F26B 17/12

Sušička, spôsob sušenia a prevádzka na sušenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12773

Dátum: 24.09.2004

Autor: Wilson David

MPK: F26B 17/12, F23K 1/04, C10F 5/00...

Značky: sušenia, prevádzka, spôsob, sušenie, sušička

Text:

...vlhkého V podstate pevného alebo pastového materiálu, ktoré má nádobu s dvojitými stenami podobnými žalúziám, výhodne s nastaviteľnými lištami, a majú prívodné a odvodné komory vzduchu. WO 2004/048868, ktorá bola publikovaná 10. júna 2004,uvádza zariadenie s kontinuálnym samospádom na ohrev a/alebo sušenie sypkého materiálu, ktoré má vertikálne usporiadanie a má vršok a dno s prietokovým priechodom pre sypký materiál medzi vonkajším a...

Sušárna s předehříváním sušeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260229

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: předehříváním, sušeného, sušárna, materiálů

Text:

...do sušící komory g, pod níž je uspořádána případně chladící komora Q s přívodam g chladícího vzduchu. Vespod je upraven výsypný výstup § materiálu. Na sušící komoru g je napojena přestupní vzduchová komora §, rozdělená pří padně horizontâlní přepážkou 1 na horní část § s chla dnějším vzduchom a dolni část g s teplejěím vzduchompro zefektívnění procesu zábranou mísoní ohladnějšího vzduchu nahoře s teplojším vzduchom dole. V přestupní...

Zapojení sesypné šachtové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267147

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 17/12

Značky: sesypné, šachtové, zapojení, sušárny

Text:

...gg vysokofrekvenčního plynu. Výstup ll dosoušecího pásma 1 a výstup zdroje lg vysokofrekvenčního plynu je přes druhou regulační klajku gg připojen na vstup lg sušícího pásma 2. Výstup lg suěícího pásma 1 je připojen na vstup li předehřívacího pásme 1, který je zároveň připojen přes čtvrtou regulační klepku gg na zdroj lg vysokoteplotního plynu. Výstup li předehřívsoího pásma ł je připojen na vstup lg vlhkého suäícího páse g,na který je...

Sesypná sušárna, zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 267900

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: zejména, zemědělských, materiálů, jiných, sesypná, zrnin, sušárna

Text:

...2 je napojena přívodní komora lg sušícího vzduchu od tepelného zdroje ll, opatřeného s výhodou neznázorněným odlučovačem par ze vzduchu. Na část vnější perforované stěny 1 předsoušecí komory 2 navazuje prostřednictvím kolektoru lg odvod lg vzduchuk hlavnímu ventilátoru ll, přičemž před tímto je případně uspořádán hlavní odlučovač lá nečistot. Tepelný zdroj ll pro ohřev vzduchu může být napojen na hlavní ventilátor ll nebo má svůj přívod. Na...

Zapojení šachtové sesypné sušárny materiálu s recirkulací sušícího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265859

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pícl Václav, Kňourek Milan, Těšík Jan, Kučera Vlastimil

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárny, šachtové, materiálů, sesypné, sušicího, zapojení, recirkulaci, prostředí

Text:

...pásmu łg, jednak s výstupem łg a jednak přes první klapku 3 na vstup hlavního výměníku Ž. Výstup z hlavního výměníku Ř je napojen do části vstupní komory g přísluěející pxsvnínnu auěicímu pásmvýg a do části příslušjící střednímu sušicímu pásmu łg. Výstupní potrubí z části výstupní komory Ä příaíuěející poalednímu pásmu łě je epojeno přes první rekuperátor 1 jednak přes druhou klapku łg z částí vsülpní komory g příalušející střednímu...

Sušárna porézních materiálů, zejména zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265831

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: zejména, porézních, materiálů, zrnin, sušárna

Text:

...3. vnější sušící komora Q obklopuje alespoň jednou vnitřní sušící komoru § materiálu, která je opatřena vstupom Q materiálu z výpadu 1, provedeném vespod vnější sušicí komory Q pomocí převodu § materiálu, který však může být alternatívne zaústěn též pro eventuőlní opakování sušení ve vnější sušlcí komoře Q do přívodu g s neznázorněným volitelným přepínáním přepouštění materiálu z výpadu 7bud do přívodu g.nebo do vstupu6, není to však...

Zařízení pro tepelné a mechanické zpracování sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265366

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F26B 17/12

Značky: zařízení, tepelně, mechanické, zpracování, sypkého, materiálů

Text:

...1 ň,§plynů prvé i druhé křižoprou dá jednotky gprvé sekce L zařizeni podle výkresu je opatřena dvojici vstupů 19 sypkého materiálu. Sypkýmateriál, přivedený do zařizeni dvojici vstupů lg sypkého ma teriálu, je veden dvojicemi vstupnich kanálů 5 plynů obou kři-Á.žoroudých jednotek g prvá sekce Lvdo křižových kusů 1 a od tud dvojicemi výstupnich kanálů Q plynů do dvojíc vertikálnich cyklonových stupňů 1, přičemž sypký materiál 2...

Zařízení na provzdušňování sil, zejména obilních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262846

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Vrba Viktor

MPK: F24F 7/08, F26B 17/12

Značky: zařízení, obilních, zejména, provzdušňování

Text:

...vertikální řez silem a obr.2 je detailem dutého regulačního pístu, umístěného ve vertikálním prvzdušñovacím kanála a obr.3 je příčným řezem zařízením.Ve vertikálním sile L, opatŕeněm dnem gnapř.kuže 1 ovým, je uspořádáno alespoň jedno výtłlčné svislé potrubí Q a alespoň jedno odsávací svislé potrubí 1, přičemž obě potrubí g,5 jsou opatŕena perforovanými obvodovými úseky § a půnými obvodovými úseky §. Výtlačné svislé potrubí Q je napojeno na...

