysu označuje tú zvislú rovinu, ktoráobsahuje priamku, pozdĺž ktorej sú dopravované ťažiská sušených predmetov, alebo - v prípade zakrivenia tangenciálne sa tejto priamky ťažísk dotýkajúce. Ak sú...

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277893

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mrázek Karel

MPK: F26B 21/00, A43D 95/10, F26B 21/10...

Značky: nánosu, lepidla, zariadenie, osušovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla, najmä na dieloch obuvi, pozostáva z dopravníka (2), nad ktorým je uložená sušiaca komora (3), v ktorej je usporiadaný prúdový kanál (4) ohriateho vzduchu, ktorý je opatrený špárovými hubicami (45), a je napojený na hlavný komín (5), v ktorom je upravená škrtiaca klapka (6). Nad škrtiacou klapkou (6) je v hlavnom komíne (5) výkyvne uložená kontrolná klapka (7), oproti clone je upravený snímač, ktorý je...

Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278894

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dörle Alfred

MPK: E04B 1/70, F26B 21/00

Značky: ležiacich, izolačnej, priestoru, vlhkosti, dutého, vrstvy, zbavenie, krycou, zariadenie, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) pozostáva z aspoň dvoch kompresorov (2, 3). Aspoň dva paralelne radené prvé kompresory (2) sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek (4) vzduchu, ktoré sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených druhých kompresorov (3). Prvé kompresory (2), druhé kompresory (3) a sušičky (4) vzduchu sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) a aspoň spojenie medzi sušičkami (4)...

Provzdušňovací potrubí k dosoušení a aktivnímu provětrávání zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264435

Dátum: 14.08.1989

Autori: Solil Milan, Štencl Josef, Večeře Jindřich

MPK: F26B 9/00, F26B 21/00

Značky: dosoušení, aktivnímu, provětrávání, provzdušňovací, zrnin, potrubí

Text:

...profily tvaru L. Takto uspořádané potrubí slouží k dopravě a distribuci vzdušiny pro dosoušení a aktivní provětrávání zrnin. Konstrukční řešení zajišťuje vzduchotechnické požadavky a stabilitu potrubí pod dosoušenou vrstvou zrninçPřiklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresoch, kde obrázek 1 je nákres jednoho dilu provzdušňovacího potrubí a obrázek 2 je nákres vzájomného napojení dílů.Na obrázku 1 je jeden díl...

Zapojenie energokomplexu pec-sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 256592

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pažický Július

MPK: F26B 21/00

Značky: pec-sušiareň, zapojenie, energokomplexu

Text:

...potrubie na konci ktorého sú trysky 19. Toto potrubie obsahuje prvé vstupné potrubie 24 do kondenzátora B a druhé výstupné potrubie 29. Sekundárny kvapalinový okruh pozostáva z paralelného potrubia 23 spodného rekuperačného výmenníka 15 tretieho čerpadla 14 a prvého výstupného potrubia 25.Vlastné tepelné čerpadlo mimo v-ýparníka B a kondenzátora 8 obsahuje ešte kom presor 7 a expanzný ventil 9.Dýmové vlny z keramické pece 1 D...

Zařízení pro regulaci teploty cirkulačního vzduchu úpravárenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254364

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stejskal Milan

MPK: F26B 21/00

Značky: teploty, cirkulačního, zařízení, strojů, regulaci, úpravárenských, vzduchu

Text:

...součinu,spojeného svým druhým vstupem 5 se vstupem čtvrtého obvodu QA negovaného součinu a svým prvním vstupem E s výstupem analogově číslicového převodníku gg. Spínací obvod 18 je tvořenantiparalelním zapojením prvního tyristoru gl a druhého tyristoru gg.Na obr. 2 je znázorněno druhé příkladné provedení zařízení podle vynálezu, vytvořené tak, aby je bylo možno řídit číslicovým signálem ve tvaru binárního kódu. Rozdíl oproti prvnímu...

Vzduchotechnická vestavba šachty sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236369

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pawlica Rudolf

MPK: F26B 21/00

Značky: vzduchotechnická, šachty, sušárny, vestavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchotechnická vestavba šachty sušárny odstraňuje nerovnoměrnost sesypu zrna propojením kanálků vzduchotechnické vestavby svislou dělící přepážkou tak, že dělící přepážka je spojena pevně s horní částí dolního kanálku vzduchotechnické vestavby po celé délce kanálku a nahoře je zakončena v ose otvoru kanálku tak, že horní část dělicí přepážky dosahuje blízkosti otvoru horního kanálku vzduchotechnické vestavby nebo zasahuje do tohoto otvoru,...

Tunelová pec so sušiarňou ako sústava pre využitie odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249463

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F26B 21/00

Značky: tunelová, sušiarňou, odpadového, využitie, tepla, sústava

Text:

...dymových plynov pece l je umiestnený pred alebo za vymenníkom 9. Ventilátor lg odsáva z chladíacehopásma lg pece teplý vzduch a vháňa ho do zmiešavacej komory 5.Do zmiešavacej komory 1 je vháñaný i výdychový vlhký vzduch zo sušiarne g, ale tiež i teplý vzduch zo spalovauej komory g. Spaľovacia komora 3 dodáva tepelnú energiu do sušiarne 3,hlavne v technologických špičkách a pri nabehu sušiarne g. Dymové plyny zo spalovacej komory 3 sa podľa...

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pawlica Rudolf

MPK: F26B 21/00

Značky: šachty, přepážka, sušárny, vestavby, dělicí, vzduchotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny odstraňuje nerovnoměrnost sesypu v sušárnách, zejména obilních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělicí přepážka je tvořena usměrňovačem, k jehož horní části po celé délce kanálku vzduchotechnické vestavby je uchycen spodní vrchol náběhu tvořený dvěmi sbíhajícími se pod úhlem a 15 - 30 (C odrazovými rameny. Horní část náběhu je uchycena k odrazovým ramenům a vytvořena např. sbíhajícím...

Zařízení k vysoušení dutých nádob se dvěma přívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231732

Dátum: 15.07.1986

Autor: Uher Josef

MPK: F26B 21/00

Značky: přívody, vysoušení, nádob, dvěma, zařízení, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k vysoušení dutých nádob se dvěma přívody, zejména k vysoušení aparátů po tlakové zkoušce vodou. Podstatou vynálezu je řazení redukčního ventilu do přívodu tlakového vzduchu mezi odlučovač vody a vstupní vlhkoměr a umístění výstupního vlhkoměru na výstupní potrubí z vysoušeného aparátu. Vynález lze použít k vysoušení všech aparátů se dvěma přívody.