F25B 45/00

Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20274

Dátum: 23.01.2013

Autori: Neubert Dieter, Ulbricht Olaf, Grimm Andre, Wieland Frank, Achatz Thomas, Dietel Dany

MPK: B60H 1/00, F25B 45/00, B67D 7/02...

Značky: únikov, hydraulických, komplexných, systémov, rozoznávanie, prostriedku, zabránenie, spôsob, chladiaceho

Text:

...funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho...

Plniaci nátrubok na napúšťanie alebo skúšanie napríklad kanistrov alebo hydraulických okruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1498

Dátum: 30.11.2004

Autor: Ancel Jean-luc

MPK: F16L 37/00, F25B 45/00, B67D 5/37...

Značky: okruhov, hydraulických, plniaci, napúšťanie, například, kanistrov, skúšanie, nátrubok

Text:

...dopriečnych otvorov so závitmi na rúrkovitý držiak (15) otočný pomocou klasického systému složiskami auhlovými prevodmi (17) prepojeného na hriadeľ motora (18) vnátrubku s rúčkou (2). Telo (l) nátrubku má dve tlačidlá (10) na spustenie avypnutie motora (18) pre prípad poruchy.Plniaci nátrubok sa používa nasledovneObsluha zasunie centrovací nátrubok (8) do hrdla (nie je znázornená) okruhu alebo kanistra a tak, aby si nátrubok svojou...

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosek Jiří, Kosková Jana

MPK: F25B 45/00, F25B 39/04

Značky: prietoku, riadenou, kondenzátu, odvádzač, kontrakciou

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Způsob odčerpávání nízkovroucích médií z tlakových systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266405

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovařík Karel, Fencl Zdeněk, Šára Jiří, Taťoun Antonín, Janda František

MPK: F25B 45/00

Značky: tlakových, systému, způsobu, tohoto, provádění, zařízení, nízkovroucích, způsob, médií, odčerpávání

Text:

...varu než použité chladivo. Protože prakticky všechno chladivo se přečerpává přee sací filtr a kompesor, nejčastěji v hermetíckém pcvedení, snižuje se životnost kompresoru a zvyšuje spotřeba elektrické ener gie, u eacího filtru je pak nutná jeho časté výměna. známázařízení tohoto druhu mají celkovou hmotnost kolem 50 kg, vy vsokě pořizovací náklady a také manipulace s nimi je obtížnéVýše uvedené nedostatky známých zařízení jsou do značné...

Rám prenosnej plniacej súpravy chladiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265339

Dátum: 13.10.1989

Autor: Ferech Viliam

MPK: F25B 45/00

Značky: súpravy, chladiacich, zariadení, prenosnej, plniacej

Text:

...súpravy podľa vynálezu je jednoduchosť montáže tak vlastného rámu, ako aj prístrojov na rám, pričom pevnostné vlastnosti rámu zostávajú vyhovujúce.Príklad vyhotovenia rámu prenosnej plniacej súpravy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na rám s čiastočnými rezmi v spojovaných miestach, obr. 2 detail spojov.Rám prenosnej plníacej súpravy pozostáva zo základnej dosky l spojenej pomocou...