Zariadenie na aktívne vetranie zrnín v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261511

Dátum: 10.02.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: F26B 17/12

Značky: aktívne, zrnin, zásobníkoch, vetranie, zariadenie

Text:

...ventilátormi 6. Na protilahlej stene zásobníka 1 je umiestnené najmenej jedno výstupné potrubie 4 vzduchu. Výstupné potrubie 1 vzduchu je vybavené sacími ventilátormi 8. Pri ventilátore 6 na vstupno-rn potrubí 2 vzduchu sa nachádza odbočka 10 pre pripojenie chladiaceho agregátu a puzdro 11 pre umiestnenie zaplyňovacích prostriedkov. V zásobníku 1 sa nachádza násyp 7 zrnín.V každom potrubí je umiestnený piest 5 s príslušným navíjacim zariadením...

Sušiareň na sypké materiály s využitím aktívneho vetrania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260781

Dátum: 12.01.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: F26B 17/12

Značky: materiály, sušiareň, sypké, aktívneho, vetrania, využitím

Text:

...výmeníkoch nie je vhodná z dôvodov vysokej ceny a vysokých nárokov. na údržbu.Vyššie uvo ené nedostatky odstraňuje sušíareñ na sušenie sypkých materiálov s využitím akàiixtíeh-o- vetranie podľa vynálezu,ktcçé podstata spočíva V tom, že vo vnútri alebo na obvode vstupného potrubia vzduchu je umiestnene nahrievacie potrubie s lejvlovýmennýini rebrami a vo vnútri vstupného a výstupného potrubia vzduchu sú upt-avnene na ia-nách posuvné...

Sušárna s předehříváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259787

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, předehříváním

Text:

...hřebenovým potrubím. Podstata vynálezu spočivá v tom, že dno hřebenového potrubí,uspořâdaného v násypném prostoru sušárny, je sklo něno pod úhlem od horizontály.Sušárna s pŕedehříváním podle vynálezu dosahuje optimáluího využití tepelné energie odpadního vzduchu okamžitě po násypu sušeného materiálu a zaručuje bezproblémový odtok kondenzátu. Tím se zrychli a zefektivni sušicí proces.Příklad provedení sušárny podle vynálezu je znázorněn...

Sušárna s vývodem odpadního tepla vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257217

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: vývodem, tepla, vzduchu, sušárna, odpadního

Text:

...znázorněny~na připojených výkresech, kde obr. 1 je bokorysem jednoho provedení sušárny, obr. 2 znázorňuje půdorys z obr. 1, obr. 3 je púdorysem alternativního provedení přídavná sušící sekce, obr. 4 představuje v bokorysu alternativní provedení s provzdušňováním skladovaného materiálu a obr. 5 je půdorysem z obr. 4.Přívcd l teplého vzduchu je zaústěn do sušící sekce 3 sušárny g. opatřené násypkou sekoí 5 a výstupní sekcí §. za sušící...

Sušárna pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 257165

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, materiály, sypké

Text:

...stěnami l. nn násypnou částí g je uspořádána sušicí část 5, a to bud jedna /obr. 5/ anebo dvě /obr. 1/,které jsou uspořádány po stranách. Sušící část A navazuje na přívod teplovzdušnou komoru 5, opatřenou svislými perforovanými prostupnými stěnami É. Ty jsou částečně zakryty svislými kryty 1, provedenými např. jako stahovací rolety g /obr. 1, 3/ nebo uzavíratelné žaluzie g /obr. 4, 5/. Pod přívodní teplovzdušnou komorou 5 může být uspořádána...

Vícekomorová sesypná sušárna, zejména pro zrniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257113

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

MPK: F26B 17/12

Značky: zrniny, zejména, sesypná, vícekomorová, sušárna

Text:

...jedné sesypné komory 15 uspořádané čelné, případně do dvou sesypných komor 15, uspořádaných po straně. Mezi záchytnou- komoru 7 a sesypnou komora 15 je uspořädána sténa 16, opatřená vzduchovými otvory 17. Sesypná komo íra 15 je opatřena alespoň jednou výstupníděrovanou stěnou 18. Ve své spodní části je sesypná komora 15 přídavné sušicí sekce Il opatřena svodným dnem 19 s výpustí- 20, alternatívne pak, např. pro klasovou ku kuřici,...

Způsob a zařízení pro sušení materiálů v propadové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 255717

Dátum: 15.03.1988

Autori: Marek Jiří, Lonský Jiří, Havran Ján, Makovec Karel, Fric Václav

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárně, sušení, zařízení, propadové, způsob, materiálů

Text:

...je netolik časové úsporný a energeticky méně náročnější proti dosavadním způsobům a zařízením, že se doba sušení zkracuje celkem zhruba na polovinu a celková energetická úspora je asi dvacetiprccentní.Na připojenem výkresu je schematicky znàzorněno zařízení na provádění způsobu podle vynálezu.Základní vzduchový přívod Q ústí do teplovzdušného agregátu g, z něhož je vyvedeno výstupní teplovzdušné potrubí Q, ústící do spodní části 5...

Zařízení pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255408

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří

MPK: F26B 17/12

Značky: předehřívání, sušení, zařízení, materiálů, zemědělských

Text:

...pro předehřívání zemědělských materiálů při sušení podle vynálezu zajištuje při poměrně vysoké tepelné účinnosti předehřívací sekce a vyšším výkonu celé sušárny značné energetické úspory a umožňuje levné, nenákladné provedení předehřívací sekce a její vyšší životnost z důvodů odstranění korozivného působení kondenzátu. Dosahuje V dhsledku snížení ochlazování tepelného výměníku kondenzátem podstatné vyšší sušicí účinnosti.Příklad...