F26B 11/02

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok obsahujúcich mokré organické zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20548

Dátum: 18.10.2012

Autor: Gasser Urs

MPK: F23G 5/04, C04B 7/48, C04B 7/44...

Značky: mokré, odpadových, obsahujúcich, zložky, organické, spracovanie, spôsob, látok, zariadenie

Text:

...energie na látkovú premenu v takýchto zaradeniach sa uskutočňuje prívodom paliva do rotačnej pece a do kalcinátora. Vzduch zohrievaný v chladiči slinkov sa čiastočne vedie ako takzvaný sekundámy vzduch do rotačnej pece a čiastočne sa vedie ako takzvaný terciámy vzduch do kalcinátora. Odpadové plyny rotačnej pece sa vedú cez vstupnú komoru pece a nad ňou sa nachádzajúce škrtenie prúdenia, takzvaný materiálový uzáver, do kalcinátora, prúdia cez...

Spôsob kontinuálneho sušenia sypkého materiálu, predovšetkým drevných vlákien a/alebo drevených triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10824

Dátum: 10.01.2008

Autori: Nápravník Karel, Seifert Wolfgang, Brancuzsky Zdenek, Hensel Günter

MPK: F26B 11/02

Značky: sypkého, predovšetkým, dřevěných, spôsob, sušenia, drevných, kontinuálneho, vlákien, materiálů, triesok

Text:

...udržiavané dostatočne vysoké, aby bolo zaručené vypálenie škodlivín. Tieto vysoké teploty zatažujú prvky výmenníkov tepla, takže je ich životnost obmedzená. Európska patentováprihláška EP O 714 006 Al preto navrhuje spôsob sušenia, uktorého je výmenníku tepla predradený druhý výmenník tepla,takže tepelné zaťaženie materiálu môže byt udržanê pomerneZ EP O 484 280 je známe zariadenie na čistenie škodlivinami zataženého vzduchu, a to vzduchu z...

Zariadenie na dielektricko-vákuové sušenie listnatého dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284222

Dátum: 18.10.2004

Autori: Nikl Květoslav, Kuštek Štefan

MPK: B27K 5/04, F26B 11/02, F26B 3/347...

Značky: sušenie, zariadenie, listnatého, dielektricko-vákuové, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dielektricko-vákuové sušenie listnatého dreva pozostáva z tlakovej nádoby (1) kruhového prierezu, ktorá je na jednom svojom konci vnútorným-pracovným priestorom spojená s vákuovou pumpou (4), vybavenej po oboch stranách otvormi na žiariče (3), umiestnené za otvormi a spojené so zdrojmi (2) vysokofrekvenčnej elektromagnetickej energie. Ďalej je nádoba (1) spojená s kondenzačnou jednotkou (7) vybavenou obehovým čerpadlom (11) a...

Rotačné sušiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14334

Dátum: 12.01.2004

Autor: Dreisbach Bernd

MPK: F26B 11/02, F26B 11/04

Značky: sušiace, zariadenie, rotačné

Text:

...ktoré umožňuje jednoduchý, ľahko demontovateľný spôsob konštrukcie a zjavne vylepšený spôsob prevádzky v uskutočnení vhodnom na použitie vo farmácii, predovšetkým do značnej miery zamedzuje škáram a medzerám s nebezpečenstvom zavlečenia kontaminácie.0008 Táto úloha sa podla vynálezu rieši tým, že spracovací bubon je uložený na rotačne poháňanom, na pevnej osi uloženom puzdre, pričom pevná os je zo strany krytu upravená v pevnom Iožisku, ako...

Samohybná rotačná sušiareň plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242231

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: F26B 11/02

Značky: plošných, sušiareň, materiálov, samohybná, rotačná

Text:

...kryt 11 opatrený bočnými clonami 11 a..ľ Dosky 21 určené k sušeniu sú plniacim zariadením BZ-íprisúvanê k vstupnému otvoruH a samospádom zasúvané cez tento otvor 9medzi unášacie tvarované delené rámy 3 rotora 1, pootačajúceho sa krokovite v smere šípky. Pohonná jednotka 18 je v činnosti len pri rozbehu a počiatočnom zapĺňani rotora 1 od miesta vstupu prvej dosky 31 vstupným otvorom 3 po jej premlestnenie do bodu X,t.j. maximálne do...